Gépjármű elszállítás, elszállított jármű kiváltása

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás
Keresés az elszállított járművek a adatbázisában:

A Józsefvárosi Közterület felügyelet elszállíthatja azt a gépjárművet, amely Budapest VIII. kerület közterületén szabálytalanul van elhelyezve és a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti (pl: forgalmat akadályozó, ill. balesetveszélyes elhelyezés), továbbá elszállíthatja a KRESZ 59. § (1) bekezdésében felsorolt közlekedési szabályokat megsértő módon elhelyezett járművet, illetve a kerékbilincselt gépkocsikat a kerékbilincs felhelyezésétől számított 48 óra elteltével.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületekről a közterület-használati hozzájárulás nélkül tárolt vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező vagy üzemképtelen gépjárműveket a közterület-felügyelő saját hatáskörében, a járművön történő értesítés elhelyezésétől számított 10 napot követően szállíttatja el, kivéve a főútvonalakat, mert onnan a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága jogosult az elszállításra.

Ügyintézés folyamata

A gépkocsikat a Bp., X. ker. Gyömrői út 115. szám alatti telephelyre szállítjuk, ahol azokat átvenni csak a szállítási- és tárolási költségek megfizetése után lehet.  A telephelyen folyamatos őrzés biztosított. Az elszállított gépkocsik adatainak megtekintéséhez használják az oldal tetején található keresőt!

A gépjármű kiváltásának elmulasztása esetén a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Közterület-felügyelet a járművet értékesítheti, vagy más módon hasznosíthatja. Az értékesítésből származó bevételnek a költségekkel csökkentett része a gépkocsi tulajdonosát/üzembentartóját illeti meg.

Határidők és díjak

A gépjármű kiváltása előtt meg kell térítenie az ügyfélnek az elszállítás és az őrzés költségeit, amely az ügyfélszolgálatunkon (1084 Budapest, Német u. 15.) személyesen lehetséges, a tulajdont (és/vagy más jogosultságot) és a személyazonosságot igazoló okmányok bemutatása mellett.

Az elszállítás költsége:

A kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet mellékletének 1. a) pontja szerint a személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótkocsija, valamint segédmotoros kerékpár elszállítása 17.250,- Ft., meghiúsult szállítás esetén, amikor a jármű tulajdonosa a helyszínre érkezik, de az elszállításra való előkészületek már megkezdődtek, 8.625,- Ft.

A melléklet 1. b) pontja szerint a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KpM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének II. pontjában meghatározott, az a.) pontban nem említett gépjármű, vontató, lassú jármű vagy ezek pótkocsija elszállításának költsége 51.750,- Ft., meghiúsult szállítás esetén 25.875,- Ft.

A tárolás és őrzés költsége mindkét bekezdésben meghatározott járművenként, és naponta 1.200,- Ft.

Elektronikus ügyintézés

Az elszállított járművek kiváltását kizárólag személyesen, a jármű tulajdonosa, vagy annak meghatalmazottja intézheti.

Felelős szervezeti egység
Közterület-felügyeleti Ügyosztály

meeting_room Budapest, Német u. 15. email jkf@jozsefvaros.hu add_call+36 80/204-618 (zöld szám)phone +36 1/210-9500

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!