Helyi védelem

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6/A. § (1) b) pontja alapján a fővárosi önkormányzat elláthatja az épített környezet helyi védelmét, a helyi építészeti értékek és örökség védelmét.

Az Étv. 57. § (3) bekezdése szerint a helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről és támogatásokról a települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat is) a településképi rendeletben dönt. Ennek megfelelően a településkép védelméről szóló 2/2022. (I.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) II. fejezete tartalmazza a védetté nyilvánítási eljárás menetét, 2. melléklete pedig a védelemmel érintett építészeti örökség jegyzékét (ld.: letölthető dokumentumok).

A helyi védelem alá helyezésre, illetve annak megszüntetésére bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a polgármesterhez írásban benyújtott – kezdeményezése alapján kerülhet sor.

Ügyintézés folyamata

A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

· a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,

· a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot,

· a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását,

· a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.

Kérjük, hogy bővebb információért olvassa el a Rendelet 14-24. §-ait.

A bejelentést ügyfélkapun vagy postán lehet beküldeni.

Postacím: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Elektronikus ügyintézés

KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA (a részletekért kérjük, olvassa el a Kitöltési útmutatót)

1. CÉG esetén:

Elektronikus kapcsolatfelvételre, azonosítást követően az adott szervezet Cégkapuján keresztül van lehetőség oly módon, hogy ún. e-papír (https://epapir.gov.hu/) kerül eljuttatásra az Önkormányzat Hivatali Kapujára.

2. TERMÉSZETES SZEMÉLY és EGYÉNI VÁLLALKOZÓ esetén:

Elektronikus kapcsolatfelvételre, azonosítást követően saját Ügyfélkapun keresztül van lehetőség oly módon, hogy ú.n. e-papír (https://epapir.gov.hu/) kerül eljuttatásra az Önkormányzat Hivatali Kapujára.

Ha még nem rendelkezik saját ügyfélkapuval, akkor a regisztráció módjáról itt tájékozódhat: https://ugyfelkapu.gov.hu/

3. TÁRSASHÁZAK esetén:

Ha a közös képviselő cég, akkor a „cég esetén” rész szerint, ha magánszemély vagy egyéni vállalkozó, akkor a „természetes személy és egyéni vállalkozó esetén” rész szerint kell eljárni.

Felelős szervezeti egység
Főépítész - Városépítészeti Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross utca 63-67. meeting_room III. em. 306. email foepitesz@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2157 phone +36 1/459-2509 home_work +36 20/335-7449 (pénteki napokon!)
Kapcsolódó dokumentumok
Településkép védelmi rendelet event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
2 MB PDF dokumentum
Védelemmel érintett építészeti örökség jegyzéke event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
1 MB PDF dokumentum
A kerületi értékviszgálat formanyomtatványa event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
191 KB PDF dokumentum

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!