Ipari tevékenység bejelentése

Annak, aki ipari tevékenységet folytat, ezt be kell jelenteni a kerületi önkormányzat jegyzőjénél.

Igazgatási Iroda

1082 Budapest, Baross utca 63-67. II. em. igazgatas@jozsefvaros.hu +36 20/261-9981 (közterület-használat) +36 1/459-2164 +36 30/572-6539 (kereskedelmi és általános ügyintézés) (pénteki napokon!) +36 20/261-9981 (közterület-használat) (pénteki napokon!)

Rövid leírás

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az alábbiakban megjelölt formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

A telepen folytatni kívánt ipari tevékenység határozza meg, hogy bejelentés- vagy telepengedély- köteles a tevékenység. Az 57/2013 (II.27.) Korm. rend. 1. sz. melléklete sorolja fel a bejelentés-köteles tevékenységeket, míg a 2. sz. melléklete pedig a telepengedély-köteles tevékenységek körét.

A kormányrendelet itt találja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300057.kor

Ügyintézők

dr. Bodnár Csaba

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági ÜgyosztályIgazgatási Iroda

II. em. 210. bodnarcs@jozsefvaros.hu +36 1/459-2174
Ürmös Attila

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági ÜgyosztályIgazgatási Iroda

II. em. 210. urmos.attila@jozsefvaros.hu +36 1/459-2175
Kormos Máté

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági ÜgyosztályIgazgatási Iroda

II. em. 210. kormos.mate@jozsefvaros.hu +36 1/459-2171

Letölthető dokumentumok

Adatlap bejelentés-köteles ipari tevékenységre Utolsó frissítés: 2022. április 18.
124 KB Word dokumentum
Adategyeztetés a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról Utolsó frissítés: 2022. április 18.
125 KB Word dokumentum

Ügyintézés folyamata

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint nyújthatják be az ügyfelek kérelmeiket/beadványaikat. Természetes személy esetén személyesen (1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. emelet 210.), postai úton (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) és elektronikus úton. Cégek esetén csak cégkapun keresztül.

Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

A jegyző a telepet a bejelentés-köteles tevékenység esetében a fentiekben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Az ipari tevékenység végzője a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

Bejelentéshez csatolandó iratok:

  • Aláírási címpéldány,
  • Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
  • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.

Határidők és díjak

Ákr. szerinti sommás eljárás (8 nap). Amennyiben az ipari tevékenység végzője a bejelentéséhez az előírt csatolandó iratokat maradéktalanul mellékeli, tevékenységét a bejelentés napjával megkezdheti.

Elektronikus ügyintézés

Az ügyintézés elektronikusan Epapíron keresztül: https://epapir.gov.hu/ vagy az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu segítségével lehetséges.

Az E-Önkormányzat portálon az űrlapot így éri el: Ágazat: Ipar-kereskedelem – telepengedély – bejelentés

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!