Képviselet és meghatalmazás adóügyekben

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

Ha a törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat.

Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles az eljárás megkezdése előtt igazolni. Jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, foglalkoztatott, kamarai jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, nyilvántartásba vett adószakértő, adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője, foglalkoztatottja, tagja is képviselheti.

Természetes személyt az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján bármely – képviseletre alkalmas – nagykorú személy is képviselheti.

Jogszabályi háttér:

  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
  • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
  • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Ügyintézés folyamata

Benyújtó személye: Meghatalmazott /Képviselő

Benyújtás formája és módja: Az állandó meghatalmazás az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az Önkormányzati Adóhatóság által meghatározott módon, az Elektronikus Adó Rendszerben rögzíti, majd kinyomtatott és aláírt formában eljuttatja az önkormányzati adóhatósághoz. A beérkezett meghatalmazás feldolgozása után indíthatók a meghatalmazott által az elektronikus nyomtatványok, valamint naprakész számfejtési adatokkal elérhetők az adózási információk. A képviseleti jogosultság az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentés beérkezésétől hatályos.

Határidők és díjak

Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő a meghatalmazásnak az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

Díjak: Az meghatalmazással kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Elektronikus ügyintézés

Benyújtás céljára szolgáló űrlap: 

Kérelem az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.

Elektronikusan az E-Önkormányzat portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/ az alábbi űrlap segítségével: Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben (ASP-ADO-MHT-2017) – Adóügy – általános nyomtatványok

Ugyanezt az űrlapot alább is letöltheti és beküldheti az Epapír szolgáltatással: https://epapir.gov.hu/ Címzett: Budapest VIII. kerület Önkormányzata, Témacsoport: önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek megjelölésével.

Felelős szervezeti egység
Adóügyi Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross u. 63-67. meeting_room II. em. 217. email adougy@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2134 phone +36 1/459-2511 home_work +36 20-377-6854 (pénteki napokon!)
Ügyintézők
Orosz Vivien

adóügyi ügyintéző idegenforgalmi adó

Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztálychevron_rightAdóügyi Iroda

meeting_room II. em. 217. email orosz.vivien@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2142
Kapcsolódó dokumentumok
Meghatalmazás adózók részére event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
374 KB Word dokumentum
Kitöltési útmutató - meghatalmazás adóügyekben event_available Utolsó frissítés: 2023. január 18.
306 KB Word dokumentum

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!