Bérleti díj haladék lakások bérlői és használói részére

event_available Utolsó frissítés:

Részletek a bérleti díj haladékról önkormányzati tulajdonú lakások bérlői és lakáshasználói részére a veszélyhelyzetre tekintettel

TÁJÉKOZTATÓ

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási igazgatóság (1084 Budapest, Őr u. 8.) Központi telefonszámok: +3613141098; +3613138428; +3613334146

E-mail: vagyongazdalkodas@jgk.hu

A rendeletmódosítás elérhető itt: https://old.jozsefvaros.hu/dokumentumok/1820_14-2020_iv_08_rendelet.pdf

A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) önkormányzati rendelet elérhető itt: http://old.jozsefvaros.hu/rendeletek/2631_2010_16_a_budapest_jozsefvarosi_onkormanyzat.pdf

Nyomtatvány letölthető itt: http://jgk.hu/dokumentumok/Formanyomtatvany_KERELEM_lakas_berleti-hasznalati_dij_halasztasra_5e8f14006ad1a.pdf

“Egyablakos iratfogadás” a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) földszintjén (utcai bejárat a mozgássérültek számára fenntartott ajtónál az önkormányzat bejárata mellett). Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Szerda: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Péntek: délelőtt 9:00-11:00

A Józsefvárosi Önkormányzat zöld száma: 06-80-277-256 (hívható minden nap 8 és 20 óra között)

Mi a bérleti díj haladék célja?

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Józsefvárosi Önkormányzat módosította a tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) önkormányzati rendeletet. Ennek értelmében az a bérlő, aki ezt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-től 2020. május 15-ig kéri, haladékot kap a bérleti díj teljesítésére 2020. április 1. és 2020. június 30. között. A bérleti díjba értendő a használati díj és kapcsolódó különszolgáltatási díj is.

Az ebben a három hónapban meg nem fizetett bérleti díj kamatmentes törlesztésére 2020. augusztus 1-től hat hónapon át egyenlő részletekben kerül sor, az akkor esedékes havi díjakkal együtt.

Lehetőség van nem csak a fent említett három hónap egészére, hanem azok egy részére is kérnie halasztást - függetlenül a benyújtás időpontjától, de legkésőbb május 15-ig.

A haladék nem jelenti a bérleti díj csökkenését, sem elengedését.

A rendelet nem vonatkozik a 2020. márciusi bérleti díjakra.

Fontos: Mivel a törlesztés hónapjaiban (2020. augusztusától hat hónapon keresztül) a bérlőknek egyszerre kell a haladék törlesztésének részleteit és aktuális bérleti díjat fizetniük, azt javasoljuk, hogy az éljen csak a haladék lehetőségével, akinek valóban súlyos gondot jelent most a bérleti díj befizetése, mert augusztustól a törlesztőrészleteket és az aktuális havi díjakat egyszerre kell fizetnie.

Mit jelent a használati díj és vonatkozik-e rá a halasztás?

Azok az önkormányzati lakásbérlők, akiknek a bérleti szerződése lejárt, és az új bérleti szerződés megkötésére még nem került sor, vagy a bérleti szerződését már felmondták, de még nincs a végrehajtónál, és tartozás rendezésére részletfizetési megállapodást kötöttek az Önkormányzattal, használati díjat fizetnek. A használati díjat fizetők is jogosultak a haladékra.

Mit jelent a külön szolgáltatások díja és vonatkozik-e rá a halasztás?

Külön szolgáltatásnak minősül a vízóra nélküli lakások esetében a víz- és csatornahasználat; a felvonó használata; fűtésszolgáltatás, különösen távfűtés, központi fűtés és melegvíz-ellátás; a települési szilárd hulladék elszállítása. Ezek azok a külön szolgáltatások, amiket a bérlő közvetlenül a bérbeadónak fizet meg. A halasztás a külön szolgáltatások díjára is vonatkozik. Nem vonatkozik a halasztás ugyanakkor azokra a szolgáltatásokra (pl. áram, gáz), amiket a bérlő közvetlenül a szolgáltató, és nem a bérbeadó felé fizet meg.

Ki igényelheti a bérleti díj haladékot?

A rendelet valamennyi önkormányzati tulajdonú bérbeadott lakásra vonatkozik, függetlenül a lakbér típusától (szociális, költségelvű vagy piaci).
A halasztási kérelmet benyújthatja az is, akinek tartozása, fizetési könnyítési eljárása van folyamatban, illetve az is, aki nem lakbért, hanem lakáshasználati díjat fizet.

Nem vonatkozik a rendelet azokra, akik ellen bérleti díj tartozás miatt jogerős végrehajtási eljárás van folyamatban.

Bérleti díj tartozásom van, de nem folyik végrehajtási eljárás emiatt. Vonatkozik-e rám a halasztás?

Amennyiben végrehajtási eljárás még nem indult el, a halasztás a bérleti díj tartozással rendelkezőkre is vonatkozik.

Fizetési könnyítési eljárás alatt vagyok, vonatkozik-e rám a halasztás?

A halasztás a fizetési könnyítési (részletfizetési, fizetési halasztási, méltányossági) eljárás alatt állókra is vonatkozik.

Bérleti díj tartozásom miatt végrehajtási eljárás folyik. Vonatkozik-e rám a halasztás?

Ha a végrehajtási eljárás már folyik, az Önkormányzat már nem tud haladékot adni. Ez esetben van lehetőség a bíróság felé részletfizetést, vagy a végrehajtás felfüggesztését kérni.

Hogyan igényelheti a bérleti díj haladékot?

A kérelem elbírálásának nem feltétele nyomtatvány kitöltése. A nyomtatvány az ügyintézés megkönnyítését szolgálja. Kérelmét benyújthatja ennek megfelelően egyszerű levélben (személyesen, postai úton és e-mailben), illetve nyomtatvány leadásával (személyesen, postai úton és e-mailben) is.

Amennyiben levelet ír, kérjük, a levél tartalmazza:

- A bérlő beazonosításra alkalmas adatait

- A bérleti szerződés beazonosításra alkalmas adatait

- A kérelem tárgyát és időtartamát, amennyiben az kevesebb a legfeljebb megadott három hónapnál

- Amennyiben nyomtatványt tölt ki, a nyomtatvány letölthető itt: http://jgk.hu/dokumentumok/Formanyomtatvany_KERELEM_lakas_berleti-hasznalati_dij_halasztasra_5e8f14006ad1a.pdf, illetve személyesen átvehető itt:

“Egyablakos iratfogadás” a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) földszintjén (utcai bejárat a mozgássérültek számára fenntartott ajtónál az önkormányzat bejárata mellett). Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Szerda: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Péntek: délelőtt 9:00-11:00

Akár egyszerű levelet ír, akár nyomtatványt tölt ki, a kérelem leadható:

E-mailben: vagyongazdalkodas@jgk.hu

Postai úton: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. valamennyi telephelyén:

1084 Budapest, Őr u. 8., (elsődlegesen itt)

1084 Budapest, Tavaszmező u. 2.,

1081 Budapest, Kiss József u. 19.,

1082 Budapest, Baross u. 84.

Személyesen:

“Egyablakos iratfogadás” a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) földszintjén (utcai bejárat a mozgássérültek számára fenntartott ajtónál az önkormányzat bejárata mellett). Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Szerda: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Péntek: délelőtt 9:00-11:00

Vagy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. valamennyi telephelyén:

1084 Budapest, Őr u. 8., (elsődlegesen itt)

1084 Budapest, Tavaszmező u. 2.,

1081 Budapest, Kiss József u. 19.,

1082 Budapest, Baross u. 84.

Van-e lehetőség május 15-éig visszamenőleg az április bérleti díjra haladékot kérni?

Május 15-éig van lehetőség a halasztás teljes időtartamára 2020. áprilistól júniusig, tehát visszamenőleg az áprilisi bérleti díjra is halasztást kérni. Amennyiben ezen időszak alatt az esedékes havi bérleti díjat már megfizette, a halasztás, csak a fennmaradó időszakra vehető igénybe.

Nem szeretnék haladékot kérni, de a bérleti díj teljes összegét sem tudom megfizetni. Mit tehetek?

2020. augusztusától a haladék törlesztését és az aktuális bérleti díjat egyszerre kell fizetni hat hónapig. Azoknak, akik előre látják, hogy ez pénzügyileg megterhelő és teljesíthetetlen lesz számukra, nem ajánljuk a haladék kérését. Ha nehézséget jelent a teljes bérleti díj megfizetése, kérjük, tájékozódjon a kerületben elérhető egyéb támogatási lehetőségekről itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131

A koronavírus-járvány miatti támogatás leírása megtalálható itt: https://old.jozsefvaros.hu/dokumentumok/838_a_koronavirus_jarvany_miatti.docx

Emellett lehetőségük van a teljes bérleti díj egy részének befizetésére a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére, a JGK Zrt-től kapott biankócsekken, illetve a JGK Zrt. számlán feltüntetett bankszámlaszámára banki átutalással. Ez esetben a tartozás mértéke megjelenik és nyomon követhető a JGK Zrt. által Önnek kiküldött számlán.

Nem szeretnék haladékot kérni, hanem a teljes bérleti díj elengedését. Van-e erre lehetőség?

A kerületi vagyonrendelet a teljes bérleti díj elengedését nem teszi lehetővé. Arra kérjük, hogy ha nehézséget jelent a teljes bérleti díj megfizetése, tájékozódjon a kerületben elérhető, fent bemutatott támogatási lehetőségekről.

Haladékot szeretnék kérni, de a haladék hónapjai alatt is szeretném a bérleti díj egy részét befizetni. Van-e erre lehetőség?

Erre van lehetőség. Ha Ön haladékot igényelt és az igényelt hónapokban továbbra is befizeti a bérleti díj egy részét vagy egészét, azzal az összeggel csökken 2020. augusztusától az Ön törlesztésének teljes összege. A befizetés és a törlesztés alakulása megjelenik és nyomon követhető a JGK Zrt. által Önnek kiküldött számlán.

Kitől kérhetek segítséget, ha elakadok az igénylésben?

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-nél a veszélyhelyzetre való tekintettel a személyes ügyfélfogadás szünetel. Kérdéseiket feltehetik a Vagyongazdálkodási igazgatóság Lakásgazdálkodási Irodáján, illetve Díjbeszedési Irodáján telefonon: +3613141098; illetve e-mailben: vagyongazdalkodas@jgk.hu

A Józsefvárosi Önkormányzat zöld száma: 06-80-277-256 (hívható minden nap 8 és 20 óra között)

Hogyan születik a döntés az igénylésemről?

Amennyiben kérelmét hiánytalanul benyújtotta és megfelel az előzőekben ismertetett feltételeknek, a halasztásról szóló döntésről a JGK Zrt. Önt postai úton értesíti. Az értesítés tartalmazza a halasztás időtartamát, azaz legfeljebb három hónapot (2020. április-június), és a törlesztés részleteit.

Hogyan zajlik a törlesztés folyamata?

A törlesztésre vonatkozó fizetési kötelezettség 2020. augusztus 1-től indul és hat hónapos, egyenlően elosztott részletekben 2021. január 15-ig kell teljesíteni. A törlesztésre lehetősége van banki átutalással, illetve csekk befizetésével, amelynek részleteit a döntésről szóló értesítés tartalmazza.

Haladékot szeretnék kérni, de a hat hónapnál rövidebb idő alatt is tudok törleszteni. Van-e erre lehetőség?

Van lehetőség a megadott időtartamnál rövidebb időn belül törleszteni a halasztást, kérjük, ezt az igényét a kérelemnél jelezze, vagy a befizetéseit annak az összegnek megfelelően teljesítse a JGK Zrt. által kiadott biankó csekken vagy átutalással, amilyen részletekben az összeget teljesíteni szeretné.

Mi történik, ha nem tudom a megadott hat hónapon belül törleszteni a halasztást?

Az így létrejövő tartozásokra a bérleti díjtartozások általános szabályai vonatkoznak. További információ: http://jgk.hu/27-lakasgazdalkodasi-es-hatralekkezelesi-iroda

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!