Apai elismerő nyilatkozat felvétele

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

A gyermek családjogi helyzetének rendezése érdekében apai elismerő nyilatkozat felvételére van lehetőség, ha az apai státusz üres, nincs olyan férfi, akit a gyermek apjának kell tekinteni, a bíróságon nincs folyamatban apaság megállapítása iránti per, a gyermek nem reprodukciós eljárásból származik és van olyan férfi, aki a gyermeket magáénak elismeri. 

Az apai elismerő nyilatkozatot a fogantatást a szakorvos által kiállításra kerülő igazolás időpontjától a gyermek megszületését követően is bármikor fel lehet venni.

Az apai elismerő nyilatkozat személyes jognyilatkozat, ezért ennek jegyzőkönyvbe foglalása és aláírása miatt az érintett feleknek személyesen kell megjelenni a hatáskörrel rendelkező hatóság előtt.

Apai elismerő nyilatkozat felvehető bármelyik anyakönyvvezető előtt vagy az illetékes bíróság-, gyámhatóság-, közjegyző-, illetve konzuli tisztviselő előtt.

Ügyintézés folyamata

Budapest VIII. kerületében a személyes ügyintézéshez előzetes időpontfoglalásra van szükség. 

Időpontot itt foglalhat.

Az apai elismerő nyilatkozat személyes jognyilatkozat, ezért ennek jegyzőkönyvbe foglalása és aláírása miatt az érintett feleknek SZEMÉLYESEN kell megjelenni a hatáskörrel rendelkező hatóság előtt.

Apai elismerő nyilatkozat felvehető bármelyik anyakönyvvezető előtt vagy az illetékes bíróság-, gyámhatóság-, közjegyző-, illetve konzuli tisztviselő előtt.

Az apai elismerő nyilatkozat felvétele előtt szükséges bemutatni, leadni az alábbi

iratokat, okiratokat

az anya és az apa érvényes személyazonosításra alkalmas okmányát (személyazonosító igazolvány/ vagy útlevél/ vagy vezetői engedély)

az anya és az apa állampolgárságát igazoló okmányát (személyazonosító igazolvány/vagy útlevél/vagy honosítási okirat)

az anya és az apa személyi azonosító számát és lakcímét igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya)

a tolmács személyazonosításra alkalmas okmányát, lakcímkártyáját (amennyiben az ügyintézés során tolmács közreműködésére van szükséges),

a gyám-, gondnok személyazonosításra alkalmas okmányát, lakcímkártyáját (amennyiben az ügyintézés során gyám- vagy gondnok jelenlétére van szükséges).

az anya családi állapotának igazolása céljából

– magyar állampolgár anya esetén a hajadon családi állapotot nem kell igazolni,

elvált családi állapotú anya esetén: a válást is tartalmazó házassági anyakönyvi kivonatot (amennyiben a megszűnt házasság az elektronikus anyakönyvi rendszerben elérhető, nem szükséges a házassági anyakönyvi kivonatot csatolni)

özvegy családi állapotú anya esetén: az elhalálozott férj halotti anyakönyvi kivonatát / vagy a megszűnt házasságról a férj halálesetének adatait is tartalmazó házassági anyakönyvi kivonatot (amennyiben a haláleset és / vagy a házasság az elektronikus anyakönyvi rendszerben elérhető, nem szükséges a házassági- / halotti anyakönyvi kivonatot csatolni)

A nem magyar állampolgár anya családi állapotáról az igazolást az állampolgársága szerinti hatóság állítja ki. (Például: az adott külföldi hatóság magyarországi konzulja, az anya külföldi születési helye szerinti anyakönyvvezető, külföldi – az adatok nyilvántartására kijelölt hatóság (pl. anyakönyvvezető, okmányiroda, bíróság, minisztérium stb.), stb.)

az anya nyilatkozatát arról, hogy

– a gyermek reprodukciós / nem reprodukciós eljárásból származik,

– a mai napig más férfi elismerte / nem ismerte el magáénak a gyermeket,

– bírósági eljárás van / nincs folyamatban a gyermek családi jogállásának rendezése miatt

Az anya az apai elismerő nyilatkozatot felvevő hatóság előtt nyilatkozik a fentiekről.

Amennyiben a gyermek reprodukciós eljárásból származik, apai elismerő nyilatkozat felvételére nincs szükség, tekintve, hogy a gyermek apja a reprodukciós eljárásban részt vett férfi. Ezt a gyermek megszületését követően az illetékes szakorvos, a szülő kérelmére igazolja. Az igazolást, amely tartalmazza az eljárásban részt vett férfi és nő személyazonosításra alkalmas adatait (legalább a születési: név, hely, idő; anyja neve), a beültetés időpontját, azt a tényt, hogy ebből a beültetésből mikor, hol, milyen nemű gyermek született; a megszületett gyermek nevét; az igazolást kiállító: intézmény nevét, orvos nevét, orvos aláírását, orvos bélyegzőlenyomatát; a kiállítás dátumát.

A reprodukciós eljárásról szóló igazolás eredeti példányát az anyakönyvvezetőnek le kell adni. A gyermek családi nevére vonatkozó megállapodást, a gyermek születése előtt is jegyzőkönyvbe lehet foglalni a fent rögzített, apai elsimerő nyilatkozat felvételére jogosult hatóságok előtt.

megszületett gyermek családi jogállásának rendezése esetén:

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát (amennyiben a születés az elektronikus anyakönyvi rendszerben elérhető, nem szükséges a születési anyakönyvi kivonatot csatolni)

az anya családi állapotának igazolását a gyermek születésének időpontjában (amennyiben változott a gyermek születését követően)

– végleges bírósági végzést az apaság vélelmének megdöntéséről (amennyiben korábban más férfi volt apaként bejegyezve)

születendő gyermek családi jogállásának rendezése esetén: szakorvosi igazolást (szülész-, nőgyógyász szakorvos állítja ki)

A szakorvosi igazolásnak tartalmazni kell: az anya viselt nevét, az anya születési nevét, az anya születési idejét, a magzat fogantatásának vélelmezett időpontját, a gyermek születésének várható időpontját, az igazolást kiállító intézmény nevét, az igazolást kiállító orvos nevét, az igazolást kiállító orvos aláírását, az igazolást kiállító orvos bélyegzőjének lenyomatát, az igazolás kiállításának dátumát.

A nem magyar nyelven kiállított irat – ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. Az Európai Unió tagállamaiban kiállított okiratok többnyelvű formanyomtatvány csatolásával – bizonyos esetekben – fordítás nélkül is elfogadhatók. Erről a befogadó hatóság, az okirat bemutatását követően dönt.

A harmadik országok által kiállított okiratok – eltérő rendelkezés hiányában – csak akkor fogadhatók el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban felülhitelesítéssel látták el.

A nem magyar állampolgár által tett jognyilatkozatok felvételekor, amennyiben valamelyik fél vagy egyik fél sem beszéli a magyar nyelvet, tolmács közreműködésére van szükség.

Határidők és díjak

Határidő: Az apa a gyermeket a fogantatás kezdetétől, határidő nélkül bármikor, a gyermek nagykorúvá válását követően is magáénak elismerheti.

Díjak: Az eljárás illetékmentes

Elektronikus ügyintézés

Az anyakönyvi eljárásokban nincs helye elektronikus ügyintézésnek és a hatóság – a tájékoztatás kivételével – nem tart elektronikusan kapcsolatot.

Felelős szervezeti egység
Anyakönyvi Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross u. 63-67.meeting_room földszintemail anyakonyv@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2176

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!