Társasházak törvényességi felügyeleti eljárása

Utolsó frissítés:

A törvényességi felügyeleti eljárás megindítására a társasház címe szerint illetékes jegyző jogosult.

Segítségre lenne szüksége?
Ügyintézőink segítenek Önnek, és elmagyarázzák a következő lépéseket. Jöjjön el hozzánk egy 15 perces beszélgetésre. Foglaljon időpontot és várnia sem kell. Az időpontfoglaláshoz nem kell Ügyfélkapu regisztráció.

 Időpontfoglalás

Rövid leírás

A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Igazgatási Iroda

1082 Budapest, Baross utca 63-67. II. em. igazgatas@jozsefvaros.hu +36 20/261-9981 (közterület-használat) +36 1/459-2164 +36 30/572-6539 (kereskedelmi és általános ügyintézés) (pénteki napokon!) +36 20/261-9981 (közterület-használat) (pénteki napokon!)

Ügyintézés folyamata

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint nyújthatják be az ügyfelek kérelmeiket/beadványaikat. Természetes személy esetén személyesen (1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. emelet 210.), postai úton (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) és elektronikus úton. Cégek esetén csak cégkapun keresztül.

A társasházak működését a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Tht.) szabályozza, továbbá a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól a 2015. július 1-jén hatályba lépett 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet rendelkezik.

A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház

  1. alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
  2. működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
  3. működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

Mindazonáltal a törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági – így különösen közigazgatási hatósági, fogyasztóvédelmi, rendőrségi – eljárásnak van helye.

A törvényességi felügyeleti eljárás (a továbbiakban: eljárás) megindítására a társasház címe szerint illetékes jegyző jogosult.

Az eljárás lefolytatásában nem vehet részt az a személy,

  1. akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, vagy
  2. akitől az ügynek tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható.

A jegyző nem vehet részt abban az eljárásban, amelyben

  1. a jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzat, képviselő-testület, azok szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezet társasházi tulajdonostársként, vagy
  2. a jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzatnak, illetve képviselő-testületnek szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezete közös képviselőként vagy a társasház társasházkezelőjeként az eljárás érintettje.

A jegyző köteles az eljárást hivatalból megindítani, ha az eljárásra okot adó körülményről hivatalból vagy bejelentés alapján tudomást szerez.

A jegyző a társasház működésével összefüggésben történt bejelentés esetén a bejelentést megvizsgálja.

Bejelentéssel

  1. a társasházi tulajdonostárs, valamint
  2. a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke (a továbbiakban együtt: közös képviselő)

élhet.

A bejelentés során a tulajdonostárs helyett meghatalmazott is eljárhat.

A bejelentő

– azt, hogy társasházi tulajdonostárs vagy a tulajdonostárs meghatalmazottja legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás,

– azt, hogy közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat

bejelentéssel egyidejűleg történő benyújtásával igazolja.

Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére.

Azok a társasházi ügyek melyeknek a tárgya a közös képviselővel, az intézőbizottsággal vagy a számvizsgáló bizottsággal kialakult elszámolási viták (pl. túlszámlázottnak tartott vízdíj), vagy személyes jellegű konfliktusok eldöntése, nem tartoznak a jegyző hatáskörébe. A közös képviselővel, az intézőbizottság tagjaival, vagy a számvizsgáló bizottság tagjaival szembeni kártérítési igények ugyancsak bíróság előtt érvényesíthetők, polgári peres úton.

A jegyző a működés törvényességének helyreállítása érdekében a társasházzal szemben felhívással élhet, a felhívás eredménytelensége esetén pedig bírósághoz fordulhat.

A bíróság a jegyző keresete alapján megsemmisítheti a közgyűlés jogsértő határozatát, illetve a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívhatja a közgyűlést vagy erre a jegyzőt vagy a számvizsgáló bizottságot feljogosíthatja. Ha a társasház működése törvényességének helyreállítása a közös képviselő, illetve az intézőbizottság jogsértő magatartása miatt nem biztosítható, a bíróság a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét és tagjait bírság megfizetésére kötelezheti.

A Társasházak törvényességi felügyeleti eljárásának kezdeményezéséhez szabad megfogalmazású kérelem szükséges.

Határidők és díjak

Határidő: A jogszabály ügyintési határidőt nem állapít meg.

Díjak: Az eljárás illetékmentes.

Elektronikus ügyintézés

Az ügyintézés elektronikusan Epapíron keresztül: https://epapir.gov.hu/ lehetséges.

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!