Birtokvédelmi eljárás

event_available Utolsó frissítés:

Ügy rövid leírása

A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. (Ptk. 5:5.§ (1) bek.)

A birtokos a tényleges birtoklási helyzet alapján, egy éven belül, a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. (Ptk. 5:8. § (1) bek.)

Ügyintézés folyamata

A birtokvédelmi eljárás kizárólag kérelemre indulhat, amit annál a jegyzőnél lehet előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul.

A kérelmet/egyéb beadványt természetes személy esetén személyesen (1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. emelet 210.), postai úton (1082 Budapest, Baross u. 63-67.), vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre köteles gazdálkodó szervezetek és más szervek (2015. évi CCXXII. tv. 9.§ (1) bek.) a kérelmet/egyéb beadványt kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő.

A kérelem kötelező tartalmi elemeit (*) a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.(II.16.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése határozza meg, melyet itt olvashat: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500017.KOR

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg be kell nyújtani a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.

A kérelmet és a csatolt bizonyítékokat a jegyző hivatalos iratként elektronikusan, vagy postai úton nyilatkozattétel céljából megküldi az ellenérdekű félnek.

A birtokvédelmi eljárást a jegyző tizenöt (tolmács szükségessége esetén harminc) napon belül folytatja le. (Az eljárási határidőbe nem számítanak bele a külön jelzett(**) időtartamok.)

A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be. A tényállás tisztázása érdekében helyszíni szemlére, a felek, tanúk meghallgatására kerülhet sor.

A bizonyítási eljárás lezárása után a jegyző a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján hozza meg a határozatát.

Ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta, elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja.

Ellenkező esetben a kérelmet elutasítja.

A jegyző elutasítja továbbá a kérelmet akkor is, ha: megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát; az eljárás okafogyottá vált; a kérelmező a kérelem valamely kötelező tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott; a kérelmet nem az arra jogosult terjesztette elő; az ügyazonosság feltétele esetén a jegyző a kérelmet már érdemben elbírálta.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azt a meghozatalától számított három napon belül végre kell hajtani.

A birtokvédelem kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.

A végrehajtásra irányuló eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A kérelem kötelező tartalmi elemei:

– a kérelmező neve, lakcíme/székhelye, aláírása
– az ellenérdekű fél/felek neve, lakcíme/székhelye
– a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetése (a cselekmény leírása), birtokvitával érintett dolog megjelölése
– a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölése, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalás
– a birtoksértés időpontjának megjelölése
– a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem

A kérelemhez csatolandók: a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
  • 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
Határidők és díjak

Határidő: A birtokvédelmi eljárást a jegyző tizenöt (tolmács szükségessége esetén harminc) napon belül folytatja le. (Az eljárási határidőbe nem számítanak bele a külön jelzett(**) időtartamok.)

Az eljárási határidőbe nem számít bele:

a) a jegyzői megkeresés hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam,
b) a jegyzői megkeresés kézbesítésétől az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam.

Díjak: A jegyző által lefolytatott birtokvédelmi eljárás illetékmentes.

Elektronikus ügyintézés

Az ügyintézés elektronikusan Epapíron keresztül: https://epapir.gov.hu/ vagy az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu segítségével lehetséges.

Az E-Önkormányzat portálon így éri el az űrlapot: Ágazat: Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – ügytípus: birtokvédelem.

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Igazgatási Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross utca 63-67.meeting_room II. em.email igazgatas@jozsefvaros.hu
Ügyintézők
dr. Lázárné Kispál Ildikó Emese

hatósági ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210.email kispalildiko@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2586
Bednár János

irodavezető-helyettes

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 205.email bednarj@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2281
Mellékletek
Birtokvédelmi eljárás 2021
event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
38 KB Word dokumentum
Birtokvédelem nyomtatvány 2021
event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
20 KB Word dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!