Nem üzleti célú szálláshelyek (üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház) bejelentése

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a hatósági nyilvántartásban szereplő szolgáltató a nyilvántartásban szereplő szálláshelyen nyújthat.

Ügyintézés folyamata

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint nyújthatják be az ügyfelek kérelmeiket/beadványaikat. Természetes személy esetén személyesen (1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. emelet 210.), postai úton (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) és elektronikus úton. Cégek esetén csak cégkapun keresztül.

Ha a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/D. § szerinti szálláshely-szolgáltatást nyújtó szolgáltatót ugyanazon szálláshely vonatkozásában a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás hatósági nyilvántartásába is felveszik, a szálláshely vagy annak a nyilvántartásba vételi kérelemben megjelölt részegysége – idényjellegű (szezonális) üzemelés esetén a kérelemben megjelölt időszakban – kizárólag nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyként üzemeltethető.

Ügy folyamata

A szolgáltató a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben feltünteti, illetve a kérelemhez csatolja

 • a szolgáltató nevét, címét, statisztikai számjelét,
 • a szálláshely megnevezését, címét, típusát (altípusát),
 • a szálláshely minősítését,
 • azt az okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,
 • a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot,
 • az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) számát; kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani,
 • a szálláshely állandó jelleggel, idényjelleggel vagy eseti jelleggel való nyitva tartásának, a szálláshely állandó felügyelettel vagy anélkül történő üzemeltetésének, továbbá a szálláshely-szolgáltatás kiegészítő, illetve melléktevékenységként való nyújtásának tényét,
 • a szolgáltatás megkezdésének időpontját.

A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat.

A jegyző a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha

 • a kérelem megfelel a fentiekben előírtaknak, és
 • a jegyző a hatósági ellenőrzés során nem tárt fel olyan hiányosságokat, amelyek miatt a nyilvántartásból való törlésnek lenne helye, feltéve, hogy az ellenőrzést a nyilvántartásba vételt megelőzően lefolytatta.

Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző a nyilvántartásba vételről értesíti

 • a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a népegészségügyi feladatkörében eljáró – a szálláshely szerint illetékes – járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal) a közegészségügyi követelmények,
 • a szálláshely szerint illetékes tűzoltó-parancsnokságot a tűzvédelmi előírások,
 • a szálláshely szerint illetékes építésügyi hatóságot az építéshatósági követelmények,
 • külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a szálláshely szerint illetékes környezetvédelmi hatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi előírások,
 • külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a szálláshely szerint illetékes vízügyi hatóságot a vízügyi előírások teljesítésének ellenőrzése céljából.

Az építményjegyzék alapján lakóépületnek minősülő épületben kiegészítő vagy melléktevékenységként nyújtott nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás esetén

 • az alaptevékenység végzésére jogosító okiratot kell csatolni a kérelemhez,
 • az alaptevékenység nyújtására jogosító okiratban foglaltakhoz képest kizárólag a megváltozott körülményekkel, illetve az e rendeletben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásra meghatározott többletkövetelményekkel kapcsolatos (5) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzést kell kezdeményezni.

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 13. §-ának (1) bekezdése szerinti kollégium a nyilvántartásba vételt az Oktatási Hivatal útján is kérelmezheti, illetve a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változást az Oktatási Hivatal útján is bejelentheti.

A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változást nyolc napon belül bejelenti a jegyzőnek.

A jegyző a szolgáltató hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól a szolgáltató tevékenységre való jogosultság igazolására a nyilvántartásba vétellel és a nyilvántartásba vett adatok módosításával egyidejűleg a szolgáltató részére hatósági igazolványt állít ki.

Azon szolgáltató, amely – folyamatosan vagy időszakosan – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységet is végez, e tevékenysége vonatkozásában a tevékenységének megkezdését követő 5 napon belül a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény szerint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál köteles regisztrálni.

A vendég szolgáltatással kapcsolatos írásbeli észrevételeinek, panaszának közlésére a szolgáltató – az alkalmi szálláshely és a nomád táborhely kivételével – köteles vásárlók könyvét rendszeresíteni.

A vásárlók könyvét a használatbavétel előtt a jegyző hitelesíti. A vásárlók könyvében – annak használatbavétele előtt – fel kell tüntetni a megnyitás időpontját.

A vásárlók könyvébe bárki betekinthet, abból az arra feljogosított hatóság a külön jogszabályban meghatározott módon és körben adatokat igényelhet.

A szolgáltatónak a vásárlók könyvét – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az utolsó bejegyzéstől számított két évig meg kell őrizni.

Bejelentéshez csatolandó iratok

 • A fentiekben megjelölteken túl a vásárlók könyvét (sorszám adatait), vendégkönyvet.
Határidők és díjak

Határidő: Ákr szerinti sommás eljárás (8 nap), amennyiben a szálláshely-szolgáltató kérelméhez csatolta az összes kötelezően előírt iratot, ellenkező esetben az eljárás teljes eljárásra (60nap) változik.

Díjak: Az eljárás illetékmentes.

Elektronikus ügyintézés

Az ügyintézés elektronikusan Epapíron keresztül: https://epapir.gov.hu/ vagy az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu segítségével lehetséges.

Az E-Önkormányzat portálon így éri el az űrlapot: Ágazat: Ipar-kereskedelem – ügytípus: szálláshely

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Igazgatási Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross utca 63-67. meeting_room II. em. email igazgatas@jozsefvaros.hu phone +36 20/261-9981 (közterület-használat)phone +36 1/459-2164 home_work +36 30/572-6539 (kereskedelmi és általános ügyintézés) (pénteki napokon!)home_work +36 20/261-9981 (közterület-használat) (pénteki napokon!)
Ügyintézők
dr. Bodnár Csaba

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210. email bodnarcs@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2174
Ürmös Attila

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210. email urmos.attila@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2175
Kormos Máté

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210. email kormos.mate@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2171
Kapcsolódó dokumentumok
Kérelem nem üzleti célú szálláshely nyilvántartásba vételéhez event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
134 KB Word dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!