Ipari tevékenység bejelentése

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az alábbiakban megjelölt formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

A telepen folytatni kívánt ipari tevékenység határozza meg, hogy bejelentés- vagy telepengedély- köteles a tevékenység. Az 57/2013 (II.27.) Korm. rend. 1. sz. melléklete sorolja fel a bejelentés-köteles tevékenységeket, míg a 2. sz. melléklete pedig a telepengedély-köteles tevékenységek körét.

A kormányrendelet itt találja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300057.kor

Ügyintézés folyamata

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint nyújthatják be az ügyfelek kérelmeiket/beadványaikat. Természetes személy esetén személyesen (1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. emelet 210.), postai úton (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) és elektronikus úton. Cégek esetén csak cégkapun keresztül.

Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

A jegyző a telepet a bejelentés-köteles tevékenység esetében a fentiekben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Az ipari tevékenység végzője a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

Bejelentéshez csatolandó iratok:

  • Aláírási címpéldány,
  • Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
  • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.
Határidők és díjak

Ákr. szerinti sommás eljárás (8 nap). Amennyiben az ipari tevékenység végzője a bejelentéséhez az előírt csatolandó iratokat maradéktalanul mellékeli, tevékenységét a bejelentés napjával megkezdheti.

Elektronikus ügyintézés

Az ügyintézés elektronikusan Epapíron keresztül: https://epapir.gov.hu/ vagy az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu segítségével lehetséges.

Az E-Önkormányzat portálon az űrlapot így éri el: Ágazat: Ipar-kereskedelem – telepengedély – bejelentés

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Igazgatási Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross utca 63-67. meeting_room II. em. email igazgatas@jozsefvaros.hu phone +36 20/261-9981 (közterület-használat)phone +36 1/459-2164 home_work +36 30/572-6539 (kereskedelmi és általános ügyintézés) (pénteki napokon!)home_work +36 20/261-9981 (közterület-használat) (pénteki napokon!)
Ügyintézők
dr. Bodnár Csaba

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210. email bodnarcs@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2174
Ürmös Attila

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210. email urmos.attila@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2175
Kapcsolódó dokumentumok
Adatlap bejelentés-köteles ipari tevékenységre event_available Utolsó frissítés: 2022. április 18.
124 KB Word dokumentum
Adategyeztetés a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról event_available Utolsó frissítés: 2022. április 18.
125 KB Word dokumentum

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!