Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az igényelhet, aki a családjában gyermeket nevel, ideértve a nagykorú gyermeket is akkor, ha nappali tagozatos tanuló és legfeljebb 23 éves (felsőoktatásban tanuló esetén legfeljebb 25 éves) és a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 47.025 forint, vagy 51.300 forint az alábbi esetekben

– egyedülálló szülő vagy nevelő 

– a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos 

– nagykorú gyermek

A támogatás tartalma:

 • ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és – ha megfelel a törvényben foglalt feltételeknek – szünidei gyermekétkeztetés,
 • évente kétszer pénzbeli támogatás,
 • jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények.
Ügyintézés folyamata

A kérelem nyomtatványt (mellékletekkel együtt) személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton a kérelmező, vagy meghatalmazottja benyújtja.

Mellékletek:

A kérelmező és a vele egy családban élők jövedelméről szóló igazolásokat:

 • munkaviszony esetén: a kérelem benyújtását megelőző hónapban kapott nettó jövedelemről szóló igazolás a munkáltató által kiállítva, 
 • megállapított rendszeres pénzbeli ellátás folyósítása esetén a vonatkozó megállapító határozat (álláskeresési támogatás, Nyes, ápolási díj, aktív korúak ellátása, időskorúak ellátása),   
 • a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévre kiállított, vagy 30 napnál nem régebbi igazolása a nyugdíjszerű ellátás havi összegéről,
 • alkalmi munkára vonatkozó nyilatkozat kitöltve és aláírásával igazolva, 
 • vállalkozásból származó jövedelem esetén: a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről szóló, a Nemzeti adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás,
 • tartásdíjra vonatkozó nyilatkozat nyomtatványon kitöltve és aláírásával igazolva, 
 • kiskorú gyermeke 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási / óvodalátogatási igazolása, 
 • 30 napnál nem régebbi igazolás a 18. életévet betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személy tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról, 
 • 30 napnál nem régebbi igazolás az ösztöndíj összegére vonatkozóan, 
 • gyámság alatt álló kiskorú esetén: gyámkirendelő határozat, illetve a gyermekelhelyezésre vonatkozó bírósági végzés
Határidők és díjak

Határidő: Amennyiben minden információ rendelkezésre áll a kérelem benyújtásakor, akkor az ügyintézési határidő 8 nap. Ha hiánypótlásra van szükség, akkor az ügy elbírálása teljes eljárásban 60 nap.

3 hónappal a lejárat előtt benyújtható. 

Díjak: Az eljárás ingyenes.

Elektronikus ügyintézés

Kérelmét elektronikus úton is leadhatja a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül.

Az Ügyfélkapuját itt éri el, illetve itt talál információt az Ügyfélkapura történő regisztrációról is: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Családtámogatási Iroda

meeting_room Baross u. 63-67. földszint (akadálymentes bejárat) email szocialis@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2538 phone +36 20/539-0533
Kapcsolódó dokumentumok
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
96 KB Word dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!