Címigazolási eljárás

Az ingatlan címének igazolása vagy az iratokon helytelenül, ellentmondásosan feltüntetett címek javítása (jellemzően lakcím igazolvány kiadása, pénzintézetnél hiteligénylés céljából).

Rövid leírás

Címigazolás: (meglévő, a különböző nyilvántartásokban eltérő módon szereplő címek esetén, a tulajdoni lapon „felülvizsgálat alatt” megjegyzés szerepel)

A címigazolás hatósági bizonyítvány kiadásával történik.

A kérelmet az ingatlan tulajdonosa, vagy általa kiállított – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással rendelkező képviselője nyújthatja be.

A központi címregiszterbe(n) bejegyzett vagy módosított cím a közzétételtől számított egy hónapig a www.jozsefvaros.hu honlapon folyamatosan megtekinthető.

Ügyintézés folyamata

Az eljárás megindítása kérelemre történik.

Az eljárásban a kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez az arra jogosult személy nyújthatja be (pl. tulajdonos, meghatalmazott, más hatóság).

A kérelem elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül), postai úton vagy személyesen nyújtható be.

Postacím: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Budapest VIII. kerületében a személyes ügyintézéshez előzetes időpontfoglalásra van szükség.

Időpontot itt foglalhat.

A kérelemhez szükséges csatolandó dokumentumok listája itt olvasható:

–      címigazolási kérelem

–       társasház alapító okirata, ha társasházi ingatlanról kéri

–       lakásszövetkezeti ház esetén igazolás a helyrajzi számok és szint- ajtószámok kapcsolatáról, épület szint alaprajz

–       osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén: a tulajdonostársak írásbeli nyilatkozata a kizárólagosan használt ingatlanrészekről + ingatlan térképes alaprajza

–    önkormányzati bérlemény esetén a JGK kérelme és csatolt szint alaprajz a bérházról

Az Anyakönyvi Iroda a címképzési-, címigazolási-, lakcímrendezési ügyekben folytatott tevékenysége során az alábbi jogszabályi előírásokban foglaltak szerint jár el:

  • általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
  • a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet,
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.),
  • az Nytv. végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) Kormányrendelet,

Határidők és díjak

Határidő: Az Ákr. szerint az általános ügyintézési határidő 60 nap (kivéve azokat az eseteket, ahol a szakmai jogszabályok rövidebb határidőt szabnak meg az eljárás lefolytatására) amelyet a beadványnak a hatósághoz történő érkezésétől kell számítani, az érdemi döntés közlésének napjával bezáróan (postázás, közvetlen átadás).

Díjak: Az eljárás illetékmentes.

Elektronikus ügyintézés

Kérelmét elektronikus úton is leadhatja a https://epapir.gov.hu/ vagy a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ oldalon keresztül.

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Anyakönyvi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 66–68. (ügyfélszolgálat) 1082 Budapest, Baross u. 63-67. (főépület) anyakonyv@jozsefvaros.hu +36 1/459-2176 +36 1/459-2106

Ügyintézők

Csonka Dénes Gábor

ügyintéző (címképzés, címigazolás, lakcímrendezés)

Hatósági ÜgyosztályAnyakönyvi Iroda

fsz. 11. csonka.denes@jozsefvaros.hu

Letölthető dokumentumok

Címigazolási kérelem Utolsó frissítés: 2022. május 1.
14 KB Word dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!