Bérleti díj haladék nem lakás lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőinek

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

  Bérleti díj haladék nem lakás lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőinek
Részletes információk a veszélyhelyzet alatt elérhető bérleti díj haladékról önkormányzati tulajdonú nem lakás lakás céljára szolgáló helyiségek bérlői részére

TÁJÉKOZTATÓ

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási igazgatóság (1084 Budapest, Őr u. 8.) Központi telefonszámok: +3613141098; +3613138428; +3613334146

E-mail: vagyongazdalkodas@jgk.hu

A rendeletmódosítás elérhető itt: https://old.jozsefvaros.hu/dokumentumok/1819_13-2020_iv_08_rendelet.pdf

A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről elérhető itt:
http://old.jozsefvaros.hu/rendeletek/2637_2013_35_az_onkormanyzat_tulajdonaban_allo.pdf

Nyomtatvány társasházak részére letölthető itt: http://jgk.hu/dokumentumok/KERELEM_helyiseg_berleti_dij_halasztasra_tarsashaz_V2_5e934dd56684d.pdf

Nyomtatvány magánszemélyek részére itt: http://jgk.hu/dokumentumok/KERELEM_helyiseg_berleti_dij_halasztasra_magan_V2_5e934e50f0e09.pdf

Nyomtatvány cégek és szervezetek részére: http://jgk.hu/dokumentumok/KERELEM_helyiseg_berleti_dij_halasztasra_ceges_V2_5e934e1a2f000.pdf

“Egyablakos iratfogadás” a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) földszintjén (utcai bejárat a mozgássérültek számára fenntartott ajtónál az önkormányzat bejárata mellett). Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Szerda: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Péntek: délelőtt 9:00-11:00

A Józsefvárosi Önkormányzat zöld száma: 06-80-277-256 (hívható minden nap 8 és 20 óra között)

Mi a nem lakás céljául szolgáló helyiségek bérleti díj-haladékának célja?

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Józsefvárosi Önkormányzat módosította a tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) rendeletet. Ennek értelmében az a bérlő, aki a lenti feltételeknek megfelel, és ezt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-től 2020. május 15-ig kéri, haladékot kap a bérleti díj teljesítésére 2020. április 1. és 2020. június 30. között. A bérleti díjba értendő a kapcsolódó különszolgáltatási díj is.

Az ebben a három hónapban meg nem fizetett bérleti díj kamatmentes törlesztésére 2020. augusztus 1-től 60 napon belül egy összegben, vagy ha ez nem teljesíthető, augusztus 1-től hat hónapon át január 15-ig egyenlő kamatmentes részletekben kerül sor, az akkor esedékes havi díjakkal együtt.

Lehetőség van nem csak a fent említett három hónap egészére, hanem azok egy részére is kérnie halasztást – függetlenül a benyújtás időpontjától, de legkésőbb május 15-ig.

A jogosultság feltétele:

– A kérelmezőnek 2020. február 29. napjáig bezárólag a bérbeadó felé bérleti díj és kapcsolódó különszolgáltatási díj hátraléka nem áll fenn, azzal, hogy nem minősül tartozásnak a rendszeresen teljesített részletfizetési megállapodás, vagy ha a tartozását a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizette;

– a kérelmező magánszemély, társasház, nonprofit gazdasági társaság, civil szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, mikro-, kis-, vagy közepes vállalkozás; és

– a kérelmező nem a Teleki téri piacon bérlő.

A fent felsoroltak közül mindazon bérlők, akiknél a munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek száma 2020. március 1. és 2020. június 30. között nem volt kevesebb, mint 2020. február 29-én, a fizetési kötelezettség halasztásának időszakában a bérleti díj 10 %-ának engedményét kapják.

A rendelet nem vonatkozik a 2020. márciusi bérleti díjakra.

Mit jelent a külön szolgáltatások díja és vonatkozik-e rá a halasztás?

Külön szolgáltatásnak minősül a vízóra nélküli helyiségek esetében a víz- és csatornahasználat; a felvonó használata; fűtésszolgáltatás, különösen távfűtés, központi fűtés és melegvíz-ellátás; a települési szilárd hulladék elszállítása. Ezek azok a külön szolgáltatások, amiket a bérlő közvetlenül a bérbeadónak fizet meg. A halasztás a külön szolgáltatások díjára is vonatkozik. Nem vonatkozik a halasztás ugyanakkor azokra a szolgáltatásokra (pl. áram, gáz), amiket a bérlő közvetlenül a szolgáltató, és nem a bérbeadó felé fizet meg.

Ki igényelheti a nem lakás céljául szolgáló helyiségek bérleti díj-haladékát?

A rendelet azokra az önkormányzati tulajdonban álló nem lakás céljául szolgáló bérbeadott helyiségekre vonatkozik, amelyeknek bérlője:

– Társasház

– Nonprofit gazdasági társaság

– Civil szervezet

– Egyéni vállalkozó és egyéni cég

– Mikro-, kis- és középvállalkozás,

– és amelynek 2020. február 29. napjáig bezárólag az Önkormányzat felé díjhátraléka nem áll fenn, továbbá nem vonatkozik a rendelet a Teleki piacon bérlőkre.

Mi minősül társasháznak?

Társasházon a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII törvény szerinti társasházat kell érteni. A törvény elérhető itt:  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300133.tv

Mi minősül nonprofit gazdasági társaságnak?

Nonprofit gazdasági társaságon a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti nonprofit gazdasági társaságot kell érteni. A törvény elérhető itt:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600005.tv

Mi minősül civil szervezetnek?

Civil szervezeten az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetet kell érteni. A törvény elérhető itt: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100175.tv

Mi minősül egyéni cégnek és egyéni vállalkozónak?

Egyéni vállalkozón, egyéni cégen az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozót és egyéni céget kell érteni. A törvény elérhető itt: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900115.tv

Mi minősül mikro-, kis- és középvállalkozásnak?

Kis- és középvállalkozáson a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti kis- és középvállalkozást, továbbá mikrovállalkozást kell érteni. A törvény elérhető itt: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400034.tv

Ki jogosult a nem lakás céljául szolgáló helyiségek bérleti díj-törlesztés 10 %-os kedvezményére?

A fent felsoroltak közül mindazon bérlők, akiknél a munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek száma 2020. március 1. és 2020. június 30. között nem kevesebb, mint 2020. február 29-én, jogosultak a fizetési kötelezettség halasztásának időszakában esedékes bérleti díj 10 %-ának elengedésére.

Hogyan igényelheti a nem lakás céljául szolgáló helyiségek bérleti díj haladékát?

A kérelem elbírálásának nem feltétele nyomtatvány kitöltése. A nyomtatvány az ügyintézés megkönnyítését szolgálja. Kérelmét benyújthatja ennek megfelelően egyszerű levélben (személyesen, postai úton és e-mailben), illetve nyomtatvány leadásával (személyesen, postai úton és e-mailben) is.

Amennyiben levelet ír, kérjük, a levél tartalmazza:

– A bérlő beazonosításra alkalmas adatait;

– A bérleti szerződés beazonosításra alkalmas adatait;

– A kérelem tárgyát és időtartamát, amennyiben az kevesebb a legfeljebb megadott három hónapnál;

– A 2020. február 29-én munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek számát;

Amennyiben a haladék törlesztését a bérlő nem tudja 2020. augusztus 1-től számítva 60 napon belül egy összegben teljesíteni, kérjük, jelezze, hogy részletfizetést kér, illetve a részletfizetés időtartamát (legfeljebb hat hónapos, kamatmentes, egyenlően elosztott részletekben 2020. augusztus 1-től 2021. január 15-ig.)

Amennyiben nyomtatványt tölt ki:

Nyomtatvány társasházak részére letölthető itt: http://jgk.hu/dokumentumok/KERELEM_helyiseg_berleti_dij_halasztasra_tarsashaz_V2_5e934dd56684d.pdf

Nyomtatvány magánszemélyek részére itt: http://jgk.hu/dokumentumok/KERELEM_helyiseg_berleti_dij_halasztasra_magan_V2_5e934e50f0e09.pdf

Nyomtatvány cégek és szervezetek részére: http://jgk.hu/dokumentumok/KERELEM_helyiseg_berleti_dij_halasztasra_ceges_V2_5e934e1a2f000.pdf

“Egyablakos iratfogadás” a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) földszintjén (utcai bejárat a mozgássérültek számára fenntartott ajtónál az önkormányzat bejárata mellett). Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Szerda: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Péntek: délelőtt 9:00-11:00

Akár egyszerű levelet ír, akár nyomtatványt tölt ki, a kérelem leadható:

E-mailben: vagyongazdalkodas@jgk.hu

Postai úton: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. valamennyi telephelyén:

1084 Budapest, Őr u. 8., (elsődlegesen itt)

1084 Budapest, Tavaszmező u. 2.,

1081 Budapest, Kiss József u. 19.,

1082 Budapest, Baross u. 84.

Személyesen:

“Egyablakos iratfogadás” a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) földszintjén (utcai bejárat a mozgássérültek számára fenntartott ajtónál az önkormányzat bejárata mellett). Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Szerda: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Péntek: délelőtt 9:00-11:00

Vagy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. valamennyi telephelyén:

1084 Budapest, Őr u. 8., (elsődlegesen itt)

1084 Budapest, Tavaszmező u. 2.,

1081 Budapest, Kiss József u. 19.,

1082 Budapest, Baross u. 84.

Van-e lehetőség május 15-éig visszamenőleg az április bérleti díjra haladékot kérni?

Május 15-éig van lehetőség a halasztás teljes időtartamára 2020. áprilistól júniusig, tehát visszamenőleg az áprilisi bérleti díjra is halasztást kérni. Amennyiben ezen időszak alatt az esedékes havi bérleti díjat már megfizette, a halasztás csak a fennmaradó időszakra vehető igénybe.
Nem szeretnék haladékot kérni, de a bérleti díj teljes összegét sem tudom megfizetni. Mit tehetek?

2020. augusztusától a haladék törlesztését és az aktuális bérleti díjat egyszerre kell teljesíteni 60 napon belül, vagy ha ez nem megoldható, a bérlő kérheti a teljesítést legfeljebb hat hónapos, kamatmentes, egyenlően elosztott részletekben 2021. január 15-ig. Azoknak, akik előre látják, hogy ez pénzügyileg megterhelő és teljesíthetetlen lesz számukra, nem ajánljuk a haladék kérését.

Emellett lehetőségük van a teljes bérleti díj egy részének befizetésére a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére, a JGK Zrt-től kapott biankócsekken, illetve a JGK Zrt. számlán feltüntetett bankszámlaszámára banki átutalással. Ez esetben a tartozás mértéke megjelenik és nyomon követhető a JGK Zrt. által Önnek kiküldött számlán.

Nem szeretnék haladékot kérni, hanem a teljes bérleti díj elengedését. Van-e erre lehetőség?

A kerületi vagyonrendelet és a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a teljes bérleti díj elengedését nem teszi lehetővé.

Haladékot szeretnék kérni, de a haladék hónapjai alatt is szeretném a bérleti díj egy részét befizetni. Van-e erre lehetőség?

Erre van lehetőség. Ha Ön haladékot igényelt és az igényelt hónapokban továbbra is befizeti a bérleti díj egy részét vagy egészét, azzal az összeggel csökken 2020. augusztusától az Ön törlesztésének teljes összege. A befizetés és a törlesztés alakulása megjelenik és nyomon követhető a JGK Zrt. által Önnek kiküldött számlán.

Hogyan igényelheti a nem lakás céljául szolgáló helyiségek bérleti díj-törlesztés 10 %-os kedvezményét?

Az igényléshez nincs szükség külön nyomtatvány kitöltésére. A bérleti díj halasztás benyújtott kérelmén, kérjük, tüntesse fel a munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek számának 2020. február 29-i állapotát. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a halasztás időszakának végén nyilatkozatot kér a foglalkoztatottak számáról 2020. április 1. és 2020. június 30. között.

Amennyiben a foglalkoztatottak száma nem változik, az érintett bérlők a fizetési kötelezettség halasztásának időszakában a bérleti díj 10 %-ának engedményét kapják a megérkező számlán.

Kitől kérhetek segítséget, ha elakadok az igénylésben?

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-nél a veszélyhelyzetre való tekintettel a személyes ügyfélfogadás szünetel. Kérdéseiket feltehetik a Vagyongazdálkodási igazgatóság Helyiségbérbeadási Irodáján telefonon: +361-219-6962; illetve e-mailben: vagyongazdalkodas@jgk.hu, helyiseg@jgk.hu vagy berbeadas@jgk.hu

A Józsefvárosi Önkormányzat zöld száma: 06-80-277-256 (hívható minden nap 8 és 20 óra között)

Hogyan születik a döntés az igénylésemről?

Amennyiben kérelmét hiánytalanul benyújtotta és megfelel az előzőekben ismertetett feltételeknek, a halasztásról szóló döntésről a JGK Zrt. Önt postai úton értesíti. Az értesítés tartalmazza a halasztás időtartamát, azaz legfeljebb három hónapot (2020. április-június), és a törlesztés részleteit.

Hogyan születik a döntés a törlesztés 10 %-os kedvezményéről?

A kérelem benyújtásakor a bérlő a kérelmen feltünteti a 2020. február 29-én munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek számát. A halasztási időszak lezárultával a JGK Zrt.nyilatkoztatja a bérlőt a 2020. június 30-án munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek számáról. Amennyiben az így foglalkoztatottak száma a 2020. április 1.  és június 30. között nem csökkent, a halasztással érintett időszakban esedékes bérleti díj 10 %-ának engedménye a kiállításra kerülő számlán feltüntetésre kerül.

Hogyan zajlik a törlesztés folyamata?

A törlesztésre vonatkozó fizetési kötelezettség 2020. augusztus 1-től indul és 60 napon belül egy összegben, illetve, ha ez nem megoldható, hat hónapos kamatmentes részletekben, 2021. Január 15-éig kell teljesíteni. A halasztással érintett időszak a bérleti díj megfizetése szempontjából az ÁFA-törvény szerint egy elszámolási és fizetési időszaknak minősül, amelyről egy számla kerül kiállításra. Ha a bérlő a keletkezett haladékot 2020. augusztus 1-jétől számítva 60 napon belül nem tudja teljesíteni, legkésőbb augusztus 1-ig kérheti a teljesítést legfeljebb hat hónapos, kamatmentes, egyenlően elosztott részletekben 2021. január 15-ig.

Haladékot szeretnék kérni, egy összegben nem, de a hat hónapnál rövidebb idő alatt is tudok törleszteni. Van-e erre lehetőség?

Van lehetőség a megadott időtartamnál rövidebb időn belül törleszteni a halasztást, kérjük, ezt az igényét a kérelemnél jelezze, vagy a befizetéseit annak az összegnek megfelelően teljesítse a JGK Zrt. által kiadott biankó csekken vagy átutalással, amilyen részletekben az összeget teljesíteni szeretné.

Mi történik, ha nem tudom a megadott hat hónapon belül törleszteni a halasztást?

Az így létrejövő tartozásokra a bérleti díjtartozások általános szabályai vonatkoznak: http://www.jgk.hu/125-helyiseggazdalkodasi-iroda

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!