Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Fórum

event_available Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet. A Helyi Esélyegyenlőségi Programot itt tudja letölteni >>>

A HEP Fórum feladatai:

 • a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása,
 • a HEP intézkedéseinek megvalósításában, az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
 • annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása
 • a HEP IT aktualizálása, az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi döntésre
 • az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
 • a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, dokumentálása, kommunikálása

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakíthatunk 2 ezer fő feletti településeken (opcionális) az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára.

A HEP Fórum működése:

 • A Fórum legalább kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
 • A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
 • A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
 • A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül.
 • A HEP Fórumok javasolt összetétele:

Tagok

 • a település polgármestere,
 • a település/közös önkormányzatok jegyzője,
 • helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői,
 • beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői,
 • helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,
 • meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői,
 • 2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal képviselői,
 • helyi jelzőrendszeri felelős,
 • a településen működő – a HEP célcsoportjai kapcsán érintett – civil szervezetek és egyházak képviselői,
 • A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős intézmények, szervezetek képviselői,
 • a település HEP referense,
 • a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői,
 • egyéb tagok (pl. tapasztalati szakértőként valamely célcsoportban érintett személy, vagy a településen aktív szerepet vállaló személyek).

Állandó meghívottak

 • a település képviselő-testületének tagjai,
 • az illetékes esélyegyenlőségi mentor,
 • tankerületi központ képviselője,
 • környező települések önkormányzati szereplői,
 • járási jelzőrendszeri tanácsadó,
 • egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz kapcsolódó szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok képviselői).

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Ha szeretne csatlakozni a HEP Fórumhoz, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot vagy írjon emailt a Humánkapcsolati Irodának.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!