A képviselő-testület napirendje 2022. június 23.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A képviselő-testület napirendje 2022. június 23.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi 7. rendes ülését 2022. június 23-án (csütörtök) 900 órakor tartja a  a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

 

Napirend:

 1. Javaslat a II. János Pál pápa téri mellékhelyiséggel kapcsolatos haszonkölcsön szerződés megkötésére

A szerződés értelmében a józsefvárosi önkormányzat gondoskodik a téren lévő illemhely üzemeltetéséről és nyitvatartásának biztosításáról. Budapest Főváros Önkormányzata az ingatlanrészt ingyenesen bocsátja a kerületünk rendelkezésére.

 1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására

Az éves költségvetésben módosul például a gyermekétkeztetési támogatás, a szociális ágazatban dolgozók pótlékai, bekerül az ukrajnai menekültek támogatásának költsége, és a KSH népszámlálásra fordítandó összeg is.

 1. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási szerződéseinek módosítására

Az önkormányzat éves költségvetésének módosítása a JGK közszolgáltatási szerződését is érinti, például: béremelés, Teleki téri piac üzemeltetése, az önkormányzat intézményeinek fűtésüzemeltetése, fővárosi tulajdonú területek parkolóinak üzemeltetése.

 1. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján biztosított kompenzáció összegének módosítására, valamint könyvvizsgálói szerződés megkötésére

Az ukrán menekültválság, a magyarkúti Erdei Iskola működtetése, a Józsefváros Újság, a kötelező rendezvényekkel kapcsolatban felmerült többletfeladatok, illetve a kötelező könyvvizsgálat kiadásai miatt a cégnek 17 millió többletforrás biztosítását javasolja az előterjesztő

 1. Javaslat a Rév8 Zrt. 2022 évi Közszolgáltatási szerződésének módosításával kapcsolatos döntésekre

A RÉV8 Zrt. egyes feladatai módosultak: megvalósíthatósági tanulmány, közterületi tervek koordinációja, adatbázisok, térképek megvásárlása. A feladatok ellátásához plusz források szükségesek emiatt módosítani kell a szerződést.

 1. Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítására és tájékoztatás az Önkormányzat folyamatban lévő közbeszerzési eljárásairól

2022-ben két új közbeszerzést folytathat le az önkormányzat: földgáz beszerzés és ügyfélszolgálat kialakítása. Ezért szükséges a közbeszerzési terv módosítása.

 1. Javaslat a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásával kapcsolatos döntés elfogadására

A beiratkozási adatok a népesség-nyilvántartás, valamint a még várhatóan beiratkozók száma alapján ebben a nevelési évben 51 óvodai csoport indítása indokolt.

 1. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására

A kerületben adományozható „Jó sport” kitüntetést átnevezi az önkormányzat, megemlékezve a nemrég elhunyt kézilabdázóra, a díj neve ezentúl Guricsné Pásztor Erzsébet-díj lesz.

 1. Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Az önkormányzat intézményeinek mindkét közétkeztetés-szolgáltatója az emelkedő infláció miatt szeptember 1-től 9,68%-kal emeli szolgáltatási díjait. A díjemelést az önkormányzat nem hárítja át a közétkeztetést igénybevevőkre.

 1. Javaslat Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzattal -gyermekek átmeneti otthona tárgyában-kötött ellátási szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára                             2022. július 1-től emelkednek a 2014-ben a II. kerületi önkormányzattal megkötött ellátási szerződésben foglalt napi térítési- és készenléti díjak.
 2. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde tagintézményében a földszint külső és belső tér helyreállításhoz szükséges kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítására

A statikai vizsgálat megállapította, hogy a Játékvár bölcsőde egyik falának repedése az alápincézetlen terület üregesedése miatt következett be. Emiatt a helyreállítás összesen 150 m2 területet érint, melyhez bruttó 44 millió forint plusz forrás biztosítása szükséges.

 1. Javaslat a Somogyi Béla utca felújításával kapcsolatos döntések

A Somogyi Béla utca felújítása során a zöldfelületek, valamint a burkolati és forgalmi kialakítások költsége bruttó 20 millió forinttal emelkedik. A Corvin Áruház bruttó 30 millió forinttal támogatja az utca felújítását.

 1. Javaslat a Múzeum körút – Rákóczi út – Blaha Lujza tér északi és keleti oldala – József körút – Üllői út által határolt terület (Palotanegyed) Kerületi Építési Szabályzatáról (PALOTAKÉSZ) szóló 34/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára                                                                               Az Építési Szabályzatban okafogyottá vált a 13. tömbre vonatkozó korlátozás: „Telek zöldfelületként fenntartandó része” jelölés, ezért a szabályzatot módosítani kell, amihez állami főépítészi eljárás szükséges.
 2. Javaslat névtelen közterület elnevezésére Vagon közre

A Százados-negyedi és MÁV-telepi lakók kezdeményezésére egy eddig névtelen közterület Vagon közzé átnevezésére tesz javaslatot az   az előterjesztő

 1. Javaslat Józsefváros 2022-2023. évi lakásgazdálkodási tervének elfogadására

A lakásgazdálkodási terv központi eleme a bérház- és bérlakásfejlesztési program. Erre összesen bruttó 1,5 milliárd forint összeg került betervezésre a költségvetésbe.

 1. Javaslat ingatlanok pályázat útján történő értékesítésére

                                                                                       ZÁRT

 1. Javaslat társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak részére „Értékvédelmi támogatások 2022” tárgyú pályázat kiírásának elfogadására

A támogatás célja olyan társasházi, lakásszövetkezeti felújítások támogatása, amelyek az épületnek olyan részeit újítják fel, amelyek az épület egyedi védendő értékét őrzik.

 1. Javaslat a CIVINET hálózathoz való csatlakozásról

Az Önkormányzat csatlakozása a CIVINET hálózathoz növeli a jó példák megismerésének és alkalmazásának, valamint a szakmai fejlődés lehetőségét.

 1. Javaslat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elfogadására

A SECAP tanulmányra alapozva az önkormányzat szakmailag megalapozott, összehangolt cselekvési tervet tud megvalósítani az energiahatékonyság növelése, a környezet és az éghajlat védelme érdekében.

 1. Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 28/2017.(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

Az éjszakai nyitvatartás jelenlegi kettős szabályozását szűntetné meg ez a módosítás. A vendéglátó üzletek egységesen 24 óráig, az üzletek teraszai 23 óráig lehetnek majd nyitva

 1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

Kormányhivatal álláspontja szerint jelenleg az SZMSZ nem szabályozza teljeskörűen a rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívásának eseteit, ezért azt módosítani kell.

 1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló jegyzői beszámoló elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik

 1. Javaslat döntések meghozatalára az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 25/2021. (VII. 22.) számú önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás tárgyában

A lakásrendelet felülvizsgálata megkezdődött, melyről a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére (2022. szeptember) készül előterjesztés.

 1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről.

 

 

 

 

 

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!