Automatikus részletfizetés

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

A természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra – kivéve idegenforgalmi adó – évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez adózó – vagyoni, jövedelmi, szociális helyzetének vizsgálata – nélkül.

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

Ügyintézés folyamata

Benyújtó személye:

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja:

Kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „PDF” formátumú űrlapon, elektronikus formában, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton  (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodó szervezetek (ide értve az egyéni vállalkozót is) elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Jogszabályi háttér:

  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
  • Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény,
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
  • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
  • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.
Határidők és díjak

Eljárás díja: Az automatikus részletfizetéssel kapcsolatos beadvány magánszemélyeknek – ide értve az egyéni vállalkozókat is – illetékmentes.

Ügyintézési idő: Az adóhatóság a fizetési kedvezményekre és adómérséklésre vonatkozó kérelmet a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül bírálja el.

A döntés kézbesítése:

Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti, illetve a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

Elektronikus ügyintézés

Benyújtás céljára szolgáló űrlap: 

Kérelem az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.

Elektronikusan az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ segítségével 

Ugyanezen űrlap segítségével E-papíron az https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül. Címzett: Budapest VIII. kerület Önkormányzata, Témacsoport: önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek megjelölésével.

Továbbá a közvetlenül Hivatali Kapun keresztül: Rövid név: JPHADO KRID: 758882308

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Adóügyi Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross u. 63-67.meeting_room II. em. 217.email adougy@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2134phone +36 1/459-2584home_work +36 20-377-6854 (pénteki napokon!)
Kapcsolódó dokumentumok
Meghatalmazás adózók részére event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
374 KB Word dokumentum
Automatikus részletfizetési kérelem_magánszemélyek event_available Utolsó frissítés: 2022. április 24.
119 KB Word dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!