Önkormányzat Ügyintézés Hasznos Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil

Veszélyhelyzet idején hozott határozatok és rendeletek

Hatályos rendeletek

hatályos
rendelet
javaslat (előterjesztés) melléklet
62/2020.
(XII. 13.)
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
61/2020.
(XI. 30.)
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról
60/2020.
(XI. 26.)
az építményadóról szóló 38/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet és az építményadóról szóló 38/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 56/2020. (XI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
58/2020.
(XI. 19.)
a magánszemély kommunális adójáról szóló 40/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
57/2020.
(XI. 19.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
56/2020.
(XI. 19.)
az építményadóról szóló 38/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
53/2020.
(XI. 12.)
53/2020 (XI.12) önkormányzati rendelet a közterületi maszkviselés elrendeléséről
32/2020.
(VI. 25.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületeneknek 32/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetési zárszámadásról
20/2020.
(V. 01.)
a 2020. május 1. - 2020. május 3. időtartamra vonatkozó kijárási korlátozásokról
18/2020.
(IV. 24.)
2020. április 25. - 2020. április 26. időtartamra vonatkozó kijárási korlátozásokról
17/2020.
(IV. 17.)
a 2020. április 18. -2020. április 19. időtartamra vonatkozó kijárási korlátozásokról
11/2020.
(III. 31.)
A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2020.
(II. 28.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről
56/2017.
(XII. 20.)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól
10/2015.
(III. 01.)
A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól
13/2013.
(III. 28.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról
16/2010.
(III. 08.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről

Határozatok

határozat
hat.
melléklet
elő-
terjesztés
előterj.
melléklet
13/2021.
(I. 15.)
az „MCS/2020.” típusú bérlakás pályázat eredményének megállapításáról szóló 410/2020. (XII.04.) számú határozat módosításáról
12/2021.
(I. 15.)
a „Bérlakás felújítás Józsefvárosban" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
11/2021.
(I. 15.)
a „Budapest, VIII. kerület Tömő u. 23/A. és 23/B. szám alatti épület kiürítése miatti cserelakások felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
10/2021.
(I. 14.)
a Budapest VIII. kerület, Baross utca 86. földszint 70. szám alatti, 35527/2/A/70 helyrajzi számú üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
9/2021.
(I. 14.)
a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 3. szám alatti, 35324 hrsz.-ú ingatlan nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséről
8/2021.
(I. 14.)
üres lakások árverés útján történő elidegenítéséről
7/2021.
(I. 14.)
a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer szerver felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
6/2021.
(I. 14.)
a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
5/2021.
(I. 14.)
a Budapest VIII. kerület, Práter utca 63. szám alatti, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
4/2021.
(I. 14.)
a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 21. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
3/2021.
(I. 14.)
a Budapest VIII. kerület, Hock János utca 9. I. emelet 21. szám alatti, 35562/0/A/21 helyrajzi számú lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
2/2021.
(I. 07.)
A Budapest VIII. ker. Tömő utca ……………... szám alatti lakás krízishelyzetbe került személyek részére történő bérbeadásáról
1/2021.
(I. 07.)
Javaslat a "LNR-J/2/2020. típusú” pályázat eljárási határidőinek módosítására
478/2020.
(XII. 18.)
A Józsefvárosi Civil Stratégia elfogadásáról
477/2020.
(XII. 18.)
Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesülettel megbízási szerződés megkötéséről
476/2020.
(XII. 18.)
GROUPAMA Biztosító Zrt.-vel határozatlan időre megkötendő megbízási szerződésről
475/2020.
(XII. 17.)
A „Zöld udvar” elnevezésű pályázat kiírásáról
474/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Német u._____ emelet _____ szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli megváltással történő megszüntetéséről
473/2020.
(XII. 17.)
A Komposztládák biztosítása lakosság részére című pályázat módosításáról
472/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Somogyi B. u. 19. és a Somogyi B. u. 21. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekre szóló bérleti szerződések meghosszabbításáról
471/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. Lujza utca _____ szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatos döntés meghozataláról
470/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca _____ szám alatti _____ helyrajzi számú lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
469/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 59. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapításáról
468/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII., Dankó utca _____ szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjéről
467/2020.
(XII. 17.)
A Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum lakossági szűrő programjának támogatásáról
466/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti, pinceszinti, 36453/0/A/1, 36453/0/A/2, 36453/0/A/3 helyrajzi számú raktárhelyiségek elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
465/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapításáról
464/2020.
(XII. 17.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. közötti közszolgáltatás 2. sz. mellékletének módosításáról
463/2020.
(XII. 17.)
Háziorvosi pályázat alapján nyújtott támogatási összeg visszafizetése iránti követelésekről
462/2020.
(XII. 17.)
A „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú, a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról
461/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, Orczy út 45. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapításáról
460/2020.
(XII. 17.)
A Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 22. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj csökkentéséről
459/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 12. szám alatti, földszinti, 34675/1/A/6 helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
458/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/A. szám alatti, pinceszinti, 36762/0/A/4 helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
457/2020.
(XII. 17.)
a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (LP5)” tárgyú, és a „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LPS)” tárgyú közbeszerzési eljárások eredményeinek megállapításáról
456/2020.
(XII. 17.)
Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan az ,,LP5 Család – és Lakóház mentorálás – Közösségi programok - A „settlement" típusú lakóközösségi program” tárgyú, a 2015. évi CXLIII. törvény szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, és az új közbeszerzési eljárás megindítása
455/2020.
(XII. 17.)
Javaslat a Tedd le a kocsit! című pályázat kiírásáról
454/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, József utca 27. szám alatti telekingatlan (hrsz.: 35204) bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapításáról
453/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 23. szám alatti, 7. számú gépkocsibeálló elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
452/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, Krúdy Gyula utca 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentéséről
451/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, Szemafor u. 6. (hrsz: 38818/18) Társasház részére az osztatlan közös tulajdonú területek egy részére küldött vételi (kisajátítási) ajánlattal kapcsolatos döntés meghozataláról
450/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, Salgótarján u. 7. (hrsz: 38818/6) Társasház részére az osztatlan közös tulajdonú területek egy részére küldött vételi (kisajátítási) ajánlattal kapcsolatos döntés meghozataláról
449/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlőjének a tevékenység módosítására irányuló kérelméhez történő hozzájárulásról
448/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros utca 9. földszint 2. szám alatti ingatlan területén lévő 8. számú gépkocsi-beálló bérbeadásáról
447/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01 - 2020. október 30. között átruházott hatáskörben hozott határozatairól
446/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 2020. évi munkájáról
445/2020.
(XII. 17.)
a társasházi pályázatok elbírálásáról
444/2020.
(XII. 17.)
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletével megalkotott 2020. évi költségvetés 11604 kiadási címén szereplő, Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódó „Képzések motivációs csomag (FP2)” előirányzatának átsorolása
443/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Gazdaságfejlesztési Tanácsnok 2020. évi munkájáról
442/2020.
(XII. 17.)
Budapest VIII, Kis Stáció utca _____ emelet _____ szám alatti közszolgálati célú lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
441/2020.
(XII. 17.)
a Budapest VIII., Rákóczi út 55. 3. emelet 43. szám alatti közszolgálati célú lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
440/2020.
(XII. 17.)
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálati anyagának elfogadása
439/2020.
(XII. 17.)
A Józsefvárosi Önkormányzat és a Rév8 Zrt. között létrejövő új Közszolgáltatási Keretszerződés megkötéséről
438/2020.
(XII. 17.)
Javaslat a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer szerver felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
437/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01 - 2020. október 30. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
436/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01 - 2020. október 30. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
435/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01 - 2020. október 30. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
434/2020.
(XII. 17.)
Beszámoló a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 2020. évi munkájáról, valamint a bizottság 2020. január 01 - 2020. október 30. között átruházott hatáskörben hozott határozatairól
433/2020.
(XII. 17.)
Javaslat kizárólagos várakozóhelyek díjmentességének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozataláról
432/2020.
(XII. 17.)
Javaslat kizárólagos várakozóhelyek díjmentességének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozataláról
431/2020.
(XII. 17.)
az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok megtételéről
430/2020.
(XII. 17.)
az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok megtételéről
429/2020.
(XII. 17.)
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
428/2020.
(XII. 17.)
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
427/2020.
(XII. 17.)
Javaslat a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
426/2020.
(XII. 17.)
Javaslat kizárólagos várakozóhely kijelölésével és díjmentességével kapcsolatos döntések meghozataláról
425/2020.
(XII. 17.)
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotásáról, valamint a 2021. évi költségvetést érintő döntésekről
424/2020.
(XII. 04.)
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat eredményéről
423/2020.
(XII. 04.)
Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 29. szám alatti, 35463 hrsz.-ú ingatlan pályázatának eredmény megállapítása
422/2020.
(XII. 04.)
Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések
421/2020.
(XII. 04.)
Az „LNR-J/2/2020. típusú” bérlakás pályázat kiírásának módosításáról
420/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII.kerület, Bezerédj utca 4. szám alatti ingatlan távközlési hálózatának kiépítéséhez
419/2020.
(XII. 04.)
A Budapest VIII. kerület, Baross utca 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról
418/2020.
(XII. 04.)
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére telephely kijelölésére - Budapest VIII. kerület, Őr u. 10. szám alatti 2 db helyiség
417/2020.
(XII. 04.)
Budapest VIII. kerület Üllői út 44. szám alatti földszinti, 36402/4/D/4 helyrajzi számú üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
416/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Alföldi utca 9-11. szám alatti ingatlan távközlési hálózatának kiépítésére
415/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Delej utcában mentőmegálló, a Batsányi utcában kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
414/2020.
(XII. 04.)
A „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések
413/2020.
(XII. 04.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2020. évi téli és 2021. évi nyári nyitvatartási rendjéről
412/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Bíró Lajos utca 64. szám alatti ingatlan víz- és csatornabekötésének kiépítéséhez
411/2020.
(XII. 04.)
A Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 14. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
410/2020.
(XII. 04.)
Az „MCS/2020.” típusú bérlakás pályázat eredményének megállapítására
409/2020.
(XII. 04.)
a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításával, valamint az Ügyviteli Iroda irattározási kapacitásainak bővítésével kapcsolatos döntések
408/2020.
(XII. 04.)
Emléktáblák elhelyezése
407/2020.
(XII. 04.)
A „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
406/2020.
(XII. 04.)
Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 7. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati kiírásáról
405/2020.
(XII. 04.)
a Magyar Lovassport Szövetség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
404/2020.
(XII. 04.)
megbízási szerződés megkötése a „Józsefvárosi karácsonyi díszvilágítás” tárgyú kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátására
403/2020.
(XII. 04.)
a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti, pinceszinti, 36453/0/A/1, 36453/0/A/2, 36453/0/A/3 helyrajzi számú raktárhelyiségek elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
402/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Fiumei út és Mosonyi utca közötti területen 10 kV-os földkábel rekonstrukcióhoz
401/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására Budapest VIII. kerületben távhővezeték hálózat (Liget projekt D2 szakasz) kiépítéséhez
400/2020.
(XII. 04.)
az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok megtételére
399/2020.
(XII. 04.)
komposztládák igénylésére benyújtott pályázatok elbírálása
398/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Jázmin és Szigony utcában kisnyomású gázelosztó vezeték rekonstrukcióhoz
397/2020.
(XII. 04.)
a Budapest VIII. kerület, Práter utca 63. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség felújításával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat megadása
396/2020.
(XII. 04.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér – Karácsony Sándor u. – Lujza u. területén villamos földkábel rekonstrukcióhoz
395/2020.
(XII. 04.)
a Beruházási megállapodások teljesítési határidejének meghosszabbítására, késedelmes teljesítésének tudomásulvételére
394/2020.
(XII. 04.)
a 2020. évi Józsefváros Biztonságáért szakmai kitüntetésre vonatkozó döntések meghozataláról
393/2020.
(XII. 04.)
a Budapest VIII. kerület, Víg u 30. fsz. 9. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jog folytatására vonatkozó hozzájárulás megadásáról
392/2020.
(XII. 04.)
a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 23. szám alatti, 7. számú gépkocsibeálló elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
391/2020.
(XII. 04.)
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása
390/2020.
(XI. 30.)
a Népkonyha adagszámának emeléséről
389/2020.
(XI. 30.)
takarítási szerződés megkötésére
388/2020.
(XI. 26.)
a 45/2019. (II.21.) számú Képviselő-testületi normatív határozat 3. pontjával elfogadott, az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetési szabályok módosításáról
387/2020.
(XI. 26.)
az „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás III. részében eredmény megállapításáról
386/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
385/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Csokonai utca 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződésének meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalára
384/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség használati díjával kapcsolatos döntés meghozatalára, valamint részletfizetési megállapodás megkötésére
383/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 27. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
382/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Fecske utca 14. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról
381/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Üllői út 50. fsz. 16. szám alatti helyiség (hrsz.: 36371/0/A/16) bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására
380/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Víg utca 30. 1. emelet 18. szám alatti és a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 2/B. 1. emelet 14. szám alatti önkormányzati bérlemények lakáscsere szerződésének jóváhagyásáról
379/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Práter utca 29/b. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés meghosszabbításáról
378/2020.
(XI. 20.)
a pszichiátriai betegek nappali ellátásával kapcsolatos éves beszámolók elfogadására
377/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
376/2020.
(XI. 20.)
a Népszínház utcai mintaprojekt megvalósítására
375/2020.
(XI. 20.)
a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
374/2020.
(XI. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 16. szám alatti 3 db nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződések meghosszabbításáról
373/2020.
(XI. 20.)
a Corvin Corner Ingatlanfejlesztő Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére
372/2020.
(XI. 20.)
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetést érintő döntésekről
371/2020.
(XI. 19.)
az „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
370/2020.
(XI. 19.)
a Budapest VIII. kerület, Auróra utca 6. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés meghosszabbításáról
369/2020.
(XI. 19.)
a Budapest VIII. kerület, Csobánc utca 4. szám alatti társasházban a 6. számú és a 16. számú albetétek közötti osztatlan közös tulajdonú födém beázásból eredő káresemény költségeinek megosztásáról
368/2020.
(XI. 19.)
a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel, valamint a Menhely Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötéséről
367/2020.
(XI. 19.)
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda 2019/2020-as nevelési évről szóló beszámoló elfogadásáról
366/2020.
(XI. 19.)
Javaslat a Polgármesterek Szövetségéhez és a Magyar Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozáshoz kapcsolódó döntések meghozataláról
365/2020.
(XI. 19.)
2020. évi közbeszerzési terv módosítására
364/2020.
(XI. 19.)
Üres közszolgálati lakások közszolgálati jellegének törléséről
363/2020.
(XI. 19.)
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési szabályzatának módosításának jóváhagyásáról
362/2020.
(XI. 19.)
a fogyatékosok nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződések felülvizsgálatáról
361/2020.
(XI. 19.)
Az NKSZKÉSZ módosításával kapcsolatos véleményezési szakasz lezárására, a beérkezett vélemények elfogadására/elutasítására és a záró szakmai vélemény megkérésére
360/2020.
(XI. 17.)
Pénzbeli adomány-gyűjtési felhívás kibocsátására, valamint előzetes engedély megadására a felajánlott adományok elfogadására vonatkozóan
359/2020.
(XI. 13.)
A „Vállalkozási szerződés keretében komplex kutatási tevékenység végzése", valamint „Igazságos iskola"/ „Józsefváros 0-23" oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó kutatásának előkészítése" közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
358/2020.
(XI. 13.)
Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának módosítására
357/2020.
(XI. 13.)
A „LNR-J/2020." típusú pályázat eredményének megállapításáról
255/2020.
(VI. 16.)
A NOSTRO 2002 Pénzügyi Tanácsadó Kft. elleni kártérítés iránti peres eljárásban a kereset leszállításáról
254/2020.
(VI. 10.)
Az „Információbiztonsági Felelős (IBF) szolgáltatás ellátása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
253/2020.
(VI. 09.)
A Budapest VIII. kerület Lujza u. ... szám alatti lakás, valamint a Budapest VIII. kerület, Lujza u. IS. utcai bejáratú, földszinti, 22 m2 alapterületű nem lakás céljáró szolgáló helyiség csatolásával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadására
252/2020.
(VI. 09.)
Tulajdonosi hozzájárulás a KAMIN GROUP Kft. részére Budapest VIII. kerület, József utca 25. szám alatti épületben elvégzendő kéményjárat módosítás, kiváltási munkák elvégzéséhez
251/2020.
(VI. 09.)
Tulajdonosi hozzájárulás a KAMIN GROUP Kft. részére Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 5. szám alatti épületben elvégzendő kéményjárat módosítás, kiváltási munkák elvégzéséhez
250/2020.
(VI. 09.)
Tulajdonosi hozzájárulás a KAMM GROUP Kft. részére Budapest VIII. kerület, Horvath Mihaly tér 16. szám alatti épületben elvégzendő kéményjárat módosítás, kiváltási munkák elvégzéséhez
249/2020.
(VI. 09.)
Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyú közbeszerzési eljárás meginditásáról
248/2020.
(VI. 09.)
A Belveder Consulting Ingatlanfejlesztő Kft. kérelmére indult ügyben hozott 05/676-5/2020. iktatószámú határozat visszavonásáról és a kérelemre indult eljárás megszüntetéséről
247/2020.
(VI. 09.)
A „Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata" tárgyú tervezési szerződés módosítására
246/2020.
(VI. 09.)
A „Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
245/2020.
(VI. 09.)
A Napraforgó Egyesített Óvoda 2020. évi nyári és téli nyitvatartási idejének meghatározásáról
244/2020.
(VI. 03.)
a közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 218/2020. (V. 25.) számú polgármesteri határozat módosításáról
243/2020.
(VI. 03.)
a népkonyhai étkeztetés biztosításáról
242/2020.
(VI. 03.)
a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról
241/2020.
(VI. 03.)
az étkeztetési támogatás fedezetéről
240/2020.
(V. 28.)
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása
239/2020.
(V. 28.)
a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetói pályázat elbírálásá rid
238/2020.
(V. 28.)
A GTKÉSZ elírásainak javítására
237/2020.
(V. 28.)
a pályázati felhívás közzétételére civil szervezetek, mfivészek és sportolók, valamint az egyházak, egyházi szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi támogatása érdekében
236/2020.
(V. 28.)
a LÉLEK-program keretében kijelölt lakással kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozataláról
235/2020.
(V. 28.)
A krízis helyzetbe került személyek elhelyezését szolgáló lakások és helyiségek lakhatóvá tételéhez szükséges fedezetről
234/2020.
(V. 28.)
a JGK Zrt. kérelmére a 1086 Budapest, Kálvária u. 8. szám (hrsz.: 35888) alatti ingatlanon lévő 1 db 30 cm törzsátmérőjű, környezetére veszélyes diófa kivágásának engedélyezéséről
233/2020.
(V. 28.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. Festetics u. ... ingatlan előtti meglevő behajtó megszüntetés, új kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
232/2020.
(V. 28.)
a Budapest VIII. kerület Baron u. ... szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
231/2020.
(V. 28.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Győrffy István utca 6. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának Idépítéséhez
230/2020.
(V. 28.)
a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
229/2020.
(V. 28.)
fellebbezés elbírálása településképi bejelentési eljárásban
228/2020.
(V. 28.)
a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Virosrehabiliticiós Programhoz kapcsolódóan „Speciális lakhatási projektek (LP7)" tárgyú eljárásban kötött I. rész „4 db lakás felújítása a Danko u. 34. sz" nevű szerződés módosításáról
227/2020.
(V. 28.)
a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Virosrehabiliticiós Programhoz kapcsolódóan „Kálvária téri gyalogosburkolat (ICPS)" tárgyú eljárásban döntés meghozatala
226/2020.
(V. 28.)
Otthon-felújítási pályázat teljesítési határidejének hosszabbításáról -
225/2020.
(V. 28.)
Otthon-felújítási pályázat teljesítési határidejének hosszabbításáról -
224/2020.
(V. 28.)
Otthon-felújítási pályázat teljesítési határidejének hosszabbításáról -
223/2020.
(V. 28.)
Otthon-felújítási pályázat teljesítési határidejének hosszabbításáról -
222/2020.
(V. 28.)
a Budapest VIII. kerület, Kőris u. ... szám alatti gépkocsi beálló bérbeadása
221/2020.
(V. 28.)
a Budapest VIII. kerület, Víg utca 20. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének és bérbeszámításának utólagos jóváhagyása
220/2020.
(V. 28.)
Budapest VIII. kerület, Baross u. ... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi cseréjével kapcsolatban
219/2020.
(V. 28.)
a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti helyiségek bérleti szerződésének módosítása
218/2020.
(V. 25.)
a közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
217/2020.
(V. 25.)
a közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
216/2020.
(V. 25.)
a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezetének felülvizsgálatáról
215/2020.
(V. 20.)
a Semmelweis XXI. Fejlesztési projektben érintett önkormányzati ingatlanokra
214/2020.
(V. 20.)
a Fiumei Virág Zrt. kérelmére a 1087 Budapest, Fiumei tit 5. szám alatti ingatlanon lévő 12 db fa kivágásának engedélyezésére 05/1205/2020. iktatószámom indult eljárást megszüntetéséről
213/2020.
(V. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 2/B. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
212/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
211/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
210/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
209/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
208/2020.
(V. 20.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
207/2020.
(V. 20.)
a Budapest VIII. kerület Maria u ... szám alatti ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
206/2020.
(V. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 27/A, szám alatti, hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása
205/2020.
(V. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u..... emelet ..... szám alatti közszolgálati célú lakás bérbeadásáról
204/2020.
(V. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Kőris u...... szám alatti lakás cserelakásként történő bérbeadása
203/2020.
(V. 20.)
a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 42-44. szám alatti Társasházban a felvonó létesítésére
202/2020.
(V. 20.)
a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról
201/2020.
(V. 20.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Fecske utcában vízvezeték rekonstrukció elvégzéséhez
200/2020.
(V. 20.)
az Egészséges Budapest Program keretében a „7-Reetoscop készülék"tárgyú közbeszerzési eljárásban eredmény megállapítása
199/2020.
(V. 20.)
Video-gasztroszkóp,- kolonoszkóp is endoszkópmosó-fertötlenitű automata készülékek tárgyú eljárásban eredmény meghozatala
198/2020.
(V. 20.)
a nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatásáráról
197/2020.
(V. 20.)
a BMSK-vel kötendőszerződések, a Rév8 Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
196/2020.
(V. 20.)
hátralékkezelési támogatás megállapításáról
195/2020.
(V. 20.)
A veszélyhelyzeti gyermekétkeztetés támogatás fedezetéről
194/2020.
(V. 20.)
194/2020 (V.20.) határozat Javaslat a 2020. évi költségvetést érintő döntések meghozataláról
193/2020.
(V. 13.)
határozat a Népkonyha adagszámának emeléséről
192/2020.
(V. 13.)
határozat a „Csarnok negyed főutcája — DériM Projekt" pályázathoz kapcsolódóan támogatás nyújtása társasházak részére tárgyú támogatási szerződések módosítására
191/2020.
(V. 13.)
határozat a Bláthy park felújítása keretében elkészült közművek üzemeltetési jogának átadásáról
190/2020.
(V. 13.)
határozat a Czech-Hungarian Trading Kft. kérelmére, a 1088 Budapest, Rákóczi fit 13. szám alatt üzemeltetett „Hetedik Lépcső" elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai nyitvatartási engedélyezési eljárásának szüneteltetéséről
189/2020.
(V. 13.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. Horvath Mihaly tér 15. (hrsz.: 35192) villamos energia ellátása, földkábel bekötés kiépítéséhez
188/2020.
(V. 13.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Orczy tér felújítása kapcsán a BKV alépítmény hálózat létesítéséhez is trolibusz megállók energiaellátásának kiépítéséhez
187/2020.
(V. 13.)
határozat hátralékkezelési támogatás megállapításáról
186/2020.
(V. 13.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező utca ... szám alatti, ... helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
185/2020.
(V. 13.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Alföldi utca... (Kun utca...) ...emelet... szám alatti, ... helyrajzi számú lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat elutasításáról
184/2020.
(V. 13.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 67. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról, valamint bérbeszámítási megállapodás megkötéséről
183/2020.
(V. 13.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 125. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
182/2020.
(V. 07.)
határozat az önkormányzat 2019-2024. évre szóló gazdasági programjának elfogadásáról
181/2020.
(V. 07.)
határozat Digitalis röntgen berendezések beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
180/2020.
(V. 07.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Diószegi Samuel utca 30. szám alatti ingatlan csatorna bekötésének kiépítéséhez
179/2020.
(V. 07.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Palotanegyed területén FTTH optikai hálózat alépítményének építéséhez
178/2020.
(V. 07.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Bláthy Otto utca 15. szám alatti ingatlan víz- es csatorna vezeték bekötések kiépítéséhez
177/2020.
(V. 07.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIE kerület, Hungária körút 30. B. épület villamosenergia-ellátás kiépítéséhez
176/2020.
(V. 07.)
határozat tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIE kerület, Horváth Mihály tér 17. szám alatti ingatlan csatorna bekötésének kiépítéséhez
175/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Speciális lakhatási projektek (LP7)" tárgyú eljárásban kötött 2. rész „4 db lakás felújítása Bp. VIII. ker. egyéb helyek" nevű szerződés módosításáról
174/2020.
(V. 07.)
határozat a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
173/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Kálvária téri gyalogosburkolat (KP5)" tárgyú eljárásban köztes döntés meghozatala
172/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Nap u. 3. számú Társasház osztatlan közös tulajdonát képező pincerész értékesítésével, és a társasház tulajdont alapító okirat módosításával kapcsolatos döntés meghozatala
171/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér .... szám alatti helyiség korábbi bérlőjének tartozásával kapcsolatos döntés meghozatala
170/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. ..... emelet ..... szám alatti lakás közszolgálati eau kijelölésének megszüntetéséről és a lakás határozatlan időre szóló bérbeadásáról
169/2020.
(V. 07.)
határozat a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 13. szám alatti, földszinti, 35147/0/A/42 helyrajzi számú raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár is eladási ajánlat jóváhagyása
168/2020.
(V. 07.)
határozat A Budapest VIII. kerület, Bauer S. it. 7. számú Társasház osztatlan közös tulajdonát képező közös tulajdonú helyiségek értékesitéséyel, és a társasház tulajdont alapító okirat módositásával kapcsolatos döntés meghozatala
167/2020.
(IV. 30.)
határozat a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálásának meghosszabbításáról és a szakmai előkészítő bizottság tagjainak megválasztásáról
166/2020.
(IV. 30.)
határozat a Budapest VIII., II. János Pál pápa tér 12. szám alatti helyiség pályázati eljárásával kapcsolatos döntésről
165/2020.
(IV. 30.)
határozat a Budapest VIII., Bérkocsis utca 23. szám alatti helyiség pályázati eljárásával kapcsolatos döntésről
164/2020.
(IV. 30.)
határozat a Budapest VIII., Baross utca 21. szám alatti helyiség pályázati eljárásával kapcsolatos döntésről
163/2020.
(IV. 30.)
határozat a Budapest VIII., Üllői út 64. szám alatti helyiség pályázati eljárásával kapcsolatos döntésről
162/2020.
(IV. 23.)
határozat kárigény elismeréséről és kifizetéséről
161/2020.
(IV. 23.)
határozat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű tulajdonjogának átruházása a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet részére
160/2020.
(IV. 23.)
határozat hátralékkezelési támogatás megállapításáról
159/2020.
(IV. 16.)
határozat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés módosításáról
158/2020.
(IV. 16.)
határozat gépjármű elhelyezésről
157/2020.
(IV. 16.)
határozat elővásárlási jogról
156/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
155/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
154/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
153/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
152/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
151/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
150/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
149/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásrólól
148/2020.
(IV. 06.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
147/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
146/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
145/2020.
(IV. 16.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
144/2020.
(IV. 08.)
határozat támogatási szerződésről
143/2020.
(IV. 08.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
142/2020.
(IV. 08.)
határozat tulajdonosi hozzájárulásról
141/2020.
(IV. 08.)
határozat elővásárlási jogról való lemondásról
140/2020.
(IV. 06.)
határozat kárigény elismeréséről
139/2020.
(IV. 06.)
határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
138/2020.
(IV. 06.)
határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
137/2020.
(IV. 06.)
határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
136/2020.
(IV. 06.)
határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
135/2020.
(IV. 06.)
határozat visszavonó határozat
134/2020.
(IV. 06.)
határozat elővásárlási jogról
133/2020.
(IV. 06.)
határozat visszavonó határozat
132/2020.
(IV. 06.)
határozat elővásárlási jogról
131/2020.
(IV. 06.)
határozat visszavonó határozat
130/2020.
(IV. 06.)
határozat gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásáról
129/2020.
(IV. 06.)
határozat visszavonó határozat
128/2020.
(IV. 06.)
határozat bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
127/2020.
(IV. 06.)
határozat az „LNR-EGY/2019." típusú pályázatok nyerteseiről
126/2020.
(IV. 06.)
határozat személygépjárművek értékesítéséről
125/2020.
(IV. 06.)
határozat közszolgálati célú lakások kijelölésének megszüntetéséről
124/2020.
(IV. 06.)
határozat ingatlan tulajdonjogok cseréjéről
123/2020.
(IV. 06.)
határozat a 2020/2021. nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról
122/2020.
(IV. 06.)
határozat 104/2020. (III. 26) számú határozat visszavonásáról
121/2020.
(IV. 06.)
határozat fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatról
120/2020.
(IV. 06.)
határozat nyilatkozat elővásárlási jogról
119/2020.
(IV. 06.)
határozat nyilatkozat elővásárlási jogról
118/2020.
(IV. 06.)
határozat az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről
117/2020.
(IV. 06.)
határozat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda 2020. évi módosított ellenőrzési tervévéről
116/2020.
(IV. 06.)
határozat Pontosítás pénzbeli adomány (közérdekű célra való kötelezettség vállalás) gyűjtéséről
115/2020.
(IV. 01.)
határozat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként működő Népkonyha adagszámának emeléséről
114/2020.
(III. 31.)
határozat A járvánnyal összefüggően beállott létfenntartási válsághelyzetre tekintettel folyósított támogatásról
113/2020.
(III. 26.)
határozat a bölcsődei élelmezési nyersanyagköltségről
112/2020.
(III. 26.)
határozat településképi kötelezési eljárásról
111/2020.
(III. 26.)
határozat elővásárlási jogról
110/2020.
(III. 26.)
határozat a Napraforgó Egyesített Óvoda vezetői megbízásról
109/2020.
(III. 26.)
határozat A Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
108/2020.
(III. 26.)
határozat Pályázati felhívás a diszkriminációmentesség elvének gyakorlatba történő hatékony átültetésének támogatásáról
107/2020.
(III. 26.)
határozat a Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti parkoló fejlesztésének támogatásáról
106/2020.
(III. 26.)
határozat közérdekű kötelezettségvállalásra irányuló felajánlásról
105/2020.
(III. 26.)
határozat beszámoló a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről
104/2020.
(III. 26.)
határozat az óvodai beiratkozásról
103/2020.
(III. 24.)
határozat pénzbeli adomány (közérdekű célra való kötelezettség vállalás) gyűjtésre
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Érvényes 2020. november 30-tól

A Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az önkormányzat irodái, ügyosztályai a személyes ügyfélfogadási szünet alatt is elérhetőek telefonon, elérhetőségeiket itt találja.

A Hivatallal a kapcsolatfelvétel  telefonon, postai úton, e-mailben, illetve a Hivatal által biztosított egyablakos Támpont Információs Szolgálat (továbbiakban: Támpont) útján történik.
Az ügyfelek az önkormányzathoz, illetve a hivatalhoz címzett kérelmeiket, beadványaikat a Támponton a - hivatali munkaidőn belül - minden nap benyújthatják, melyeket az Ügyviteli Iroda minden nap összegyűjt. Az Ügyviteli Iroda a naponta összegyűjtött beadványokat három napig karanténban tartja, majd ezt követően érkezteti azokat. Az Ügyviteli Iroda részéről átvevő személy nem ér hozzá a beadványokhoz, azok benyújtására az ügyfél részére borítékot vagy dossziét kell biztosítani.

Amennyiben az ügyfél számára ügyének intézéséhez valamely szervezeti egység elérhetősége vagy nyomtatványa szükséges, úgy részére a Támpont munkatársai biztosítják a szükséges információkat. A Támponton ugyanakkor ügyfélfogadás nem zajlik. Az ügyintézés természetes személyek számára postai vagy elektronikus úton (ügyfélkapu), jogi személyek számára kizárólag elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) érhető el.

Az elektronikus ügyintézésről itt talál további információkat.
A Támpont Információs Szolgálat nyitvatartása:
Hétfő 8:00-18:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16.30
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13.30

Kivételt képeznek az anyakönyvi ügyek:
- az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek és a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentéséről szóló iratanyag leadására minden munkanapon 8:15-11:00 óráig,
- egyéb anyakönyvi ügyet érintő kérelmek leadására hétfői és szerdai napokon van lehetőség.

Személyesen kizárólag akkor lehet ügyet intézni, ha az ügyfél az érintett szervezeti egységgel a megjelölt telefonszámokon előre egyeztet időpontot, kizárólag személyes megjelenést igénylő ügyekben.

A személyes ügyfélfogadást biztosító szervezeti egységek időpontfoglalására szolgáló telefonszámai:

Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda:
06-1 459-2176
(kizárólag házassági szándékbejelentés és apai elismerő nyilatkozat felvétele ügyében)

Gazdálkodási Ügyosztály:
06-20 449-3332

Az ilyen esetekben ügyfélfogadásra kizárólag, a Baross u. 63-67. szám alatti épület mozgáskorlátozottak számára fenntartott bejáratán keresztül megközelíthető kijelölt helyiségben kerülhet sor, az óvintézkedések betartásával. A bejáratnál kézfertőtlenítő van elhelyezve, amelyek használata az ügyfelek részére kötelező. Ezen felül az ügyfél a Hivatalba történő belépésekor és az ott tartózkodás ideje alatt köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Amennyiben az ügyfélnek nincs maszkja, úgy részére azt a hivatal az őrszolgálat útján térítésmentesen biztosítja, melyet a belépéskor kell jelezni.
A kézfertőtlenítő használatát és a maszk viselését az őrszolgálat köteles ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél ezen biztonsági előírásoknak nem tesz eleget, úgy részére a hivatal területére történő belépést meg kell tagadni. Az Őrszolgálat az ügyfél Hivatal épületébe történő belépése esetén testhőmérséklet ellenőrzést végez. A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 C fok feletti testhőmérséklet esetén az ügyfél nem tartózkodhat a hivatal épületében, részére a belépést meg kell tagadni.

Amennyiben a kerületben elérhető támogatásokkal kapcsolatban van információra szüksége, a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájának telefonszáma:
06-1/459-2277, 06-20/539-0533
(hétfő: 8 és 18 óra között, kedden és csütörtökön 8 és 16 óra között, szerdán 8 és 16:30 között, pénteken 8 és 13:30 között).

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben