A partnerségi egyeztetés aktuális szabályai

Rövid leírás

Az önkormányzatnak kötelező a készülő vagy módosuló településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetét a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (továbbiakban együtt: partnerek) egyeztetni.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Főépítész - Városépítészeti Iroda

1082 Budapest, Baross utca 63-67. III. em. 306. foepitesz@jozsefvaros.hu +36 1/459-2157 +36 20/335-7449 (pénteki napokon!)

Ügyintézés folyamata

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 31-től hatályon kívül helyezte a helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletét. Tette ezt azért, mert a felsőbb jogszabály (a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) már előírja az önkormányzatnak a készülő vagy módosuló településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetének a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (továbbiakban együtt: partnerek) történő egyeztetésének szabályait, melyet az alábbiakban részletezünk.

A településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése vagy módosítása háromféle eljárás – általános, egyszerűsített vagy rövid – keretein belül történhet.

Az alapvető eljárási forma az általános eljárás.

Egyszerűsített eljárásra kiemelt jelentőségű beruházás, veszélyhelyzet esetén van lehetősége az önkormányzatnak, vagy ha az alábbiak együttesen teljesülnek:

 1. a településszerkezetet meghatározó műszakiinfrastruktúra-főhálózat nem változik,
 2. nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, és
 3. nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.

Rövid eljárásra magasabb jogszabálynak történő megfelelés, elírás vagy pontatlanság javítása, illetve szabályzatban, szabályozási terven történő pontosítás esetén kerülhet sor.

A településterv/ településképi arculati kézikönyv/településképi rendelet tervezetét az önkormányzat feltölti az E-TÉR (Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer) felületre és a saját honlapjára, valamint felhívást tesz közzé a véleményezésére.  A partnerek észrevételeiket, javaslataikat az úgynevezett véleményezési szakaszban tehetik meg, melyre az egyes eljárásokban különböző előírások vonatkoznak:

 • általános eljárásban a felhívás közzétételétől számított 15 nap, de legkésőbb a lakossági fórumot követő 5 nap
 • egyszerűsített eljárásban a felhívás közzétételétől számított 10 nap, de legkésőbb a lakossági fórumot követő 5 nap
 • rövid eljárásban lakossági fórum megtartása nélkül a felhívás közzétételétől számított 5 nap

áll a partnerek rendelkezésre, hogy eljuttassák észrevételeiket, javaslataikat az önkormányzat felé.

Alapvető előírások a partnerekre nézve:

 • a partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot.
 • a partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie.
 • a partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.
 • a partner az észrevételét és javaslatát

a) a lakossági fórumon szóban adja elő,

b) a lakossági fórumot követő 5 napon belül írásban teszi meg az önkormányzat felé postai úton, e-mailen vagy e-papír formájában,

c) közvetlenül az E-TÉR felületre tölti fel regisztrációt követően a https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal

 • az a partner, akinek a véleménye határidőn belül az E-TÉR felületre nem kerül feltöltésre, kifogást nem emelő véleményezőnek tekintendő.

Alapvető előírások az önkormányzatra nézve:

 • a partner véleményének megismerése céljából az önkormányzat lakossági fórumot hív össze, amelynek meghívóját az önkormányzat honlapján és a közterületi hirdetőfelületen közzéteszi legalább 5 nappal a lakossági fórum időpontja előtt.
 • a lakossági fórumon a főépítész és/vagy a tervező ismerteti a településterv, a kézikönyv és a településképi rendelet tervezetének tartalmát, a lényeges változásokat, és lehetőséget biztosít a megjelent partnereknek észrevételeik és javaslataik elmondására.
 • a lakossági fórumról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a partnerek szóban elmondott észrevételeit, javaslatait is.
 • a lakossági fórum jegyzőkönyvéhez csatolásra kerülnek az írásban határidőig benyújtott partneri észrevételek, javaslatok.
 • a jegyzőkönyvet az észrevételekkel, javaslatokkal együtt feltölti az E-TÉR felületre.

A véleményezést követően a beérkezett vélemények értékelését a főépítész a tervező bevonásával elkészíti, és el nem fogadásra javasolt esetén, indokolja a döntését. Az elkészített összefoglalót a főépítész ismerteti a képviselő-testület illetékes bizottságával, akik döntenek a vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról. A véleményezés, a vélemények elfogadásának és el nem fogadásának indokolása az E-TÉR felületen történik és a döntés az önkormányzat honlapján is közzétételre kerül. Ezzel az egyeztetési folyamat lezárul.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!