Bevásárlóközpontok üzemeltetésének bejelentése

event_available Utolsó frissítés:

Ügy rövid leírása

A fenntartónak a bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentést kell tennie.

Ügyintézés folyamata

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint nyújthatják be az ügyfelek kérelmeiket/beadványaikat. Természetes személy esetén személyesen (1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. emelet 210.), postai úton (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) és elektronikus úton. Cégek esetén csak cégkapun keresztül.

A Kormány kereskedelmi hatóságként, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a bevásárlóközpont helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt jelöli ki.

Az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű bevásárlóközpont esetében, amennyiben az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja, a bevásárlóközpont üzemeltetője köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni.

A biztonsági terv tartalmazza:

 1. a) a vásár, piac, bevásárlóközpont helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
 2. b) szabadtéri vásár, piac esetén az időjárás változásának folyamatos nyomon követésének kötelezettségét.

A fenntartó bejelentésében foglaltak szerint a jegyző a bevásárlóközpontot nyilvántartásba veszi.

A nyilvántartás – a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatokat kivéve – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi:

 1. a) a fogyasztóvédelmi hatóságnak,
 2. b) a munkavédelmi hatóságnak,
 3. c) az illetékes rendőrkapitányságnak.

A bevásárlóközpont fenntartója a bejelentésben szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző a bejelentett adatok változásának a nyilvántartásba történő bejegyzéséről haladéktalanul tájékoztatja a fent megjelölt hatóságoknak.

Bejelentéshez csatolandó iratok

 • cégkivonat vagy végzés (3 hónapnál nem régebbi)
 • Vállalkozó nyilvántartási száma (statisztikai számjelről szóló igazolás)
 • aláírási címpéldány
 • helyiség használat jogcímét igazoló okirat (bérleti szerződés, tulajdonosi nyilatkozat,
 • közös tulajdon esetén a tulajdonostárs/haszonélvező hozzájárulása)
 • méretarányos helyszínrajz vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével
Határidők és díjak

Határidő: Ákr szerinti sommás eljárás (8 nap).

Díjak: A bejelentés illetékmentes.

Felelős szervezeti egység
Igazgatási Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross utca 63-67.meeting_room II. em.email igazgatas@jozsefvaros.hu
Ügyintézők
Antalicz Zsolt

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210.email antaliczzs@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2171
dr. Bodnár Csaba

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210.email bodnarcs@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2174
Mellékletek
Bevásárlóközpont üzemeltetésének kérelme
event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
121 KB Word dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!