A képviselő-testületi ülés napirendje – 2022. február 24.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A képviselő-testületi ülés napirendje – 2022. február 24.

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2022. február 24-én (csütörtök) 8 órakor tartja ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

Napirend:

1.    Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására                                                                          

Az április 3-ai országgyűlési képviselő választás szavazatszámláló bizottsági tagjainak (189 tag, 73 póttag) megválasztása a Képviselő testület hatásköre.

2.    Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

A költségvetési-rendelet módosítása többek között a költségvetési rendelet III. módosítása óta eltelt időszakban hozott határozatok, polgármesteri döntések, valamint az állami támogatások módosulásai miatt szükséges.

3.    Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

A Képviselő-testület megtárgyalja Józsefváros 2022. évi költségvetését, melyről részletes információt az Önkormányzat honlapján találnak.

4.    Javaslat a Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a köztisztviselőket megillető juttatásokkal kapcsolatos döntés meghozatalára

A Polgármesteri Hivatal munkatársai részére a jogszabályi előírásoknak megfelelően adható új juttatást vezetne be az önkormányzat: a bankszámla-hozzájárulást, amelynek összege 1 000 forint/ hó

5.    Javaslat Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2022. évi üzleti tervének elfogadására és a 2022. évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötésére

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 2022. évre vonatkozó üzleti tervének és éves szerződéseinek elfogadásáról szavaz a képviselő-testület . A közszolgáltatási szerződés összege bruttó 4 114 711 527 forint, ami tartalmazza a vagyongazdálkodás, vagyonkezelés, közterület fenntartás, piacüzemeltetés, intézmény karbantartás, parkolás feladatait.

6.    Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására és a Közszolgáltatási Szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt elfogadására

A JKN Közszolgáltatási Szerződését a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítani szükséges és az áttekinthetőség érdekében egységes szerkezetbe kell foglalni. A szerződés összege 657.228.041. A szerződés keretében ellátandó feladatok: üdültetési feladatok, kerületi lap kiadása, nyári szabadidős foglalkozás szervezése, mentor program, tanoda, helyi közművelődési tevékenység támogatása

7.    Javaslat a Rév8 Zrt. 2022 évi előzetes üzleti tervének elfogadására és a 2022. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére

Az önkormányzati feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében a képviselő-testület a Rév8 Zrt. 2022-es üzleti tervének elfogadásáról és  éves szerződésének megkötéséről szavaz a képviselő-testület. Ez utóbbi összege 129 millió 382 ezer forint. A 2022-es év jelentősebb projektjei: Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program menedzselése, a Déri Miksa utca felújítása, közterület-megújítási programok indítása (Losonci tér, Bacsó Béla utca, Szeszgyárutca. Népszínház utca) Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor II. ütemének menedzselése.

8.    Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására

Az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása a képviselő-testület hatásköre.

9.    Javaslat a Budapest, VIII. kerület, Bókay János utca 34. szám alatti épület helyi védetté nyilvánítására

A döntés célja a Bókay János u. 34. sz. alatti épület egy részének védetté nyilvánítása, valamint az önkormányzatot megillető elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásból történő törlése.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!