Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Szóljon bele Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Józsefváros összefog Civil Üdültetés English
KERESÉS

Országgyűlési választás 2014

Általános tájékoztatás

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
 
Tisztelt Választópolgár!
 
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. április 06. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását.  
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a szavazásra jogosultak központi névjegyzékébe. Az állandó lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe való felvételéről minden szavazásra jogosult értesítést kap 2014. február 17-ig. Az a névjegyzéken szereplő állampolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, a helyi választási irodától új értesítőt kérhet.
A szavazóköri névjegyzék a helyi választási irodában megtekinthető.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
 • nemzetiséghez tartozásának
 • szavazási segítség iránti igényének
 • személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe.
 
Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, időpontja:
2014. április 6-án vasárnap, 6-19 óra között lesz.
 
Magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár egy egyéni választókerületi jelöltre, és egy pártlistára szavazhat;
Magyarországi lakóhellyel rendelkező, és a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként regisztrált választópolgár egy egyéni választókerületi jelöltre, és nemzetiségének listájára, ha nemzetisége listát nem állított,  pártlistára szavazhat.
Magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár pártlistára szavazhat.
 
Az országgyűlési egyéni választókerületben választójoggal rendelkező személy 2014. március 3-ig, ajánlóíven ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
 
Hogyan gyakorolhatja a választópolgár választójogát?
 
Fő szabályként mindenki a lakóhelye szerinti szavazókörben szavaz. Vannak azonban kivételek:
 
1./ Magyarországon,  de a választás napján nem a lakcíme szerinti szavazókörben tartózkodó választópolgár   á t j e l e n t k e z é s s e l  szavazhat.
 
Aki a szavazás napján nem a lakóhelye szerinti szavazókör területén tartózkodik, csak akkor élhet választási jogával, ha az állandó lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzéken szerepel, és előzetesen kezdeményezte a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjénél (jegyző) a lakcímétől eltérő átjelentkezését. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján (és az országos listás) szavazólapon szavaz.
Az átjelentkezést  a szavazás helyéül kért település megjelölésével  2014. április 4-én 16.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, levélben, vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes választási irodától.  (kérelem minta a www.valasztas.hu oldalon)
Amennyiben az átjelentkezést követően a választópolgár meggondolta magát, 2014. április 4-én 16.00 óráig visszavonhatja, vagy módosíthatja átjelentkezési kérelmét.
A Budapest, VIII. kerületbe  átjelentkező választópolgárok szavazataikat a  62-es szavazókörben adhatják le, a szavazókör címe: Bp., VIII. Ludovika tér 1., Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola.
 
2./ A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó (pl. ott dolgozó, tanuló, turista) magyar választópolgárok szavazása:
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, annak legkésőbba szavazást megelőző nyolcadik napon (2014. március 29-ig) kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.magyarorszag.huhonlapon
A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem!
Magyarország külképviseleteinek (nagykövetségeinek, főkonzulátusainak) elérhetőségei megtalálhatók a Külügyminisztérium honlapján. 
3./ Magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok is szavazhatnak az országgyűlési választásokon és az országos népszavazásokon, amennyiben a Nemzeti Választási Irodától kérik felvételüket a névjegyzékbe. A regisztrációhoz érvényes magyar személyi azonosító, érvényes magyar útlevél, honosítási okirat vagy állampolgársági bizonyítvány szükséges.
 
Mozgásában korlátozott választópolgár szavazása
                                                    (szavazás mozgóurnával)
 
A helyi választási iroda a mozgóurnát igénylő szavazópolgárt felveszi a mozgóurnát igénylő  választópolgárok névjegyzékébe.
mozgóurna iránti kérelmet (kérelem a www.valasztas.hu honlapon) a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig a helyi választási irodához, ezt követően a szavazás napján, a szavazatszámláló  bizottsághoz  - legkésőbb 15 óráig - meg kell érkeznie.
 
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmazni kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, és – amennyiben  a választópolgár a szavazókör területén, de nem a bejelentett lakcímén  tartózkodik a szavazás napján -,  tartózkodásának helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, valamint a mozgóurna-igénylés okát.
 
Figyelem!
 
Az az állampolgár, aki a szavazás napját megelőző április 4.-én pénteken, 16 óráig nem kérte átjelentkezését, és az intézmény (kórház, idős otthon, bv stb.), ahol a szavazás napján tartózkodik, nem a lakcíme szerinti szavazókörben van, még akkor sem adhatja le szavazatát az intézménybe kivitt mozgóurnába, ha egyébként az intézmény címe szerinti településen, de más szavazókör területén van a bejelentett lakóhelye. Csak abban a kivételes esetben nincs szükség átjelentkezésre, ha fentebb megnevezett intézmény ugyanazon szavazókör területén van, mint a választópolgár lakcíme.
 
 
 
Települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazása
 Amennyiben a választópolgár települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott a helyi választási iroda által kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát, mely Budapest VIII. kerületben a 61-es szavazókör, címe: Budapest VIII. Ludovika tér 1 sz. Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola.
Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját.
 
Nemzetiségi regisztráció:
Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, 2014. január 1-jét követően kérheti, hogy nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a névjegyzéken. Így a 2014. évi őszi  nemzetiségi önkormányzati választásokon is szavazhat majd.
A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon
 • ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy
 • ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett).
A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumot szerezhetnek az Országgyűlésben.
Amennyiben a választópolgár kérte a nemzetiségi regisztrációját, de az adott nemzetiségnek nincs nemzetiségi listája, akkor a választópolgár az adott nemzetiségi lista helyett automatikusan pártlistára szavazhat (az egyéni képviselőjelölt mellett).
Magyarországon elismert nemzetiségek: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
 
Választójoga gyakorlásához segítséget igényelhet, az alábbiak szerint:
 A fogyatékossággal élő választópolgár 2014. január 1-jét követően a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
 • Braille – írással készült értesítő megküldése,
 • könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
 • akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
 • mozgóurna igénylés
A szavazólap kitöltésében segíthet a szavazópolgár  által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.
 
Amit a választási kampányról mindenkinek tudni kell
 A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól kezdődik és a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.
A szavazás napján a közvélemény –kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon sem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni.
Nyomtatványok, kérelmek a
www.szavazas.hu honlapon megtalálhatóak!

Kapcsolódó dokumentumok

visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és május 23. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

 • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
 • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben