Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Költségvetés Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil
KERESÉS

Veszélyhelyzet idején hozott határozatok és rendeletek

Hatályos rendeletek

hatályos
rendelet
javaslat (előterjesztés) melléklet
10/2021.
(IV. 13.)
a Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 46/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2021.
(II. 25.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről
3/2021.
(II. 15.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Határozatok

határozat
hat.
melléklet
elő-
terjesztés
előterj.
melléklet
200/2021.
(IV. 13.)
A TIT Kossuth Klub Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
199/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, Víg utca ….......................... alatti önkormányzati bérlemény és a 2310 Szigetszentmiklós, Komp …...........................szám alatti magántulajdonú ingatlan lakáscsere szerződésének jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozataláról
198/2021.
(IV. 13.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerületben Szentkirály utca — Mikszáth Kálmán tér — Krúdy utca 10kV-os elektromos földkábel hálózat rekonstrukcióhoz
197/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor utca 15. számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
196/2021.
(IV. 13.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 38. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
195/2021.
(IV. 13.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci 38. szám alatti ingatlanra kisnyomású leágazó gázvezeték építéséhez
194/2021.
(IV. 13.)
Tulajdonosi is közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 46. számú ingatlan villamosenergia-ellátás kiépítéséhez
193/2021.
(IV. 13.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 8. szám alatti ingatlan vízbekötés bővítéshez
192/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, Kőris u. 15. szám alatti, 36069 hrsz.-ú ingatlan 5160/10.000 tulajdoni hányadának nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítése
191/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, Práter utca 14. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
190/2021.
(IV. 13.)
Üres lakások árverés útján történő elidegenítése
189/2021.
(IV. 13.)
Bérbeadói hozzájárulás megadása az Új Teleki téri Piac J jelű 1. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogának átruházásához
188/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 16. szám alatti helyiség bérbeadására kiírt pályázati eljárás eredményének megállapítása
187/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 19. szám alatti helyiség bérbeadására kiírt pályázati eljárás eredményének megállapítása
186/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, József körút 43. földszint 2. szám alatti helyiség pályázati kiírása
185/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII., ….....................................................................................szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozataláról
184/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII., …...................................................................................... szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozataláról
183/2021.
(IV. 13.)
A Félúton Alapítvány 2020. évi beszámolójának elfogadásáról
182/2021.
(IV. 13.)
Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
181/2021.
(IV. 13.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület ….....................................számú lakás vonatkozásában
180/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII., …......................................................... szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
179/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, …..........................................................szám alatti önkormányzati bérlakás, és a…............................................................. szám alatti magántulajdonban álló kivett lakóház és udvar megnevezésű ingatlan lakáscsere szerződéséről
178/2021.
(IV. 13.)
A 2021. évi „Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért" szakmai kitüntetések odaítéléséről
177/2021.
(IV. 13.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület Nap u. 29. földszint 12. szám alatti helyiség vonatkozásában
176/2021.
(IV. 13.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület …...................................számú lakás vonatkozásában
175/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII., ….......................................szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
174/2021.
(IV. 13.)
A Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódóan
173/2021.
(IV. 13.)
Az M2D2 Korlátolt Felelősségű Társasággal, a KUN Családorvosi Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal és a Dr. Móricz Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosításáról
172/2021.
(IV. 13.)
A 31. számú orvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátásáról
171/2021.
(IV. 13.)
Az 54. számú orvosi körzet egészségügyi feladatainak biztosítása érdekében egészségügyi feladatellátási előszerződés és egészségügyi feladatellátási szerződés megkötéséről
170/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 65. szám alatti, földszinti, 34625/0/A/1 hrsz.-ú határozott időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
169/2021.
(IV. 12.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
168/2021.
(IV. 08.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca - Kiss József utca csomópontban gyalogos átkelőhely létesítéséhez
167/2021.
(IV. 08.)
A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Egyesített Óvoda székhely- és tagóvodáiban az óvodai beiratkozás előkészítéséről
166/2021.
(III. 31.)
A Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések
165/2021.
(III. 25.)
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
164/2021.
(III. 25.)
A Giusto-Kamara Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
163/2021.
(III. 25.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. ker. Festetics utca 9. útburkolat bontás, a kiszolgáló infrastruktúra létesítéséhez
162/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség szükséglakásként, lakhatási krízishelyzetbe került személyek részére történő ideiglenes jelleggel történő bérbeadásáról
161/2021.
(III. 25.)
A Horváth Mihály téri tervezési szerződéssel kapcsolatos döntések
160/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Víg utca 35. szám alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítéséröl
159/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület Vas utca 18. szám alatti helyiség bérleti díjának visszatérítésével kapcsolatos döntések
158/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület Teleki tér 7. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt pályázati eljárás eredményhirdetésének elhalasztásáról
157/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, József krt. 36. szám alatti, földszinti, 34881/0/A/9 helyrajzi számon nyilvántartott üres raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
156/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Vásár utca 4. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
155/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 11. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról
154/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Práter utca 29/b. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés meghosszabbításával kapcsolatos döntések
153/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca 9. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos döntések
152/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentése
151/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Baross utca 75. alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
150/2021.
(III. 25.)
A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Napraforgó Egyesített Óvoda körzethatárainak módosításával kapcsolatos döntés meghozataláról
149/2021.
(III. 25.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület Nap u. ….. ……….. számú lakás vonatkozásában
148/2021.
(III. 25.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület Kőris u. 6. földszinti helyiség vonatkozásában
147/2021.
(III. 25.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
146/2021.
(III. 25.)
A Ganz negyed kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, valamint az erre a területre hatályos GTKÉSZ módosítás elindítása
145/2021.
(III. 18.)
A Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség ingyenes használatba adásáról
144/2021.
(III. 18.)
Hozzájárulás emléktábla elhelyezéséhez
143/2021.
(III. 18.)
A Budapest VIII. kerület, Baross utca 98. szám alatti helyiség bérbeadására kiírt pályázati eljárás eredményének megállapításáról
142/2021.
(III. 18.)
A "Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
141/2021.
(III. 16.)
A káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatos elszámolásokról
140/2021.
(III. 11.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca átépítésének (Rákóczi tér - Nagy Fuvaros utca között) útépitési és forgalomtechnikai engedélyezési tervéhez
139/2021.
(III. 11.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Verseny utca 1-3. területén monitoring/termelő kutak létesítéséhez
138/2021.
(III. 11.)
Tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a KAMIN GROUP Kft. részére - Budapest VIII. kerület, Tolnai L. u. 24. II. 14.
137/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 27. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
136/2021.
(III. 11.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása, Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7. Szent József Plébánia körbekerítéséhez
135/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 2. szám alatti, földszinti, 35550/0/A/23 helyrajzi számú üzlethelyiség elidegenitésével kapcsolatos döntés meghozataláról
134/2021.
(III. 11.)
Otthon-felújítási támogatás pályázat kiírásáról
133/2021.
(III. 11.)
Boross Sándornak a köztemetés megfizetése végett benyújtott részletfizetési kérelmének elbírálásáról
132/2021.
(III. 11.)
Szikora Sándor László a köztemetés megfizetése végett benyújtott részletfizetési kérelemének elbírálásáról
131/2021.
(III. 11.)
Boross Józsefnek a köztemetés megfizetése végett benyújtott részletfizetési kérelmének elbírálásáról
130/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 19. szám alatti helyiség telephelyként történő bejegyeztetéséhez való hozzájárulásról
129/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 15. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírásáról
128/2021.
(III. 11.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása, a Budapest VIII. kerület, MVM NEXT ZRT. és a Gázláng utcai Országos Traumatológiai Intézet optikai kapcsolat kiépítéséről
127/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, József krt. 83. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
126/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 3. szám alatti, 35324 hrsz.-ú ingatlan pályázatának eredmény megállapítására és nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére
125/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület Harminckettesek tere 2. szám alatti 35635/0/A/34 helyrajzi számú helyiség bérlőjének részletfizetési kérelmével kapcsolatos döntés meghozataláról
124/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 10. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírásáról
123/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Víg utca 28. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
122/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 9. szám alatti telekhez kapcsolódó késedelmi kötbér teljesítési bankgarancia lehívásával kapcsolatos döntés meghozataláról
121/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 2/B. …..........szám alatti, …...............helyrajzi számon nyilvántartott lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
120/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 3. szám alatti társasház alapító okirat módosításáról
119/2021.
(III. 11.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Virosrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan megkötött „Energiahatékonyságba bevont épületekben zöldudvar kialakítás (LP4) — 1. rész" tárgyú vállalkozási szerződés módosítása
118/2021.
(III. 11.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Bérházak üzemeltetési költségcsökkentése (LP3)" tárgyú eljárásban kötött 1. rész szerződésének módosítása
117/2021.
(III. 11.)
Eredmény megállapítása a „Kommunikációs szakértelem beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban
116/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII., Nagy Fuvaros utca 2/B. …...............szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalira
115/2021.
(III. 11.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (FP1)" és „Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (FP1)" tárgyú közbeszerzési eljárások eredményének megállapítása
114/2021.
(III. 11.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan a "Szomszédsági házfelügyelő" programelemet érintő személyügyi változásokról
113/2021.
(III. 11.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program Közbiztonsági Alprogram szakmai programfelelőseinek szerződéséivel kapcsolatos döntések
112/2021.
(III. 11.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programmal kapcsolatos döntések
111/2021.
(III. 11.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Virosrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „LP5 Család - és Lakóház mentorálás - Közösségi programok - A „settlement" típusú lakóközösségi program" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
110/2021.
(III. 11.)
A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítása
109/2021.
(III. 11.)
A FiDo tér elnevezésével kapcsolatos döntés
108/2021.
(III. 11.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület József krt. 50. ………..számú lakás vonatkozásában
107/2021.
(III. 11.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca 23. szám alatti gépkocsi beálló vonatkozásában
106/2021.
(III. 11.)
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, 2021. évi kormányzati pályázaton történő részvétel
105/2021.
(III. 11.)
Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 1. szám alatti ingatlanon felújítási, karbantartási munkák elvégzéséhez
104/2021.
(III. 09.)
A 104/2021. (III.5.) Kormányrendelet rendelkezéseihez kapcsolódó döntések meghozatalára — lakások és helyiségek árverésével kapcsolatos döntés meghozatala
103/2021.
(III. 09.)
A 104/2021. (III.5.) Kormányrendelet rendelkezéseihez kapcsolódó döntés meghozatalára — LNR-J/2/2020 lakáspályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
102/2021.
(II. 26.)
a Rév8 Zrt. 2021. évi Közszolgáltatási szerződésének elfogadása
101/2021.
(II. 26.)
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. irányítási struktúrájáról és közfeladat ellátásáról figyelemmel a 2020. évben lefolytatott belső ellenőrzése megállapításaira
100/2021.
(II. 26.)
a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről figyelemmel a 2020. évben lefolytatott belső ellenőrzése megállapításaira - Tulajdonosi döntés a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról
99/2021.
(II. 26.)
Tulajdonosi döntés a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. tulajdonosi kontrolljának megvalósításáról figyelemmel a 2020. évben lefolytatott belső ellenőrzése megállapításaira
98/2021.
(II. 25.)
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási szerződéseivel kapcsolatos döntés meghozataláról
97/2021.
(II. 25.)
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
96/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 19. szám alatti ingatlan vízbekötés bővítésére
95/2021.
(II. 25.)
a vagyonvédelmi kamerák igénylésére vonatkozó pályázatok elbírálására
94/2021.
(II. 25.)
a Budapest VIII. kerület, Práter utca 63. szám alatti, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
93/2021.
(II. 25.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 2. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
92/2021.
(II. 25.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Önkormányzati rendelet megalkotásához kapcsolódó képviselő-testületi döntések meghozataláról
91/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi es közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Bláthy Ottó utca, Magyarok Nagyasszonya tér, Szenes Iván tér, Gaál Mózes utca, Delej utca területén gázvezeték építéséhez
90/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, troli vonal áramellátás nyomvonalon kijelölt gyalogos átkelőhelyek létesítéséhez
89/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Trefort utca 3-5. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
88/2021.
(II. 25.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Népszínház utcai villamos végállomás felújításához
87/2021.
(II. 25.)
a Budapest VIII. kerület, József krt. 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírásáról
86/2021.
(II. 25.)
a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 22-24. szám alatti helyiség (hrsz.: 35081/0/4/56) székhelyként történő bejegyeztetéséhez való hozzájárulásra vonatkozó döntés meghozataláról
85/2021.
(II. 25.)
a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 22-24. szám alatti helyiség (hrsz.: 35081/0/4/56) székhelyként történő bejegyeztetéséhez való hozzájárulásra vonatkozó döntés meghozataláról
84/2021.
(II. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Vas utca 18. szám alatti, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
83/2021.
(II. 25.)
"az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2020. évre történő engedélyezéséről szóló határozat módosításáról"
82/2021.
(II. 25.)
a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosításáról
81/2021.
(II. 25.)
Javaslat a Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer működtetéséről
80/2021.
(II. 25.)
a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására, valamint 2021. évi béren kívüli cafetéria juttatásának
79/2021.
(II. 25.)
a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 23/B szám alatti, 36193 helyrajzi számú, és a Budapest, Tömő utca 23/A. szám alatti, 36194 helyrajzi számú ingatlanokra külön-külön megkötendő adásvételi szerződések jóváhagyásáról
78/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás módosítása, a Budapest VIII. kerület, Jázmin utcai (Szigony utca - Tömő utca között) kisnyomású gázvezeték rekonstrukciós munkákhoz
77/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi hozzájárulás kémény megszüntetéséhez a KAMIN GROUP Kft. részére -Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 21.
76/2021.
(II. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Hock János utca …………………. szám alatti lakás bérbeadásáról
75/2021.
(II. 25.)
a Népkonyha megemelt adagszámának fenntartásáról
74/2021.
(II. 16.)
A „Hivatali-önkormányzati adóküldemények előállítása és postai feladása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről
73/2021.
(II. 16.)
Az Európai Bizottság Migrációs Ügyek és Uniós Belügyek Főigazgatósága által a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében meghirdetett „Az akadályok csökkentése és alapszolgáltatásokhoz (pl. munkahelykeresés, egészségügyi szolgáltatások) való hozzáférés támogatása harmadik országbeliek számára" című felhívásra a pályázat konzorciumi partnerként történő benyújtásáról
72/2021.
(II. 15.)
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti engedélyező szerv kijelöléséről
71/2021.
(II. 15.)
az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos, munkáltatói jogkörbe és fenntartói hatáskörbe utalt rendelkezésekről
70/2021.
(II. 15.)
a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ alapító okiratának módosításáról
69/2021.
(II. 15.)
a Napraforgó Egyesített Óvoda 2021. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozataláról
68/2021.
(II. 11.)
a Budapest VIII. kerület, Kis Stáció utca 11. szám alatti, 35582 helyrajzi számú ingatlan udvarának vészhelyzeti területhasználatának jóváhagyásáról
67/2021.
(II. 11.)
"A Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitáció című projekt keretében megvalósuló, ""Problémaorientált Közösségi Rendészet keretében képzési feladatok ellátása"" tárgyú megbízási szerződés módosításáról"
66/2021.
(II. 11.)
Komposztládák igénylésére vonatkozó pályázatok elbírálása
65/2021.
(II. 11.)
A Dr. ÉGSZÍNKÉK KÉKCINKÉK Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosításáról
64/2021.
(II. 11.)
a Budapest VIII., Hock János utca ........... szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
63/2021.
(II. 11.)
a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 9. szám alatti telekhez kapcsolódó visszavásárlási jogról lemondó nyilatkozattal kapcsolatos döntés meghozataláról
62/2021.
(II. 11.)
Javaslat a 474/2020. (XII. 17.) számú polgármesteri döntés visszavonására és új döntés meghozatalára (Budapest VIII. kerület, Német u............ szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli megváltással történő megszüntetése)
61/2021.
(II. 11.)
a Budapest VIII. kerület Kőfaragó utca 5. szám alatti ingatlan bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapítására, es új nyilvános, egyfordulós pályázat kiírásáról
60/2021.
(II. 11.)
a Budapest VIII., Lovassy László utca ........... és ........... szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozataláról
59/2021.
(II. 11.)
a Budapest VIII., Dobozi utca ...... és ....... szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozataláról
58/2021.
(II. 11.)
a Budapest VIII. kerület, József körút 33. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentéséről
57/2021.
(II. 11.)
a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 4. és 6. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentésére
56/2021.
(II. 11.)
Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca ............ szám alatti lakás és a mellette lévő Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca ............ szám alatt található lakásokkal kapcsolatos építési tevékenységhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
55/2021.
(II. 11.)
üres lakások árverés útján történő elidegenítéséről
54/2021.
(II. 11.)
A "Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (FAKSZ) szolgáltatás beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításával kapcsolatos döntések meghozataláról
53/2021.
(II. 11.)
a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. esetében új telephely bejegyzéséről
52/2021.
(II. 04.)
kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
51/2021.
(II. 04.)
kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
50/2021.
(II. 04.)
fakárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
49/2021.
(II. 04.)
fakárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
48/2021.
(II. 04.)
a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati kiírásáról
47/2021.
(I. 29.)
Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca … … emelet … szám alatti önkormányzati lakás átmeneti kijelöléséről és közérdekű célok megvalósítása érdekében történő használatba adásáról
46/2021.
(I. 29.)
az anyakönyvvezetők részére a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események lebonyolításáért fizetendő díjazás mértékének emeléséről
45/2021.
(I. 28.)
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról
44/2021.
(I. 28.)
Üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő elidegenítéséről
43/2021.
(I. 28.)
Karácsony Sándor Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozataláról
42/2021.
(I. 28.)
az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület Szabó Ervin tér 3. 9. emeleti teremgarázsban található 291. számú gépkocsi beálló vonatkozásában
41/2021.
(I. 28.)
Budapest VIII. kerület, Víg utca …………. szám alatti lakás és a mellette lévő Víg utca ………… szám alatti üres lakás csatolásáról
40/2021.
(I. 28.)
az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2020. évre történő engedélyezéséről
39/2021.
(I. 28.)
a Budapest VIII. kerület Baross utca 98. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírásáról
38/2021.
(I. 28.)
a Corvin Áruház felújításával kapcsolatos döntések meghozatalától
37/2021.
(I. 28.)
a Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros utca 9. földszint 2. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
36/2021.
(I. 28.)
Budapest VIII. kerület, Lujza utca 27-29. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
35/2021.
(I. 28.)
a Budapest VIII. kerület, Práter utca 30-32. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozataláról
34/2021.
(I. 28.)
a Budapest VIII., ………………… utca ……………………. szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozataláról
33/2021.
(I. 28.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 15. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
32/2021.
(I. 28.)
a polgármester 2020. évi szabadságának felhasználásról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint tárgyévi szabadságának megállapításáról
31/2021.
(I. 28.)
a Budapest VIII. kerület Harminckettesek tere 2. szám alatti 35635/0/A/34 hrsz.-ú helyiség bérlőtársi jogviszonyának megszüntetéséről és szerződés meghosszabbításáról
30/2021.
(I. 28.)
az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület József krt. 11. fszt. 30. számú üzlethelyiség besorolású ingatlan vonatkozásában
29/2021.
(I. 28.)
a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 16. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírásáról
28/2021.
(I. 28.)
az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület ……….. u. …………. emelet ….. számú üzlethelyiség besorolású ingatlan vonatkozásában
27/2021.
(I. 28.)
Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Futureal New Ages Ingatlanfejlesztő Kft. részére, a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 23/a. szám alatti ingatlanon megvalósítandó parkosított területen tervezett szökőkút vízellátásához szükséges tervdokumentáció közműszolgáltató felé beadásához
26/2021.
(I. 28.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 9. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
25/2021.
(I. 28.)
A Budapest VIII. kerület, Práter utca 30-32. földszint ajtó Ü5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázati kiírás eredményének megállapításáról, valamint a helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat ismételt kiírásáról
24/2021.
(I. 28.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Mikszáth tér 3. szám alatti ingatlan vízbekötések kiépítéséhez, illetve megszüntetéséhez
23/2021.
(I. 28.)
a Budapest VIII. kerület, Festetics György utca 9. szám alatti telekhez kapcsolódó kötbérfizetési kötelezettséggel kapcsolatos döntés jóváhagyásáról
22/2021.
(I. 28.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
21/2021.
(I. 28.)
az „Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott támogatási szerződések teljesítési határidejének módosításáról
20/2021.
(I. 28.)
Budapest VIII. kerület, Práter utca 30-32. szám alatti teremgarázsban levő … számú gépkocsi-beálló bérbeadására
19/2021.
(I. 28.)
Budapest VIII. kerület, ……………….. utca ………. épület ……. szám alatti, ………….. helyrajzi számú lakás 1/12 arányú tulajdonjogának ajándékozási szerződés keretében történő átruházásával kapcsolatos döntés meghozataláról
18/2021.
(I. 28.)
Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 23. szám alatti teremgarázsban levő … számú gépkocsi-beálló bérbeadására
17/2021.
(I. 28.)
az Otthon-felújítási pályázatok teljesítési határidejének meghosszabbítására, késedelmes teljesítésének tudomásulvételéről
16/2021.
(I. 26.)
a „Könyvvizsgálói feladatok ellátására" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapítására
15/2021.
(I. 21.)
A Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által jogalap nélkül birtokolt ingatlanok és ingó vagyontárgyak visszaszerzése érdekében eljárások megindítása
14/2021.
(I. 20.)
A „Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról” szóló rendelettervezet véleményezéséről
13/2021.
(I. 15.)
az „MCS/2020.” típusú bérlakás pályázat eredményének megállapításáról szóló 410/2020. (XII.04.) számú határozat módosításáról
12/2021.
(I. 15.)
a „Bérlakás felújítás Józsefvárosban" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
11/2021.
(I. 15.)
a „Budapest, VIII. kerület Tömő u. 23/A. és 23/B. szám alatti épület kiürítése miatti cserelakások felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
10/2021.
(I. 14.)
a Budapest VIII. kerület, Baross utca 86. földszint 70. szám alatti, 35527/2/A/70 helyrajzi számú üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
9/2021.
(I. 14.)
a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 3. szám alatti, 35324 hrsz.-ú ingatlan nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséről
8/2021.
(I. 14.)
üres lakások árverés útján történő elidegenítéséről
7/2021.
(I. 14.)
a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer szerver felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
6/2021.
(I. 14.)
a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
5/2021.
(I. 14.)
a Budapest VIII. kerület, Práter utca 63. szám alatti, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
4/2021.
(I. 14.)
a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 21. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
3/2021.
(I. 14.)
a Budapest VIII. kerület, Hock János utca 9. I. emelet 21. szám alatti, 35562/0/A/21 helyrajzi számú lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
2/2021.
(I. 07.)
A Budapest VIII. ker. Tömő utca ……………... szám alatti lakás krízishelyzetbe került személyek részére történő bérbeadásáról
1/2021.
(I. 07.)
Javaslat a "LNR-J/2/2020. típusú” pályázat eljárási határidőinek módosítására
478/2020.
(XII. 18.)
A Józsefvárosi Civil Stratégia elfogadásáról
477/2020.
(XII. 18.)
Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesülettel megbízási szerződés megkötéséről
476/2020.
(XII. 18.)
GROUPAMA Biztosító Zrt.-vel határozatlan időre megkötendő megbízási szerződésről
475/2020.
(XII. 17.)
A „Zöld udvar” elnevezésű pályázat kiírásáról
474/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Német u._____ emelet _____ szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli megváltással történő megszüntetéséről
473/2020.
(XII. 17.)
A Komposztládák biztosítása lakosság részére című pályázat módosításáról
472/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Somogyi B. u. 19. és a Somogyi B. u. 21. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekre szóló bérleti szerződések meghosszabbításáról
471/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. Lujza utca _____ szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatos döntés meghozataláról
470/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca _____ szám alatti _____ helyrajzi számú lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
469/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 59. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapításáról
468/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII., Dankó utca _____ szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjéről
467/2020.
(XII. 17.)
A Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum lakossági szűrő programjának támogatásáról
466/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti, pinceszinti, 36453/0/A/1, 36453/0/A/2, 36453/0/A/3 helyrajzi számú raktárhelyiségek elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
465/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapításáról
464/2020.
(XII. 17.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. közötti közszolgáltatás 2. sz. mellékletének módosításáról
463/2020.
(XII. 17.)
Háziorvosi pályázat alapján nyújtott támogatási összeg visszafizetése iránti követelésekről
462/2020.
(XII. 17.)
A „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú, a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról
461/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Orczy út 45. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapításáról
460/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 22. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj csökkentéséről
459/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 12. szám alatti, földszinti, 34675/1/A/6 helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
458/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/A. szám alatti, pinceszinti, 36762/0/A/4 helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
457/2020.
(XII. 17.)
a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (LP5)” tárgyú, és a „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LPS)” tárgyú közbeszerzési eljárások eredményeinek megállapításáról
456/2020.
(XII. 17.)
Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan az ,,LP5 Család – és Lakóház mentorálás – Közösségi programok - A „settlement" típusú lakóközösségi program” tárgyú, a 2015. évi CXLIII. törvény szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, és az új közbeszerzési eljárás megindítása
455/2020.
(XII. 17.)
Javaslat a Tedd le a kocsit! című pályázat kiírásáról
454/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, József utca 27. szám alatti telekingatlan (hrsz.: 35204) bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapításáról
453/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 23. szám alatti, 7. számú gépkocsibeálló elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
452/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, Krúdy Gyula utca 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentéséről
451/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, Szemafor u. 6. (hrsz: 38818/18) Társasház részére az osztatlan közös tulajdonú területek egy részére küldött vételi (kisajátítási) ajánlattal kapcsolatos döntés meghozataláról
450/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, Salgótarján u. 7. (hrsz: 38818/6) Társasház részére az osztatlan közös tulajdonú területek egy részére küldött vételi (kisajátítási) ajánlattal kapcsolatos döntés meghozataláról
449/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlőjének a tevékenység módosítására irányuló kérelméhez történő hozzájárulásról
448/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros utca 9. földszint 2. szám alatti ingatlan területén lévő 8. számú gépkocsi-beálló bérbeadásáról
447/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01 - 2020. október 30. között átruházott hatáskörben hozott határozatairól
446/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 2020. évi munkájáról
445/2020.
(XII. 17.)
a társasházi pályázatok elbírálásáról
444/2020.
(XII. 17.)
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletével megalkotott 2020. évi költségvetés 11604 kiadási címén szereplő, Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódó „Képzések motivációs csomag (FP2)” előirányzatának átsorolása
443/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Gazdaságfejlesztési Tanácsnok 2020. évi munkájáról
442/2020.
(XII. 17.)
Budapest VIII, Kis Stáció utca _____ emelet _____ szám alatti közszolgálati célú lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
441/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII., Rákóczi út 55. 3. emelet 43. szám alatti közszolgálati célú lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
440/2020.
(XII. 17.)
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálati anyagának elfogadása
439/2020.
(XII. 17.)
A Józsefvárosi Önkormányzat és a Rév8 Zrt. között létrejövő új Közszolgáltatási Keretszerződés megkötéséről
438/2020.
(XII. 17.)
Javaslat a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer szerver felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
437/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01 - 2020. október 30. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
436/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01 - 2020. október 30. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
435/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01 - 2020. október 30. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
434/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01 - 2020. október 30. között átruházott hatáskörben hozott határozatairól
433/2020.
(XII. 17.)
Javaslat kizárólagos várakozóhelyek díjmentességének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozataláról
432/2020.
(XII. 17.)
Javaslat kizárólagos várakozóhelyek díjmentességének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozataláról
431/2020.
(XII. 17.)
az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok megtételéről
430/2020.
(XII. 17.)
az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok megtételéről
429/2020.
(XII. 17.)
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
428/2020.
(XII. 17.)
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
427/2020.
(XII. 17.)
Javaslat a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
426/2020.
(XII. 17.)
Javaslat kizárólagos várakozóhely kijelölésével és díjmentességével kapcsolatos döntések meghozataláról
425/2020.
(XII. 17.)
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotásáról, valamint a 2021. évi költségvetést érintő döntésekről
424/2020.
(XII. 04.)
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat eredményéről
423/2020.
(XII. 04.)
Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 29. szám alatti, 35463 hrsz.-ú ingatlan pályázatának eredmény megállapítása
422/2020.
(XII. 04.)
Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések
421/2020.
(XII. 04.)
Az „LNR-J/2/2020. típusú” bérlakás pályázat kiírásának módosításáról
420/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII.kerület, Bezerédj utca 4. szám alatti ingatlan távközlési hálózatának kiépítéséhez
419/2020.
(XII. 04.)
A Budapest VIII. kerület, Baross utca 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról
418/2020.
(XII. 04.)
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére telephely kijelölésére - Budapest VIII. kerület, Őr u. 10. szám alatti 2 db helyiség
417/2020.
(XII. 04.)
Budapest VIII. kerület Üllői út 44. szám alatti földszinti, 36402/4/D/4 helyrajzi számú üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
416/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Alföldi utca 9-11. szám alatti ingatlan távközlési hálózatának kiépítésére
415/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Delej utcában mentőmegálló, a Batsányi utcában kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
414/2020.
(XII. 04.)
A „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések
413/2020.
(XII. 04.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2020. évi téli és 2021. évi nyári nyitvatartási rendjéről
412/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Bíró Lajos utca 64. szám alatti ingatlan víz- és csatornabekötésének kiépítéséhez
411/2020.
(XII. 04.)
A Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 14. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
410/2020.
(XII. 04.)
Az „MCS/2020.” típusú bérlakás pályázat eredményének megállapítására
409/2020.
(XII. 04.)
a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításával, valamint az Ügyviteli Iroda irattározási kapacitásainak bővítésével kapcsolatos döntések
408/2020.
(XII. 04.)
Emléktáblák elhelyezése
407/2020.
(XII. 04.)
A „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
406/2020.
(XII. 04.)
Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 7. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati kiírásáról
405/2020.
(XII. 04.)
a Magyar Lovassport Szövetség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
404/2020.
(XII. 04.)
megbízási szerződés megkötése a „Józsefvárosi karácsonyi díszvilágítás” tárgyú kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátására
403/2020.
(XII. 04.)
a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti, pinceszinti, 36453/0/A/1, 36453/0/A/2, 36453/0/A/3 helyrajzi számú raktárhelyiségek elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
402/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Fiumei út és Mosonyi utca közötti területen 10 kV-os földkábel rekonstrukcióhoz
401/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására Budapest VIII. kerületben távhővezeték hálózat (Liget projekt D2 szakasz) kiépítéséhez
400/2020.
(XII. 04.)
az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok megtételére
399/2020.
(XII. 04.)
komposztládák igénylésére benyújtott pályázatok elbírálása
398/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Jázmin és Szigony utcában kisnyomású gázelosztó vezeték rekonstrukcióhoz
397/2020.
(XII. 04.)
a Budapest VIII. kerület, Práter utca 63. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség felújításával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat megadása
396/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér – Karácsony Sándor u. – Lujza u. területén villamos földkábel rekonstrukcióhoz
395/2020.
(XII. 04.)
a Beruházási megállapodások teljesítési határidejének meghosszabbítására, késedelmes teljesítésének tudomásulvételére
394/2020.
(XII. 04.)
a 2020. évi Józsefváros Biztonságáért szakmai kitüntetésre vonatkozó döntések meghozataláról
393/2020.
(XII. 04.)
a Budapest VIII. kerület, Víg u 30. fsz. 9. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jog folytatására vonatkozó hozzájárulás megadásáról
392/2020.
(XII. 04.)
a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 23. szám alatti, 7. számú gépkocsibeálló elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
391/2020.
(XII. 04.)
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása
390/2020.
(XI. 30.)
a Népkonyha adagszámának emeléséről
389/2020.
(XI. 30.)
takarítási szerződés megkötésére
388/2020.
(XI. 26.)
a 45/2019. (II.21.) számú Képviselő-testületi normatív határozat 3. pontjával elfogadott, az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetési szabályok módosításáról
387/2020.
(XI. 26.)
az „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás III. részében eredmény megállapításáról
386/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
385/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Csokonai utca 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződésének meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalára
384/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség használati díjával kapcsolatos döntés meghozatalára, valamint részletfizetési megállapodás megkötésére
383/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 27. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
382/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Fecske utca 14. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról
381/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Üllői út 50. fsz. 16. szám alatti helyiség (hrsz.: 36371/0/A/16) bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására
380/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Víg utca 30. 1. emelet 18. szám alatti és a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 2/B. 1. emelet 14. szám alatti önkormányzati bérlemények lakáscsere szerződésének jóváhagyásáról
379/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Práter utca 29/b. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés meghosszabbításáról
378/2020.
(XI. 20.)
a pszichiátriai betegek nappali ellátásával kapcsolatos éves beszámolók elfogadására
377/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
376/2020.
(XI. 20.)
a Népszínház utcai mintaprojekt megvalósítására
375/2020.
(XI. 20.)
a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
374/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 16. szám alatti 3 db nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződések meghosszabbításáról
373/2020.
(XI. 20.)
a Corvin Corner Ingatlanfejlesztő Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére
372/2020.
(XI. 20.)
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetést érintő döntésekről
371/2020.
(XI. 19.)
az „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
370/2020.
(XI. 19.)
a Budapest VIII. kerület, Auróra utca 6. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés meghosszabbításáról
369/2020.
(XI. 19.)
a Budapest VIII. kerület, Csobánc utca 4. szám alatti társasházban a 6. számú és a 16. számú albetétek közötti osztatlan közös tulajdonú födém beázásból eredő káresemény költségeinek megosztásáról
368/2020.
(XI. 19.)
a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel, valamint a Menhely Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötéséről
367/2020.
(XI. 19.)
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda 2019/2020-as nevelési évről szóló beszámoló elfogadásáról
366/2020.
(XI. 19.)
Javaslat a Polgármesterek Szövetségéhez és a Magyar Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozáshoz kapcsolódó döntések meghozataláról
365/2020.
(XI. 19.)
2020. évi közbeszerzési terv módosítására
364/2020.
(XI. 19.)
Üres közszolgálati lakások közszolgálati jellegének törléséről
363/2020.
(XI. 19.)
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési szabályzatának módosításának jóváhagyásáról
362/2020.
(XI. 19.)
a fogyatékosok nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződések felülvizsgálatáról
361/2020.
(XI. 19.)
Az NKSZKÉSZ módosításával kapcsolatos véleményezési szakasz lezárására, a beérkezett vélemények elfogadására/elutasítására és a záró szakmai vélemény megkérésére
360/2020.
(XI. 17.)
Pénzbeli adomány-gyűjtési felhívás kibocsátására, valamint előzetes engedély megadására a felajánlott adományok elfogadására vonatkozóan
359/2020.
(XI. 13.)
A „Vállalkozási szerződés keretében komplex kutatási tevékenység végzése", valamint „Igazságos iskola"/ „Józsefváros 0-23" oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó kutatásának előkészítése" közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
358/2020.
(XI. 13.)
Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának módosítására
357/2020.
(XI. 13.)
A „LNR-J/2020." típusú pályázat eredményének megállapításáról
255/2020.
(VI. 16.)
A NOSTRO 2002 Pénzügyi Tanácsadó Kft. elleni kártérítés iránti peres eljárásban a kereset leszállításáról
254/2020.
(VI. 10.)
Az „Információbiztonsági Felelős (IBF) szolgáltatás ellátása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
253/2020.
(VI. 09.)
A Budapest VIII. kerület Lujza u. ... szám alatti lakás, valamint a Budapest VIII. kerület, Lujza u. IS. utcai bejáratú, földszinti, 22 m2 alapterületű nem lakás céljáró szolgáló helyiség csatolásával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadására
252/2020.
(VI. 09.)
Tulajdonosi hozzájárulás a KAMIN GROUP Kft. részére Budapest VIII. kerület, József utca 25. szám alatti épületben elvégzendő kéményjárat módosítás, kiváltási munkák elvégzéséhez
251/2020.
(VI. 09.)
Tulajdonosi hozzájárulás a KAMIN GROUP Kft. részére Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 5. szám alatti épületben elvégzendő kéményjárat módosítás, kiváltási munkák elvégzéséhez
250/2020.
(VI. 09.)
Tulajdonosi hozzájárulás a KAMM GROUP Kft. részére Budapest VIII. kerület, Horvath Mihaly tér 16. szám alatti épületben elvégzendő kéményjárat módosítás, kiváltási munkák elvégzéséhez
249/2020.
(VI. 09.)
Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyú közbeszerzési eljárás meginditásáról
248/2020.
(VI. 09.)
A Belveder Consulting Ingatlanfejlesztő Kft. kérelmére indult ügyben hozott 05/676-5/2020. iktatószámú határozat visszavonásáról és a kérelemre indult eljárás megszüntetéséről
247/2020.
(VI. 09.)
A „Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata" tárgyú tervezési szerződés módosítására
246/2020.
(VI. 09.)
A „Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
245/2020.
(VI. 09.)
A Napraforgó Egyesített Óvoda 2020. évi nyári és téli nyitvatartási idejének meghatározásáról
244/2020.
(VI. 03.)
a közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 218/2020. (V. 25.) számú polgármesteri határozat módosításáról
243/2020.
(VI. 03.)
a népkonyhai étkeztetés biztosításáról
242/2020.
(VI. 03.)
a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról
241/2020.
(VI. 03.)
az étkeztetési támogatás fedezetéről
240/2020.
(V. 28.)
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása
239/2020.
(V. 28.)
a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetói pályázat elbírálásá rid
238/2020.
(V. 28.)
A GTKÉSZ elírásainak javítására
237/2020.
(V. 28.)
a pályázati felhívás közzétételére civil szervezetek, mfivészek és sportolók, valamint az egyházak, egyházi szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi támogatása érdekében
236/2020.
(V. 28.)
a LÉLEK-program keretében kijelölt lakással kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozataláról
235/2020.
(V. 28.)
A krízis helyzetbe került személyek elhelyezését szolgáló lakások és helyiségek lakhatóvá tételéhez szükséges fedezetről
234/2020.
(V. 28.)
a JGK Zrt. kérelmére a 1086 Budapest, Kálvária u. 8. szám (hrsz.: 35888) alatti ingatlanon lévő 1 db 30 cm törzsátmérőjű, környezetére veszélyes diófa kivágásának engedélyezéséről
233/2020.
(V. 28.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. Festetics u. ... ingatlan előtti meglevő behajtó megszüntetés, új kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
232/2020.
(V. 28.)
a Budapest VIII. kerület Baron u. ... szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
231/2020.
(V. 28.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Győrffy István utca 6. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának Idépítéséhez
230/2020.
(V. 28.)
a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
229/2020.
(V. 28.)
fellebbezés elbírálása településképi bejelentési eljárásban
228/2020.
(V. 28.)
a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Virosrehabiliticiós Programhoz kapcsolódóan „Speciális lakhatási projektek (LP7)" tárgyú eljárásban kötött I. rész „4 db lakás felújítása a Danko u. 34. sz" nevű szerződés módosításáról
227/2020.
(V. 28.)
a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Virosrehabiliticiós Programhoz kapcsolódóan „Kálvária téri gyalogosburkolat (ICPS)" tárgyú eljárásban döntés meghozatala
226/2020.
(V. 28.)
Otthon-felújítási pályázat teljesítési határidejének hosszabbításáról -
225/2020.
(V. 28.)
Otthon-felújítási pályázat teljesítési határidejének hosszabbításáról -
224/2020.
(V. 28.)
Otthon-felújítási pályázat teljesítési határidejének hosszabbításáról -
223/2020.
(V. 28.)
Otthon-felújítási pályázat teljesítési határidejének hosszabbításáról -
222/2020.
(V. 28.)
a Budapest VIII. kerület, Kőris u. ... szám alatti gépkocsi beálló bérbeadása
221/2020.
(V. 28.)
a Budapest VIII. kerület, Víg utca 20. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének és bérbeszámításának utólagos jóváhagyása
220/2020.
(V. 28.)
Budapest VIII. kerület, Baross u. ... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi cseréjével kapcsolatban
219/2020.
(V. 28.)
a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti helyiségek bérleti szerződésének módosítása
218/2020.
(V. 25.)
a közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
217/2020.
(V. 25.)
a közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
216/2020.
(V. 25.)
a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezetének felülvizsgálatáról
215/2020.
(V. 20.)
a Semmelweis XXI. Fejlesztési projektben érintett önkormányzati ingatlanokra
214/2020.
(V. 20.)
a Fiumei Virág Zrt. kérelmére a 1087 Budapest, Fiumei tit 5. szám alatti ingatlanon lévő 12 db fa kivágásának engedélyezésére 05/1205/2020. iktatószámom indult eljárást megszüntetéséről
213/2020.
(V. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 2/B. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
212/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
211/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
210/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
209/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
208/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
207/2020.
(V. 20.)
a Budapest VIII. kerület Maria u ... szám alatti ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
206/2020.
(V. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 27/A, szám alatti, hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása
205/2020.
(V. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u..... emelet ..... szám alatti közszolgálati célú lakás bérbeadásáról
204/2020.
(V. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Kőris u...... szám alatti lakás cserelakásként történő bérbeadása
203/2020.
(V. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 42-44. szám alatti Társasházban a felvonó létesítésére
202/2020.
(V. 20.)
a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról
201/2020.
(V. 20.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Fecske utcában vízvezeték rekonstrukció elvégzéséhez
200/2020.
(V. 20.)
az Egészséges Budapest Program keretében a „7-Reetoscop készülék"tárgyú közbeszerzési eljárásban eredmény megállapítása
199/2020.
(V. 20.)
Video-gasztroszkóp,- kolonoszkóp is endoszkópmosó-fertötlenitű automata készülékek tárgyú eljárásban eredmény meghozatala
198/2020.
(V. 20.)
a nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatásáráról
197/2020.
(V. 20.)
a BMSK-vel kötendőszerződések, a Rév8 Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
196/2020.
(V. 20.)
hátralékkezelési támogatás megállapításáról
195/2020.
(V. 20.)
A veszélyhelyzeti gyermekétkeztetés támogatás fedezetéről
194/2020.
(V. 20.)
194/2020 (V.20.) határozat Javaslat a 2020. évi költségvetést érintő döntések meghozataláról
193/2020.
(V. 13.)
határozat a Népkonyha adagszámának emeléséről
192/2020.
(V. 13.)
határozat a „Csarnok negyed főutcája — DériM Projekt" pályázathoz kapcsolódóan támogatás nyújtása társasházak részére tárgyú támogatási szerződések módosítására
191/2020.
(V. 13.)
határozat a Bláthy park felújítása keretében elkészült közművek üzemeltetési jogának átadásáról
190/2020.
(V. 13.)
határozat a Czech-Hungarian Trading Kft. kérelmére, a 1088 Budapest, Rákóczi fit 13. szám alatt üzemeltetett „Hetedik Lépcső" elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai nyitvatartási engedélyezési eljárásának szüneteltetéséről
189/2020.
(V. 13.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. Horvath Mihaly tér 15. (hrsz.: 35192) villamos energia ellátása, földkábel bekötés kiépítéséhez
188/2020.
(V. 13.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Orczy tér felújítása kapcsán a BKV alépítmény hálózat létesítéséhez is trolibusz megállók energiaellátásának kiépítéséhez
187/2020.
(V. 13.)
határozat hátralékkezelési támogatás megállapításáról
186/2020.
(V. 13.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező utca ... szám alatti, ... helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
185/2020.
(V. 13.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Alföldi utca... (Kun utca...) ...emelet... szám alatti, ... helyrajzi számú lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat elutasításáról
184/2020.
(V. 13.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 67. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról, valamint bérbeszámítási megállapodás megkötéséről
183/2020.
(V. 13.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 125. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
182/2020.
(V. 07.)
határozat az önkormányzat 2019-2024. évre szóló gazdasági programjának elfogadásáról
181/2020.
(V. 07.)
határozat Digitalis röntgen berendezések beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
180/2020.
(V. 07.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Diószegi Samuel utca 30. szám alatti ingatlan csatorna bekötésének kiépítéséhez
179/2020.
(V. 07.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Palotanegyed területén FTTH optikai hálózat alépítményének építéséhez
178/2020.
(V. 07.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Bláthy Otto utca 15. szám alatti ingatlan víz- es csatorna vezeték bekötések kiépítéséhez
177/2020.
(V. 07.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIE kerület, Hungária körút 30. B. épület villamosenergia-ellátás kiépítéséhez
176/2020.
(V. 07.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIE kerület, Horváth Mihály tér 17. szám alatti ingatlan csatorna bekötésének kiépítéséhez
175/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Speciális lakhatási projektek (LP7)" tárgyú eljárásban kötött 2. rész „4 db lakás felújítása Bp. VIII. ker. egyéb helyek" nevű szerződés módosításáról
174/2020.
(V. 07.)
határozat a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
173/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Kálvária téri gyalogosburkolat (KP5)" tárgyú eljárásban köztes döntés meghozatala
172/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Nap u. 3. számú Társasház osztatlan közös tulajdonát képező pincerész értékesítésével, és a társasház tulajdont alapító okirat módosításával kapcsolatos döntés meghozatala
171/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér .... szám alatti helyiség korábbi bérlőjének tartozásával kapcsolatos döntés meghozatala
170/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. ..... emelet ..... szám alatti lakás közszolgálati eau kijelölésének megszüntetéséről és a lakás határozatlan időre szóló bérbeadásáról
169/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 13. szám alatti, földszinti, 35147/0/A/42 helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár is eladási ajánlat jóváhagyása
168/2020.
(V. 07.)
határozat A Budapest VIII. kerület, Bauer S. it. 7. számú Társasház osztatlan közös tulajdonát képező közös tulajdonú helyiségek értékesitéséyel, és a társasház tulajdont alapító okirat módositásával kapcsolatos döntés meghozatala
167/2020.
(IV. 30.)
határozat a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálásának meghosszabbításáról és a szakmai előkészítő bizottság tagjainak megválasztásáról
166/2020.
(IV. 30.)
határozat a Budapest VIII., II. János Pál pápa tér 12. szám alatti helyiség pályázati eljárásával kapcsolatos döntésről
165/2020.
(IV. 30.)
határozat a Budapest VIII., Bérkocsis utca 23. szám alatti helyiség pályázati eljárásával kapcsolatos döntésről
164/2020.
(IV. 30.)
határozat a Budapest VIII., Baross utca 21. szám alatti helyiség pályázati eljárásával kapcsolatos döntésről
163/2020.
(IV. 30.)
határozat a Budapest VIII., Üllői út 64. szám alatti helyiség pályázati eljárásával kapcsolatos döntésről
162/2020.
(IV. 23.)
határozat kárigény elismeréséről és kifizetéséről
161/2020.
(IV. 23.)
határozat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű tulajdonjogának átruházása a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet részére
160/2020.
(IV. 23.)
határozat hátralékkezelési támogatás megállapításáról
159/2020.
(IV. 16.)
határozat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés módosításáról
158/2020.
(IV. 16.)
határozat gépjármű elhelyezésről
157/2020.
(IV. 16.)
határozat elővásárlási jogról
156/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
155/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
154/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
153/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
152/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
151/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
150/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
149/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásrólól
148/2020.
(IV. 06.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
147/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
146/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
145/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
144/2020.
(IV. 08.)
határozat támogatási szerződésről
143/2020.
(IV. 08.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
142/2020.
(IV. 08.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
141/2020.
(IV. 08.)
határozat elővásárlási jogról való lemondásról
140/2020.
(IV. 06.)
határozat kárigény elismeréséről
139/2020.
(IV. 06.)
határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
138/2020.
(IV. 06.)
határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
137/2020.
(IV. 06.)
határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
136/2020.
(IV. 06.)
határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
135/2020.
(IV. 06.)
határozat visszavonó határozat
134/2020.
(IV. 06.)
határozat elővásárlási jogról
133/2020.
(IV. 06.)
határozat visszavonó határozat
132/2020.
(IV. 06.)
határozat elővásárlási jogról
131/2020.
(IV. 06.)
határozat visszavonó határozat
130/2020.
(IV. 06.)
határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásáról
129/2020.
(IV. 06.)
határozat visszavonó határozat
128/2020.
(IV. 06.)
határozat bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
127/2020.
(IV. 06.)
határozat az „LNR-EGY/2019." típusú pályázatok nyerteseiről
126/2020.
(IV. 06.)
határozat személygépjárművek értékesítéséről
125/2020.
(IV. 06.)
határozat közszolgálati célú lakások kijelölésének megszüntetéséről
124/2020.
(IV. 06.)
határozat ingatlan tulajdonjogok cseréjéről
123/2020.
(IV. 06.)
határozat a 2020/2021. nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról
122/2020.
(IV. 06.)
határozat 104/2020. (III. 26) számú határozat visszavonásáról
121/2020.
(IV. 06.)
határozat fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatról
121/2020.
(IV. 06.)
határozat fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatról
120/2020.
(IV. 06.)
határozat nyilatkozat elővásárlási jogról
119/2020.
(IV. 06.)
határozat nyilatkozat elővásárlási jogról
118/2020.
(IV. 06.)
határozat az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről
117/2020.
(IV. 06.)
határozat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda 2020. évi módosított ellenőrzési tervévéről
116/2020.
(IV. 06.)
határozat Pontosítás pénzbeli adomány (közérdekű célra való kötelezettség vállalás) gyűjtéséről
115/2020.
(IV. 01.)
határozat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként működő Népkonyha adagszámának emeléséről
114/2020.
(III. 31.)
határozat A járvánnyal összefüggően beállott létfenntartási válsághelyzetre tekintettel folyósított támogatásról
113/2020.
(III. 26.)
határozat a bölcsődei élelmezési nyersanyagköltségről
112/2020.
(III. 26.)
határozat településképi kötelezési eljárásról
111/2020.
(III. 26.)
határozat elővásárlási jogról
110/2020.
(III. 26.)
határozat a Napraforgó Egyesített Óvoda vezetői megbízásról
109/2020.
(III. 26.)
határozat A Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
108/2020.
(III. 26.)
határozat Pályázati felhívás a diszkriminációmentesség elvének gyakorlatba történő hatékony átültetésének támogatásáról
107/2020.
(III. 26.)
határozat a Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti parkoló fejlesztésének támogatásáról
106/2020.
(III. 26.)
határozat közérdekű kötelezettségvállalásra irányuló felajánlásról
105/2020.
(III. 26.)
határozat beszámoló a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről
104/2020.
(III. 26.)
határozat az óvodai beiratkozásról
103/2020.
(III. 24.)
határozat pénzbeli adomány (közérdekű célra való kötelezettség vállalás) gyűjtésre
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2021. március 8-tól

Március 8. és április 19. között a hivatalban csak azok a köztisztviselők tartózkodhatnak, akinek a munkájához feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, így különösen, akik a védekezésben részt vesznek. A személyes ügyfélfogadás szünetel. Iratok személyes átvételére nincs lehetőség. A portaszolgálat előtt elhelyezett dobozba kizárólag az anyakönyvi ügyekkel és a szociális támogatásokkal kapcsolatos iratokat lehet leadni, illetve onnan ezekkel az ügyekkel kapcsolatban lehet nyomtatványokat elvinni. Az ilyen formában leadott iratok 3 napra karanténba kerülnek, az ügyintézési határidők csak ezután indulnak el. Minden más ügyben az ügyintézés kizárólag postai vagy elektronikus út igénybevételével folyik. Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése van, munkatársaink telefonon is elérhetők az alábbi telefonszámokon. Kérjük és köszönjük a lakosság megértését és türelmét a rendkívüli időszakban várhatóan megnövekedő terhek miatt!


A Polgármesteri Hivatal postacíme: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.


Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256


Az elektronikus ügyintézésről itt talál részletes információt: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


Ha önkormányzati támogatást igényelne online, erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online


A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit itt találja: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek , de a járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy ha ügyet intézne, akkor munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresse:


Anyakönyvi Iroda


Általános tájékoztatás: 061/459-2176 és anyakonyv@jozsefvaros.hu

Mató Klaudia: 0620/236-8007

Nyeste Zsuzsanna: 0620/319-0787


Anyakönyvi ügyben az alábbi iratokat lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Támpontján munkanapokon 8-11-ig:

  • az újszülött bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átvétele a szülészeti klinikáktól és otthon szülés esetén a bejelentő szülőtől,
  • a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új haláleset bejelentéséről szóló iratanyag átvétele a temetkezési szolgáltatóktól, illetve hozzátartozóktól

Minden más beadvány, kérelem átvétele és az ügyfélfogadás szünetel.


Családtámogatási Iroda

Általános tájékoztatás: Nagy Ibolya - 061/459-2277, 0620/539-0533


Ha Ön támogatási kérelmet szeretne leadni, akkor kérjük, hogy elsősorban a fenti telefonszámokat vagy az önkormányzat zöld számát hívja,, hogy tájékoztathassuk az aktuális eljárásrendről.

A támogatás iránti kérelmeket a portaszolgálat előtt elhelyezett, erre szolgáló dobozba lehet leadni (borítékot biztosítunk). Kérelem nyomtatványt szintén innen lehet elvinni, de a kérelmeket nem lehet a helyszínen kitölteni. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban kérjük, hogy mindig a fenti telefonszámokat hívja, mert a portaszolgálta nem tud segíteni a kitöltésben.


Kérelmet leadni és nyomtatványt elvinni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30


Ha szociális ügyben van szüksége segítségre, akkor hívja telefonon a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatát: 061-333-0582, 06-20-426-7257 vagy írjon emailt az info@jszszgyk.hu címre.


Adóügyi Iroda

Szigetiné H. Katalin - 061/459-2134, 0620/377-6854

Adójogszabályok értelmezése/ eljárási kérdésekben tájékoztatás: Kovács Ádám György - 0620/377-6890

Speciális és egyedi adóügyek: Bartha Tiborné - 0620/246-0945


Kerületgazdálkodási Iroda

dr. Győry Tímea: 06/20-449-3332


Hatósági Ügyosztály

Dr. Kóródi Éva: 0620/283-6755


Igazgatási Iroda

Tóth Csaba: 0620/393-5598

Bednár János: 0670/907-5862

Közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben:
Gyuricza Ramóna 0620/261-9981


Városépítészeti Iroda:
települeskep@jozsefvaros.hu, foepitesz@jozsefvaros.hu


Közterület-felügyelet zöld szám:
0680/204618


Humankapcsolati iroda

Pokornyi Viktória: 0620/277-4993


Közösségi Részvételi Iroda

Horváth Judit 0620/443-6144


Polgármesteri Kabinet:
polgarmester@jozsefvaros.hu

Bartók Júlia: 0620/624-3634

Vidák Anna: 0620/373-9454

Balogh-Nyeső Boglárka: 0620/363-2548

Tóth Fanni: 0620/288-3508


Személyügyi Iroda

Mlinárcsek Attiláné: 0620/407-9094


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben