Adategyeztetés Önkormányzati adóügyekben

Az adóügyi nyilvántartásban szereplő adózó adatainak egyeztetése, illetve a nyilvántartásban szereplő adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja adatainak egyeztetése.

Rövid leírás

Az E-Önkormányzati Portálon az adóügyi űrlapok között található „Adategyeztetés önkormányzati adóügyben” űrlap online beküldésével lehetőség van az adóügyi nyilvántartásban szereplő adózó adatainak egyeztetésére, illetve a nyilvántartásban szereplő adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja adatainak egyeztetésére.

A https://ohp-20.asp.lgov.hu oldalon pl. az adószámla sikertelen lekérdezés esetén, amennyiben a hibaüzenet jelenik meg, célszerű az önkormányzatnál adategyeztetést kezdeményezni az adóügyi űrlapok között található „Adategyeztetés önkormányzati adóügyben” űrlap online beküldésével. Lehetőség van a nyilvántartásban szereplő adózó adatainak egyeztetésére, illetve a nyilvántartásban szereplő adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja adatainak egyeztetésére.

Az ügyfélkapu nyitásakor rögzített személyes adatoknak teljes mértékben egyeznie kell az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott adózói/meghatalmazotti/képviselői adatokkal. Amennyiben az egyezőség nem áll fenn, úgy az ügyfél az adófolyószámla lekérdezésekor hibaüzenetet kap.

Jogosultak köre: Az adózó vagy képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.

Ügyintézés folyamata

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: Kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Kitöltési útmutató: Űrlap száma: ASP-ADO-EGY-2019

  1. Az ügyindítás előtt be kell jelentkezni az ügyfélkapun keresztül, ebben az esetben az Űrlap automatikusan feltölti az azonosító adatok többségét. Az előlap a beküldő adatait tartalmazza: – Beküldő viselt neve, – Beküldő születési neve, – Beküldő anyjának születési neve, – Beküldő születési helye, ideje, – Beküldő címe, – Beküldő tartózkodási helye, – Beküldő levelezési címe, – Beküldő adóazonosító jele, – Beküldő email címe, telefonszáma.
  2. Az ügyindításkor az ELJÁRÁS MÓDJA mezőben ki kell választani, hogy Saját nevében vagy Meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani az elektronikus űrlapot. „Meghatalmazott?” kérdésre az ügyindításkor megadottal összhangban kell válaszolni.
  3. „Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?” kérdésre adott választól függ, hogy milyen módon kap választ a hivataltól. Az „Előzmény információ” kérdésre a korábbi irat iktatószámát, illetve egyéb adatokat adhat meg.
  4. . FŐLAP: Egyeztetendő adatok köre Választási lehetőség van, hogy az adózó adatait vagy képviselőjének az adatait kívánja egyeztetni.
  5. Adózó adatainak egyeztetése esetén: I. Adózó adatai Az adózó személyes, illetve a cég, szervezet adatait kell megadni. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek: helyiség, dátum.
  6. Amennyiben nem elektronikusan nyújtja be a kérelmét, úgy ügyeljen rá, hogy a kérelem aláírás nélkül érvénytelen. Képviselő adatainak egyeztetése esetén: I. Adózó adatai Az adózó személyes, illetve a cég, szervezet adatait kell megadni.
  7. Képviselői adatok A képviselet jogcímét kell megadni. Ezután a képviselő jellegének kiválasztása szerint a képviselő személyes, illetve a cég, szervezet adatait itt kell megadni. III. Képviselet adatai A képviselet típusát, a képviselet kezdetét-végét és a meghatalmazás tárgyát, jogkörét kell megadni. A jogkör lehet teljes, illetve megjelölt cselekményre vonatkozó: itt kell jelölni a felsoroltak közül, hogy melyikre vonatkozik.
  8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek: helyiség, dátum. Amennyiben nem elektronikusan nyújtja be a kérelmét, úgy ügyeljen rá, hogy a kérelem aláírás nélkül érvénytelen.

Személyes ügyfélfogadásra előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor.

Jogszabályi háttér:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Határidők és díjak

Ügyintézési idő: az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 30 nap

Eljárás díja: illetékmentes.

Döntés kézbesítése: Az adóhatóság a kérelmezőt az adategyeztetésről írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratban postai úton vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton értesíti. Meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre a hivatalos irat a kapcsolattartás szabályait figyelembe véve. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

Elektronikus ügyintézés

Benyújtás céljára szolgáló űrlap: ASP-ADO-EGY-2019

Kérelem az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.

Elektronikusan benyújtható űrlap elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/

A papír alapon benyújtható űrlapot  is a fenti weboldalról alább tudja letölteni, ez esetben ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is elérhető az űrlap.

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Adóügyi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 66–68. adougy@jozsefvaros.hu +36 1/459-2134 +36 1/459-2511

Letölthető dokumentumok

Kitöltési útmutató - Adategyeztetés Utolsó frissítés: 2023. január 18.
306 KB Word dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!