Fakivágás kérelmezése

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

Általános szabály szerint Józsefváros közigazgatási területén fás szárú növényt kivágni csak indokolt esetben, engedély alapján, a kivágáshoz kapcsolódó pótlási kötelezettség előírásával és teljesítésével szabad.

Ügyintézés folyamata

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint nyújthatják be az ügyfelek kérelmeiket/beadványaikat. Természetes személy esetén személyesen (1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. emelet 210.), postai úton (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) és elektronikus úton. Cégek esetén csak cégkapun keresztül.

Eltérő szabályok vonatkoznak a közterületi, illetve a nem közterületi besorolású (magántulajdon, intézmény, társasház, stb.) ingatlanon lévő fás szárú növényekre.

Közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása esetén

A kivágás engedélyezése iránti kérelmet a 346/2008.(XII.30.) Korm. rend. melléklete szerinti formanyomtatványon – vagy annak megfelelő tartalommal – a jegyzőhöz kell előterjeszteni. Ha a kivágás indokolt és engedélyezhető, a jegyző a kivágást határozattal engedélyezi és egyúttal a pótlás feltételeit is előírja. A pótlást a kivágást követő 1 éven belül, az előírt mértékben, szakszerűen, elsősorban a kivágással érintett ingatlanon kell teljesíteni. Ha a helyben történő pótlás az ingatlan adottságai miatt nem lehetséges, a pótlás helyéül másik ingatlan is kijelölhető. A pótlás akkor fogadható el teljesítettnek, ha az elültetett fás szárú növény a következő vegetációs időszakban megered. A pótlás előírásszerű, eredményes teljesítését a jegyző ellenőrzi.

Fás szárú növény előzőktől eltérő, rendkívüli, halaszthatatlan – élet-, egészség-, vagyonvédelmi – okból történt kivágását az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül köteles ugyancsak a Korm. rend. melléklete szerinti nyomtatványon a jegyzőnek bejelenteni. Ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a pótlást ez esetben is előírja.

Nem közterületen lévő fák kivágása és pótlása esetén

A nem közterület besorolású ingatlanokon lévő fa kivágását a jegyző engedélyezi. (Nem engedélyköteles az ilyen besorolású ingatlanokon lévő gyümölcsfák és cserjék kivágása.) A kivágás engedélyezésével egyidejűleg a jegyző a határozatban előírja a visszapótlás feltételeit (hely, darabszám, méret, fajta, határidő), illetve adott esetben a természetbeni pótlást helyettesítő pénzbeni megváltás (kompenzációs intézkedés) összegét és megfizetésének határidejét.

A fapótlást elsősorban a kivágással érintett ingatlanon kell teljesíteni, de a pótlásra az ingatlan adottságai miatt – részben, vagy egészben – másik (akár közterületi) ingatlan is kijelölhető. A természetbeni pótlási kötelezettséget kompenzáló megváltási pénzösszeget az Önkormányzat Környezetvédelmi és Fapótlási Céltartalékára kell befizetni, mely összeget a befizetését követő öt éven belül a kerületi zöldfelületek fejlesztésére kell felhasználni.

Kérelem tartalmi elemei

  • a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét),
  • a kivágással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát,
  • a kivágással érintett ingatlan helyszínrajzát, azon bejelölve a kivágandó és megmaradó fa vagy fák helyét,
  • a kivágandó fa vagy fák darabszámát, faját, azok 1 méter magasságban mért törzsátmérőjét,
  • a kivágás indokát,
  • a kivágandó fával rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát,
  • a kivágás pótlására vonatkozó kérelmezői nyilatkozatot
28/2014.
(XI.01.)
Önkormányzati rendelet
A józsefvárosi természeti környezet védelméről
Hatályos

Hatály kezdete: 2022. november 1.

event_available Utolsó frissítés: 2022. november 14.

rendelet 549 KBPDF dokumentum
Határidők és díjak

Határidő: Ákr. szerinti teljes eljárás (60 nap).

Díjak: Az eljárás illetékmentes.

Elektronikus ügyintézés

Az ügyintézés elektronikusan Epapíron keresztül: https://epapir.gov.hu/ vagy az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu segítségével lehetséges.

Az E-Önkormányzat portálon így éri el az űrlapot: Ágazat: Általános és egyéb igazgatási ügyek – fakivágás

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Igazgatási Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross utca 63-67. meeting_room II. em. email igazgatas@jozsefvaros.hu phone +36 20/261-9981 (közterület-használat)phone +36 1/459-2164 home_work +36 30/572-6539 (kereskedelmi és általános ügyintézés) (pénteki napokon!)home_work +36 20/261-9981 (közterület-használat) (pénteki napokon!)
Ügyintézők
Balogh Ádám

hatósági ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 205. email balogha@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2298
Bednár János

irodavezető-helyettes

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 205. email bednarj@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2281
Kapcsolódó dokumentumok
Engedélykérelem fakivágásra event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
43 KB Word dokumentum
Engedélykérelem fakivágásra - közterület event_available Utolsó frissítés: 2022. április 23.
42 KB Word dokumentum

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!