Szomszédsági házfelügyelői állások

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Szomszédsági házfelügyelői állások

A szomszédsági házfelügyelői projekt célja, hogy a Magdolna – Orczy negyed szociális városrehabilitációs program keretében a krízisterületen lévő lakóházak segítséget kapjanak a szomszédsági házfelügyelőkön keresztül, akikhez közvetlenül lehet fordulni a felmerülő problémák esetén.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot ír ki 4 fő részére szomszédsági házfelügyelői feladat ellátására

1. A pályázat kiírásának előzménye:

A szomszédsági házfelügyelők megbízásáról és pályázati úton történő kiválasztásról döntött Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete. Az alábbi területen (Magdolna utca – Dobozi utca – Baross utca – Kálvária tér – Diószegi Sámuel utca – Dugonics utca – Illés utca – Kálvária tér – Dankó utca) várhatóan az alábbi önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok esetében indokolt a speciális feladatkört ellátó házfelügyelő alkalmazása:

– Dankó utca 34.

– Kőris utca 4a.

– Illés utca 20.

– Dugonics utca 16.

 

2. A pályázat alapján ellátandó feladat időtartama, a foglalkoztatás módja:

– szerződéskötéstől – 2021. június 30.

– Határozott idejű megbízási szerződés keretében

– A megbízási szerződés a Megbízó által adott feladat meghatározás alapján történik.

– A megbízási díj maximum bruttó 230.000,- forint havonta a szerződés megszűnéséig vagy megszüntetéséig.

– Megbízott feladatellátásához a kapcsolattartásra Megbízó telefont biztosít.

– A házfelügyelői feladat ellátásához Budapest, VIII. kerület Kálvária tér 13. szám alatti címen szolgálati helyet biztosít.

 

3. A pályázat benyújtásának személyi feltételei: 

– betöltött 23. életév,

– büntetlen előélet,

– legalább középfokú iskolai végzettség,

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy a pályázati felhívás 2. pontjában foglalt feltételek 2021. június 30. napjáig érvényesek.

Előnyt jelent: 

– helyismeret Budapest VIII. kerület Józsefváros, ezen belül a Magdolna- Orczy Negyed területén,

– jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,

– jó konfliktus megoldó készség,

– határozott fellépés,

– számítógép felhasználói szintű ismerete,

– tisztítás-technológiai szakmunkás képesítés,

– szociális munkás vagy más szociális területen szerzett szakképesítés

– szociális területen szerzett munkatapasztalat

– felnőttképzési-, illetve felsőfokú végzettség

4. A pályázat benyújtásának határideje és módja: 

A pályázatot írásban, a Rév 8. Zrt. 1082 Budapest, Baross u. 63-67. III. 307. számú irodájában személyesen – hétfőtől, péntekig 08.00 és 13.00 óra közötti időben – vagy postai úton 2 példányban mellékleteivel együtt, illetve elektronikusan (pdf formátumban) – a patatics-balazs@rev8.hu e-mailcímre küldve – aláírva kell benyújtani.

A pályázat beérkezési határideje: 2020. február 28. 10.00 óra

A pályázatoknak ezen határidőig a fenti címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből származó bárminemű késedelem a pályázó felelőssége.

Igény esetén a pályázó számára biztosítjuk a helyszín megtekintését 2020. február 20. és február 24. napján 10 és 12 óra között. Az erre vonatkozó igényt kérjük a patatics-balazs@rev8.hu e-mail címen jelezni.

A hiányos, a feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

5. A pályázat célja:

Határozott időre szóló megbízási szerződés kötése rátermett, konfliktusos helyzetekben magabiztosan helytálló és a konfliktusokat jól kezelő személyekkel szomszédsági házfelügyelői feladatok ellátására, akik a Megbízó érdekében eljárva képesek

– a lakóközösség, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat érdekeit képviselni,

– az önkormányzati tulajdonban álló bérházak renitens használóit az együttélés szabályaira, valamint

– a bérház rendeltetésszerű használatára a figyelmet felhívni, illetve

– a bérház állagát megóvni a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkozás megelőzésével.

– A fentieken kívül a Józsefvárosi Önkormányzat támogatása (bizonyítékok szolgáltatásával, tanúként, stb.) a magatartási problémák miatt együttélésre tartósan képtelen, illetve az ingatlanban kárt okozó személyekkel szembeni jogi eljárásokban.

6. A pályázó feladatai:

Az ellátandó feladatokat az 1. számú melléklet szerinti „Feladat meghatározás” tartalmazza.

7. Pályázati dokumentumok:

Kettő nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:

– részletes önéletrajz, megjelölve az eddigi munkahelyeket, szakmai tapasztalatot,

– a végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolatát,

– nyilatkozatot arról, hogy van-e más munkaviszonya, tanulói jogviszonya,

– előnyt jelentő szempontokhoz, megbízás teljesítésével kapcsolatos elgondoláshoz motivációs levél, nyilatkozat, egyéb dokumentumok. Terjedelme 1 oldal (A/4 méretű).

A pályázati dokumentumot aláírva, laponként szignóval ellátva, zárt borítékban, a pályázat címének feltüntetésével kell elkészíteni, és leadni.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a Rév8 Zrt. munkatársa Patatics Balázs nyújt további felvilágosítást, az alábbi elérhetőségeken keresztül:

Személyesen: a Rév8 Zrt. 1082. Budapest, Baross u. 63-67. III/307. alatti székhelyén előzetes időpont egyeztetést követően. A kijelölt személyt hétfőtől, péntekig 08.00 és 13.00 óra közötti időben, illetve a fenti elektronikus címen lehet elérni.

8. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

A pályázat elbírálásáról a kijelölt Bíráló Bizottság dönt, majd a Bizottság javaslata alapján a Megbízó megbízási szerződést köt.

A pályázat elbírálása során sor kerül személyes meghallgatásra (szakmai interjú) az érvényes pályázatot benyújtókkal.

A Bíráló Bizottság az alábbi szempontokat veszi fegyelembe a bírálat során:

– formai szempontoknak való megfelelés,

– képzettség, szakmai referencia,

– személyes beszélgetés, interjú,

– józsefvárosi lakosok – azonos feltételek mellett – előnyben részesülhetnek.

A pályázat kiírója kiköti, hogy az elbírálás során a kiíró a benyújtott információkat, dokumentumokat, a meghallgatáson elhangzottakat szabadon mérlegeli és értékeli, döntése ellen jogorvoslattal nem lehet élni. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa nem megfelelő pályázatok beérkezése esetén.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!