A képviselő-testület napirendje 2022. június 23.

event_available Utolsó frissítés:

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi 7. rendes ülését 2022. június 23-án (csütörtök) 900 órakor tartja a  a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

 

Napirend:

 1. Javaslat a II. János Pál pápa téri mellékhelyiséggel kapcsolatos haszonkölcsön szerződés megkötésére

A szerződés értelmében a józsefvárosi önkormányzat gondoskodik a téren lévő illemhely üzemeltetéséről és nyitvatartásának biztosításáról. Budapest Főváros Önkormányzata az ingatlanrészt ingyenesen bocsátja a kerületünk rendelkezésére.

 1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására

Az éves költségvetésben módosul például a gyermekétkeztetési támogatás, a szociális ágazatban dolgozók pótlékai, bekerül az ukrajnai menekültek támogatásának költsége, és a KSH népszámlálásra fordítandó összeg is.

 1. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási szerződéseinek módosítására

Az önkormányzat éves költségvetésének módosítása a JGK közszolgáltatási szerződését is érinti, például: béremelés, Teleki téri piac üzemeltetése, az önkormányzat intézményeinek fűtésüzemeltetése, fővárosi tulajdonú területek parkolóinak üzemeltetése.

 1. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján biztosított kompenzáció összegének módosítására, valamint könyvvizsgálói szerződés megkötésére

Az ukrán menekültválság, a magyarkúti Erdei Iskola működtetése, a Józsefváros Újság, a kötelező rendezvényekkel kapcsolatban felmerült többletfeladatok, illetve a kötelező könyvvizsgálat kiadásai miatt a cégnek 17 millió többletforrás biztosítását javasolja az előterjesztő

 1. Javaslat a Rév8 Zrt. 2022 évi Közszolgáltatási szerződésének módosításával kapcsolatos döntésekre

A RÉV8 Zrt. egyes feladatai módosultak: megvalósíthatósági tanulmány, közterületi tervek koordinációja, adatbázisok, térképek megvásárlása. A feladatok ellátásához plusz források szükségesek emiatt módosítani kell a szerződést.

 1. Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítására és tájékoztatás az Önkormányzat folyamatban lévő közbeszerzési eljárásairól

2022-ben két új közbeszerzést folytathat le az önkormányzat: földgáz beszerzés és ügyfélszolgálat kialakítása. Ezért szükséges a közbeszerzési terv módosítása.

 1. Javaslat a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásával kapcsolatos döntés elfogadására

A beiratkozási adatok a népesség-nyilvántartás, valamint a még várhatóan beiratkozók száma alapján ebben a nevelési évben 51 óvodai csoport indítása indokolt.

 1. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására

A kerületben adományozható „Jó sport” kitüntetést átnevezi az önkormányzat, megemlékezve a nemrég elhunyt kézilabdázóra, a díj neve ezentúl Guricsné Pásztor Erzsébet-díj lesz.

 1. Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Az önkormányzat intézményeinek mindkét közétkeztetés-szolgáltatója az emelkedő infláció miatt szeptember 1-től 9,68%-kal emeli szolgáltatási díjait. A díjemelést az önkormányzat nem hárítja át a közétkeztetést igénybevevőkre.

 1. Javaslat Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzattal -gyermekek átmeneti otthona tárgyában-kötött ellátási szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára                             2022. július 1-től emelkednek a 2014-ben a II. kerületi önkormányzattal megkötött ellátási szerződésben foglalt napi térítési- és készenléti díjak.
 2. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde tagintézményében a földszint külső és belső tér helyreállításhoz szükséges kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítására

A statikai vizsgálat megállapította, hogy a Játékvár bölcsőde egyik falának repedése az alápincézetlen terület üregesedése miatt következett be. Emiatt a helyreállítás összesen 150 m2 területet érint, melyhez bruttó 44 millió forint plusz forrás biztosítása szükséges.

 1. Javaslat a Somogyi Béla utca felújításával kapcsolatos döntések

A Somogyi Béla utca felújítása során a zöldfelületek, valamint a burkolati és forgalmi kialakítások költsége bruttó 20 millió forinttal emelkedik. A Corvin Áruház bruttó 30 millió forinttal támogatja az utca felújítását.

 1. Javaslat a Múzeum körút – Rákóczi út – Blaha Lujza tér északi és keleti oldala – József körút – Üllői út által határolt terület (Palotanegyed) Kerületi Építési Szabályzatáról (PALOTAKÉSZ) szóló 34/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára                                                                               Az Építési Szabályzatban okafogyottá vált a 13. tömbre vonatkozó korlátozás: „Telek zöldfelületként fenntartandó része” jelölés, ezért a szabályzatot módosítani kell, amihez állami főépítészi eljárás szükséges.
 2. Javaslat névtelen közterület elnevezésére Vagon közre

A Százados-negyedi és MÁV-telepi lakók kezdeményezésére egy eddig névtelen közterület Vagon közzé átnevezésére tesz javaslatot az   az előterjesztő

 1. Javaslat Józsefváros 2022-2023. évi lakásgazdálkodási tervének elfogadására

A lakásgazdálkodási terv központi eleme a bérház- és bérlakásfejlesztési program. Erre összesen bruttó 1,5 milliárd forint összeg került betervezésre a költségvetésbe.

 1. Javaslat ingatlanok pályázat útján történő értékesítésére

                                                                                       ZÁRT

 1. Javaslat társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak részére „Értékvédelmi támogatások 2022” tárgyú pályázat kiírásának elfogadására

A támogatás célja olyan társasházi, lakásszövetkezeti felújítások támogatása, amelyek az épületnek olyan részeit újítják fel, amelyek az épület egyedi védendő értékét őrzik.

 1. Javaslat a CIVINET hálózathoz való csatlakozásról

Az Önkormányzat csatlakozása a CIVINET hálózathoz növeli a jó példák megismerésének és alkalmazásának, valamint a szakmai fejlődés lehetőségét.

 1. Javaslat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elfogadására

A SECAP tanulmányra alapozva az önkormányzat szakmailag megalapozott, összehangolt cselekvési tervet tud megvalósítani az energiahatékonyság növelése, a környezet és az éghajlat védelme érdekében.

 1. Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 28/2017.(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

Az éjszakai nyitvatartás jelenlegi kettős szabályozását szűntetné meg ez a módosítás. A vendéglátó üzletek egységesen 24 óráig, az üzletek teraszai 23 óráig lehetnek majd nyitva

 1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

Kormányhivatal álláspontja szerint jelenleg az SZMSZ nem szabályozza teljeskörűen a rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívásának eseteit, ezért azt módosítani kell.

 1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló jegyzői beszámoló elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik

 1. Javaslat döntések meghozatalára az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 25/2021. (VII. 22.) számú önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás tárgyában

A lakásrendelet felülvizsgálata megkezdődött, melyről a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére (2022. szeptember) készül előterjesztés.

 1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről.

 

 

 

 

 

 

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!