Vállalkozástámogatási programok

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

  Vállalkozástámogatási programok
Elérhető támogatások a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében

A kormányzati intézkedések összefoglalása az alábbi oldalakon található meg:

VALI – Bértámogatás, pályázatok, Széchenyi- és egyéb hitelek, képzések

Adó.hu – Gazdaságvédelmi akcióterv

NAV – gyakori kérdések és válaszok

Portfolio.hu – TB rendszer

70%-os támogatás mikro-, kis- és középvállalkozások számára

2020. május 29-től adhatják be a vállalkozások a támogatási kérelmeket a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatására. A pályázaton a vállalkozások 5-153,5 millió forint értékű támogatásra pályázhatnak. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70 százaléka. A felhívások célja a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartását ösztönző fejlesztések megvalósítása, feltételesen visszatérítendő támogatás felhasználásával. A “Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztések támogatása” című felhívásokra a vállalkozások a támogatási kérelmeket 33,3 milliárdos keretösszegre nyújthatják be a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP), és 18,8 milliárd forintos keretösszegre a Versenyképes Közép-Magyarország operatív program (VEKOP) keretében.

További információ: https://palyazatok.org/70-os-tamogatas-mikro-kis-es-kozepvallalkozasok-szamara/

140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről

1. Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések

Az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló társasági adóelőleg, kisvállalati adóelőleg, energiaellátók jövedelemadója adóelőleg, innovációs járulékelőleg összegét, amelyről az adóelőleg- és járulékelőleg-bevallás 2020. szeptember 30-ig kerülhet benyújtásra.

2. Beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolók benyújtási határidők 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

(2) Az fentiek nem vonatkoznak a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 2. § 19. pontja szerinti közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók beszámolóira.

3. A Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelése és mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól

A 2020. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. § (1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya

a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,

b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,

c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 1. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget. A rendelkezés a 2020. december 31-ig adott juttatások tekintetében alkalmazható.

4. Az idegenforgalmi adó felfüggesztése és az azzal összefüggő költségvetési rendelkezések

Az e rendelkezés hatálybalépésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie.

5. Adóigazgatási szabályok

A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés alapján az adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt a terhére megállapított adókülönbözetre való hivatkozással.

Az Art. 198. §-a és 199. §-a szerinti kedvezményeken túl, az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adózó) a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb öt millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

Az Art. 264. §-a szerinti, a veszélyhelyzet ideje alatt végzett és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik nap negyedévét követő közzététel során az állami adó- és vámhatóság figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt és az azt követő harminc napon belül esedékes adótartozást.

Az Art. 113. § (3) bekezdésétől, valamint az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: EKAER rendelet) 16. §-ától eltérően az adózó a veszélyhelyzet ideje alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig mentesül a kockázati biztosíték nyújtása alól.

Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (a továbbiakban: EKAER) működésével összefüggésben az EKAER bejelentésekhez kapcsolódóan haladéktalanul, hivatalból intézkedik az e rendelet hatálybalépését megelőzően az elkülönített letéti számlára befizetett kockázati biztosíték összegének az adózó részére történő visszautalása, illetve a vállalt garancia felmondásához szükséges hozzájárulásának a pénzintézet részére történő továbbítása iránt.

Az EKAER rendelet egyedi mentességre vonatkozó szabályaitól eltérően az útszakasz mentesítésre vonatkozó engedély érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt végig fennáll, a feltételek fennállását a veszélyhelyzet ideje alatt vizsgálni nem kell.

Ha a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 48. § (2) bekezdése szerinti határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a felülvizsgálatot az üzemeltető a veszélyhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül köteles elvégeztetni.

Ha az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet 49. §-a szerinti határidő a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a felülvizsgálatot az üzemeltető a veszélyhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül köteles elvégeztetni.

6. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság fennállása

A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult.

Az (1) bekezdés szerinti esetben 2020. május 1-jétől a munkáltató – a tárgyhót követő hónap 12. napjáig – egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg az (1) bekezdés szerinti munkavállaló után.

Az állami adó- és vámhatóság a munkáltató kérelmére engedélyezi, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék (2) bekezdés szerint megállapított és bevallott összegét a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.

7. A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentése és az azzal összefüggő további eltérő rendelkezések

A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja

Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000140.KOR

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)

Adunk, hogy nyerhess workshop: https://www.bkik.hu/hu/hirek/adunk-hogy-nyerhess-workshop-junius-12-en

Hitellehetőségek a krízisből való kilábaláshoz, ingyenes on-line rendezvény: https://www.bkik.hu/hu/esemenyek/hitellehetosegek-a-krizisbol-valo-kilabalashoz-

Ingyenes jogtár: https://www.bkik.hu/hu/user/login

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Józsefvárosi Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja: http://budapestmikrohitel.hu/jozsefvarosi-kamattamogatasi-program/

Ingyenes vállalkozásfejlesztési tanácsadás: https://bvk.hu/kapcsolat/

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

MVA mikrohitel, Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása: http://mva.hu/hirek.php

Az összeállítást elkészítésében a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központtal működtünk együtt. További információ: www.h13.hu/

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!