Településképi kötelezési eljárás

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (I. 20.) számú határozatával elfogadásra került a Településképi Arculati Kézikönyv (továbbiakban Kézikönyv) és 2022. március 1-jével hatályba lépett a településkép védelméről szóló 2/2022. (I.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet), mellyel párhuzamosan hatályát vesztette a korábbi 34/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelet.

2/2022.
(I.20.)
Önkormányzati rendelet
A településkép védelméről

event_available Utolsó frissítés: 2022. május 10.

rendelet 1 MBPDF dokumentum

 

A Rendelet úgynevezett településképi követelményeket határoz meg a kerület teljes közigazgatási területén az építési tevékenységgel érintett építmények

· településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,

· a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

· a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozóan.

A Rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készül. A Kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A Településképi rendeletben felsorolt településképi kötelezettségek megszegése, vagy a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén bejelentésre, vagy hivatalból eljárva indul a településképi kötelezés eljárás.

Az ügy felszólítással indul (végzés formájában) majd nem teljesítés esetén településképi kötelezési határozat kerül kiadásra, melyben egyúttal bírság is kiszabható.

A bírság összege legalább 100.000, legfeljebb 1.000.000 forint. Amennyiben a bírság nem kerül befizetésre, annak behajtása elindul, és ha a kötelezésben leírtakat nem teljesítik, elindul a végrehajtás.

Ügyintézés folyamata

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) d) pontja az önkormányzat településképi kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki, ide nem értve a reklámhordozók és reklámok jogellenes elhelyezésével kapcsolatos közigazgatási, valamint a településképi bírságot. Az eljárás részletes szabályait a Rendelet tartalmazza. A 2016. évi LXXIV. törvény 11. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat a településképi követelmények megszegése vagy végre nem hajtása, továbbá rendeltetésváltozás esetén a helyi építés szabályzat előírásainak megszegése esetére az ingatlan tulajdonosával szemben 1 000 000 forintig terjedő bírság kiszabását rendelheti el (településképi bírság).

Az ügy bejelentésre vagy hivatalból indul.

A bejelentést ügyfélkapun vagy postán lehet beküldeni.

Postacím: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Határidők és díjak

Határidő és bírság mértéke: Az ügy jellegétől függ a teljesítés határideje és a bírság mértéke is; a hatóságnak mérlegelés jogköre van ezeket illetően.

Elektronikus ügyintézés

KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA (a részletekért kérjük, olvassa el a Kitöltési útmutatót)

1. CÉG esetén:

Elektronikus kapcsolatfelvételre, azonosítást követően az adott szervezet Cégkapuján keresztül van lehetőség oly módon, hogy ún. e-papír (https://epapir.gov.hu/) kerül eljuttatásra az Önkormányzat Hivatali Kapujára.

2. TERMÉSZETES SZEMÉLY és EGYÉNI VÁLLALKOZÓ esetén:

Elektronikus kapcsolatfelvételre, azonosítást követően saját Ügyfélkapun keresztül van lehetőség oly módon, hogy ú.n. e-papír (https://epapir.gov.hu/) kerül eljuttatásra az Önkormányzat Hivatali Kapujára.

Ha még nem rendelkezik saját ügyfélkapuval, akkor a regisztráció módjáról itt tájékozódhat: https://ugyfelkapu.gov.hu/

3. TÁRSASHÁZAK esetén:

Ha a közös képviselő cég, akkor a „cég esetén” rész szerint, ha magánszemély vagy egyéni vállalkozó, akkor a „természetes személy és egyéni vállalkozó esetén” rész szerint kell eljárni.

Felelős szervezeti egység
Főépítész - Városépítészeti Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross utca 63-67. meeting_room III. em. 306. email foepitesz@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2157 home_work +36 20/335-7449 (pénteki napokon!)

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!