Gyámnevezés és gyámságból való kizárás

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

A jegyzői gyámhatóság feladatkörébe tartozik a gyámnevezésről, illetve a gyámságból való kizárásról szóló nyilatkozat felvétele a kérelmező szülővel.

A szülői felügyelettel rendelkező szülőnek joga van ahhoz, hogy kiskorú gyermeke részére gyámot nevezzen, vagy valakit a gyámság viseléséből kizárjon. A hatóság a szülő gyámnevezésre vagy a kizárásra vonatkozó nyilatkozatát a gyámkirendelésre irányuló eljárás során köteles figyelembe venni.

Ha a szülő a gyámot nevező vagy a gyámságból kizáró nyilatkozatát a települési önkormányzat jegyzője előtt teszi, az erről felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a gyermek és a nevezett gyám vagy a gyámságból kizárt személy személyazonosító adatait, valamint a szülő felhívását a lakóhely változásának bejelentésére. A szülő a lakóhelyváltozásról szóló bejelentési kötelezettségének úgy is eleget tehet, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervtől kéri, hogy a lakóhelyváltozás tényét közölje a települési önkormányzat jegyzőjével.

Az Anyakönyvi Iroda a gyámhatósági ügyekben folytatott tevékenysége során az alábbi jogszabályokban foglaltak szerint jár el:

  • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
  • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
  • a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény
Ügyintézés folyamata

Az eljárás a szülő kérelmére indul.

Az ügyintézés személyes megjelenést igényel.

Budapest VIII. kerületében a személyes ügyintézéshez előzetes időpontfoglalásra van szükség.

Időpontot itt foglalhat.

Határidők és díjak

Határidő: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés c) pontja értelmében az ügyintézési határidő teljes eljárásban hatvan nap.

Díjak: Az eljárás illetékmentes.

Felelős szervezeti egység
Anyakönyvi Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross u. 63-67. meeting_room földszint email anyakonyv@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2176

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!