Szomszédsági házfelügyelői állások

event_available Utolsó frissítés:

A szomszédsági házfelügyelői projekt célja, hogy a Magdolna – Orczy negyed szociális városrehabilitációs program keretében a krízisterületen lévő lakóházak segítséget kapjanak a szomszédsági házfelügyelőkön keresztül, akikhez közvetlenül lehet fordulni a felmerülő problémák esetén.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot ír ki 4 fő részére szomszédsági házfelügyelői feladat ellátására

1. A pályázat kiírásának előzménye:

A szomszédsági házfelügyelők megbízásáról és pályázati úton történő kiválasztásról döntött Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete. Az alábbi területen (Magdolna utca – Dobozi utca – Baross utca – Kálvária tér – Diószegi Sámuel utca – Dugonics utca – Illés utca – Kálvária tér – Dankó utca) várhatóan az alábbi önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok esetében indokolt a speciális feladatkört ellátó házfelügyelő alkalmazása:

– Dankó utca 34.

– Kőris utca 4a.

– Illés utca 20.

– Dugonics utca 16.

 

2. A pályázat alapján ellátandó feladat időtartama, a foglalkoztatás módja:

– szerződéskötéstől – 2021. június 30.

– Határozott idejű megbízási szerződés keretében

– A megbízási szerződés a Megbízó által adott feladat meghatározás alapján történik.

– A megbízási díj maximum bruttó 230.000,- forint havonta a szerződés megszűnéséig vagy megszüntetéséig.

– Megbízott feladatellátásához a kapcsolattartásra Megbízó telefont biztosít.

– A házfelügyelői feladat ellátásához Budapest, VIII. kerület Kálvária tér 13. szám alatti címen szolgálati helyet biztosít.

 

3. A pályázat benyújtásának személyi feltételei: 

– betöltött 23. életév,

– büntetlen előélet,

– legalább középfokú iskolai végzettség,

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy a pályázati felhívás 2. pontjában foglalt feltételek 2021. június 30. napjáig érvényesek.

Előnyt jelent: 

– helyismeret Budapest VIII. kerület Józsefváros, ezen belül a Magdolna- Orczy Negyed területén,

– jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,

– jó konfliktus megoldó készség,

– határozott fellépés,

– számítógép felhasználói szintű ismerete,

– tisztítás-technológiai szakmunkás képesítés,

– szociális munkás vagy más szociális területen szerzett szakképesítés

– szociális területen szerzett munkatapasztalat

– felnőttképzési-, illetve felsőfokú végzettség

4. A pályázat benyújtásának határideje és módja: 

A pályázatot írásban, a Rév 8. Zrt. 1082 Budapest, Baross u. 63-67. III. 307. számú irodájában személyesen – hétfőtől, péntekig 08.00 és 13.00 óra közötti időben – vagy postai úton 2 példányban mellékleteivel együtt, illetve elektronikusan (pdf formátumban) – a patatics-balazs@rev8.hu e-mailcímre küldve – aláírva kell benyújtani.

A pályázat beérkezési határideje: 2020. február 28. 10.00 óra

A pályázatoknak ezen határidőig a fenti címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből származó bárminemű késedelem a pályázó felelőssége.

Igény esetén a pályázó számára biztosítjuk a helyszín megtekintését 2020. február 20. és február 24. napján 10 és 12 óra között. Az erre vonatkozó igényt kérjük a patatics-balazs@rev8.hu e-mail címen jelezni.

A hiányos, a feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

5. A pályázat célja:

Határozott időre szóló megbízási szerződés kötése rátermett, konfliktusos helyzetekben magabiztosan helytálló és a konfliktusokat jól kezelő személyekkel szomszédsági házfelügyelői feladatok ellátására, akik a Megbízó érdekében eljárva képesek

– a lakóközösség, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat érdekeit képviselni,

– az önkormányzati tulajdonban álló bérházak renitens használóit az együttélés szabályaira, valamint

– a bérház rendeltetésszerű használatára a figyelmet felhívni, illetve

– a bérház állagát megóvni a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkozás megelőzésével.

– A fentieken kívül a Józsefvárosi Önkormányzat támogatása (bizonyítékok szolgáltatásával, tanúként, stb.) a magatartási problémák miatt együttélésre tartósan képtelen, illetve az ingatlanban kárt okozó személyekkel szembeni jogi eljárásokban.

6. A pályázó feladatai:

Az ellátandó feladatokat az 1. számú melléklet szerinti „Feladat meghatározás” tartalmazza.

7. Pályázati dokumentumok:

Kettő nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:

– részletes önéletrajz, megjelölve az eddigi munkahelyeket, szakmai tapasztalatot,

– a végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolatát,

– nyilatkozatot arról, hogy van-e más munkaviszonya, tanulói jogviszonya,

– előnyt jelentő szempontokhoz, megbízás teljesítésével kapcsolatos elgondoláshoz motivációs levél, nyilatkozat, egyéb dokumentumok. Terjedelme 1 oldal (A/4 méretű).

A pályázati dokumentumot aláírva, laponként szignóval ellátva, zárt borítékban, a pályázat címének feltüntetésével kell elkészíteni, és leadni.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a Rév8 Zrt. munkatársa Patatics Balázs nyújt további felvilágosítást, az alábbi elérhetőségeken keresztül:

Személyesen: a Rév8 Zrt. 1082. Budapest, Baross u. 63-67. III/307. alatti székhelyén előzetes időpont egyeztetést követően. A kijelölt személyt hétfőtől, péntekig 08.00 és 13.00 óra közötti időben, illetve a fenti elektronikus címen lehet elérni.

8. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

A pályázat elbírálásáról a kijelölt Bíráló Bizottság dönt, majd a Bizottság javaslata alapján a Megbízó megbízási szerződést köt.

A pályázat elbírálása során sor kerül személyes meghallgatásra (szakmai interjú) az érvényes pályázatot benyújtókkal.

A Bíráló Bizottság az alábbi szempontokat veszi fegyelembe a bírálat során:

– formai szempontoknak való megfelelés,

– képzettség, szakmai referencia,

– személyes beszélgetés, interjú,

– józsefvárosi lakosok – azonos feltételek mellett – előnyben részesülhetnek.

A pályázat kiírója kiköti, hogy az elbírálás során a kiíró a benyújtott információkat, dokumentumokat, a meghallgatáson elhangzottakat szabadon mérlegeli és értékeli, döntése ellen jogorvoslattal nem lehet élni. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa nem megfelelő pályázatok beérkezése esetén.

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!