A képviselő-testületi ülés közérthető napirendje 2023. február 23.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A képviselő-testületi ülés közérthető napirendje 2023. február 23.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi 1. rendes ülését 2023. február 23-án (csütörtök) 09.00 órától tartja

A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) tartja

Napirend:

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet IV. módosítására
Az elmúlt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő döntések (népszámlálási feladatok költsége, adventi csomagok költsége, alapítványi támogatások, 145-ös tömb értékesítési bevételei) és az állami támogatások (összevont pótlékok növekedése, minimálbér emelkedés) változása miatt szükséges módosítani a költségvetést.

2. Javaslat Dr. Erőss Gábor és Rádai Dániel alpolgármesterek díjazásának módosítására
2023. január 1-től módosítani szükséges két alpolgármester díjazását az illetményalap változása (idegennyelv-tudási pótlék) miatt.

3. Javaslat helyiség- és egyéb vagyongazdálkodási tárgyú döntések meghozatalára
A helyiséggazdálkodási koncepció olyan lépéseket javasol, amik elősegíthetik a kiadatlan helyiségek arányának csökkentését.

4. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára
ZÁRT ÜLÉS

5. Javaslat a 2023. évi lakásgazdálkodási terv elfogadására és az önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal kapcsolatos döntés meghozatalára
Az önkormányzati lakásrendelet szerint a képviselő testületnek minden évben el kell fogadni a lakásgazdálkodási tervet. 2023-ban és 2024-ben az önkormányzat összesen bruttó 1.555.281.043 forint összegben tervez lakásfelújítást. Önkormányzati bérházak felújítására 362.885.203 fordíthat az önkormányzat.

6. Javaslat a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítéséről szóló 27/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Az előterjesztés rendezné azt a helyzetet, hogy az egy naptári éven túlnyúló hagyatéki eljárás lezárásáig hogyan kaphat valaki kedvezményes lakossági várakozási hozzájárulást a gépjárműre.

7. Javaslat pályázat benyújtására és együttműködési megállapodások megkötésére a „Fővárosi Szolidaritási Alap 2022″ című pályázati felhívásra
Józsefváros Önkormányzata Bérlakások akadálymentes felújítására kíván pályázni a fővárosi Szolidaritási Alapnál 5 darab önkormányzati lakással. Továbbá 5 civil szervezettel együttműködési megállapodást kötne szintén pályázati induláshoz.

8. Javaslat a „Civil és egyházi szervezetek számára önkormányzati lakások bérlőkijelölési joga” elnevezésű pályázat kiírására
Az önkormányzat 10 darab felújítandó lakásánál pályázat útján bérlőkijelölési jogot adna kerületi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyházaknak, egyházi szervezeteknek. A pályázat kiírásáról a képviselő-testület hozhat döntést.

9. Javaslat 2023. évi társasházi, környezet- és klímavédelmi tárgyú pályázatok kiírására
Az önkormányzat négy pályázati felhívást kíván meghirdetni 2023-ban a az alábbi témakörökben: értékvédelmi, klímavédelem, társasházi támogatás és kerékpáros közlekedés – ezekről dönt a képviselő-testület.

10. Javaslat közérdekű kötelezettség-vállalásról szóló megállapodás megkötésére az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.-vel
Az Orczy úti zebra létesítéséhez az Aldi 15 millió forint értékben járulna hozzá közérdekű célú felajánlással – ennek befogadásáról a képviselő-testület dönt.

11. Javaslat a József körút – Népszínház utca – Teleki László tér – Fiumei út – Orczy tér – Orczy út – Nagyvárad tér – Üllői út által határolt terület (Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Az előterjesztés a Kerületi Építési Szabályzat Állami Főépítész által aggályosnak ítélt (eljárásjogi és jogtechnikai) hibáit javítaná – erről dönt a képviselő-testület.

12. Javaslat döntések meghozatalára a Múzeum körút – Rákóczi út – Blaha Lujza tér északi és keleti oldala – József körút – Üllői út által határolt terület (Palotanegyed) Kerületi Építési Szabályzatáról (PALOTAKÉSZ) szóló 34/2019. (VIII.22.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban
A Trefort utca 3-5. szám alatti ingatlanon létesítendő hátsókerti mélygarázs létesítése miatt szükséges a PALOTAKÉSZ módosítása, úgy hogy abban a minimálisan előírt zöldfelületi arány nem változik, illetve védetté minősíti a telken lévő két értékes fát.

13. Javaslat döntések meghozatalára a Rákóczi út – Baross tér – Thököly út – Verseny utca Dózsa György út – Kerepesi út – Hungária körút – MÁV vonal – Salgótarjáni út – Fiumei út – Teleki László tér északi oldala – Népszínház utca – Blaha Lujza tér keleti oldala által határolt terület (Népszínház negyed, Kerepesdűlő és Százados negyed) Kerületi Építési Szabályzatáról (NKSZKÉSZ) szóló 35/2019. (VIII.22.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban
A Kerepesi út 13-15. szám alatti telek a jelenlegi szabályozás szerint két különböző építési övezetben van. Az itt létesülő iroda és szálláshely fejlesztése érdekében szükséges a telkek összevonása és azonos övezetbe sorolása – erről dönt a képviselő-testület.

14. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület egyesített építési szabályzatának elkészítéséhez szükséges eljárás elindításával kapcsolatos döntések meghozatalára
A jelenlegi négy rendelethez képest a jövőben egy rendeletben kerülnének meghatározásra a kerületi építési szabályok. A településterv elkészítéséhez szükséges eljárás megindításához képviselő-testületi döntés szükséges.

15. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint önkormányzati rendeletek módosítására
2023. március 1-től a Képviselő-testület állandó bizottságainak száma 6-ról 4-re csökken, módosul a tagok száma és a bizottságok neve. A bizottságok nevének változása több helyi rendelet módosítását is indokolttá teszi. A változások elfogadásáról dönt a képviselő-testület.

16. Javaslat a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő 2023. évi támogatási szerződések elfogadására
A kerületi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásai 2022. évhez képes 12, az önkormányzatok programjainak támogatása 10%-al emelkedik.

17. Javaslat a Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program elnevezésű pályázat eredményének megállapítására
ZÁRT ÜLÉS

18. Javaslat közterület-használati ügyben hozott _______________. iktatószámú határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálására
ZÁRT ÜLÉS

19. Javaslat közétkeztetési szerződések módosítására, valamint a Józsefvárosi Óvodák fejlesztéséhez kapcsolódó döntésre
A kerületi közétkeztetést szolgáltató cégek 2023. március 1. nappal 24,5%-os szolgáltatási díj emelési kérelemmel fordultak az önkormányzathoz. Ezen kívül az óvoda-felújítások közbeszerzésének mielőbbi megkezdéséhez szükséges az előirányzat megemelése. Ezek elfogadásáról dönt a képviselő- testület.

20. Javaslat a felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó szándéknyilatkozat megtételére
A döntés célja, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat kinyilvánítsa azon szándékát, hogy a felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátását a Ferencvárosi Önkormányzattal együttműködve biztosítsa.

21. Javaslat a Közalapítványok 2023. évi támogatási szerződéseinek megkötésére
Az előterjesztés javasolja támogatási szerződés megkötését a két önkormányzati tulajdonú Közalapítvánnyal. A Karácsony Sándor Közalapítvánnyal 63 047 408 Ft, a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal 32 663 279 Ft összegben.

22. Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával fogyatékos személyek nappali intézményben történő ellátására és szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás módosítására
Lakossági jelzést követően felmerült a szolgáltatás bővítésének igénye, ezért Ferencváros Önkormányzata megkereste Önkormányzatunkat azzal, hogy az ellátott fogyatékos személyek száma egy fővel (összesen 4 főre) kerüljön megemelésre.

23. Javaslat a CERV-2022-CHILD Child citizens felhívásra benyújtott, gyerek- és ifjúsági részvételi tárgyú, 101100642 azonosító számú projekt vonatkozásában a támogatási szerződéstervezet elfogadására
A Child citizens felhívásra benyújtott, gyerek- és ifjúsági részvételi tárgyú pályázat (összköltségvetés: 241 922.72 EUR) támogatási szerződésének megkötéséhez képviselő-testületi döntés szükséges.

24. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 32. szám alatti (hrsz. 35429) ingatlan ingyenes használatba adására a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága részére
A kerületi rendőrkapitányság épület felújításának idejére (2023. március 1 – október 15.) az önkormányzat a Lujza utca 32. telket gépjármű elhelyezés céljára a rendőrség ingyenes használatába adja.

25. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban 2023. évi igazgatási szünet elrendelésére
A Polgármesteri Hivatal nyári zárva tartása július 24. és július 28., téli zárva tartása december 21. és december 29. között lesz.

26. Javaslat a polgármester 2022. évi szabadságának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, a tárgyévi szabadságának megállapítására, valamint a 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
A polgármester szabadságának ütemezését minden év február 28-ig jóvá kell hagyni – a döntés a képviselő-testület hatásköre.

27. Tájékoztatás a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztésével kapcsolatban
A balatonalmádi főépítész településképvédelmi engedélyének kiadása után megkezdődhet az engedélyeztetési eljárás a Kormányhivatalnál. A meglévő épület garanciális javítási munkáinak elvégzésére (teraszok borításának cseréje) folyamatban van a megállapodás kialakítása.

28. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!