Kihez lehet fordulni a szomszéd telken zajló építkezéssel kapcsolatos problémák esetén?

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Kihez lehet fordulni a szomszéd telken zajló építkezéssel kapcsolatos problémák esetén?

Amennyiben az Önökkel szomszédos telek üres, a Városépítészeti Iroda tud felvilágosítást adni, hogy az Önkormányzat látókörében van-e olyan terv, ami a beépítésére vonatkozik. Amennyiben van, akkor a szomszédos ingatlanok tulajdonosai meghívást kapnak a Tervtanácsnak arra az ülésére, amin ezeket a terveket tárgyalják, így tájékozódhatnak arról, hogy mi épül majd. Társasház esetén a közös képviselő kap meghívót, ő értesíti ki a lakókat a helyben szokásos módon.

Benyújtott építési engedély iránti kérelmet követően az eljáró hatóság függőhatályú döntést hoz, melyben postai úton vagy hirdetményben értesíti az érintetteket/szomszédokat az eljárás megindításáról, várható befejezéséről. A hirdetményeket a www.magyarorszag.hu illetve www.etdr.gov.hu honlapokon tekinthetik meg. Amennyiben a társasházzal szomszédos ingatlan beépítetlen, üres építési telek kérjük, hogy a közös képviselők kísérjék figyelemmel az említett honlapokat.

Az építési engedélyezési eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is az eljáró hatóságnál tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba.

Az építkezés megkezdése előtt a kivitelező csak az építési engedély feltételei szerinti, szükséges állapotfelmérést végzi el a szomszédos ingatlanokon álló építmények állagával összefüggésben. Az építési munkák következtében a szomszédos ingatlanban keletkezett károk elhárításáról az építtetőnek kell gondoskodnia és azok helyreállítása is az építtetőt terheli, ezért az állapotrögzítő jegyzőkönyvet – fotómelléklettel – célszerű a kivitelezőnek és a társasháznak közösen elkészíteni. A lakók együttműködése különösen fontos, hogy a lakásokba a kivitelező munkatársait beengedjék és segítsék a munkájukat.

A kivitelezés megkezdése előtt a munkaterületet le kell határolni és azon közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni

•    az építtető nevét, megnevezését,

•    az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az építési engedély számát,

•    a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát,

•    a tervező nevét, megnevezését,

•    építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését és elérhetőségét,

•    az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét.

Minden beruházással kapcsolatban az építési folyamatban résztvevők, építtető, tervező, kivitelező elektronikus építési naplót vezet, mely alapján az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi.

Bármilyen probléma észlelése esetén először érdemes a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel felvenni a kapcsolatot.

Józsefváros folyamatban lévő építési engedélyezési eljárásaival, folyamatban lévő építkezéseivel kapcsolatos ügyekben 2020. március 1-től a BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Nyugat-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály Budapest V. kerület Sas utca 19. sz. alatti irodájához fordulhatnak.

Amennyiben az épület állagában következik be bármilyen probléma (ázás, repedés, süllyedés), ami részben a lakások komfortérzetét, részben akár a lakhatást veszélyezteti, illetve szabálytalan építkezés folyik szintén a BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Nyugat-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztályához kell fordulni.

A kivitelezés során észlelt zaj mértékével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztályához lehet fordulni.

A hétvégi munkavégzéssel kapcsolatos problémákat szintén a Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztályának kell jelezni.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!