Végrehajtási eljárás

event_available Utolsó frissítés:

Ügy rövid leírása

A végrehajtási eljárások – az adók módjára behajtásra kimutatott tartozások kivételével – hivatalból indulnak.

Önkormányzati adóhatóságunk szolgáltató jellegének része, hogy az adózók számára biztosítja az önkéntes jogkövető magatartás ösztönzését a követeléskezelés és végrehajtás során is. Célunk, hogy a kényszerítő jelleg alkalmazására csak azon tartozással rendelkező adózók esetében kerüljön sor, akik/amelyek az adókötelezettséget szándékosan nem teljesítik, és folyamatosan adóelkerülő magatartást tanúsítanak.

Végrehajtási költségek és más egyéb szankciók csak olyanokat terhelnek majd, akik nem vesznek tevőlegesen részt a követeléskezelési eljárásban és az adófizetésben. Önkormányzati adóhatóságunk a követeléskezelési eljárás során is lehetőséget kínál a tartozás kényszercselekmények és hátrányos jogkövetkezmények nélküli megfizetésére.

Ügyintézés folyamata

A postai úton, valamint az elektronikus tárhelyekre kiküldött “Fizetési Felszólítások” az önkormányzatunkat megillető esedékes helyi adó tartozások összegeit tartalmazzák azoknál, akik az adó előírásokat még nem egyenlítették ki maradéktalanul.

Az adót a törvényekben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. Az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett adó, az adók módjára behajtandó köztartozás, valamint a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás (tartozás) fennállása esetében az önkormányzati adóhatóság köteles a végrehajtási eljárást megindítani. Az adóhatóság a tartozás megfizetésére az adóst felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén, továbbá ha a felhívás alkalmazása a körülmények alapján célszerűtlen, a végrehajtást megindítja. A végrehajtási cselekmények sorrendjét, időpontját az adóhatóság e törvény keretei között maga határozza meg. A végrehajtási cselekmények közül azokat kell foganatosítani, amelyekkel a leghatékonyabban érhető el a végrehajtás célja, ugyanakkor az adósra nézve – az arányosság elvének figyelembevételével – a legkisebb mértékű korlátozással jár. Az adós – jogszabályban meghatározottak szerint – köteles a végrehajtással kapcsolatban felmerült valamennyi költség, így a készkiadás, a költségminimum és jogszabályban meghatározottak szerint a végrehajtási költségátalány megfizetésére.

Amennyiben a tartozásával, vagy az adózással kapcsolatosan kérdése merülne fel, vagy egyeztetni szeretnének, úgy munkatársaink – az adótitok szabályainak betartása mellett – készséggel állnak az Önök rendelkezésére. Amennyiben Önnek fizetési nehézséget jelent a tartozás egy összegben történő megfizetése, úgy kérelmezhet részletfizetést, vagy fizetési halasztást.

Jogszabályi háttér:

  • Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,
  • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 
  • A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III.18.) NGM rendelet.
Határidők és díjak

Végrehajtási eljárás költségei:

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült a végrehajtással kapcsolatos készkiadások és költségátalány a köztartozás fizetésre kötelezettjét – az adózót – terhelik.

A végrehajtási iratok kézbesítése:

Az adóhatóság a végrehajtási eljárás során keletkezett iratokat az írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési

Elektronikus ügyintézés

Aktuális adószámla kivonatát az Elektronikus Önkormányzati Portálról belépve https://ohp-20.asp.lgov.hu/ a nap 24 órájában az arra jogosult lekérdezheti és így pontosan ellenőrizheti esedékes tartozásuk nagyságát más adónemekben is. 

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Adóügyi Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross u. 63-67.meeting_room II. em. 217.email adougy@jozsefvaros.huphone +36 20/377-68-54
Mellékletek
Meghatalmazás adózók részére
event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
374 KB Word dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!