Munkakezdési, burkolatbontási kérelem

Ez az engedélyt akkor lehet kérni, ha már megvan a tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás és valaki közművet akar létesíteni vagy fenntartani vagy olyan munkát akar végezni, ami miatt a burkolat és/vagy a zöldterület felületét fel kell bontani.

Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67. III. em. 307. varosuzemeltetes@jozsefvaros.hu +36 1/459-2567 + 36 20/449-3332 (pénteki napokon!)

Rövid leírás

A már kiadott tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás birtokában kérhető a különféle kivitelezési munkák végzésének megkezdéséhez. Például: a közút fejlesztése, felújítása; fenntartása, közúthoz csatlakozás létesítése; a közút területén, az alatt/felett levő, vagy területét érintő közmű létesítési, fenntartási munkák végzése, a közlekedési területek burkolatának, zöldterület felületének felbontásával járó munkák elvégzéséhez.

Ügyintézők

Letölthető dokumentumok

Munkakezdési hozzájárulási kérelem Utolsó frissítés: 2023. február 20.
65 KB Word dokumentum

Ügyintézés folyamata

Az építtető és vagy a tervező részéről a volumentől függő előzetes konzultációkérés lehetősége. A munkakezdési hozzájárulási kérelem alapján díjkalkuláció készül a bontási terület igénybevételére. Díjbekérő formájában kérjük a burkolatbontási díj megfizetését, ennek igazolása után kerül kiadásra a munkakezdési hozzájárulás. A könnyebb beazonosítás érdekében kérjük, hogy a díjfizetési igazolás tartalmazza a fizető fél nevét, számlaszámát, fizetett díj összegét, napját és adószámát.

A munkakezdési, burkolatbontási kérelem tartalmazza az alább felsoroltakat:

 • kérelmező beruházó és felelős kivitelező cégszerű adatait
 • cégnév, székhely cím, telefonszám, e-mail cím
 • beruházó és kivitelező építés vezetőjének nevét, telefonszámát, e-mail címét
 • közútkezelői hozzájárulás számát, forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás számát, KTM ID azonosító számát
 • bontással érintett terület típusát, nagyságát (m, m2 , fm, bontási helyek száma (db))
 • törmelék lerakó telep nevét, címét
 • építtető és kivitelező aláírását, kérelem keltezését
 • munkavégzés pontos helyét, megnevezését
 • munkakezdés, burkolatbontás kezdetét és végét (év, hónap, nap)

A kérelemhez csatolni kell:

 • hat hónapnál nem régebben keltezett hozzájárulással ellátott forgalomtechnikai tervet és ideiglenes forgalomszabályozási tervet, továbbá ezeknek az eljáró kezelő által meghatározott elektronikus változatát,
 • az illetékes közmű-üzemeltető tervjóváhagyását, a közmű üzemeltetők által egyeztetett kivitelezési tervet (elektronikus változatban)
 • a tervező vagy a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezési tervet minden, a munkával érintett közmű és közmű jellegű hálózat üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás megfelel az egyeztetés eredményének, továbbá a jogszabályi és egyéb előírásoknak,
 • a beruházó vagy a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a munkával érintett közmű és közmű-jellegű hálózat üzemeltetőinek nyilatkozatai teljes körűek, és azok a kérelem időpontjában érvényesek,
 • a közút igénybevételét bemutató helyszínrajzot, valamint a közút érintett szakaszának keresztmetszeti rajzát
 • építési ütemtervet,
 • az építési munkák által érintett közúthoz kapcsolódó zöldterület megóvására irányuló, valamint az építési munkák során elkerülhetetlenül károsodó zöldterület helyreállítása érdekében teendő intézkedések ismertetését.

A munkakezdési, burkolatbontási hozzájárulás kiadás hatáskörét a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője gyakorolja.

Határidők és díjak

Határidő: 15 nap

Díjak: az ügyintézés illeték- és díjmentes.

 

Elektronikus ügyintézés

A kérelmet cégek, egyéni vállalkozók a szervezet Cégkapuján a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elérhetőségen keresztül nyújthatják be vagy a szervezet Cégkapuján keresztül e-papíron a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal  hivatali kapujára: https://epapir.gov.hu/

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!