Közeleg a kommunális adót, építmény- és telekadót érintő adatbejelentés határideje

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Közeleg a kommunális adót, építmény- és telekadót érintő adatbejelentés határideje

Budapest Főváros VIII. kerület illetékességi területén lévő adóköteles ingatlanokat érintő építményadó/telekadó/kommunális adó adatbejelentést  szankció mentesen legkésőbb

2023. január 16. napjáig (hétfő 24.00 óráig) lehet megtenni az önkormányzati adóhatóság felé!

Fontos adatbejelentési határidő közeledik az építményadó, telekadó és kommunális adó tekintetében, ugyanis 2023. január 1-jei állapotnak megfelelően azon adóalanyok/tulajdonosok/haszonélvezőknek számára, akiknek az építményükkel/ingatlanukkal kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt az elmúlt évben, arról 2023. január 16. napjáig /hétfőig/ adatbejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé.

Az adózónak az építményadóról, telekadóról és a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezéséről, illetve változásáról a változást követő évben 15 napon belül kell adatbejelentést teljesítenie. Lényeges, hogy kommunális adónak az építmény- és telekadónak az az alanya, aki az év első napján az ingatlan/építmény/telek tulajdonosa/vagyonértékű jog jogosítottja. Nekik a 2022-ben bekövetkezett, adókötelezettséget érintő változásokat 2023. január 16. napjáig kell az illetékes önkormányzatnak bejelenteniük, ha volt olyan változás, ami ezt indokolja.

Ilyen adókötelezettséget érintő változás lehet például ingatlan/telek/épület szerzése, eladása, apportálása, épület használatba vétele vagy éppen az épület lebontása, székhely/telephely létesítése. Az adókötelezettséget az adóhatóság öt évre visszamenőlegesen ellenőrzi, ezért 2018. évtől szükséges vizsgálni az adózónak, hogy adatbejelentési kötelezettségének teljes körűen eleget tett-e a tulajdonában lévő adótárgy(ak) után.

Az önkormányzat illetékességi területén a gazdálkodó szervezet (ide értve az egyéni vállalkozót is), ha székhelyet/telephelyet létesített és egyben tulajdonosa/vagyoni értékű jog jogosítottja az ingatlannak, építményadó fizetésre kötelezett. Amennyiben a székhely/telephely nem a gazdálkodó szervezet tulajdona, úgy a székhelyként/telephelyként igénybe vett ingatlan tulajdonosa/haszonélvezője köteles az adó megfizetésére.

Az egyesület és az alapítvány tekintetében a szervezetet építmény és telekadó mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a mentesség – az ott felsorolt adóalanyok számára – csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület és telek után jár. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozatot minden évben szükséges benyújtani a kedvezmény igénybevételéhez, az adómentesség nem jár automatikusan a kedvezmény.

Kommunális adó tekintetében fontos változás, hogy 2023. január 1. napjától a továbbiakban önmagában a VIII. kerületi lakóhely megléte nem elegendő a kommunális adómentesség megállapításához. A módosítás szerint az az  egy  lakás mentes továbbra is az adó alól, amelyben a tulajdonos lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen tartózkodik és azt nem adja részben vagy egészben bérbe, továbbá egyéb módon nem hasznosítja.

Az önkormányzati adóhatóság az adatbejelentés alapján határozatban állapítja meg a fizetendő adó összegét (vagy éppen törlését), újabb adatbejelentést nem szükséges mindaddig benyújtani, amíg az adózót vagy az adótárgyat érintő körülményben változás nem következik be. Az adót két egyenlő részletben, március 15-éig és szeptember 15-éig kell megfizetni.

Az érintett ingatlantulajdonosoknak fontos tehát átgondolni, hogy milyen változások történtek a tavalyi, illetőleg a korábbi években az ingatlanok, telkek, illetve építmények tulajdonjogi és egyéb viszonyait illetően, mert a változások az adókötelezettségre is hatással lehetnek.

Akiknél a már bevallott/bejelentett adatokban nem történt a múlt évben változás,  nincs további teendőjük, számukra hivatalból kerülnek megállapításra az új adómértékek alapján a 2023. évi adókötelezettségek. Az első féléves adóelőleg fizetési határideje előtt az érintetteket önkormányzati adóhatóság külön is értesíti a fizetendő építményadó/kommunális adó összegeiről.

2023. évi adómértékek

Az építményadó mértéke: az adóalap 100 m2-t meg nem haladó része után 566 Ft/m²/év, 100 m2-nél nagyobb, de 500 m2-t meg nem haladó része után 1.792 Ft/m²/év, az 500 m2-t meghaladó része után   2.152 Ft/m²/év.

szálláshely-szolgáltatás folytatását szolgáló lakás, lakrész után fizetendő építményadó: 2.152 Ft/m²/év

telekadó mértéke:  390 forint/m2/év

kommunális adó mértéke: 33.278 forint/év

Az adatbejelentés az Elektronikus Önkormányzat Portálon / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap/   keresztül nyújtható be legegyszerűbben. Bővebb tájékoztató az adózással és elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban a https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/miben-segithetunk/adozas/ oldalon olvasható.

A gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak kötelező az elektronikus ügyintézés, a magánszemélyek pedig szabadon dönthetnek, hogy élnek-e az elektronikus ügyintézés lehetőségével.

Az adóhatóság javasolja a magánszemély adózók számára is az adatbejelentés elektronikus úton történő benyújtását.  

Természetes személyként  – ügyfélkapu regisztráció szükséges –  kérjük  regisztráljon https://rendelkezes.gov.hu/rnypublic/  weboldalon  az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt. A regisztrációs felületen szíveskedjen megjelölni, hogy az önkormányzati ügyekben az elektronikus kapcsolattartást választja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan nyilvántartásban történő változás átvezetés nem elegendő és nem helyettesíti az adatbejelentést.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!