A civil és kulturális, egyházi, sport és nemzetiségi pályázatok eredményei

event_available Utolsó frissítés:

Független bírálók értékelései alapján született a döntés.

A Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók pályázati támogatásáról szóló 7/2016. (III.03.) önkormányzati rendelet értelmében a Képviselő-testület minden évben a költségvetésben keretösszeget határoz meg és pályázati alapot hoz létre, amelyből a közhasznú tevékenységet folytató szervezetek, egyházak, sportegyesületek, nemzetiségi önkormányzatok, illetve tehetséges magánszemélyek tevékenysége, munkája támogatható.

Az idei évre vonatkozóan a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletben a civil szervezetek, alapítványok, művészek támogatására 7 millió Ft-ot, az egyházak, egyházi közösségek tevékenységére 6 millió Ft-ot, sportolók, sportszervezetek tevékenységre 1 millió Ft-ot, illetve a nemzetiségi önkormányzatok programjainak támogatására 5.807.000.- Ft-ot különített el.

A 2020. évi pályázatok 2020. június 3-án kiírásra kerültek. A pályázatok beadási határideje 2020. június 19. napja volt.

A 2020. évi felhívás alapján a civil és kulturális pályázatra 53 érvényes kérelemben (formailag elutasítva 6 pályázat) mindösszesen 24.482.336,- Ft, az egyházi pályázatra 19 érvényes (formailag elutasítva 1 db pályázat) kérelemben mindösszesen 9.180.000,- Ft, a sport pályázatra 9 érvényes kérelemben (formailag elutasítva 1 db pályázat) mindösszesen 3.180.000,- Ft, valamint a nemzetiségi pályázatra 12 kérelemben mindösszesen 5.919.000,- Ft összegű támogatási igény érkezett. A benyújtott pályázatok formai ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrzés során pályázónként megvizsgálásra került, hogy amennyiben a pályázó a 2019. évi pályázat alapján vagy azon kívül támogatásban részesült, elszámolási kötelezettségét a szerződésben vagy hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőben teljesítette-e, a benyújtott elszámolás formája és tartalma megfelelő-e, a szerződésben rögzített 30, illetve 60 napos elbírálási határidőt figyelembe véve az elszámolás elfogadásra vagy elutasításra került-e.

A pályázatok tartalmi elbírálására független szakértőket kértünk fel, akik a nyilvános pályázati felhívásban is szereplő szempontok alapján pontozták az összes olyan pályázatot, amely formailag megfelelt a kiírásnak. A bírálók személyére a három alpolgármester és a Közösségi Részvételi Iroda irodavezetője tett javaslatot. Minden pályázati anyagot két bíráló kapott meg, akiket véletlenszerűen osztottunk be az egyes szakterületeken belül. Minden bíráló a szempontok pontozásán túl nyilatkozhatott arról is, hogy az adott pályázatot javasolja-e támogatásra vagy sem.

A pályázatok teljes pontszáma az alábbiak összegeként jött ki:

• a 2 bíráló által adott pontszámok

• a 2 bíráló támogatási javaslatai pontszámokká konvertálva

A kijött pontszámok alapján felállítottunk egy csökkenő sorrendet, majd meghúztuk azt vonalat, amely felett a pályázók támogatásban részesültek.

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!