Közérdekű bejelentés és panasz

Közérdekű bejelentése vagy panasza van? Így tehet bejelentést.

MI SZÁMÍT KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSNEK VAGY PANASZNAK?

Ha az ügyfél bemutatja a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát vagy ügyfélkapun keresztül küld bejelenést, vagyis megfelelően és hitelt érdemlően azonosítja magát, akkor a megkeresését közérdekű bejelentésként vagy panaszként kell kezelni

  • Közérdekű bejelentés: beazonosított személytől érkező bejelentés, mely olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja, melynek kivizsgálása és megválaszolása a Panasztörvény előírásai szerint történik.
  • Panasz: beazonosított személytől érkező, a Panasztörvény előírásai szerint kivizsgálandó és megválaszolandó bejelentés, illetve kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. 

A Panasztörvényt itt éri el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300165.tv

Milyen csatornákon és hogyan lehet közérdekű bejelentést, panaszt tenni?

  • Személyesen szóban a Polgármesteri Hivatal bármely szervezeti egységénél (Budapest 1082 Baross utca 63-67.)
  • Írásban a Hivatal ügyfélkapuján keresztül epapíron: https://epapir.gov.hu/, postai úton (Budapest 1082 Baross utca 63-67.) vagy a Polgármesteri Hivatal TámPontján (Budapest 1082 Baross utca 63-67.) is lehet írásban bejelentést tenni

A közérdekű bejelentések és panaszok megválaszolásának határideje 30 nap.

MI SZÁMÍT EGYÉB BEJELENTÉSNEK?

Tartalmában ugyanolyan, mint a közérdekű bejelentés vagy panasz, de amiatt, hogy nem mutatja be a személyazonosság igazolására alkalmas okmányt, nem a központi elektronikus azonosítási szolgáltatáson keresztül lép velünk kapcsolatba, vagy kifejezetten anonim (névtelen) szeretne maradni, a bejelentés kivizsgálására és kezelésére nem a Panasztörvényben előírtak szerint kell eljárni.

Milyen csatornákon és hogyan lehet egyéb bejelentést tenni?

Egyéb bejelentést

keresztül lehet tenni.

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!