Munkakezdési, burkolatbontási kérelem

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

A már kiadott tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás birtokában kérhető a különféle kivitelezési munkák végzésének megkezdéséhez. Például: a közút fejlesztése, felújítása; fenntartása, közúthoz csatlakozás létesítése; a közút területén, az alatt/felett levő, vagy területét érintő közmű létesítési, fenntartási munkák végzése, a közlekedési területek burkolatának, zöldterület felületének felbontásával járó munkák elvégzéséhez.

Ügyintézés folyamata

Az építtető és vagy a tervező részéről a volumentől függő előzetes konzultációkérés lehetősége. A munkakezdési hozzájárulási kérelem alapján díjkalkuláció készül a bontási terület igénybevételére. Díjbekérő formájában kérjük a burkolatbontási díj megfizetését, ennek igazolása után kerül kiadásra a munkakezdési hozzájárulás. A könnyebb beazonosítás érdekében kérjük, hogy a díjfizetési igazolás tartalmazza a fizető fél nevét, számlaszámát, fizetett díj összegét, napját és adószámát.

A munkakezdési, burkolatbontási kérelem tartalmazza az alább felsoroltakat:

 • kérelmező beruházó és felelős kivitelező cégszerű adatait
 • cégnév, székhely cím, telefonszám, e-mail cím
 • beruházó és kivitelező építés vezetőjének nevét, telefonszámát, e-mail címét
 • közútkezelői hozzájárulás számát, forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás számát, KTM ID azonosító számát
 • bontással érintett terület típusát, nagyságát (m, m2 , fm, bontási helyek száma (db))
 • törmelék lerakó telep nevét, címét
 • építtető és kivitelező aláírását, kérelem keltezését
 • munkavégzés pontos helyét, megnevezését
 • munkakezdés, burkolatbontás kezdetét és végét (év, hónap, nap)

A kérelemhez csatolni kell:

 • hat hónapnál nem régebben keltezett hozzájárulással ellátott forgalomtechnikai tervet és ideiglenes forgalomszabályozási tervet, továbbá ezeknek az eljáró kezelő által meghatározott elektronikus változatát,
 • az illetékes közmű-üzemeltető tervjóváhagyását, a közmű üzemeltetők által egyeztetett kivitelezési tervet (elektronikus változatban)
 • a tervező vagy a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezési tervet minden, a munkával érintett közmű és közmű jellegű hálózat üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás megfelel az egyeztetés eredményének, továbbá a jogszabályi és egyéb előírásoknak,
 • a beruházó vagy a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a munkával érintett közmű és közmű-jellegű hálózat üzemeltetőinek nyilatkozatai teljes körűek, és azok a kérelem időpontjában érvényesek,
 • a közút igénybevételét bemutató helyszínrajzot, valamint a közút érintett szakaszának keresztmetszeti rajzát
 • építési ütemtervet,
 • az építési munkák által érintett közúthoz kapcsolódó zöldterület megóvására irányuló, valamint az építési munkák során elkerülhetetlenül károsodó zöldterület helyreállítása érdekében teendő intézkedések ismertetését.

A munkakezdési, burkolatbontási hozzájárulás kiadás hatáskörét a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője gyakorolja.

Határidők és díjak

Határidő: 15 nap

Díjak: az ügyintézés illeték- és díjmentes.

 

Elektronikus ügyintézés

A kérelmet cégek, egyéni vállalkozók a szervezet Cégkapuján a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elérhetőségen keresztül nyújthatják be vagy a szervezet Cégkapuján keresztül e-papíron a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal  hivatali kapujára: https://epapir.gov.hu/

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Vagyongazdálkodási Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross u. 63-67.meeting_room III. em. 311-312.email gazdalkodas@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2567home_work +36 20/449-3332 (pénteki napokon!)
Ügyintézők

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!