Részletfizetési kötelezettség haladék lakások vevői számára

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

  Részletfizetési kötelezettség haladék lakások vevői számára
Részletes információk a részletfizetési kötelezettségre vonatkozó haladékról önkormányzati tulajdonú lakások vevői számára a veszélyhelyzetre tekintettel

TÁJÉKOZTATÓ

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási igazgatóság (1084 Budapest, Őr u. 8.) Központi telefonszámok: +3613141098; +3613138428; +3613334146

E-mail: vagyongazdalkodas@jgk.hu

A rendeletmódosítás elérhető itt: https://old.jozsefvaros.hu/dokumentumok/1818_12-2020_iv_08_rendelet.pdf

A lakások elidegenítéséről szóló 35/2016. (XII. 08.) önkormányzati rendelet elérhető itt: https://old.jozsefvaros.hu/rendeletek/2678_2016_35_a_budapest_jozsefvarosi_onkormanyzat.pdf

Nyomtatvány letölthető itt: http://jgk.hu/dokumentumok/Kerelem_reszletfizetesre_vasarolt_lakasokra_5e8f13d509d43.pdf

“Egyablakos iratfogadás” a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) földszintjén (utcai bejárat a mozgássérültek számára fenntartott ajtónál az önkormányzat bejárata mellett). Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Szerda: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Péntek: délelőtt 9:00-11:00

A Józsefvárosi Önkormányzat zöld száma: 06-80-277-256 (hívható minden nap 8 és 20 óra között)

Mi a részletfizetési kötelezettség  haladék célja?

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Józsefvárosi Önkormányzat módosította a tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 35/2016. (XII. 08.) önkormányzati rendeletét. Ennek értelmében az a részletfizetéssel kötött adásvételi szerződéssel rendelkező lakás vásárló, aki ezt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-től 2020. május 15-ig kéri, a részletfizetési kötelezettség teljesítésére 2020. április 1. és 2020. június 30. között haladékot kap, amennyiben a részletfizetési kötelezettség nemteljesítése miatt a vételár megfizetése 2020. március 31-ig még nem vált egy összegben esedékessé.

Az ebben a három hónapban meg nem fizetett részletfizetési kötelezettség kamatmentes törlesztésére 2020. augusztus 1-től hat hónapon át egyenlő részletekben kerül sor, az akkor esedékes részletfizetési kötelezettségekkel együtt.

Lehetőség van nem csak a fent említett három hónap egészére, hanem azok egy részére is kérnie halasztást – függetlenül a benyújtás időpontjától, de legkésőbb május 15-ig. Amennyiben a halasztás időtartama alatt esedékes részletet vagy részleteket már megfizette, a halasztás csak a hátralévő törlesztő részletekre vehető igénybe.

A haladék nem jelenti a részletfizetési kötelezettség csökkenését, sem elengedését.

A rendelet nem vonatkozik a 2020. márciusi részletfizetési kötelezettségekre.

Fontos: Mivel a törlesztés hónapjaiban (2020. augusztusától hat hónapon keresztül) a részletfizetéssel kötött adásvételi szerződéssel rendelkezőknek egyszerre kell a haladék törlesztésének részleteit és aktuális részletfizetési kötelezettséget fizetniük, azt javasoljuk, hogy az éljen csak a haladék lehetőségével, akinek valóban súlyos gondot jelent most a részletfizetési kötelezettség teljesítése, mert augusztustól a törlesztőrészleteket és az aktuális havi részleteket egyszerre kell fizetnie.

Ki igényelheti a részletfizetési kötelezettség haladékot?

A rendelet valamennyi olyan vevőre vonatkozik, aki önkormányzati tulajdonú lakásra részletfizetéssel kötött adásvételi szerződést.

A halasztási kérelmet benyújthatja az is, akinek vételár hátraléka van, amennyiben annak egyösszegű megfizetése 2020. március 31-ig nem vált esedékessé.

Nem vonatkozik a rendelet azokra, akik korábban részletfizetésben állapodtak meg a Józsefváros Gazdálkodási Központ Zrt-vel, és ezt a részletfizetési kötelezettségüket nem teljesítették, és emiatt 2020. március 31-én vagy azt megelőzően esedékessé vált a vételár hátralék egyösszegű megfizetése.

Hogyan igényelheti a részletfizetési kötelezettség haladékot?

A kérelem elbírálásának nem feltétele nyomtatvány kitöltése. A nyomtatvány az ügyintézés megkönnyítését szolgálja. Kérelmét benyújthatja ennek megfelelően egyszerű levélben (személyesen, postai úton és e-mailben), illetve nyomtatvány leadásával (személyesen, postai úton és e-mailben) is.

Amennyiben levelet ír, kérjük, a levél tartalmazza:

– A vevő beazonosításra alkalmas adatait

– A részletfizetéssel kötött lakás adásvételi szerződés beazonosításra alkalmas adatait

– A kérelem tárgyát és időtartamát, amennyiben az kevesebb a legfeljebb megadott három hónapnál

Amennyiben nyomtatványt tölt ki, a nyomtatvány letölthető itt: http://jgk.hu/dokumentumok/Kerelem_reszletfizetesre_vasarolt_lakasokra_5e8f13d509d43.pdf, illetve személyesen átvehető itt:

“Egyablakos iratfogadás” a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) földszintjén (utcai bejárat a mozgássérültek számára fenntartott ajtónál az önkormányzat bejárata mellett). Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Szerda: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Péntek: délelőtt 9:00-11:00

Akár egyszerű levelet ír, akár nyomtatványt tölt ki, a kérelem leadható:

E-mailben: vagyongazdalkodas@jgk.hu

Postai úton: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. valamennyi telephelyén:

1084 Budapest, Őr u. 8., (elsődlegesen itt)

1084 Budapest, Tavaszmező u. 2.,

1081 Budapest, Kiss József u. 19.,

1082 Budapest, Baross u. 84.

Személyesen:

“Egyablakos iratfogadás” a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) földszintjén (utcai bejárat a mozgássérültek számára fenntartott ajtónál az önkormányzat bejárata mellett). Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Szerda: délelőtt 9:00-11:00; délután 14:00-16:00

Péntek: délelőtt 9:00-11:00

Vagy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. valamennyi telephelyén:

1084 Budapest, Őr u. 8., (elsődlegesen itt)

1084 Budapest, Tavaszmező u. 2.,

1081 Budapest, Kiss József u. 19.,

1082 Budapest, Baross u. 84.

Van-e lehetőség május 15-éig visszamenőleg az áprilisi részletfizetési kötelezettségre haladékot kérni?

Május 15-éig van lehetőség a halasztás teljes időtartamára 2020. áprilistól júniusig, tehát visszamenőleg az áprilisi részletfizetési kötelezettségre is halasztást kérni.

Nem szeretnék haladékot kérni, de a részletfizetési kötelezettség teljes összegét sem tudom megfizetni. Mit tehetek?

2020. augusztusától a haladék törlesztését és az aktuális részletfizetési kötelezettséget egyszerre kell fizetni hat hónapig. Azoknak, akik előre látják, hogy ez pénzügyileg megterhelő és teljesíthetetlen lesz számukra, nem ajánljuk a haladék kérését. Ha nehézséget jelent a teljes részletfizetési kötelezettség megfizetése, kérjük, tájékozódjon a kerületben elérhető egyéb támogatási lehetőségekről itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131

A koronavírus-járvány miatti támogatás leírása megtalálható itt: https://old.jozsefvaros.hu/dokumentumok/838_a_koronavirus_jarvany_miatti.docx

Emellett lehetőségük van a teljes részletfizetési kötelezettség egy részének befizetésére a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére, a JGK Zrt-től kapott biankócsekken, illetve a JGK Zrt. számlán feltüntetett bankszámlaszámára banki átutalással. Kérelmét ez esetben is nyújtsa be a JGK Zrt-hez, akik a fennmaradó részére biztosítják a részletfizetés lehetőségét.

Nem szeretnék haladékot kérni, hanem a teljes részletfizetési kötelezettség elengedését. Van-e erre lehetőség?

A kerületi vagyonrendelet a teljes részletfizetési kötelezettség elengedését nem teszi lehetővé. Arra kérjük, hogy ha nehézséget jelent a teljes részletfizetési kötelezettség megfizetése, tájékozódjon a kerületben elérhető, fent bemutatott támogatási lehetőségekről.

Haladékot szeretnék kérni, de a haladék hónapjai alatt is szeretném a részletfizetési kötelezettség egy részét befizetni. Van-e erre lehetőség?

Erre van lehetőség. Ha Ön haladékot igényelt és az igényelt hónapokban továbbra is befizeti a részletfizetési kötelezettség egy részét vagy egészét, azzal az összeggel csökken 2020. augusztusától az Ön törlesztésének teljes összege.

Kitől kérhetek segítséget, ha elakadok az igénylésben?

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-nél a veszélyhelyzetre való tekintettel a személyes ügyfélfogadás szünetel. Kérdéseiket feltehetik a Vagyongazdálkodási igazgatóság, Elidegenítési Irodáján  Irodáján telefonon: +3612166961; illetve e-mailben: ertekesites@jgk.hu, vagyongazdalkodas@jgk.hu

A Józsefvárosi Önkormányzat zöld száma: 06-80-277-256 (hívható minden nap 8 és 20 óra között)

Hogyan születik a döntés az igénylésemről?

Amennyiben kérelmét hiánytalanul benyújtotta és megfelel az előzőekben ismertetett feltételeknek, a halasztásról szóló döntésről a JGK Zrt. Önt postai úton értesíti. Az értesítés tartalmazza a halasztás időtartamát, azaz legfeljebb három hónapot (2020. április-június), és a törlesztés részleteit.

Hogyan zajlik a törlesztés folyamata?

A törlesztésre vonatkozó fizetési kötelezettség 2020. augusztus 1-től indul és hat hónapos, egyenlően elosztott részletekben 2021. január 15-ig kell teljesíteni. A törlesztésre lehetősége van banki átutalással, illetve csekk befizetésével, amelynek részleteit a döntésről szóló értesítés tartalmazza.

Haladékot szeretnék kérni, de a hat hónapnál rövidebb idő alatt is tudok törleszteni. Van-e erre lehetőség?

Van lehetőség a megadott időtartamnál rövidebb időn belül törleszteni a halasztást, kérjük, ezt az igényét a kérelemnél jelezze.

Mi történik, ha nem tudom a megadott hat hónapon belül törleszteni a halasztást?

Az így létrejövő tartozásokra a részletfizetési kötelezettség hátralékok általános szabályai vonatkoznak: http://www.jgk.hu/60-elidegenitesi-iroda

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!