Adóhatósági ellenőrzés (adóellenőrzés) során tett nyilatkozat, iratpótlás, észrevétel, kifogás, kérelem, igazolási kérelem

Az ELLUGY nyomtatvány segítségével az adózó elektronikus úton küldheti be az eljárás során benyújtandó dokumentumokat (pl.: meghatalmazást, nyilatkozatot, iratanyagot, észrevételt, kifogást stb.).

Segítségre lenne szüksége?
Ügyintézőink segítenek Önnek, és elmagyarázzák a következő lépéseket. Jöjjön el hozzánk egy 15 perces beszélgetésre. Foglaljon időpontot és várnia sem kell. Az időpontfoglaláshoz nem kell Ügyfélkapu regisztráció.

 Időpontfoglalás

Adóügyi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 66–68. adougy@jozsefvaros.hu +36 1/459-2134 +36 1/459-2511

Rövid leírás

Az ASP-ADO-ELLUGY-2021 ELLUGY nyomtatvány célja, hogy az adózó az ellenőrzési eljárás során az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket és egyéb kötelezettségeket a postai út vagy személyes megjelenés mellőzésével elektronikus úton tudja teljesíteni az Önkormányzati Adóhatósága felé. A nyomtatvány segítségével az adózó elektronikus úton küldheti be az eljárás során benyújtandó dokumentumokat (pl.: meghatalmazást, nyilatkozatot, iratanyagot, észrevételt, kifogást stb.).

Ügyintézők

Csillagné Gergely Eszter

személyügyi ügyintéző

Személyügyi Iroda

III. em. 318. gergelye@jozsefvaros.hu +36 20/377-6890 (pénteki napokon!)
Orosz Vivien

adóügyi ügyintéző idegenforgalmi adó, meghatalmazások

Költségvetési és Pénzügyi ÜgyosztályAdóügyi Iroda

II. em. 217. adougy@jozsefvaros.hu +36 30/133-1691

Ügyintézés folyamata

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja

Benyújtás formája és módja: Kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

A nyomtatvány benyújtása Elektronikus úton:

A nyomtatványt egy példányban kell benyújtani. Az adatlapot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A nyomtatványt az elektronikus ügyintézésre kötelezett, valamint az elektronikus ügyintézési módot önként választó adózónak/ügyfélnek elektronikusan kell benyújtania.

Természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is) adózó/ügyfél a saját nevében a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó (korábbi elnevezésén Ügyfélkapus) tárhelyéről nyújthatja be a nyomtatványt.

Ha a természetes személy vagy egyéni vállalkozó adózó/ügyfél nevében az önkormányzati adóhatósághoz már bejelentett állandó meghatalmazottja, megbízottja (a továbbiakban együtt: meghatalmazott) jár el, és

  1. a) az általa meghatalmazott képviselő is természetes személy vagy egyéni vállalkozó, akkor a képviselő Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó (korábbi elnevezésén Ügyfélkapus) tárhelyéről;
  2. b) ha az adózó meghatalmazottja egy adott szervezethez köthető minősége, jogviszonya alapján jár el képviselőként (pl. számviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság törvényes vagy szervezeti képviselője, tagja, alkalmazottja), akkor a szervezet Cégkapujáról;
  3. c) az általa meghatalmazott képviselő kamarai jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi iroda, vagy európai közösségi jogász, akkor – választása szerint – a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó (korábbi elnevezésén Ügyfélkapus) tárhelyéről vagy a saját Cégkapujáról küldheti be a nyomtatványt.

Gazdálkodó szervezet adózó/ügyfél esetében, ha a törvényes képviselő jár el, a képviselő választhat, hogy

  1. a) saját, a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó (korábbi elnevezésén Ügyfélkapus) tárhelyéről, vagy
  2. b) a gazdálkodó szervezet saját Cégkapujáról küldi meg a nyomtatványt. Gazdálkodó szervezet adózó/ügyfél esetében, ha nevében meghatalmazott jár el, és
  3. a) az általa meghatalmazott képviselő is természetes személy vagy egyéni vállalkozó, akkor a képviselő Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó (korábbi elnevezésén Ügyfélkapus) tárhelyéről, vagy a gazdálkodó szervezet saját Cégkapujáról;
  4. b) ha az adózó meghatalmazottja egy adott szervezethez köthető minősége, jogviszonya alapján jár el képviselőként (pl. számviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság törvényes vagy szervezeti képviselője, tagja, alkalmazottja), akkor a szervezet Cégkapujáról
  5. c) az általa meghatalmazott képviselő kamarai jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi iroda, vagy európai közösségi jogász, akkor – választása szerint – a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhelyéről vagy a saját Cégkapujáról küldheti be a nyomtatványt.

Ha az űrlapot a gazdálkodó szervezet nevében nyújtják be, akkor  kizárólag akkor Cégkapun keresztül történhet. Cégkapu használatához szükséges hozzáférési jogosultság előzetes regisztrációja szükséges.

Hivatali tárhellyel rendelkező ügyfél esetén a fent leírt benyújtási módok annyiban változnak, hogy Cégkapu alatt Hivatali tárhely értendő.

Ügyszám: Itt kell szerepeltetni az ellenőrzési ügy azonosítóját. Az ügyszám a megbízólevélen, értesítőn kerül feltüntetésre.

Amennyiben a vizsgált adózó rendelkezik adószámmal, kérjük, töltse ki az adózó 11 jegyű adószámát.  Amennyiben a vizsgált adózó magánszemély, kérjük, töltse ki a természetes személy 10 jegyű adóazonosító jelét.

Adózó neve: Kérjük, ide írja be a vizsgálat alá vont adózó nevét.

Irat típusa Kérjük, jelölje, hogy az eljárással összefüggésben milyen irattípust kíván benyújtani. A választás alapján a kitöltendő betétlap automatikusan hozzáadásra kerül az űrlaphoz. Értéklistából választható irattípusok a következők: – Meghatalmazás – Nyilatkozat – Iratpótlás – Észrevétel, kifogás – Kérelem – Egyéb (Ezt az irattípust akkor válassza, ha a beadvány tartalma szerint nem sorolható a többi megjelölt irat típusba.

Amennyiben jogorvoslati beadványt (pl.: fellebbezést) kíván benyújtani, azt az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével is megteheti. A szolgáltatás az epapir.gov.hu címen érhető el.

Melléklet csatolása Amennyiben mellékletet kíván csatolni a nyomtatványhoz, kérjük, hogy a Melléklet csatolása mező értéklistájából válassza ki az „Igen”-t. Amennyiben nem kíván mellékletet csatolni, akkor a Melléklet csatolása mezőben válassza a „Nem”-et.

Egy ELLUGY nyomtatványhoz 1 db melléklet csatolható, mely lehet több dokumentumot tartalmazó összecsomagolt állomány (.zip fájl) is. A csatolmány mérete nem haladhatja meg az 51.200 kByte-ot. A nyomtatványhoz doc, docx, xls, xlsx, pdf, zip, rar, txt, jpg, jpeg, odt, ods, tif, png formátumú fájlok csatolhatók. A mellékletek egyértelmű beazonosíthatósága érdekében kérjük, hogy iratjegyzéket is szíveskedjen készíteni és azt a többi melléklettel együtt a nyomtatványhoz csatolni! Amennyiben nem kíván mellékletet csatolni (a Melléklet csatolása mezőben „Nem” szerepel), akkor a Melléklet csatolásának módja mezőt hagyja üresen.

A kitöltött, elmentett nyomtatvány a Kapcsolat az ügyfélkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpont segítségével küldhető el az ügyfélkapura.

Személyes ügyfélfogadásra előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor.

Általános tájékoztatás és időpontkérés: 06-20-377-6854, 06-1-459-2134

Kapcsolat\Elérhetőség: Levelezési cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

E-mail cím: adougy@jozsefvaros.hu

Jogszabályi háttér:

– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) – az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) – az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 29.) Korm. rendelet.

Határidők és díjak

Ügyintézési idő: az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 30 nap

Eljárás díja: az eljárás a fellebbezés kivételével illetékmentes.

Döntés kézbesítése: Az adóhatóság a kérelmezőt az adategyeztetésről írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratban postai úton vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton értesíti. Meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre a hivatalos irat a kapcsolattartás szabályait figyelembe véve. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

Elektronikus ügyintézés

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:  Kérelem az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be. ASP-ADO-ELLUGY-2021

Elektronikusan benyújtható űrlap elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/

A papír alapon benyújtható űrlapot is a fenti weboldalról alább tudja letölteni, ez esetben ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is elérhető az űrlap.

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!