Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

event_available Utolsó frissítés:

Ügy rövid leírása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az igényelhet, aki a családjában gyermeket nevel, ideértve a nagykorú gyermeket is akkor, ha nappali tagozatos tanuló és legfeljebb 23 éves (felsőoktatásban tanuló esetén legfeljebb  25 éves) és a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 38.475 forint, vagy 41.325 forint az alábbi esetekben 

– egyedülálló szülő vagy nevelő 

– a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos 

– nagykorú gyermek

A támogatás tartalma:

 • ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és – ha megfelel a törvényben foglalt feltételeknek – szünidei gyermekétkeztetés,
 • évente kétszer pénzbeli támogatás,
 • jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények.
Ügyintézés folyamata

A kérelem nyomtatványt (mellékletekkel együtt) személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton a kérelmező, vagy meghatalmazottja benyújtja.

Mellékletek:

A kérelmező és a vele egy családban élők jövedelméről szóló igazolásokat:

 • munkaviszony esetén: a kérelem benyújtását megelőző hónapban kapott nettó jövedelemről szóló igazolás a munkáltató által kiállítva, 
 • megállapított rendszeres pénzbeli ellátás folyósítása esetén a vonatkozó megállapító határozat (álláskeresési támogatás, Nyes, ápolási díj, aktív korúak ellátása, időskorúak ellátása),   
 • a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévre kiállított, vagy 30 napnál nem régebbi igazolása a nyugdíjszerű ellátás havi összegéről,
 • alkalmi munkára vonatkozó nyilatkozat kitöltve és aláírásával igazolva, 
 • vállalkozásból származó jövedelem esetén: a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről szóló, a Nemzeti adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás,
 • tartásdíjra vonatkozó nyilatkozat nyomtatványon kitöltve és aláírásával igazolva, 
 • kiskorú gyermeke 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási / óvodalátogatási igazolása, 
 • 30 napnál nem régebbi igazolás a 18. életévet betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személy tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról, 
 • 30 napnál nem régebbi igazolás az ösztöndíj összegére vonatkozóan, 
 • gyámság alatt álló kiskorú esetén: gyámkirendelő határozat, illetve a gyermekelhelyezésre vonatkozó bírósági végzés
Határidők és díjak

Határidő: Amennyiben minden információ rendelkezésre áll a kérelem benyújtásakor, akkor az ügyintézési határidő 8 nap. Ha hiánypótlásra van szükség, akkor az ügy elbírálása teljes eljárásban 60 nap.

3 hónappal a lejárat előtt benyújtható. 

Díjak: Az eljárás ingyenes.

Felelős szervezeti egység
Családtámogatási Iroda

meeting_room Baross u. 66-68.email szocialis@jozsefvaros.huphone +36 1/333-5743phone +36 1/333-5744phone +36 1/459-2277phone +36 20/539-0533fax +36 1/314-1416
Mellékletek
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
96 KB Word dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!