A képviselő-testületi ülés napirendje – 2022. február 24.

event_available Utolsó frissítés:

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2022. február 24-én (csütörtök) 8 órakor tartja ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

Napirend:

1.    Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására                                                                          

Az április 3-ai országgyűlési képviselő választás szavazatszámláló bizottsági tagjainak (189 tag, 73 póttag) megválasztása a Képviselő testület hatásköre.

2.    Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

A költségvetési-rendelet módosítása többek között a költségvetési rendelet III. módosítása óta eltelt időszakban hozott határozatok, polgármesteri döntések, valamint az állami támogatások módosulásai miatt szükséges.

3.    Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

A Képviselő-testület megtárgyalja Józsefváros 2022. évi költségvetését, melyről részletes információt az Önkormányzat honlapján találnak.

4.    Javaslat a Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a köztisztviselőket megillető juttatásokkal kapcsolatos döntés meghozatalára

A Polgármesteri Hivatal munkatársai részére a jogszabályi előírásoknak megfelelően adható új juttatást vezetne be az önkormányzat: a bankszámla-hozzájárulást, amelynek összege 1 000 forint/ hó

5.    Javaslat Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2022. évi üzleti tervének elfogadására és a 2022. évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötésére

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 2022. évre vonatkozó üzleti tervének és éves szerződéseinek elfogadásáról szavaz a képviselő-testület . A közszolgáltatási szerződés összege bruttó 4 114 711 527 forint, ami tartalmazza a vagyongazdálkodás, vagyonkezelés, közterület fenntartás, piacüzemeltetés, intézmény karbantartás, parkolás feladatait.

6.    Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására és a Közszolgáltatási Szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt elfogadására

A JKN Közszolgáltatási Szerződését a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítani szükséges és az áttekinthetőség érdekében egységes szerkezetbe kell foglalni. A szerződés összege 657.228.041. A szerződés keretében ellátandó feladatok: üdültetési feladatok, kerületi lap kiadása, nyári szabadidős foglalkozás szervezése, mentor program, tanoda, helyi közművelődési tevékenység támogatása

7.    Javaslat a Rév8 Zrt. 2022 évi előzetes üzleti tervének elfogadására és a 2022. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére

Az önkormányzati feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében a képviselő-testület a Rév8 Zrt. 2022-es üzleti tervének elfogadásáról és  éves szerződésének megkötéséről szavaz a képviselő-testület. Ez utóbbi összege 129 millió 382 ezer forint. A 2022-es év jelentősebb projektjei: Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program menedzselése, a Déri Miksa utca felújítása, közterület-megújítási programok indítása (Losonci tér, Bacsó Béla utca, Szeszgyárutca. Népszínház utca) Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor II. ütemének menedzselése.

8.    Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására

Az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása a képviselő-testület hatásköre.

9.    Javaslat a Budapest, VIII. kerület, Bókay János utca 34. szám alatti épület helyi védetté nyilvánítására

A döntés célja a Bókay János u. 34. sz. alatti épület egy részének védetté nyilvánítása, valamint az önkormányzatot megillető elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásból történő törlése.

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!