Haláleset anyakönyvezése

Amennyiben a haláleset Budapest VIII. kerületében történt, úgy ezt a Józsefvárosi Önkormányzat Anyakönyvi Irodájánál kell bejelenteni.

Anyakönyvi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67. (főépület) 1082 Budapest, Baross u. 66–68. (ügyfélszolgálat) anyakonyv@jozsefvaros.hu +36 1/459-2176 +36 1/459-2106

Rövid leírás

A halálesetet az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén a haláleset történt.  

A haláleset tényét és időpontját orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány igazolja. A haláleset anyakönyvezése a halottvizsgálati bizonyítványba foglalt adatok alapján történik. 

Ügyintézés:

Az anyakönyvezéshez szükséges iratok leadása személyes megjelenéssel vagy azok postai úton történő megküldésével történik. 

Az anyakönyvezéshez az elhunyt személyazonosításra szolgáló okmányát az illetékes anyakönyvvezetőnek át kell adni.

Budapest VIII. kerületében történt halálesetek bejelentésére hétfőn, kedden, csütörtökön 8.15-10.00 óráig, szerdán 8.15-9.45-ig – időpontfoglalás nélkül – van lehetőség.”

Cím: 1082 Budapest, Baross utca 66-68.

Ügyintézés folyamata

A halálesetet annak bekövetkezését követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

Az anyakönyvezést a hozzátartozó vagy megbízottja – temetkezési szolgáltató (meghatalmazással) – is kezdeményezheti.

VIII. kerületi illetékesség: amennyiben a haláleset Budapest VIII. kerületében történt.

Az illetékesség megállapítása a halottvizsgálati bizonyítvány 9. pontjában – a halottvizsgálatot végző orvos által – feltüntetett címadat alapján történik.

A haláleset bejelentése során be kell mutatni:

 • a halottvizsgálati bizonyítvány I-IV. példányát,
 • a jegyzőkönyvet a haláleset bejelentéséről (amennyiben rendelkezésre áll),
 • az elhunyt okmányait (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, útlevél, jogosítvány)
 • születési anyakönyvi kivonat (amennyiben az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben nincs rögzítve a születési esemény),
 • családi állapot igazolása: házassági anyakönyvi kivonat, a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata (amennyiben az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben nincs rögzítve a házasság vagy a volt házastárs halálesete)
 • nyilatkozat az okmányok visszaigényléséről,
 • nyilatkozat a halotti anyakönyvi kivonat postázási címéről,
 • a Központi Statisztika Hivatal kitöltött nyomtatványa,
 • meghatalmazás, ha nem a hozzátartozó jár el (pl. temetkezési szolgáltató)

A Halottvizsgálati bizonyítvány (HV) kötelező adata különösen:

 • az elhunyt neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakóhelye,
 • a hozzátartozó adatai,
 • a haláleset helye 9. pont (pontos cím!),
 • a haláleset ideje,
 • a halottvizsgálatot végző orvos neve, aláírása, bélyegzőlenyomata (a 14. pontban feltüntetett orvos ír alá a 18. pontban),
 • a HV kiállításának időpontja (18. és 32. pont),
 • a 16. pont és ennek függvényében a 21., 22. pont + az illetékes személy aláírása, bélyegzőlenyomata

Csatolandó:

 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata, vagy az EAK-ban rögzítve legyen a személy eseménye,
 • az elhunyt családi állapot igazolásához házassági vagy volt házastársa halotti anyakönyvi kivonata, vagy az EAK-ban rögzítve legyen a személy eseménye. Amennyiben hiányzik mindegyik és nincs adat róla, ismeretlen lesz az elhunyt családi állapota a halotti anyakönyvi kivonaton,
 • az elhunyt személyazonosításra alkalmas okmánya, vagy amennyiben nincs személyazonosításra alkalmas okmánya, úgy a bejelentő büntetőjogi nyilatkozata arról, hogy milyen számú igazolványa volt az elhunytnak/miért nincs meg, illetve nincs tudomása róla, hogy hol az igazolvány/ nem tudja, hogy mi az igazolvány száma,
 • amennyiben visszakéri a hozzátartozó a személyazonosító igazolványt, erről szabályos nyilatkozatot a hozzátartozó és az elhunyt adataival,
 • a bejelentő/meghatalmazó hozzátartozó adatait: elérhetősége (tel., e-mail), a személyazonosító igazolvány száma, érvényességi ideje, születési ideje vagy személyazonosító száma,
 • A bejelentő / hozzátartozó által meghatalmazott személy vagy szolgáltató részére kiállított szabályos meghatalmazás, (név, cím, személyazonosításra alkalmas adatai: szül helye, ideje, személyazonosításra alkalmas okmány száma)
 • Nyilatkozat a temetés helyére (településnév/kerület) és formájára (koporsós/urnás).

Az elhalt külföldi állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, magyar hatóság által kiállított okmányok (regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Az elhalt születési anyakönyvi kivonata és családi állapot igazolására szolgáló okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása.

Figyelem! Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordítás fogadható el.

Diplomáciai felülhitelesítés: Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az alábbi kivételekkel – a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

Kivételek a diplomáciai felülhitelesítés alól:

 • Apostille: azon külföldi okiratok esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely részese a felülhitelesítés mellőzéséről szóló 1961. október 5. napján kelt hágai egyezménynek, az okiratot diplomáciai felülhitelesítés helyett az adott állam arra illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille záradékkal kell ellátni.
 • Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet nem végez felülhitelesítési tevékenységet, a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható. Ebben az esetben az okiratot kiállító állam külügyminisztériumának hitelesítését kell beszerezni.
 • A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi kivonat diplomáciai felhitelesítés nélkül is elfogadható.

Egyéb fontos tudnivalók

Amennyiben az anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, úgy az anyakönyvi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, külföldön történt születés és házasságkötés esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztály 1. (Cím: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.), egyszerűsített honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerezett személyek esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztály 2. (Cím: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.) anyakönyvvezetőnél kérelmezhető az esemény rögzítése az elektronikus anyakönyvi rendszerbe.

Határidők és díjak

Az At. szerint az anyakönyvvezető a halálesetet a bejelentést követően haladéktalanul anyakönyvezi, ha az anyakönyvezéshez szükséges, kormányrendeletben meghatározott adatok rendelkezésre állnak és a tényállás tisztázott.

Amennyiben az elhunyt személyazonosságának igazolására személyazonosságot igazoló okmány nem áll rendelkezésre és az elhunyt személyazonosságának megállapítására tett rendőrségi intézkedés nem vezetett eredményre, a haláleset anyakönyvezésére az ismeretlen holttest anyakönyvezésének szabályait kell alkalmazni.

 

Elektronikus ügyintézés

Az anyakönyvi eljárásokban nincs helye elektronikus ügyintézésnek és a hatóság – a tájékoztatás kivételével – nem tart elektronikusan kapcsolatot.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!