Birtokvédelmi eljárás

Ha valakit a birtokától jogalap nélkül megfosztanak vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják, akkor birtokvédelem illeti meg.

Segítségre lenne szüksége?
Ügyintézőink segítenek Önnek, és elmagyarázzák a következő lépéseket. Jöjjön el hozzánk egy 15 perces beszélgetésre. Foglaljon időpontot és várnia sem kell. Az időpontfoglaláshoz nem kell Ügyfélkapu regisztráció.

 Időpontfoglalás

Rövid leírás

A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. (Ptk. 5:5.§ (1) bek.)

A birtokos a tényleges birtoklási helyzet alapján, egy éven belül, a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. (Ptk. 5:8. § (1) bek.)

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Igazgatási Iroda

1082 Budapest, Baross utca 63-67. II. em. igazgatas@jozsefvaros.hu +36 20/261-9981 (közterület-használat) +36 1/459-2164 +36 30/572-6539 (kereskedelmi és általános ügyintézés) (pénteki napokon!) +36 20/261-9981 (közterület-használat) (pénteki napokon!)

Ügyintézők

Balogh Ádám

hatósági ügyintéző

Hatósági ÜgyosztályIgazgatási Iroda

II. em. 205. balogha@jozsefvaros.hu +36 1/459-2298

Letölthető dokumentumok

Birtokvédelmi eljárás 2023 Utolsó frissítés: 2023. szeptember 28.
38 KB Word dokumentum
Birtokvédelem nyomtatvány 2021 Utolsó frissítés: 2022. február 15.
20 KB Word dokumentum

Ügyintézés folyamata

A birtokvédelmi eljárás kizárólag kérelemre indulhat, amit annál a jegyzőnél lehet előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul.

A kérelmet/egyéb beadványt természetes személy esetén személyesen (1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. emelet 210.), postai úton (1082 Budapest, Baross u. 63-67.), vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre köteles gazdálkodó szervezetek és más szervek (2015. évi CCXXII. tv. 9.§ (1) bek.) a kérelmet/egyéb beadványt kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő.

A kérelem kötelező tartalmi elemeit (*) a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.(II.16.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése határozza meg, melyet itt olvashat: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500017.KOR

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg be kell nyújtani a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.

A kérelmet és a csatolt bizonyítékokat a jegyző hivatalos iratként elektronikusan, vagy postai úton nyilatkozattétel céljából megküldi az ellenérdekű félnek.

A birtokvédelmi eljárást a jegyző tizenöt (tolmács szükségessége esetén harminc) napon belül folytatja le. (Az eljárási határidőbe nem számítanak bele a külön jelzett(**) időtartamok.)

A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be. A tényállás tisztázása érdekében helyszíni szemlére, a felek, tanúk meghallgatására kerülhet sor.

A bizonyítási eljárás lezárása után a jegyző a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján hozza meg a határozatát.

Ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta, elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja.

Ellenkező esetben a kérelmet elutasítja.

A jegyző elutasítja továbbá a kérelmet akkor is, ha: megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát; az eljárás okafogyottá vált; a kérelmező a kérelem valamely kötelező tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott; a kérelmet nem az arra jogosult terjesztette elő; az ügyazonosság feltétele esetén a jegyző a kérelmet már érdemben elbírálta.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azt a meghozatalától számított három napon belül végre kell hajtani.

A birtokvédelem kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.

A végrehajtásra irányuló eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A kérelem kötelező tartalmi elemei:

– a kérelmező neve, lakcíme/székhelye, aláírása
– az ellenérdekű fél/felek neve, lakcíme/székhelye
– a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetése (a cselekmény leírása), birtokvitával érintett dolog megjelölése
– a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölése, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalás
– a birtoksértés időpontjának megjelölése
– a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem

A kérelemhez csatolandók: a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
  • 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

Határidők és díjak

Határidő: A birtokvédelmi eljárást a jegyző tizenöt (tolmács szükségessége esetén harminc) napon belül folytatja le. (Az eljárási határidőbe nem számítanak bele a külön jelzett(**) időtartamok.)

Az eljárási határidőbe nem számít bele:

a) a jegyzői megkeresés hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam,
b) a jegyzői megkeresés kézbesítésétől az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam.

Díjak: A jegyző által lefolytatott birtokvédelmi eljárás illetékmentes.

Elektronikus ügyintézés

Az ügyintézés elektronikusan Epapíron keresztül: https://epapir.gov.hu/ vagy az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu segítségével lehetséges.

Az E-Önkormányzat portálon így éri el az űrlapot: Ágazat: Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – ügytípus: birtokvédelem.

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!