A Képviselő-testületi ülés napirendje – 2024. július 4.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A Képviselő-testületi ülés napirendje – 2024. július 4.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi 5. rendes ülését 2024. július 4-én (csütörtök) 09 órakor tartja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) tartja.

Napirend:

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet II. módosítására
A jelen költségvetési rendelet-módosításban szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg 3.527.886.148 forinttal növekszik.

2. Javaslat Szili-Darók Ildikó alpolgármester megbízatásának visszavonására
A döntés célja, hogy Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri megbízatása visszavonásra kerüljön.

3. Javaslat a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 35/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
Az előterjesztés javasolja, hogy a szociális rendeletben szereplő újszülött ajándékcsomag jelenlegi bruttó 15.000 forintos értéke megemelésre kerüljön legfeljebb bruttó 40.000 forintra.

4. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025-2029. évi költségvetését érintő döntésekre
A határozott idejű szerződések esetében a feladatot ellátó partner szerződése 2024. 12.31-én lejár. A folyamatos feladat ellátás érdekében szükséges az előzetes kötelezettségvállalás 500 000 000 forint értékben.

5. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására, valamint alapító okiratának elfogadására, és a LÉLEK programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
LÉLEK Program megfelelő működéséhez szükséges kiléptető lakások biztosítása, valamint bérlőkijelölési jog biztosítása a JSzSzGyk részére. Egy tagóvoda megszűnt, egy másiknak a neve megváltozott, a JSzSzgyk létszámkerete 2 fővel bővül. Ezeket a változásokat az Alapító Okiratban is át kell vezetni- ezkhez képviselő-testületi döntés szükséges.

6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dugonics u. 17-21. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapításával kapcsolatos döntés meghozatalára
A döntés célja az önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredménytelenségének megállapítása.

7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 9. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapításával kapcsolatos döntés meghozatalára
A döntés célja az önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredménytelenségének megállapítása.

8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor u. 13. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapításával kapcsolatos döntés meghozatalára
A döntés célja az önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredménytelenségének megállapítása.

9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos u. 37. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapításával kapcsolatos döntés meghozatalára
ZÁRT

10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 29. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapításával kapcsolatos döntés meghozatalára
ZÁRT

11. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Sárkány u. 12/b. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapításával kapcsolatos döntés meghozatalára
ZÁRT
12. Javaslat a lakhatási támogatási ügyben hozott …………… iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására
ZÁRT

13. Javaslat bérlőkijelölési jogot alapító megállapodás megkötésére a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
A döntés célja a VIII. kerületben ténylegesen szolgálatot teljesítő rendőrök lakhatásának biztosítása érdekében bérlőkijelölési jog biztosítása a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére.

14. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattal személyes gondoskodást nyújtó nappali ellátás tárgyában kötött megállapodás megszüntetésére
A döntés célja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattal személyes gondoskodást nyújtó nappali ellátás tárgyában megkötött megállapodás megszüntetése.

15. Javaslat a 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
Az idei évben a beiratkozási adatok, a népességnyilvántartás szerint várhatóan még beiratkozásra kerülők száma alapján 51 óvodai csoport indítása indokolt.

16. Javaslat a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért támogatási szerződésének módosítására
A Közalapítvány támogatási szerződésének összegét 3.298.000 forinttal szükséges megemelni, mert a támogatni kívántak létszáma 2 fővel emelkedett.

17. Javaslat a „Fővárosi Szolidaritási Alap 2023” pályázati felhívásra benyújtott pályázatokkal kapcsolatos 44/2024. (II. 22.) és 45/2024. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozatok módosítására
LakóTér” című, valamint a „Dankó utca 31. szám alatti ingatlan átalakítása a Gyermekek Átmeneti Otthona számára” című Szolidaritási Alap pályázatainak megvalósításához összesen 77.439.760 forint többletfedezet biztosítására van szükség előzetes kötelezettségvállalás formájában.

18. Javaslat a Menhely Alapítvánnyal kötött bérlőkijelölési jogot alapító megállapodás módosítására
A korábbi bérlőkijelölési megállapodásban szerepelt egy Korányi Sándor utcai lakás, ami a kisajátítási folyamatban az állam tulajdonába került. Ezért szükséges egy másik ingatlanra vonatkozó bérlőkijelölési jog megadása az Alapítványnak.

19. Javaslat szolgalmi jog bejegyzéssel kapcsolatos döntés meghozatalára
A döntés célja az Önkormányzat tulajdonában álló káptalanfüredi strandon szennyvízvezeték rekonstrukció miatt a Pannon Egyetem, valamint a Balatonalmádi Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra az Önkormányzat szolgalmi jogának bejegyzésének kezdeményezése.

20. Javaslat a 24. és 25. háziorvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátására
A háziorvosi feladatok ellátásának zavartalan biztosítása érdekében a 24. és a 25.
háziorvosi körzet egészségügyi feladatait 2024. szeptember 01. napjától a JEK látja el, amelyhez szükséges a JEK engedélyezett létszámának 4 fővel (2 orvos és 2 asszisztens) emelése.

21. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatói munkakörének ellátására vonatkozó pályázat kiírására
A döntés célja a JEK főigazgatói munkakörének 2024. november 15. napjától történő ellátása érdekében pályázati eljárás lefolytatása.

22. Javaslat a településkép védelméről szóló 2/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására
A Rendelet mellékletét képező védett értékek jegyzékében javítások indokoltak: egy elírás és egy hiányosság javítása és a Rendelet 2022-es elfogadása óta a főváros illetve az állam által újonnan védelem alá helyezett értékek (Luther utca 4-6., II.
János Pál pápa tér 28.) feltűntetése.

23. Javaslat a Népszínház utcai gyalogátkelőhely kijelölés keretében megvalósuló új közvilágítás hálózathoz kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára
A döntés célja, hogy a Népszínház utca – Kiss József utcai csomópontban tervezett új gyalogátkelőhely és az ehhez szükséges új közvilágítási hálózat megvalósuljon, illetve a közvilágítás tervekhez szükséges BDK Kft. üzemeltetői hozzájárulása kiadásra kerüljön.

24. Javaslat a Rév8 Zrt. vezérigazgatói álláshelyre pályázat kiírására
A döntés célja a vezérigazgatói munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása, hogy a Rév8 Zrt. folyamatos jogszerű működése biztosított legyen.

25. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!