Képviselő-testület rendkívüli ülése (2008. július 9.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívó
event_available2022 március 10.
164 KB PDF dokumentum
Határozatok
event_available2022 március 10.
404 KB PDF dokumentum
Jegyzőkönyv
event_available2022 március 10.
725 KB Word dokumentum
Elsődlegesen tárgyalandó napirendek
lock_open
Az IMPRESS-RÉGIÓ Kft. elleni per
lock_open
Az IMPRESS-RÉGIÓ Kft. keresete Józsefváros Önkormányzata ellen a Józsefváros c. lap kiadására vonatkozó szerződés fennállásának megállapítására
Költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
lock_open
A Számvevőszék Önkormányzatunkat 2007. évben megillető normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó elszámolásának ellenőrzéséről szóló jelentés
Corvin Projekttel kapcsolatos előterjesztések
lock_open
Corvin Sétány Program 2008. III. negyedéves terv
lock_open
Corvin Sétány Program / Telekértékesítések, a 260/2008. (V.15.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
lock_open
Corvin Sétány Program / Megállapodás Befektetési Területből kivonásra kerülő ingatlanok és helyettük más ingatlan Befektetési Területbe vonása tárgyában
lock_open
Corvin Sétány Program / Együttműködési megállapodás a Corvin Sétány megvalósítására, üzemeltetésére és hasznosítására
lock_open
Corvin Sétány Program / Pályázat a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatásra
lock_open
Magdolna Negyed Program II. támogatási szerződés megkötése
Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
lock_open
Budapest, VIII. Mátyás tér 13. szám alatti Társasház méltányossági kérelme
lock_open
Tulajdonosi döntések meghozatala a Térregény Kft. átalakulása érdekében; döntés kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozására
Vagyonkezeléssel, Városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
lock_open
Javaslat a Fővárosi Gázművek Zrt-vel létrejött megállapodás kiegészítésére
lock_open
A Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. bonyolításában, 2008. évben végzendő Katica Bölcsőde előtetője
lock_open
A Civilek a Palotanegyedért Egyesület és a Józsefvárosi Közterület-felügyelet között kötendő együttműködési megállapodás
Oktatással-közművelődéssel kapcsolatos előterjesztések
lock_open
A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének felmentése és a vezetői pályázat kiírása
lock_open
A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének felmentése és a vezetői pályázat kiírása
lock_open
A Jókai Mór Általános Iskola (1081 Budapest, Köztársaság tér 4.) és a Napközi Otthonos Óvoda (1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.) megszüntető okiratának jóváhagyása
lock_open
Józsefváros Fejlődéséért Egyesület 2008. évi rendkívüli támogatása
lock_open
Iskolabusz indítása kísérleti jelleggel a Százados út térségéből
lock_open
A Józsefvárosi Zászlógyűjtemény, a Józsefvárosi Ősmaradvány és Ásványtár és az Ifjúsági Információs Iroda elhelyezése
lock_open
Az egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek valamint alapítványok 2008. évi pályázati támogatása
lock_open
Javaslat a közalkalmazottak határozott idejű kereset-kiegészítésére vonatkozóan
lock_open
Budapest Főváros Közoktatásfejlesztési és Önkormányzati Tervének véleményezése
Népjóléti ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
lock_open
Javaslat fellebbezések elbírálására
lock_open
A megváltozott ellátási területű Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Kórházi Felügyelő Tanácsa taglétszámának megváltozása, a tanács újraalakítása
Egyéb előterjesztések
lock_open
A Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-30-394/2008. sz. törvényességi észrevétele a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003. (III.18.) sz. önk. rendeletre
lock_open
A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-11640/2008. sz. törvényességi észrevétele, és javaslat a közterület használatról szóló rendelet módosítására
lock_open
A Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-12367/2008. sz. törvényességi észrevétele az önkormányzati tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 39/2003. (VII.11.) sz. önk. rendeletre
lock_open
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendelet módosítása
lock_open
Beszámoló a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2009. január 1-jét követő változásáról (fővárosi ingatlan-értékövezeti rendszer)
lock_open
Beszámoló a 2007. évi költségvetési beszámolóban feltüntetett adójellegű kintlévőségekről és intézkedési tervről
lock_open
Javaslat a „Pro-Urbe Budapest” és a „Budapestért” díjak kitüntetettjeire
Tájékoztatók
lock_open
Tájékoztató a Gór Nagy Mária Színitanoda Egyesület bérleti szerződésének megkötéséről
lock_open
Tájékoztatás a Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban lévő, a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat ellen indított perről

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!