Rendkívüli települési támogatás a veszélyhelyzet alatt

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

  Rendkívüli települési támogatás a veszélyhelyzet alatt
A Józsefvárosi Önkormányzat új rendkívüli települési támogatást hozott létre a járvány következtében kialakult rendkívüli élethelyzet segítésére

Tájékoztató

Szeretnénk kérelmét gyorsan és zökkenőmentesen elbírálni, ezért kérjük, hogy kérelmét olyan részletességgel indokolja és támassza alá, hogy ne legyen szükség hiánypótlásra. Kérjük továbbá, hogy olyan telefonszámot adjon meg, amelyen napközben elérhető. Kérjük figyeljen rá, hogy kizárólag a kérelmező bankszámlájára tudunk utalni, amennyiben ő nem rendelkezik bankszámlával, úgy a postai utalást legyen szíves megjelölni.

A Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájának telefonszáma: 06-1-459-2277(hétfő: 8 és 18 óra között, kedden és csütörtökön 8:00 és 16:00 óra között, szerdán 8:00 és 16:30 között, pénteken 8:00 és 13:30 között)

E-mail: szocialis@jozsefvaros.hu

Az űrlapok letölthetőek itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131

Kitöltési útmutató elérhető a kérelem formanyomtatvány 4. oldalán: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131

Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda (1082 Budapest, Baross u. 66-68.) ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 9:00-11:00 és 14:00-16:00

Szerda: 9:00-11:00 és 14:00-16:00

Péntek: 9:00-11:00

Mi az új rendkívüli települési támogatási jogcím célja?

A rendelet bevezetett egy új jogcímet a rendkívüli települési támogatáson belül; az eddigi jogcímek változatlanul maradtak.

Az új jogcím: „rendkívüli élethelyzet járvány következtében: a koronavírus járvány következtében beállt olyan helyzet, amely akut módon veszélyezteti a kérelmező és adott esetben családja legalapvetőbb étkezési, egészségügyi és lakhatási igényeinek kielégítését”.

Ide tartozhat például, ha valaki

– karantén miatti rendkívüli költségei léptek fel;

– támogatnia kell idős, beteg családtagját;

– rendkívüli egészségügyi kiadásai léptek fel;

– elvesztette alkalmi munka lehetőségeit;

– elveszítette a munkáját és a rendkívüli helyzet miatt nem talál mást, és álláskeresési támogatásra sem jogosult;

MEGJEGYZÉS: Azt javasoljuk, hogy azok a munkanélküliek, akik jogosultak álláskeresési járadékra vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, igényeljék ezek egyikét, mielőtt a rendkívüli települési támogatásért fordulnak hozzánk. A jogosultságokról bővebben itt olvashat: http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/15/MUNKP00063

Álláskeresési járadékot a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztályán lehet igényelni: Kisfaludy u. 11., Tel 215-8799, 215-8805, email: foglalkoztatas@08kh.bfkh.gov.hu. A VIII. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztálya: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/viii-keruleti-hivatal-foglalkoztatasi-osztaly

Foglalkoztatást helyettesítő támogatást a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala Hatósági Osztályán lehet igényelni: Baross utca 76., Te: 795-8943, email: belcsak.peter@08kh.bfkh.gov.hu. VIII. kerületi Hivatala Hatósági Osztály: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/viii-keruleti-hivatal-hatosagi-osztaly

Ha a kérelmező megfelel a jövedelmi feltételeknek, akkor a járványhelyzet miatti rendkívüli települési támogatás adható akkor is, ha álláskeresési járadékban vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, de ennek összegét (ha már megkapta) figyelembe vesszük a jövedelem megállapítása során a rendkívüli települési támogatásra való jogosultság vizsgálatakor.

Ki igényelheti a rendkívüli települési támogatást?

A rendelet hatálya kiterjed mindenkire, aki Budapest VIII. kerület közigazgatási területén él és ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. A jogosultsági összeghatár a következő:

Egyedülállók

– Legfeljebb 50 000 Ft támogatásra jogosultak, ha havi nettó jövedelmük nem haladja meg az 57 000 Ft-ot.

– Legfeljebb 30 000 Ft támogatásra jogosultak, ha havi nettó jövedelmük meghaladja az 57 000 Ft-ot, de nem haladja meg a 85 500 Ft-ot.

Családban élők

– Legfeljebb 50 000 Ft támogatásra jogosultak, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az 42 750 Ft-ot. (A családtagok jövedelmét össze kell adni és az eredményt elosztani a családtagok számával.)

– Legfeljebb 30 000 Ft támogatásra jogosultak, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja a 42 750 Ft-ot, de nem haladja meg a 71 250 Ft-ot.

A családon belül egy fő kaphat támogatást. A nettó jövedelem számításakor a jövedelemből bírósági letiltással vont összeg nem számít a jövedelembe.

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van;

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

Közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt,

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

A támogatási kérelem a járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején évente maximum háromszor adható, két kérelem között minimum 30 napnak el kell telnie.

Ennél a támogatási formánál nem jelentenek kizáró okot az eredeti rendelet 5. §-ában felsorolt kizáró okok: https://old.jozsefvaros.hu/rendeletek/2500_2015_10_a_penzbeli_es_termeszetbeni.pdf

Fontos: A támogatás akkor adható, ha az élethelyzet megoldása az önkormányzat más intézményei által nyújtott szolgáltatásokkal nem megoldható.

A veszélyhelyzeten kívüli települési támogatásokról itt tájékozódhat: https://old.jozsefvaros.hu/dokumentumok/533_tajekoztato_a_tamogatasokrol.docx

Szociális étkeztetés kapcsán hívja az önkormányzat zöld számát 8 és 20 óra között: 06-80-277-256

Ennél a támogatási formánál a támogatottak postai úton vagy átutalással kapják a támogatást. 

Ennél a rendkívüli települési támogatási formánál nem készül környezettanulmány.

Hol juthat hozzá a szükséges nyomtatványokhoz?

A szükséges nyomtatvány letölthető honlapunkról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131), de személyesen is átveheti a Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodáján (1082 Budapest, Baross u. 66-68.)

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 9:00-11:00 és 14:00-16:00

Szerda: 9:00-11:00 és 14:00-16:00

Péntek: 9:00-11:00

Ha alkalmi munkáját vesztette el a járványhelyzet miatt, akkor az indoklásban részletesen magyarázza el a munka körülményeit vagy töltse ki ezt a nyilatkozatot.

Hogyan nyújthat be támogatási kérelmet?

Személyesen

Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda (1082 Budapest, Baross u. 66-68.)

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 9:00-11:00 és 14:00-16:00

Szerda: 9:00-11:00 és 14:00-16:00

Péntek: 9:00-11:00

Postai úton

Postai cím: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67)


E-papíron

Az elektronikus ügyindításra a Hivatal honlapján, valamint az úgynevezett Személyes Ügyintézési Felületen is lehetőség van a Hivatal által közzétett űrlapokon.

Ügyfélkapun keresztül a kitöltött és beszkennelt kérelmet és mellékleteit benyújthatja itt: https://epapir.gov.hu/

Általános tájékoztató az elektronikus ügyintézésről: https://old.jozsefvaros.hu/dokumentumok/1499_altalanos_tajekoztato_elektronikus_ugyintezesi.pdf

Milyen dokumentumokat kell leadni?

Kérjük, minden esetben csatolja az alábbiakat:

1. Kitöltött kérelem

Kérjük, figyeljen arra, hogy a jövedelemre vonatkozó táblázat minden sorát töltse ki – ha valamelyik típusú jövedelemmel Ön nem rendelkezik, akkor húzza ki vagy írja oda, hogy 0.

Amennyiben rendelkezik telefonnal, az ügyintézés megkönnyítése érdekében minden esetben tüntesse fel telefonszámát, hogy munkatársaink hiánypótlás esetén meg tudják keresni Önt.

A kérelem része a támogatás kérelmének indoklása is. Itt büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a járvány következtében rendkívüli élethelyzete alakult ki. Fontos, hogy ez a támogatási forma a járvánnyal összefüggésben kialakult válság kezelését szolgálja. Kérjük, az indoklásnál jelezze, hogyan függ össze kérelme a járványhelyzettel. Ha alkalmi munkáját vesztette el a járványhelyzet miatt, akkor az indoklásban részletesen magyarázza el a munka körülményeit vagy töltse ki ezt a nyilatkozatot.

2. Igazolások

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemről szóló munkáltatói igazolást vagy a kifizetett ellátást igazoló utolsó havi szelvényt;

b) az ellátás megállapításáról szóló hivatalos dokumentumot;

c) nyugellátás esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévre kiállított, vagy 30 napnál nem régebbi igazolását a nyugellátás havi összegéről;

d) letiltás esetében annak hitelt érdemlő igazolását;

e) az indokolásban szereplő rendkívüli élethelyzetét megalapozó dokumentumokat. Ha alkalmi munkáját vesztette el a járványhelyzet miatt, akkor az indoklásban részletesen magyarázza el a munka körülményeit vagy töltse ki ezt a nyilatkozatot.

Az igazolásokat másolatban is elfogadjuk, az eredeti igazolásokat a határozattal együtt visszaküldjük. Amennyiben Ön bírósági letiltás miatt jövedelmének csak csökkentett összegét kapja kézhez, kérjük, a letiltásról (végrehajtásról) szóló igazolást is csatolja a kérelemhez.

Ha Ön, illetve családja 2020. március 31. napján aktív kapcsolatban volt a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatával vagy a Család- és Gyermekjóléti Központjával, úgy a JSZSZGYK-tól kérheti a jövedelmi viszonyainak és élethelyzetének igazolását, amennyiben náluk az adat rendelkezésre áll. Kérjük, hogy keresse családsegítőjét! A JSZSZGYK elérhetőségeit itt találja: http://newsite.jcsgyk.hu/

Kitől kérhetek segítséget, ha elakadtam a kérelem kitöltésében?

A Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájának telefonszáma: 06-1-459-2277 (hétfő: 8 és 18 óra között, kedden és csütörtökön 8 és 16 óra között, szerdán 8 és 16:30 között, pénteken 8 és 13:30 között)

A Józsefvárosi Önkormányzat zöld száma: 06-80-277-256 (hívható minden nap 8 és 20 óra között)

Hogyan születik meg a döntés a támogatási kérelemről?

Amennyiben hiánypótlásra van szükség, az ügyintézés zökkenőmentessége érdekében munkatársaink telefonon is értesítik Önt, ezért kérjük, hogy a kérelmen ezt mindig tüntesse fel. Ha telefonon kollégáink nem tudják Önnel felvenni a kapcsolatot, a hiánypótlási felhívást postai úton juttatjuk el Önhöz.

A határozatról postai úton értesítjük. A támogatás összege postai úton vagy átutalással a megállapítástól számított 15 napon belül kerül kifizetésre.

Ez a rendkívüli települési támogatási forma kizárólag a Kormány által a koronavírus-veszély miatt elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt nyújtható; és ezen belül addig, amíg a Kormány, hasonló céllal általánosan, országos érvénnyel életbe nem léptet helyi támogatási formát, vagy a kerületi költségvetésben erre a célra elkülönített keret ki nem merül.

Hol kaphat információt további támogatási lehetőségekről?

Az elérhető állami támogatásokról és ellátásokról itt talál tovább információt >>>

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK


Mennyi a támogatás elbírálási ideje?

A kérvényekről a hivatalos döntés a leadáshoz képest 8 napon belül történik meg (ha nincs szükség hiánypótlásra), utalás pedig a megállapítás után 15 napon belül történik. Vagyis a beadott és pozitívan elbírált kérelmek alapján a kérelmező legkorábban 23 napon belül kaphat támogatást abban az esetben, ha nincs szükség hiánypótlásra. Mivel nagyon sok a beérkező kérelem, ez az idő sajnos hosszabb is lehet, amiért türelmét és megértését kérjük!

Postán szeretném feladni vagy személyesen szeretném leadni a kérelmemet. Mit kell a borítékba tennem?

Az elbíráláshoz csak a kitöltött és aláírt űrlap, valamint a megfelelő igazolások kellenek. Kérjük, hogy a közérthető és a kitöltési útmutatót ne csatolja!

Elektronikusan szeretném leadni a kérelmem. Mire kell figyelnem?

Lehetőség van a kérelem leadására úgynevezett epapíron, melyről részletes leírást itt talál. Ügyfélkapus regisztrációt bármely VIII. kerületi kormányablakban tud intézni személyesen is, az ügyfélfogadásról itt tud tájékozódni.

A támogatás igénylésekor megadhatom-e valaki más bankszámlaszámát az űrlapon?

Nem, csak a kérelmező saját bankszámlaszámára tudunk támogatást utalni ezért kérjük, hogy amennyiben a banki átutalást választja, saját bankszámlaszámát adja meg. Ha nincs bankszámlája, postai kézbesítést is választhat.

Rossz anyagi helyzetben vagyok, de nem a koronavírus járvány miatt. Igényelhetem-e ezt a támogatást?

Ez az új támogatási jogcím a koronavírus járvány miatt bajba került emberek megsegítését szolgálja, a kérelmezőnek ezért igazolnia kell, hogy válsághelyzete összefüggésben van a járvány következményeivel. Egyéb elérhető támogatásaink leírását megtalálja itt.

Szükség van-e igazolások csatolására a kérelemhez?

Mivel a támogatás mértéke a kérelmező jövedelmi helyzetétől függ, ezért a kérelemhez az űrlapon megjelölt jövedelmekről igazolást kell csatolni. Kérjük, valamennyi jövedelméről  csatoljon igazolást, amit az űrlapon felsorolt és amiről rendelkezésére áll dokumentum. Ha valamilyen okból igazolást nem tud csatolni, akkor kérjük, hogy fejtse ki ezt a körülményt az űrlap indoklás részében.

Nincs olyan jövedelmem, amelyről igazolást tudnék csatolni. Mit tegyek?

Kérjük, hogy az űrlap indoklás részében részletesen írja le, hogy a koronavírus járványt megelőzően milyen jövedelme volt, illetve azt is, hogy ez milyen forrásból származott (alkalmi munka, bejelentett munka stb.). Amennyiben  korábbi jövedelméről tud igazolást csatolni, ezt mindenképpen tegye megy, illetve azt is, ha van dokumentuma a jövedelem megszűnéséről. Jelezze azt is, hogy a munkaügyi központban regisztrált-e már és ha igen, akkor csatolja az igazolást a kérelméhez (részletes információk álláskeresési járadék igényléséről itt). Ha nem bejelentett munkája volt, írja le, hogy az pontosan mikor szűnt meg. Kérjük, hogy az indoklásban azt is részletesen mutassa be, hogyan okozott akut válságot az Ön életében a koronavírus járvány.

A támogatás szempontjából számít-e, hogy mikortól vagyok józsefvárosi lakos?

A támogatás megítélésekor nem szempont, hogy mikortól rendelkezik valaki józsefvárosi állandó lakcímmel (lakóhellyel) vagy tartózkodási hellyel.

Csak település szintű lakcímmel rendelkezem. Igényelhetem-e a támogatást?

Erre a támogatásra a település szintű lakcímmel rendelkezők nem jogosultak. Település szintű lakcímmel rendelkezők a fővárosi önkormányzathoz fordulhatnak támogatásért, amelyről itt talál részletes információt.

Kizáró tényező-e, ha nincs telefonszámom?

A támogatás szempontjából nem kizáró tényező a telefonszám hiánya. Azonban kollégáink munkáját és a gyors ügyintézést megkönnyíti, ha megadja a telefonszámát, hogy ha hiánypótlásra van szükség, akkor  a postai útnál gyorsabban tudjunk Önnel  kommunikálni.

Kizáró tényező-e, ha nincs érvényes személyi igazolványom?

Nem, de ez csak a veszélyhelyet megszűnése után 15 napig igaz. Utána már csak érvényes okmánnyal lehet a támogatást kérvényezni.

A támogatáshoz a személyazonosításra alkalmas dokumentumok közül a jogosítvány vagy útlevél száma is használható.

Amennyiben ezekkel nem rendelkezik és személyi igazolványa március 12-ét követően járt le, úgy az a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig automatikusan érvényes. Ez a hosszabbítás nem vonatkozik a március 12 előtt lejárt személyi okmányokra.

Személyi igazolványát bármelyik kormányablakban meghosszabbíthatja, melyről itt talál további információt.

Kizáró tényező-e, ha nincs érvényes TB-m?

Nem, de a TAJ-számot az űrlapon fel kell tüntetni.

Kizáró tényező-e, ha nincs adóazonosító számom?

Nem, de ha rendelkezik ilyennel, akkor kérjük, azt tüntesse fel az űrlapon.

A kérvényben kötelező feltüntetni a lakóhelyet és a tartózkodási helyet is?

Az űrlapon pontosan ugyanúgy kell a lakcímadatokat feltüntetni, ahogyan azok a lakcímkártyán szerepelnek. Ha mindkét lakcím típus szerepel a lakcímkártyán, akkor mindkettőt fel kell tüntetni.

Milyen lakcímmel lehetek jogosult a támogatásra?

Ha bejelentett lakóhelye a VIII. kerületben van, nincs máshol tartózkodási helye és életvitelszerűen a kerületben él, akkor kérelmezheti a támogatást. Ha bejelentett lakóhelye nem a VIII. kerületben van, de bejelentett tartózkodási helye igen, és életvitelszerűen a kerületben él, akkor is jogosult lehet a támogatásra. Ha sem bejelentett lakóhelye, sem bejelentett tartózkodási helye nincs a VIII. kerületben, akkor nem jogosult a támogatásra.

Lakóhelyem vagy tartózkodási helyem nem a kerületben van. Kell nyilatkoznom arról, hogy a VIII. kerületben élek?

Ha a személyes adatokból nem derül ki egyértelműen, hogy pontosan hol él, akkor  az indoklásban célszerű nyilatkoznia arról, hogy a VIII. kerületben él.

A gyermektartásdíjat és a végrehajtás alá vont jövedelmet, vagy egyéb jövedelemkiesést negatív előjellel kell feltüntetni a jövedelmi helyzetet összefoglaló táblázatban?

Igen. Kérjük, hogy jelezze a jövedelmet negatívan befolyásoló kiadásokat a kérelem indoklásában is. Amennyiben a gyermektartás vagy házastársi tartás befolyásolja jogosultságát, egyéb dokumentáció hiányában a kedvezményezett által adott nyilatkozat is csatolható a kérelemhez.

Feltüntethető-e a házastársi tartás a jövedelmi helyzetet összefoglaló táblázaton?

Igen, ugyanakkor itt is igaz az, hogy a táblázatban feltüntetett tételeket igazolni kell. Kérjük, ha feltünteti az Ön vagy családtagja által fizetett házastársi tartás összegét, az azzal kapcsolatos igazoló dokumentumot csatolja kérelméhez.

Márciusban még kaptam fizetést, de áprilisban felmondtak nekem. A táblázatban melyik állapotot kell megjelölni?

Kérjük, a táblázatban jelenlegi jövedelméről nyilatkozzon. Ha rendelkezik dokumentummal az állása vagy jövedelme megszűnéséről, akkor azt csatolja. Ennek hiányában márciusi jövedelemigazolásának csatolása, és az indoklásban kifejtett állásvesztés együtt alkalmasak annak alátámasztására, hogy a koronavírus miatt hogyan változott meg az Ön élethelyzete.

Fizetés nélküli szabadságra küldtek, kell csatolnom jövedelemigazolást?

Amennyiben fizetés nélküli szabadságra küldték, kérjük csatolja legutolsó megkapott jövedelmének igazolását, illetve az arról szóló dokumentumot, amely a fizetés nélküli szabadságot igazolja. A táblázatban jelenlegi jövedelméről kell nyilatkoznia, az indoklásban pedig kérjük, írja le, hogy mennyivel csökkent jövedelme.

Nyugdíjból származó jövedelmem igazolására elegendő a nyugdíjszelvény vagy annak másolatának csatolása?

Nem. Olyan nyugdíjjal kapcsolatos igazolást tudunk elfogadni, amelyen a név és a törzsszám is szerepel – a nyugdíjszelvényen csak az utóbbi található meg. Elfogadható nyugdíjigazolás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyévre kiállított igazolás (zöld betűs papír), vagy a 30 napnál nem régebbi igazolás a nyugellátás havi összegéről.

Befolyásolja-e kérelmem elbírálását, ha más települési támogatásra is adok be kérvényt vagy álláskeresési járadékra, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jelentkezem?

Nem, az eltérő kérelmek nincs egymásra hatással, a támogatás elbírálásakor a tájékoztatóban leírt szempontok alapján születik döntés.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!