Bevásárlóközpontok üzemeltetésének bejelentése

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

A fenntartónak a bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentést kell tennie.

Ügyintézés folyamata

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint nyújthatják be az ügyfelek kérelmeiket/beadványaikat. Természetes személy esetén személyesen (1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. emelet 210.), postai úton (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) és elektronikus úton. Cégek esetén csak cégkapun keresztül.

A Kormány kereskedelmi hatóságként, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a bevásárlóközpont helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt jelöli ki.

Az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű bevásárlóközpont esetében, amennyiben az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja, a bevásárlóközpont üzemeltetője köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni.

A biztonsági terv tartalmazza:

 1. a) a vásár, piac, bevásárlóközpont helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
 2. b) szabadtéri vásár, piac esetén az időjárás változásának folyamatos nyomon követésének kötelezettségét.

A fenntartó bejelentésében foglaltak szerint a jegyző a bevásárlóközpontot nyilvántartásba veszi.

A nyilvántartás – a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatokat kivéve – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi:

 1. a) a fogyasztóvédelmi hatóságnak,
 2. b) a munkavédelmi hatóságnak,
 3. c) az illetékes rendőrkapitányságnak.

A bevásárlóközpont fenntartója a bejelentésben szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző a bejelentett adatok változásának a nyilvántartásba történő bejegyzéséről haladéktalanul tájékoztatja a fent megjelölt hatóságoknak.

Bejelentéshez csatolandó iratok

 • cégkivonat vagy végzés (3 hónapnál nem régebbi)
 • Vállalkozó nyilvántartási száma (statisztikai számjelről szóló igazolás)
 • aláírási címpéldány
 • helyiség használat jogcímét igazoló okirat (bérleti szerződés, tulajdonosi nyilatkozat,
 • közös tulajdon esetén a tulajdonostárs/haszonélvező hozzájárulása)
 • méretarányos helyszínrajz vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével
Határidők és díjak

Határidő: Ákr szerinti sommás eljárás (8 nap).

Díjak: A bejelentés illetékmentes.

Elektronikus ügyintézés

Az ügyintézés elektronikusan Epapíron keresztül: https://epapir.gov.hu/ vagy az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu segítségével lehetséges.

Az E-Önkormányzat portálon így éri el az űrlapot: Ágazat: Ipar-kereskedelem – vásár, piac, bevásárlóközpont.

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Igazgatási Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross utca 63-67. meeting_room II. em. email igazgatas@jozsefvaros.hu phone +36 20/261-9981 (közterület-használat)phone +36 1/459-2164 home_work +36 30/572-6539 (kereskedelmi és általános ügyintézés) (pénteki napokon!)home_work +36 20/261-9981 (közterület-használat) (pénteki napokon!)
Ügyintézők
dr. Bodnár Csaba

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210. email bodnarcs@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2174
Ürmös Attila

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210. email urmos.attila@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2175
Kormos Máté

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210. email kormos.mate@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2171
Kapcsolódó dokumentumok
Bevásárlóközpont üzemeltetésének kérelme event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
121 KB Word dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!