Általános útmutató

Üdvözöljük Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Elektronikus Ügyintézési Rendszerében!

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

A szolgáltatáshoz kapcsolódó elektronikusan benyújtható űrlapok az e-onkormanyzat.gov.hu oldalon érhetők el.

Ha nem találja az ügyéhez szükséges űrlapot a rendszerben, akkor kérjük, hogy Epapíron keresztül vegye fel velünk a kapcsolatot vagy azon keresztül küldje be a szükséges dokumentumokat: https://epapir.gov.hu/

Itt talál információt arról, hogyan tud regisztrálni az Ügyfélkapu rendszerébe, amely megkönnyíti a teljeskörű elektronikus ügyintézést: https://ugyfelkapu.gov.hu/sugo/s-regisztracio, itt pedig arról, hogy a Cégkapu rendszerbe hogyan tud regisztrálni:https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html

Arról, hogy hogyan lehet online szociális támogatást igényelni az önkormányzattól, itt olvashat részletesen: https://old.jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online

Itt arról olvashat részletesen, hogy hogyan intézheti parkolási engedélyét online: https://old.jozsefvaros.hu/hasznos/76239/hosszabbitsa-meg-lakossagi-varakozasi-engedelyet-online

ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS – KÉRJÜK ENGEDÉLYEZZE!

A Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) a természetes személyek és szervezetek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván. Amennyiben igénybe kívánja venni az Elektronikus kapcsolattartás lehetőségét (vagyis amikor a Hivatal e-úton az Ön ügyfélkapus tárhelyére küldi az értesítéseket és nem pedig postai úton válaszol), kérjük, hogy készítse el az RNY felületen a regisztrációt és annak tényéről hivatalunkat értesíteni szíveskedjen. Ha Ön nem regisztrál az RNY felületen, akkor hiába küldi be elektronikus úton a kérelmét vagy beadványát, az önkormányzat postai úton kell, hogy válaszoljon. Ha regisztrál, azzal felhatalmazza az önkormányzatot, hogy e-levelére elektronikus úton válaszolunk.

Miért hasznos a Rendelkezési Nyilvántartás (RNY)?

·       gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé;

·       kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válik a hivatalokkal való kapcsolattartás;

·       a nyilvántartás tárolja a meghatalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat, és azokról hitelesített információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül.

Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal elektronikusan a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ oldalon, valamint az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) 1818-as számán tehető meg.

Minden esetben először egy alaprendelkezést kell készíteni, melynek keretében nyilatkozhat arról, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek milyen formában, illetve módokon érhetik el, illetve küldhetnek joghatás kiváltására alkalmas, továbbá tájékoztatási célú küldeményeket, értesítéseket.

Az elektronikus ügyindításhoz jelenleg a Józsefvárosi Önkormányzatnál az alábbi űrlapok állnak rendelkezésre az e-onkormanyzat.gov.hu oldalon (ha nem találja a keresett űrlapot, akkor kérjük, használja az e-papírt!):

 • Adategyeztetés önkormányzati adóügyben (Adóügy -> Általános adónyomtatványok)
 • Adó-és értékbizonyítvány kiállítási kérelem (Adóügy ->Általános adónyomtatványok)
 • Adóhatósági ellenőrzés (adóellenőrzés) során tett nyilatkozat, iratpótlás, észrevétel, kifogás, kérelem, igazolási kérelem, egyéb cselekmény (Adóügy -> Általános adónyomtatványok)
 • Automatikus részletfizetési kérelem (Adóügy -> Általános adónyomtatványok)
 • Bejelentés, változás-bejelentés (Adóügy -> Általános adónyomtatványok)
 • Bevallás előrehozott helyi adóról (Adóügy -> Általános adónyomtatványok)
 • Kérelem adófelfüggesztésre (Adóügy -> Általános adónyomtatványok)
 • Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására (Adóügy -> Általános adónyomtatványok)
 • Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására (Adóügy -> Általános adónyomtatványok)
 • Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben (Adóügy -> Általános adónyomtatványok)
 • Megkeresés köztartozás behajtására (Adóügy -> Általános adónyomtatványok)
 • Méltányossági, fizetési könnyítési kérelem (Adóügy -> Általános adónyomtatványok)
 • Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről (Adóügy -> Általános adónyomtatványok)
 • Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem (Adóügy -> Általános adónyomtatványok)
 • Visszaigazolás jövedelem letiltásáról (Adóügy -> Általános adónyomtatványok)
 • Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról (Adóügy -> Építményadó)
 • Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról (Adóügy -> Építményadó)
 • Adatbejelentés a gépjárműadóról (Adóügy -> Gépjárműadó)
 • Kombinált áruszállítás bejelentése (Adóügy -> Gépjárműadó)
 • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról 2018.12.31-ig (Adóügy -> Idegenforgalmi adó)
 • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról 2019.01.01-től (Adóügy -> Idegenforgalmi adó)
 • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról 2020.01.01-től (Adóügy -> Idegenforgalmi adó)
 • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról 2021.01.01-től (Adóügy -> Idegenforgalmi adó)
 • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról 2022.01.01-től (Adóügy -> Idegenforgalmi adó)
 • Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről (Adóügy -> Jövedéki adó Magánfőző párlat)
 • Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról (Adóügy -> Kommunális adó)
 • Talajterhelési díj bevallás (Adóügy -> Talajterhelési díj)
 • Adatbejelentés a telekadóról (Adóügy -> Telekadó)
 • Méhészkedés (méhtartás) bejelentése (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek -> Bejelentés)
 • Szabálytalan állattartás bejelentése (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek -> Bejelentés)
 • Birtokvédelmi kérelem (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek -> Birtokvédelem)
 • Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – > Ebnyilvántartás)
 • Ebösszeíró adatlap (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – > Ebnyilvántartás)
 • Fakivágási engedélykérelem, bejelentés (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – > Fakivágás)
 • Jelentkezés önkéntes polgári védelmi szolgálatra (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – > Jelentkezés)
 • Bejelentés gyermek óvoda kötelezettségének külföldön történő teljesítésről (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – > Kérelem)
 • Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem telekalakítási ügyben (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – > Kérelem)
 • Igazolási kérelem egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – > Kérelem)
 • Kérelem a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi vagy autóbusz tárolására alkalmas települési címről szóló hatósági bizonyítvány kiállítására (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – > Kérelem)
 • Kérelem gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítéséhez (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – > Kérelem)
 • Segítségre szoruló idős bejelentése (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – > Kérelem)
 • Személyes költségmentesség megállapítása iránti kérelem benyújtása, visszavonása, adatváltozás bejelentése (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – > Kérelem)
 • Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – > Keresetlevél)
 • Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – > Keresetlevél)
 • Bejelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – > Mezőgazdasági, környezetvédelem)
 • Kérelem zajkibocsátási határérték megállapításához, megváltoztatásához (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – > Mezőgazdasági, környezetvédelem)
 • Fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – > Nyilatkozat)
 • Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem (Anyakönyvi ügyek -> Kivonat)
 • Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről (Hagyaték -> Adatkérés)
 • Adatkérés hagyatéki leltárhoz (Hagyaték -> Adatszolgáltatás)
 • Nyilatkozat öröklésre jogosultakról (Hagyaték -> Nyilatkozat)
 • Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem (Ipar-Kereskedelem -> Rendezvény)
 • Adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyről (Ipar-Kereskedelem -> Szálláshely)
 • Szálláshely megszűnésének bejelentése (Ipar-Kereskedelem -> Szálláshely)
 • Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés (Ipar-Kereskedelem -> Szálláshely)
 • Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem (Ipar-Kereskedelem -> Telephelyengedély)
 • Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról (Ipar-Kereskedelem -> Üzleti tevékenység)
 • Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához (Ipar-Kereskedelem ->Üzleti tevékenység)
 • Működési engedély visszavonási kérelem (Ipar-Kereskedelem -> Üzleti tevékenység)
 • Vásár-,-illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés (Pénzügy, gazdálkodás -> Adatszolgáltatás, igazolás)
 • Társasház képviselőjének igazolása közös költségről (pályázathoz, támogatás igényléshez) (Pénzügy, gazdálkodás -> Adatszolgáltatás, igazolás)
 • Étkeztetés, házi segítségnyújtás lemondása, átirányítása (Pénzügy, gazdálkodás -> Étkezés, étkeztetés)
 • Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról (Pénzügy, gazdálkodás -> Étkezés, étkeztetés)
 • Nyilatkozat szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez (Pénzügy, gazdálkodás -> Étkezés, étkeztetés)
 • Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem (Szociális -> Kérelem)
 • Védendő fogyasztó igazoláshoz kérelem (Szociális -> Kérelem)
 • Köztemetési kérelem (Szociális -> Köztemetés)
 • Nyilatkozat gyermektartásdíj összegéről (Szociális -> Nyilatkozat)
 • Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem (Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek -> Használat)
 • Kérelem elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozattételére (Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek -> Kérelem)
 • Munkakezdési (közútkezelői) hozzájárulási kérelem (Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek -> Kérelem)

Tájékoztató videók az elektronikus ügyintézésről:

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!