Bérleti díj haladék lakások bérlői és használói részére

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

  Bérleti díj haladék lakások bérlői és használói részére
Részletek a bérleti díj haladékról önkormányzati tulajdonú lakások bérlői és lakáshasználói részére a veszélyhelyzetre tekintettel

TÁJÉKOZTATÓ

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási igazgatóság (1084 Budapest, Őr u. 8.) Központi telefonszámok: +3613141098; +3613138428; +3613334146

E-mail: vagyongazdalkodas@jgk.hu

A rendeletmódosítás elérhető itt: https://old.jozsefvaros.hu/dokumentumok/1820_14-2020_iv_08_rendelet.pdf

A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) önkormányzati rendelet elérhető itt: http://old.jozsefvaros.hu/rendeletek/2631_2010_16_a_budapest_jozsefvarosi_onkormanyzat.pdf

Nyomtatvány letölthető itt: http://jgk.hu/dokumentumok/Formanyomtatvany_KERELEM_lakas_berleti-hasznalati_dij_halasztasra_5e8f14006ad1a.pdf

“Egyablakos iratfogadás” a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) földszintjén (utcai bejárat a mozgássérültek számára fenntartott ajtónál az önkormányzat bejárata mellett). Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Szerda: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Péntek: délelőtt 9:00-11:00

A Józsefvárosi Önkormányzat zöld száma: 06-80-277-256 (hívható minden nap 8 és 20 óra között)

Mi a bérleti díj haladék célja?

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Józsefvárosi Önkormányzat módosította a tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) önkormányzati rendeletet. Ennek értelmében az a bérlő, aki ezt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-től 2020. május 15-ig kéri, haladékot kap a bérleti díj teljesítésére 2020. április 1. és 2020. június 30. között. A bérleti díjba értendő a használati díj és kapcsolódó különszolgáltatási díj is.

Az ebben a három hónapban meg nem fizetett bérleti díj kamatmentes törlesztésére 2020. augusztus 1-től hat hónapon át egyenlő részletekben kerül sor, az akkor esedékes havi díjakkal együtt.

Lehetőség van nem csak a fent említett három hónap egészére, hanem azok egy részére is kérnie halasztást – függetlenül a benyújtás időpontjától, de legkésőbb május 15-ig.

A haladék nem jelenti a bérleti díj csökkenését, sem elengedését.

A rendelet nem vonatkozik a 2020. márciusi bérleti díjakra.

Fontos: Mivel a törlesztés hónapjaiban (2020. augusztusától hat hónapon keresztül) a bérlőknek egyszerre kell a haladék törlesztésének részleteit és aktuális bérleti díjat fizetniük, azt javasoljuk, hogy az éljen csak a haladék lehetőségével, akinek valóban súlyos gondot jelent most a bérleti díj befizetése, mert augusztustól a törlesztőrészleteket és az aktuális havi díjakat egyszerre kell fizetnie.

Mit jelent a használati díj és vonatkozik-e rá a halasztás?

Azok az önkormányzati lakásbérlők, akiknek a bérleti szerződése lejárt, és az új bérleti szerződés megkötésére még nem került sor, vagy a bérleti szerződését már felmondták, de még nincs a végrehajtónál, és tartozás rendezésére részletfizetési megállapodást kötöttek az Önkormányzattal, használati díjat fizetnek. A használati díjat fizetők is jogosultak a haladékra.

Mit jelent a külön szolgáltatások díja és vonatkozik-e rá a halasztás?

Külön szolgáltatásnak minősül a vízóra nélküli lakások esetében a víz- és csatornahasználat; a felvonó használata; fűtésszolgáltatás, különösen távfűtés, központi fűtés és melegvíz-ellátás; a települési szilárd hulladék elszállítása. Ezek azok a külön szolgáltatások, amiket a bérlő közvetlenül a bérbeadónak fizet meg. A halasztás a külön szolgáltatások díjára is vonatkozik. Nem vonatkozik a halasztás ugyanakkor azokra a szolgáltatásokra (pl. áram, gáz), amiket a bérlő közvetlenül a szolgáltató, és nem a bérbeadó felé fizet meg.

Ki igényelheti a bérleti díj haladékot?

A rendelet valamennyi önkormányzati tulajdonú bérbeadott lakásra vonatkozik, függetlenül a lakbér típusától (szociális, költségelvű vagy piaci).
A halasztási kérelmet benyújthatja az is, akinek tartozása, fizetési könnyítési eljárása van folyamatban, illetve az is, aki nem lakbért, hanem lakáshasználati díjat fizet.

Nem vonatkozik a rendelet azokra, akik ellen bérleti díj tartozás miatt jogerős végrehajtási eljárás van folyamatban.

Bérleti díj tartozásom van, de nem folyik végrehajtási eljárás emiatt. Vonatkozik-e rám a halasztás?

Amennyiben végrehajtási eljárás még nem indult el, a halasztás a bérleti díj tartozással rendelkezőkre is vonatkozik.

Fizetési könnyítési eljárás alatt vagyok, vonatkozik-e rám a halasztás?

A halasztás a fizetési könnyítési (részletfizetési, fizetési halasztási, méltányossági) eljárás alatt állókra is vonatkozik.

Bérleti díj tartozásom miatt végrehajtási eljárás folyik. Vonatkozik-e rám a halasztás?

Ha a végrehajtási eljárás már folyik, az Önkormányzat már nem tud haladékot adni. Ez esetben van lehetőség a bíróság felé részletfizetést, vagy a végrehajtás felfüggesztését kérni.

Hogyan igényelheti a bérleti díj haladékot?

A kérelem elbírálásának nem feltétele nyomtatvány kitöltése. A nyomtatvány az ügyintézés megkönnyítését szolgálja. Kérelmét benyújthatja ennek megfelelően egyszerű levélben (személyesen, postai úton és e-mailben), illetve nyomtatvány leadásával (személyesen, postai úton és e-mailben) is.

Amennyiben levelet ír, kérjük, a levél tartalmazza:

– A bérlő beazonosításra alkalmas adatait

– A bérleti szerződés beazonosításra alkalmas adatait

– A kérelem tárgyát és időtartamát, amennyiben az kevesebb a legfeljebb megadott három hónapnál

– Amennyiben nyomtatványt tölt ki, a nyomtatvány letölthető itt: http://jgk.hu/dokumentumok/Formanyomtatvany_KERELEM_lakas_berleti-hasznalati_dij_halasztasra_5e8f14006ad1a.pdf, illetve személyesen átvehető itt:

“Egyablakos iratfogadás” a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) földszintjén (utcai bejárat a mozgássérültek számára fenntartott ajtónál az önkormányzat bejárata mellett). Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Szerda: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Péntek: délelőtt 9:00-11:00

Akár egyszerű levelet ír, akár nyomtatványt tölt ki, a kérelem leadható:

E-mailben: vagyongazdalkodas@jgk.hu

Postai úton: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. valamennyi telephelyén:

1084 Budapest, Őr u. 8., (elsődlegesen itt)

1084 Budapest, Tavaszmező u. 2.,

1081 Budapest, Kiss József u. 19.,

1082 Budapest, Baross u. 84.

Személyesen:

“Egyablakos iratfogadás” a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) földszintjén (utcai bejárat a mozgássérültek számára fenntartott ajtónál az önkormányzat bejárata mellett). Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Szerda: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Péntek: délelőtt 9:00-11:00

Vagy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. valamennyi telephelyén:

1084 Budapest, Őr u. 8., (elsődlegesen itt)

1084 Budapest, Tavaszmező u. 2.,

1081 Budapest, Kiss József u. 19.,

1082 Budapest, Baross u. 84.

Van-e lehetőség május 15-éig visszamenőleg az április bérleti díjra haladékot kérni?

Május 15-éig van lehetőség a halasztás teljes időtartamára 2020. áprilistól júniusig, tehát visszamenőleg az áprilisi bérleti díjra is halasztást kérni. Amennyiben ezen időszak alatt az esedékes havi bérleti díjat már megfizette, a halasztás, csak a fennmaradó időszakra vehető igénybe.

Nem szeretnék haladékot kérni, de a bérleti díj teljes összegét sem tudom megfizetni. Mit tehetek?

2020. augusztusától a haladék törlesztését és az aktuális bérleti díjat egyszerre kell fizetni hat hónapig. Azoknak, akik előre látják, hogy ez pénzügyileg megterhelő és teljesíthetetlen lesz számukra, nem ajánljuk a haladék kérését. Ha nehézséget jelent a teljes bérleti díj megfizetése, kérjük, tájékozódjon a kerületben elérhető egyéb támogatási lehetőségekről itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131

A koronavírus-járvány miatti támogatás leírása megtalálható itt: https://old.jozsefvaros.hu/dokumentumok/838_a_koronavirus_jarvany_miatti.docx

Emellett lehetőségük van a teljes bérleti díj egy részének befizetésére a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére, a JGK Zrt-től kapott biankócsekken, illetve a JGK Zrt. számlán feltüntetett bankszámlaszámára banki átutalással. Ez esetben a tartozás mértéke megjelenik és nyomon követhető a JGK Zrt. által Önnek kiküldött számlán.

Nem szeretnék haladékot kérni, hanem a teljes bérleti díj elengedését. Van-e erre lehetőség?

A kerületi vagyonrendelet a teljes bérleti díj elengedését nem teszi lehetővé. Arra kérjük, hogy ha nehézséget jelent a teljes bérleti díj megfizetése, tájékozódjon a kerületben elérhető, fent bemutatott támogatási lehetőségekről.

Haladékot szeretnék kérni, de a haladék hónapjai alatt is szeretném a bérleti díj egy részét befizetni. Van-e erre lehetőség?

Erre van lehetőség. Ha Ön haladékot igényelt és az igényelt hónapokban továbbra is befizeti a bérleti díj egy részét vagy egészét, azzal az összeggel csökken 2020. augusztusától az Ön törlesztésének teljes összege. A befizetés és a törlesztés alakulása megjelenik és nyomon követhető a JGK Zrt. által Önnek kiküldött számlán.

Kitől kérhetek segítséget, ha elakadok az igénylésben?

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-nél a veszélyhelyzetre való tekintettel a személyes ügyfélfogadás szünetel. Kérdéseiket feltehetik a Vagyongazdálkodási igazgatóság Lakásgazdálkodási Irodáján, illetve Díjbeszedési Irodáján telefonon: +3613141098; illetve e-mailben: vagyongazdalkodas@jgk.hu

A Józsefvárosi Önkormányzat zöld száma: 06-80-277-256 (hívható minden nap 8 és 20 óra között)

Hogyan születik a döntés az igénylésemről?

Amennyiben kérelmét hiánytalanul benyújtotta és megfelel az előzőekben ismertetett feltételeknek, a halasztásról szóló döntésről a JGK Zrt. Önt postai úton értesíti. Az értesítés tartalmazza a halasztás időtartamát, azaz legfeljebb három hónapot (2020. április-június), és a törlesztés részleteit.

Hogyan zajlik a törlesztés folyamata?

A törlesztésre vonatkozó fizetési kötelezettség 2020. augusztus 1-től indul és hat hónapos, egyenlően elosztott részletekben 2021. január 15-ig kell teljesíteni. A törlesztésre lehetősége van banki átutalással, illetve csekk befizetésével, amelynek részleteit a döntésről szóló értesítés tartalmazza.

Haladékot szeretnék kérni, de a hat hónapnál rövidebb idő alatt is tudok törleszteni. Van-e erre lehetőség?

Van lehetőség a megadott időtartamnál rövidebb időn belül törleszteni a halasztást, kérjük, ezt az igényét a kérelemnél jelezze, vagy a befizetéseit annak az összegnek megfelelően teljesítse a JGK Zrt. által kiadott biankó csekken vagy átutalással, amilyen részletekben az összeget teljesíteni szeretné.

Mi történik, ha nem tudom a megadott hat hónapon belül törleszteni a halasztást?

Az így létrejövő tartozásokra a bérleti díjtartozások általános szabályai vonatkoznak. További információ: http://jgk.hu/27-lakasgazdalkodasi-es-hatralekkezelesi-iroda

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!