A képviselő-testületi ülés napirendje – 2023. november 23.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A képviselő-testületi ülés napirendje – 2023. október 19.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi 10. rendes ülését 2023. november 23-án (csütörtök) 9 órától tartja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.).

Napirend:

1. Tájékoztató a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnál végzett belső ellenőrzésről
ZÁRT

2. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központtal kapcsolatos személyi döntések meghozatalára
Az előterjesztés indítványozza Dr. Koroknai András JEK főigazgató vezetői megbízásának visszavonását.

3. Javaslat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Palotanegyedbe tervezett új campusával kapcsolatos döntések meghozatalára
A döntés célja az Önkormányzat álláspontjának meghatározása, társadalmi egyeztetés és a kapcsolatfelvétel képviselő-testületi kezdeményezése az építési és közlekedési miniszterrel a történelmi jelentőségű épületek lebontásának megakadályozása érdekében

4. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására
A döntés célja a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása. Tagjelöltek: dr. Juhász Dorottya
Magdolna, Palóczné dr. Lászlók Ildikó Gabriella, Vajda Krisztiánné. Póttag jelöltek: Reiner Gáborné, Burai Csaba.

5. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024-2025. évi költségvetését érintő döntésekre
A 2024-2025. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásokról szükséges döntést hozni, például: ingyenes lakossági jogi tanácsadás, rendőrségi kamerarendszer üzemeltetésének támogatása, háziorvosok munkafeltételeinek javítása, józsefvárosiak uszodahasználatának támogatása.

6. Javaslat az építményadóról szóló 38/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Az előterjesztés szerint 2024. január 1-től minden garázstulajdonos mentesülne az építményadó fizetés alól, akinek a garázsa 30 m2-nél kisebb és azt maga használja. Az építményadó egységes lenne, akár magán, akár osztatlan közös tulajdonban van.

7. Javaslat az Egyenlőség és társadalmi igazságosság program Józsefváros roma lakosságáért 2023-2028 koncepció és intézkedési terv elfogadására
A döntés célja az Egyenlőség és társadalmi igazságosság program Józsefváros roma lakosságáért 2023-2028 című program elfogadása.

8. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet és a Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 49/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
A rendeletmódosítások azért szükségesek, hogy a folyamatban lévő, csak részben megvalósult társasház felújítási munkálatok elszámolásai mielőbb lezárhatóak legyenek.

9. Javaslat a Diószegi utca 22-28. szám alatti épületek jövőbeni hasznosítására vonatkozó munkaterv elfogadására
A döntés célja a Diószegi utca 22-28. számú épületek jövőbeni hasznosítására vonatkozó munkaterv elfogadása.

10. Javaslat a „Közösségi kert fenntartása a Kőris utca 4/b. szám alatti telekingatlanon” tárgyú pályázati kiírás eredményének megállapítására
A pályázati felhívásra a KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT Alapítvány nyújtott be hiánytalanul pályázatot- az eredményről a Képviselő-testület jogosult dönteni.

11. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására
Az új SZMSZ célja, hogy meghatározza az intézmény számára a struktúra és működés alapvető irányelveit és rendszerét, valamint átvezetésre került az intézmény engedélyezett létszámának emelése.

12. Javaslat a 42. és a 34. orvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátására
Dr. Csarkóné dr. Bártfay Anikó és Dr. Juhász Éva házirovosok feladatait (ha a praxisjogot addig nem értékesítik) 2024. február 1-től a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ látja el. Ehhez 4 fő létszámemelés szükséges.

13. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
A Józsefváros Újság Lechner Ödön, a Marczali Henrik Kutatócsoport Marczali Henrik, a Magyar Védőnők Egyesülete kezdeményezte az Országos Magyar Anya – és Csecsemő védő Központ Zita királyné Intézet emléktáblájának elhelyezését. Ezekről dönt a Képviselő-testület.

14. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására vonatkozó új megállapodás megkötésére
A Józsefvárosi Óvodákban az SNI gyermekek 2024. évi ellátása érdekében a Tankerülettel kötendő új megállapodás megkötéséhez Képviselő-testületi döntés szükséges.

15. Javaslat Józsefvárosi Óvodák Alapító okiratának módosítására
A jogszabályi változásoknak való megfelelés (foglalkoztatási jogviszony változása) valamint a Magyar Államkincstár által törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatása érdekében Képviselő- testületi döntés szükséges.

16. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Belső Pesti Tankerületi Központtal a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola fejlesztésével kapcsolatban
A megállapodás keretében az érintett ingatlanrészeken játszótér és közösségi kert létrehozásában együttműködik az önkormányzat és a Tankerület.

17. Javaslat a Józsefvárosi Közművelődési Koncepció 2023-2030 elfogadására
A döntés célja a Józsefvárosi Közművelődési Koncepció és a Koncepció megvalósítására vonatkozó intézkedési terv elfogadása.

18. Javaslat döntés meghozatalára a lakás- és helyiséggazdálkodási tárgyú önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos törvényességi felhívás tárgyában
A döntés célja, hogy a Képviselő-testület rendelkezzen a Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban, és a rendeletek módosítása megtörténjen.

19. Javaslat a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára
A döntés célja, hogy a Káptalanfüredi tábor Szakmai Programja alapján olyan tervek készüljenek, amik megfelelnek az Országos Építészeti Tervtanács által megfogalmazott szakmai elvárásoknak és határidőben átadásra kerüljön.

20. Javaslat az Európa Belvárosa Program III. TÉR_KÖZ pályázattal kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára
A döntés célja, hogy a részben fővárosi támogatásból megvalósuló Európa Belvárosa Program III. projekt lezárható és elszámolható legyen.

21. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására
ZÁRT

22. Javaslat közterület-használati ügyben hozott ….. iktatószámú határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálására
ZÁRT

23. Tájékoztató a Káptalanfüredi strand és a Káptalanfüredi gyermeküdülővel kapcsolatos helyzetről
Az Önkormányzat a korábbi támogatási összeg visszafizetésének ellehetetlenülése miatt kénytelen volt feljelentést tenni a Veszprém Handball Team Zrt. ellen költségvetési csalás, valamint közokirat- és magánokirat hamisítás gyanúja miatt.
Fizetési késedelem miatt a JKN Zrt. 2023.10.18.-án felmondta a káptalanfüredi strandon területet bérlő VGYE bérleti szerződését.

24. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!