Adó- és értékbizonyítvány

Az adó- és értékbizonyítvány igazolja az ingatlan  forgalmi értéket.

Segítségre lenne szüksége?
Ügyintézőink segítenek Önnek, és elmagyarázzák a következő lépéseket. Jöjjön el hozzánk egy 15 perces beszélgetésre. Foglaljon időpontot és várnia sem kell. Az időpontfoglaláshoz nem kell Ügyfélkapu regisztráció.

 Időpontfoglalás

Adóügyi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 66–68. adougy@jozsefvaros.hu +36 1/459-2134 +36 1/459-2511

Rövid leírás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja szerint, a jegyző adóügyi feladata, külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt.

Letölthető dokumentumok

Meghatalmazás adózók részére Utolsó frissítés: 2022. február 15.
374 KB Word dokumentum
Kérelem adó- és értékbizonyítványhoz Utolsó frissítés: 2022. május 25.
350 KB Word dokumentum

Ügyintézés folyamata

Benyújtó személye

Az ügyfél vagy az ügyfél törvényes képviselője, meghatalmazottja.

Más hatóság (külön jogszabály rendelkezése alapján).

Benyújtás formája és módja

Kérelem az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.

Elektronikusan az E-Önkormányzat portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap az „Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem” űrlap kitöltésével.

A lentről letöltött „word” formátumú űrlap kitöltésével, majd azt az e-papír https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül történő megküldésével.

Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapuval úgy kérjük, hogy a fent megjelölt oldalról letöltött nyomtatványt papír alapon küldje meg a 1082 Budapest, Baross utca 63-67. levelezési címre.

Jogszabályi háttér

  • A jegyző adóügyi feladatairól szóló 1991. évi XX. törvény,
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
  • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Határidők és díjak

Ügyintézési határidő: Az adó- és értékbizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül.

Eljárás díja: A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. számú melléklete alapján.

Adó- és értékbizonyítványhoz szükséges csatolandó dokumentumok

– kérelem (amely tartalmazza a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, adószámát, adóazonosító jelét, a kérelem célját, az ingatlan adatait – helyrajzi szám, cím)

– képviselet esetén – az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve – két tanúval ellátott meghatalmazás

– az értékelni kívánt ingatlan egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolata

Az igazolás kézbesítése

Az adóhatóság az adó- és értékbizonyítványt írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Az adó- és értékbizonyítványt a meghatalmazott képviselővel eljáró kérelmező esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton.

Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett kérelmező részére, a kérelmező vagy képviselője által, a kérelemben megadott címére kerül feladásra.

Elektronikus ügyintézés

Benyújtás céljára szolgáló űrlap: ASP-ADÓ-AEB

Kérelem az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.

Elektronikusan az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ segítségével 

Ugyanezen űrlap segítségével az https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül. Címzett: Budapest VIII. kerület Önkormányzata, Témacsoport: önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek megjelölésével.

Továbbá a közvetlenül Hivatali Kapun keresztül: Rövid név: JPHADO KRID: 758882308

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!