Nem üzleti célú szálláshelyek (üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház) bejelentése

Bejelentés köteles az üdültetési és ifjúsági turisztikai szálláshely, sportlétesítményben üzemelő szálláshely, kollégium vagy egyéb közfeladatot ellátó intézmény szállása.

Segítségre lenne szüksége?
Ügyintézőink segítenek Önnek, és elmagyarázzák a szükséges lépéseket. Jöjjön el hozzánk egy rövid beszélgetésre. Foglaljon időpontot és várnia sem kell. Az időpontfoglaláshoz nem kell Ügyfélkapu regisztráció.

 Időpontfoglalás

Rövid leírás

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a hatósági nyilvántartásban szereplő szolgáltató a nyilvántartásban szereplő szálláshelyen nyújthat.

Ügyintézés folyamata

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint nyújthatják be az ügyfelek kérelmeiket/beadványaikat. Természetes személy esetén személyesen (1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. emelet 210.), postai úton (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) és elektronikus úton. Cégek esetén csak cégkapun keresztül.

Ha a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/D. § szerinti szálláshely-szolgáltatást nyújtó szolgáltatót ugyanazon szálláshely vonatkozásában a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás hatósági nyilvántartásába is felveszik, a szálláshely vagy annak a nyilvántartásba vételi kérelemben megjelölt részegysége – idényjellegű (szezonális) üzemelés esetén a kérelemben megjelölt időszakban – kizárólag nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyként üzemeltethető.

Ügy folyamata

A szolgáltató a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben feltünteti, illetve a kérelemhez csatolja

 • a szolgáltató nevét, címét, statisztikai számjelét,
 • a szálláshely megnevezését, címét, típusát (altípusát),
 • a szálláshely minősítését,
 • azt az okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,
 • a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot,
 • az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) számát; kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani,
 • a szálláshely állandó jelleggel, idényjelleggel vagy eseti jelleggel való nyitva tartásának, a szálláshely állandó felügyelettel vagy anélkül történő üzemeltetésének, továbbá a szálláshely-szolgáltatás kiegészítő, illetve melléktevékenységként való nyújtásának tényét,
 • a szolgáltatás megkezdésének időpontját.

A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat.

A jegyző a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha

 • a kérelem megfelel a fentiekben előírtaknak, és
 • a jegyző a hatósági ellenőrzés során nem tárt fel olyan hiányosságokat, amelyek miatt a nyilvántartásból való törlésnek lenne helye, feltéve, hogy az ellenőrzést a nyilvántartásba vételt megelőzően lefolytatta.

Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző a nyilvántartásba vételről értesíti

 • a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a népegészségügyi feladatkörében eljáró – a szálláshely szerint illetékes – járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal) a közegészségügyi követelmények,
 • a szálláshely szerint illetékes tűzoltó-parancsnokságot a tűzvédelmi előírások,
 • a szálláshely szerint illetékes építésügyi hatóságot az építéshatósági követelmények,
 • külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a szálláshely szerint illetékes környezetvédelmi hatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi előírások,
 • külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a szálláshely szerint illetékes vízügyi hatóságot a vízügyi előírások teljesítésének ellenőrzése céljából.

Az építményjegyzék alapján lakóépületnek minősülő épületben kiegészítő vagy melléktevékenységként nyújtott nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás esetén

 • az alaptevékenység végzésére jogosító okiratot kell csatolni a kérelemhez,
 • az alaptevékenység nyújtására jogosító okiratban foglaltakhoz képest kizárólag a megváltozott körülményekkel, illetve az e rendeletben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásra meghatározott többletkövetelményekkel kapcsolatos (5) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzést kell kezdeményezni.

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 13. §-ának (1) bekezdése szerinti kollégium a nyilvántartásba vételt az Oktatási Hivatal útján is kérelmezheti, illetve a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változást az Oktatási Hivatal útján is bejelentheti.

A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változást nyolc napon belül bejelenti a jegyzőnek.

A jegyző a szolgáltató hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól a szolgáltató tevékenységre való jogosultság igazolására a nyilvántartásba vétellel és a nyilvántartásba vett adatok módosításával egyidejűleg a szolgáltató részére hatósági igazolványt állít ki.

Azon szolgáltató, amely – folyamatosan vagy időszakosan – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységet is végez, e tevékenysége vonatkozásában a tevékenységének megkezdését követő 5 napon belül a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény szerint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál köteles regisztrálni.

A vendég szolgáltatással kapcsolatos írásbeli észrevételeinek, panaszának közlésére a szolgáltató – az alkalmi szálláshely és a nomád táborhely kivételével – köteles vásárlók könyvét rendszeresíteni.

A vásárlók könyvét a használatbavétel előtt a jegyző hitelesíti. A vásárlók könyvében – annak használatbavétele előtt – fel kell tüntetni a megnyitás időpontját.

A vásárlók könyvébe bárki betekinthet, abból az arra feljogosított hatóság a külön jogszabályban meghatározott módon és körben adatokat igényelhet.

A szolgáltatónak a vásárlók könyvét – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az utolsó bejegyzéstől számított két évig meg kell őrizni.

Bejelentéshez csatolandó iratok

 • A fentiekben megjelölteken túl a vásárlók könyvét (sorszám adatait), vendégkönyvet.

Határidők és díjak

Határidő: Ákr szerinti sommás eljárás (8 nap), amennyiben a szálláshely-szolgáltató kérelméhez csatolta az összes kötelezően előírt iratot, ellenkező esetben az eljárás teljes eljárásra (60nap) változik.

Díjak: Az eljárás illetékmentes.

Elektronikus ügyintézés

Az ügyintézés elektronikusan Epapíron keresztül: https://epapir.gov.hu/ vagy az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu segítségével lehetséges.

Az E-Önkormányzat portálon így éri el az űrlapot: Ágazat: Ipar-kereskedelem – ügytípus: szálláshely

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Igazgatási Iroda

1082 Budapest, Baross utca 63-67. II. em. igazgatas@jozsefvaros.hu +36 20/261-9981 (közterület-használat) +36 1/459-2164 +36 30/572-6539 (kereskedelmi és általános ügyintézés) (pénteki napokon!) +36 20/261-9981 (közterület-használat) (pénteki napokon!)

Ügyintézők

dr. Bodnár Csaba

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210. email bodnarcs@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2174
Ürmös Attila

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210. email urmos.attila@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2175
Kormos Máté

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210. email kormos.mate@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2171

Letölthető dokumentumok

Kérelem nem üzleti célú szálláshely nyilvántartásba vételéhez Utolsó frissítés: 2022. február 23.
134 KB Word dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!