A Józsefvárosi Önkormányzat 2023 novemberében 17 üzlethelyiséget hirdet meg kiadásra

Utolsó frissítés:

A Józsefvárosi Önkormányzat 2023 novemberében 17 üzlethelyiséget hirdet meg kiadásra

Ezek két csoportba oszlanak: Horváth Mihály tér környéki üzletek és Práter utca környéki üzletek. A benyújtási határidő különböző a két csoport pályázatainak esetében.

Horváth Mihály tér környéki üzletek esetében: 2023. december 15. 13:00

A Práter utca környéki üzletek esetében: 2023. december 27. 16:00

Ismerje meg az üzlethelyiségeket!

https://maphub.net/JVsajto/helyisegberlet_palyazat_2023november

Szempontok

A pályázatok elbírálása során több szempontot is figyelembe veszünk. A havi bérleti díjra ajánlott összegen felül szempont az is, hogy a pályázó vállalja-e az ajánlott többhavi bérleti díj egy összegben történő megfizetését. A pályázatokat a Józsefvárosi Önkormányzat Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága fogja elbírálni, és a legnagyobb pontszámot elérő pályázat lesz a nyertes.

Hogyan tudok pályázni?

A kiadó üzlethelyiségekkel térképünkön lehet megismerkedni. A kiadó üzletekkel kapcsolatban keresse a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársait az Őr utca 8. szám alatti Helyiséggazdálkodási Irodában személyesen vagy a +36 1 216 6962 telefonszámon.

Meddig lehet megtekinteni az üzleteket?

Horváth Mihály tér környéki üzletek esetében: 2023. december 15.

A Práter utca környéki üzletek esetében: 2023. december 27.

A pályázat leadásának feltétele, hogy a pályázó befizesse az ajánlati biztosíték összegét, (amely a minimális bérleti díj + ÁFA mértékével megegyező összegű) és beadja pályázatát a megadott határidőn belül. Az ajánlati biztosíték összege (minimális bérleti díj + ÁFA) szerepel az egyes üzlethelyiségek adatlapján.

Számlaszám: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

OTP Bank Nyrt.: 11784009-22229762

Hol tudom benyújtani a pályázatot?

Horváth Mihály tér környéki üzletek esetében itt 2023. december 15. 13:00-ig:

https://www.jgk.hu/253-hg-013

A Horváth Mihály tér környéki üzletek esetében ezekre a dátumokra kell figyelni:

2023. november 15.: Pályázási időszak kezdete

2023. november 15. - december 15.: Üzletek megtekintése

2023. december 15. 13:00: Pályázatok beküldésének határideje

2023. december 15. 24 óra: Ajánlati biztosíték befizetésének határideje

2023. december 18. 8 órától: Pályázatok bontása

2024. január 31.: Várható eredményhirdetés

A Práter utca környéki üzletek esetében itt 2023. december 27. 16:00-ig:

https://www.jgk.hu/252-hg-015

A Práter utca környéki üzletek esetében ezekre a dátumokra kell figyelni:

2023. november 15.: Pályázási időszak kezdete

2023. november 15. - december 27.: Üzletek megtekintése

2023. december 27. 16:00: Pályázatok beküldésének határideje

2023. december 27. 23:59: Ajánlati biztosíték befizetésének határideje

2023. december 28. 8 órától: Pályázatok bontása

2024. február 29.: Várható eredményhirdetés

Mit kell leadni a pályázathoz?

Bizonyos dokumentumokat valamennyi pályázónak le kell adnia. Vannak olyan dokumentumok, amiket csak a pályázat nyerteseitől kérünk.

Mindenkinek le kell adnia:

 1. Jelentkezési lap (kitöltendő űrlap tartalmazza)
 2. Ajánlati összesítő (kitöltendő űrlap tartalmazza)
 3. Az ajánlattevő nyilatkozatai (kitöltendő űrlap tartalmazza)
 4. Pályázati biztosíték határidőre történő (ajánlattevő általi) megfizetése a kért bankszámlaszámra

A nyertesnek kell bemutatnia:

 1. Aláírási címpéldány (jogi személy/szervezet esetén)
 2. Ptk. előírásai szerinti bizonyító erejű meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot nem a cég képviselője nyújtja be vagy az esetleges ügyintézést nem a cég képviselője végzi
 3. Amennyiben az ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, úgy 30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy nem áll fenn köztartozása (beszerezhető: Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál)
 4. 30 napnál nem régebbi Helyi adó igazolás (beszerezhető: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály Adóügyi Irodájától Tel: +36 1 459-2511)
 5. Sorbanállási nyilatkozat (arról, hogy az elmúlt 12 hónapban sorban álló tételt nem tartottak nyilván (beszerezhető: számlavezető banktól)
 6. Amennyiben szükséges, további okiratok a szervezet átláthatóságának igazolására

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Mire lehet pályázni?

A mostani pályázati körben a Józsefvárosi Önkormányzat 17 üzlethelyiséget hirdetett meg kiadásra.

Kik pályázhatnak?

Pályázatot egyéni vállalkozó és cég adhat be.

Meddig lehet pályázni?

Horváth Mihály tér környéki üzletek esetében a pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 15. 13:00

A Práter utca környéki üzletek esetében a pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 27. 16:00

Milyen feltételekkel lehet pályázni?

A pontos feltételeket megtalálni a pályázati kiírásban.

Horváth Mihály tér környéki üzletek pályázati kiírása: https://www.jgk.hu/dokumentumok/HG-013_Palyazati_felhivas_6554722b88ba6.pdf

Práter utca környéki üzletek pályázati kiírása: https://www.jgk.hu/dokumentumok/HG-015_Prater_kozeleben_helyisegek_palyazati_felhivas_6554718c46e0f.pdf

Mi a pályázás menete?

A térképen bemutatott üzlethelyiségek megtekintésére időpontot egyeztetni a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársaival a Tavaszmező u. 2. szám alatti Ingatlanszolgáltatási Irodában személyesen vagy a +36 1 210 4928,  +36 1 210 4929 telefonszámon lehet.

Az üzletek megtekintését követően be kell fizetni az üzlethez tartozó ajánlati biztosíték összegét, továbbá elektronikus formában beadni a kitöltött pályázati dokumentációt a határidőig.

Mekkora a helyiségek bérleti díja?

Az adatlapon feltüntetésre került minden helyiségre vonatkozóan egy minimálisan elvárt bérleti díj. Amennyiben az ajánlattevő ennél az összegnél alacsonyabb bérleti díjat ajánl, a pályázata érvénytelennek minősül.

Mi az ajánlati biztosíték?

Az adatlapon feltüntetett minimális nettó bérleti díj + ÁFA mértékével megegyező összeg.

Mennyi időre bérelhető ki az üzlethelyiség?

Az üzlethelyiség határozott időre, legalább 1, legfeljebb 5 évre bérelhető, a szerződött időszak letelte után meghosszabbítható.

Milyen szempontok szerint bírálják el a pályázatokat?

A pályázatok elbírálása során több szempontot is figyelembe veszünk. A havi bérleti díjra ajánlott összegen felül szempont az is, hogy a pályázó vállalja-e többhavi bérleti díj egy összegben történő megfizetését.

Hogyan kapom meg a pályázati dokumentációt?

A Horváth Mihály tér környéki üzletek teljes pályázati dokumentációja: https://www.jgk.hu/dokumentumok/HG-013_Palyazati_felhivas_6554722b88ba6.pdf

A Práter utca környéki üzletek teljes pályázati dokumentációja:

https://www.jgk.hu/dokumentumok/HG-015_Prater_kozeleben_helyisegek_palyazati_felhivas_6554718c46e0f.pdf

Hány helyiségre pályázhatok egyszerre?

Több helyiségre is lehet pályázni. Egy üzletre vonatkozó pályázati anyaghoz egy űrlapot kell kitölteni, tehát például 2 üzletre való pályázás esetén 2 külön űrlapot kell kitölteni és elküldeni.

Hogyan adhatom be a pályázatomat?

A pályázat csak elektronikusan nyújtható be.

Horváth Mihály tér környéki üzletek esetében itt 2023. december 15. 13:00-ig:

https://www.jgk.hu/253-hg-013

A Práter utca környéki üzletek esetében itt 2023. december 27. 16:00-ig:

https://www.jgk.hu/252-hg-015

Milyen formai követelményekre kell figyelni a pályázat beadása során?

A pályázat csak elektronikusan nyújtható be. Ha az ajánlattevő meghatalmazott útján jár el, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is mellékelni kell nyilatkozatok igazolására szolgáló dokumentumok bemutatásával egyidejűleg.

Milyen esetben érvénytelen a pályázat?

A pályázat érvénytelen, amennyiben a pályázó

 • az ajánlatot a felhívástól eltérő módon (nem elektronikusan) nyújtja be;
 • az Önkormányzattal és a kiíróval szembeni korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette;
 • a nyilatkozatainak igazolásához szükséges dokumentumokat nem vagy nem megfelelően csatolta;
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek, vagy az ajánlattevő nem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajánlatot;
 • valótlan adatot közölt;
 • az ajánlatban foglalt tevékenységi kör végzését magasabb szintű jogszabály kizárja;
 • a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátja rendelkezésre;
 • ajánlatát nem egyértelműen határozta meg, vagy más feltételhez kötötte;
 • a megajánlott bérleti díj mértéke a minimum árat nem éri el;
 • nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatban;
 • nem vállalt ajánlati kötöttséget;
 • nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályokban, a jelen eljárási rendben foglaltaknak;
 • az ajánlati biztosíték összege nem kerül jóváírásra határidőn belül a kiíró bankszámláján;
 • nem jelölt meg bérleti díjat;
 • nem jogosult részt venni a pályázati eljáráson.

A pályázat abban az esetben is érvénytelen, ha a pályázó a számára írásban megküldött, hiánypótláshoz szükséges dokumentumokat nem csatolja a megadott időpontig.

Módosíthatom-e a leadott ajánlatomat?

Az ajánlattevő a határidő lejártáig bármikor és többször is módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát, az ajánlattételi határidő lejártát követően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Mikor kerül sor a szerződés megkötésére?

A pályázat eredményhirdetését követően fogjuk a nyertes és a nem nyertes ajánlattevőket értesíteni. Szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel előre egyeztetett időpont történik. A szerződés tervezetek a pályázati dokumentációk 2. számú mellékletében találhatók meg.

A Horváth Mihály tér környéki üzletek pályázati dokumentációja: https://www.jgk.hu/dokumentumok/HG-013_Palyazati_felhivas_6554722b88ba6.pdf

A Práter utca környéki üzletek pályázati dokumentációja:

https://www.jgk.hu/dokumentumok/HG-015_Prater_kozeleben_helyisegek_palyazati_felhivas_6554718c46e0f.pdf

Ha esetleg nem találtam választ a kérdésemre, kit kereshetek?

A kiszemelt üzletekkel kapcsolatban keresse a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársait az Őr utca 8. szám alatti Helyiséggazdálkodási Irodában személyesen vagy a  +36 1 216 6962 telefonszámon.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!