Köztemetéssel kapcsolatos ügyek

Köztemetést olyan esetben rendelnek el, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Anyakönyvi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67. (főépület) 1082 Budapest, Baross u. 66–68. (ügyfélszolgálat) anyakonyv@jozsefvaros.hu +36 1/459-2176 +36 1/459-2106

Rövid leírás

Köztemetésre abban az esetben kerül sor, ha nincs, vagy nem lelhető fel az elhunyt eltemettetésére köteles személy, vagy van ugyan ilyen személy, de valamilyen ok miatt nem gondoskodik az elhunyt eltemettetéséről.

Ha eltemettetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről – közköltségen – az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) képviselő testülete, a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül gondoskodik.

A köztemetési eljárással kapcsolatban néhány fontos információ

Az Anyakönyvi Iroda a köztemetési ügyekben folytatott tevékenysége során az alábbi jogszabályokban foglaltak szerint jár el.

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 48.§,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rend. 34.§,
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. §,
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. Kormányrendelet
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 101. § (5) bekezdés (5) – (69) bekezdés

Ügyintézők

Juhász Lászlóné

köztemetési ügyintéző

Hatósági ÜgyosztályAnyakönyvi Iroda

fsz. 11. juhasz.laszlone@jozsefvaros.hu

Letölthető dokumentumok

Nyilatkozat urna kiadásához Utolsó frissítés: 2022. február 15.
37 KB Word dokumentum
Köztemetés kérelem Utolsó frissítés: 2022. február 15.
36 KB Word dokumentum

Ügyintézés folyamata

A köztemetési eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Kérelemre induló eljárás esetén az elhunyt eltemettetésére kötelezett, általában az elhunyt hozzátartozója, a haláleset helye szerinti önkormányzatnál köztemetés iránti kérelmet terjeszt elő.

Hivatalból induló eljárás esetén a halálesetről és arról, hogy a temetésről az eltemettetésre kötelezett nem intézkedett, az önkormányzat a patológia értesítése és köztemetés iránti kérelme alapján szerez tudomást.

Budapest VIII. kerületében a személyes ügyintézéshez előzetes időpontfoglalásra van lehetőség.

Időpontot itt foglalhat.

1. Kérelem benyújtás módja:

– haláleset helye Józsefváros közigazgatási területe,

– nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

– az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik

a) papír alapon

– Az egészségügyi intézmény papír alapon kezdeményezi az elhunyt köztemetését, vagy

– a temetésre nem képes hozzátartozó kérelmet nyújt be formanyomtatványon

b) személyesen az egészségügyi intézményben, vagy a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Irodán

2. Kérelem tartalma

– kérelmező természetes személyazonosító adatait

– egyedi indokolása

3. Kérelemhez csatolandó mellékletek

– halotti anyakönyvi kivonat eredetben,

– halott-vizsgálati bizonyítvány temetést intéző példánya eredetben,

– temetésre köteles személy és a közös háztartásban élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolás

4. Az eljárás

– hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület

– hatáskör tényleges gyakorlója: polgármester,

– eljáró szerven belül: Anyakönyvi Iroda

– ügyintézési határidő: 21 nap

– eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban vagy telefonon

– ügyintézési határidőbe be nem számítható idők: jogsegélyeljárás, hiánypótlásra, illetve tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívás és annak teljesítése közötti időtartam,

– döntés formája, tartalma:

– alakszerű határozat, rendelkezés III. osztályú hamvasztásos temetés megrendeléséről,

– nem józsefvárosi elhunyt lakos esetén a lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat
felkérése a temetési költség megtérítéséről,

– ügyfél figyelmének felhívása a temetéssel kapcsolatos információkról

5. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:

Az eljárás költség- és illetékmentes.

6. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

– Köztemetés a Budapest Főváros Temetkezési Intézet Zrt.-től történő megrendelése,

– a Temetkezési Intézet értesítése alapján a hozzátartozó értesítése a temetés időpontjáról, helyéről.

7. Döntés elleni fellebbezés rendje, előírásai

– Polgármester döntése ellen: A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalnál (Anyakönyvi Iroda)  lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A fellebbezés illetékmentes.

8. Vonatkozó jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 48.§,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rend. 34.§,
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. §,
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. Kormányrendelet
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 101. § (5) bekezdés (5) – (69) bekezdés

Határidők és díjak

Ügyintézési határidő: 21 nap

Díjak: Az eljárás költség- és illetékmentes.

Elektronikus ügyintézés

Kérelmet elektronikusan az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu segítségével vagy a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül nyújthat be.

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Az e-mailen történő kapcsolatfelvétel nem minősül elektronikus úton történő kapcsolatfelvételnek.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!