Ipari tevékenység engedélyezése

event_available Utolsó frissítés:

Ügy rövid leírása

A telepen folytatni kívánt ipari tevékenység határozza meg, hogy bejelentés- vagy telepengedély- köteles a tevékenység. Az 57/2013 (II.27.) Korm. rend. 1. sz. melléklete sorolja fel a bejelentés-köteles tevékenységeket, míg a 2. sz. melléklete pedig a telepengedély-köteles tevékenységek körét.

A kormányrendelet itt találja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300057.kor

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az alábbiakban megjelölt formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) benyújtani.

Ügyintézés folyamata

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint nyújthatják be az ügyfelek kérelmeiket/beadványaikat. Természetes személy esetén személyesen (1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. emelet 210.), postai úton (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) és elektronikus úton. Cégek esetén csak cégkapun keresztül.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.

A jegyző a telepet – telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg a meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul – nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és – telepengedély-köteles tevékenység esetében – a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

Bejelentéshez csatolandó iratok

  • Aláírási címpéldány,
  • A telep helyszínrajza
  • Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
  • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.
Határidők és díjak

A telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidő 30 nap.

Elektronikus ügyintézés

Az ügyintézés elektronikusan Epapíron keresztül: https://epapir.gov.hu/ lehetséges.

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Igazgatási Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross utca 63-67.meeting_room II. em.email igazgatas@jozsefvaros.hu
Ügyintézők
dr. Bodnár Csaba

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210.email bodnarcs@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2174
Antalicz Zsolt

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210.email antaliczzs@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2171
Ürmös Attila

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210.email urmos.attila@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2175
Mellékletek
Kérelem telepengedély-köteles ipari tevékenységre
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 18.
120 KB Word dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!