A Képviselő-testületi ülés napirendje – 2024. május16.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A Képviselő-testületi ülés napirendje – 2024. május16.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi 4. rendes ülését 2024. május 16-án (csütörtök) 09 órakor tartja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) tartja.

Napirend:

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására
Az előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi-vagyoni helyzetét, a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését mutatja be.

2. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt 2023. évi közszolgáltatási beszámolójának és a 2023. évi számviteli beszámolójának elfogadására
Az éves beszámoló mérlegadatai alapján a cég mérlegföösszege 1 171 185 000 forint, az eredmény kimutatás adatai szerint pedig az adózott eredmény -256 000 forint. A JGK Zrt. Felügyelő Bizottsága a beszámolót 2024. április 30-án elfogadta.

3. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2024. évi közszolgáltatási szerződéseinek módosítására és új feladatok pénzügyi fedezetének biztosítására
Az Önkormányzat a JGK Zrt. 2023. évi közszolgáltatási feladatainak elszámolásából származó visszafizetési kötelezettsége terhére 116 273 077 forint összegben többletfedezetet biztosít.

4. Javaslat a Rév8 Zrt. 2023. évre vonatkozó éves beszámolójának, 2023. évre vonatkozó éves közszolgáltatási beszámolójának, a 2024. évi üzleti tervének elfogadására és a 2024. évi Közszolgáltatási szerződésének a módosítására
Társaság 2023. évi mérlegfőösszege 80 690 000 forint, adózott eredménye 169 000 forint. A fel nem használt 4 309 827 forint kompenzáció visszafizetésre kerül az Önkormányzat számlájára

5. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évre vonatkozó egyszerűsített éves pénzügyi beszámolójának, a 2023. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadására és könyvvizsgálójának megválasztására, valamint az Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásának előkészítésére és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2024. évre vonatkozó Közszolgáltatási szerződésének módosítására
A JKN Zrt. 2023. évi mérlegfőösszege 420 770 000 forint, az adózott eredménye 14 981 000 forint. Avisszafizetendő kompenzáció összege: 132 327 830 forint. Változik a Zrt. két felügyelő bizottsági tagja.

6. Javaslat a 2024. évi részvételi költségvetéshez kapcsolódó döntés meghozatalára
A részvételi költségvetés céltartalékai jóváhagyásra kerültek összesen 200 millió forint összegben. Ebből 12 500 000 forint a nyertes ötletek megvalósítására szánt kiegészítő céltartalék.

7. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló józsefvárosi ingatlanok állami kisajátításával kapcsolatos döntések meghozatalára
A döntés célja az állami kisajátítással érintett 8 épületben lakók helyzetének gyors és méltányos rendezése. A lakók kiköltöztetése a kártalanítás összegének megállapítását követően kezdődik.

8. Javaslat a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló és az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló önkormányzati rendeletek módosítására, valamint a józsefvárosi idősek részére szóló oltási program elindítására
A döntés célja a szociális rendelet módosítása a korábbi támogatási formák bővítésével, fedezet biztosítása az iskolakezdési támogatás bővítéséhez, a védőoltás támogatási program újraindításához, és gyermekétkeztetési támogatás nyújtásához.

9. Javaslat a felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására
A felnőtt háziorvosi ügyeletet ellátó INTER-AMBULANCE Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés 2024. augusztus 31. napján megszűnik, ezért szükséges újabb feladatellátási szerződés megkötése a felnőtt háziorvosi ügyelet folyamatos biztosítása érdekében.

10. Javaslat háziorvosi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
ZÁRT

11. Javaslat közfeladat-ellátási szerződés megkötésére a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvánnyal
A döntés célja, hogy az Önkormányzat az Alapítvánnyal közfeladat-ellátási szerződést kössön, amelyben az Alapítvány 3 józsefvárosi fogyatékos gyermek nappali ellátását biztosítja.

12. Javaslat a 2024. évi alapítványi pályázatok elbírálására
A 2024. évi felhívásokra a civil és kulturális pályázatra 31, az egyházi pályázatra 8, a sport pályázatra 9, a nemzetiségi pályázatra 8 érvényes pályázat érkezett. Ezek odaítéléséről dönt a Képviselő- testület.

13. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
A döntés célja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2023. évi átfogó értékelés elfogadása.

14. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2023. évi beszámolójának elfogadására
A döntés célja a JSZSZGYK 2023. évi feladat ellátásáról szóló beszámoló elfogadása.

15. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2023. évi beszámolójának elfogadására, és Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
A döntés célja, hogy a JEB 2023. évi beszámolója elfogadásra, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásra kerüljön.

16. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására
A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a Képviselő- testületnek kell tárgyalnia.

17. Javaslat a Józsefvárosi Óvodákkal kapcsolatos döntés meghozatalára
ZÁRT

18. Javaslat fakivágási ügyben hozott ……………………. iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására
ZÁRT

19. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!