Helyi védelem

A helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti.

Főépítész - Városépítészeti Iroda

1082 Budapest, Baross utca 63-67. III. em. 306. foepitesz@jozsefvaros.hu +36 1/459-2157 +36 20/335-7449 (pénteki napokon!)

Rövid leírás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6/A. § (1) b) pontja alapján a fővárosi önkormányzat elláthatja az épített környezet helyi védelmét, a helyi építészeti értékek és örökség védelmét.

Az Étv. 57. § (3) bekezdése szerint a helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről és támogatásokról a települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat is) a településképi rendeletben dönt. Ennek megfelelően a településkép védelméről szóló 2/2022. (I.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) II. fejezete tartalmazza a védetté nyilvánítási eljárás menetét, 2. melléklete pedig a védelemmel érintett építészeti örökség jegyzékét (ld.: letölthető dokumentumok).

A helyi védelem alá helyezésre, illetve annak megszüntetésére bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a polgármesterhez írásban benyújtott – kezdeményezése alapján kerülhet sor.

Letölthető dokumentumok

Településkép védelmi rendelet Utolsó frissítés: 2022. május 9.
2 MB PDF dokumentum
Védelemmel érintett építészeti örökség jegyzéke Utolsó frissítés: 2023. november 23.
882 KB PDF dokumentum
A kerületi értékvizsgálat formanyomtatványa Utolsó frissítés: 2023. november 23.
216 KB PDF dokumentum

Ügyintézés folyamata

A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

· a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,

· a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot,

· a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását,

· a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.

Kérjük, hogy bővebb információért olvassa el a Rendelet 14-24. §-ait.

A bejelentést ügyfélkapun vagy postán lehet beküldeni.

Postacím: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

2/2022.
(I.20.)
Önkormányzati rendelet
A településkép védelméről
Hatályos

Hatály kezdete: 2022. március 1.

Utolsó frissítés: 2023. szeptember 27.

rendelet 2 MBPDF dokumentum

Elektronikus ügyintézés

KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA (a részletekért kérjük, olvassa el a Kitöltési útmutatót)

1. CÉG esetén:

Elektronikus kapcsolatfelvételre, azonosítást követően az adott szervezet Cégkapuján keresztül van lehetőség oly módon, hogy ún. e-papír (https://epapir.gov.hu/) kerül eljuttatásra az Önkormányzat Hivatali Kapujára.

2. TERMÉSZETES SZEMÉLY és EGYÉNI VÁLLALKOZÓ esetén:

Elektronikus kapcsolatfelvételre, azonosítást követően saját Ügyfélkapun keresztül van lehetőség oly módon, hogy ú.n. e-papír (https://epapir.gov.hu/) kerül eljuttatásra az Önkormányzat Hivatali Kapujára.

Ha még nem rendelkezik saját ügyfélkapuval, akkor a regisztráció módjáról itt tájékozódhat: https://ugyfelkapu.gov.hu/

3. TÁRSASHÁZAK esetén:

Ha a közös képviselő cég, akkor a „cég esetén” rész szerint, ha magánszemély vagy egyéni vállalkozó, akkor a „természetes személy és egyéni vállalkozó esetén” rész szerint kell eljárni.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!