Helyiségbérleti lehetőségek civil és egyházi szervezeteknek a Józsefvárosi Önkormányzatnál

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Helyiségbérleti lehetőségek civil és egyházi szervezeteknek a Józsefvárosi Önkormányzatnál

A Józsefvárosi Önkormányzat számára fontos, hogy a kerületben sok szervezet találjon otthonra és ezzel gazdagodjon a kerületi kulturális, közösségi élete. Ennek érdekében a Képviselő-testület módosította a kedvezményes helyiségbérlet szabályozását.

Frissítve: 2022. április

Hogyan lehet kedvezményes bérleti díjon helyiséget bérelni a Józsefvárosi Önkormányzattól?

Kedvezményes helyiségbérlet kizárólag az erre a célra kijelölt helyiségek esetén lehetséges. A helyiségeket első alkalommal 2022. májusában jelöli majd ki a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság (továbbiakban: Tulajdonosi Bizottság). A kedvezményes bérleti díjon kiadható helyiségek bérleti jogát kizárólag nyilvános pályázati eljárás keretében lehet elnyerni.

Van-e lehetőség pályázati eljáráson kívül bérbe venni helyiséget kedvezményes bérleti díjon?

Nincs.

Kik pályázhatnak kedvezményes helyiségbérletre?

Szükségesnek láttuk a pályázók körének bővítését. Pályázhatnak kedvezményes helyiség bérletre:

a)    természetes személy, egyéni vállalkozó vagy legalább 1 éve bejegyzett és működő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet;

b)    aki a saját profiljának megfelelő, önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó a kerület számára is hasznos feladatokat vállal, hozzájárulva Józsefváros fejlődéséhez, a kulturális, és közösségi élet színesebbé tételéhez.

Melyek az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységek?

A tevékenységek köre sokrétű, az alábbiakat tartalmazza:

–    egészségügyi prevenció, egészséges életmód segítése,

–    szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése),

–    gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,

–    oktatás és köznevelés,

–    képzés, képességfejlesztés,

–    kulturális tevékenység, közművelődési tevékenység,

–    művészeti tevékenység,

–    sport, ifjúsági ügyek,

–    nemzetiségi ügyek,

–    esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenység,

–    idősekkel kapcsolatos tevékenység ellátása

Mekkora a kedvezményes bérleti díj?

A kedvezményes bérleti díj mértéke a helyiség után fizetendő közös költség (kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló épület esetén a helyiségre négyzetméter alapján megállapított, arányosan fizetendő üzemeltetési költség) összege. Praktikusan a bérlő a közös költség összegét kétszer fizeti ki, egyszer mint közös költség, egyszer pedig mint bérleti díj.

Milyen egyéb fizetési kötelezettségei vannak a szervezetnek, személyeknek a kedvezményes bérleti díj fizetés mellett?

–    A szervezetnek a bérleti díjon felül meg kell fizetnie a közüzemi és különszolgáltatási díjakat is, ideértve a közös költséget, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló épület esetén az üzemeltetési költséget is.

–    A szerződés megkötése előtt a bruttó bérleti díj mértékével megegyező mértékű óvadékot köteles megfizetni (kaució), ami a szerződés megszűnése esetén – amennyiben abból nem került levonásra összeg – visszajár.

–    A bérlőnek egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell tennie közjegyző előtt, amelynek összege szintén a bérlőt terheli. A közjegyzői okirat végrehajtható, vagyis amennyiben a bérlő bérleti díjat nem fizeti, a JGK-nak lehetősége van közjegyző előtt felmondani a szerződést, és erre a felmondásra alapozva közvetlenül végrehajtást kezdeményezni (pénzfizetésre és kiürítésre).

–    A bérleti díjat, valamint a közös költséget a szervezetnek – függetlenül attól, hogy a szervezet ÁFA fizetésre kötelezett-e – az általános forgalmi adóval (27%) együtt kell megfizetnie.

Ki dönt a kedvezményes bérbeadásról?

A pályázati eljárás végeztével a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára a Tulajdonosi Bizottság dönt a pályázat eredményéről, valamint a bérbeadásról. Ekkor születik az Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásról is.

Milyen tartalommal jön létre az együttműködési megállapodás?

Az együttműködési megállapodás rögzíti, hogy a nyertes pályázó honlapján, sajtómegjelenésein köteles támogatóként feltüntetni az Önkormányzatot, nyilvános eseményeiről elektronikus úton értesítést, meghívót küld az Önkormányzat részére, a szakmai tervben megjelölt tevékenységeket a helyiségben folyamatosan folytatja, minden év március 31. napjáig tárgyévet megelőző évről éves beszámolót, a tárgyévről éves szakmai tervet nyújt be.

Mi történik, ha az Önkormányzat nem fogadja el a szakmai beszámolót, vagy a szakmai tervet?

Amennyiben a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság nem fogadja el a szervezet beszámolóját a Tulajdonosi Bizottság kétféle döntést hozhat:

•    megvonhatja a bérleti díjkedvezményt, és a kedvezmény nélküli bérleti díjat állapíthat meg,

•    vagy felmondhatja a bérleti szerződést.

Kaphat-e bérleti díj kedvezményt a szervezet, személy a helyiség felújításáért cserébe?

Nem.

Határozott vagy határozatlan ideig tart a bérleti szerződés?

A bérleti szerződés határozott időre, 5 évre köthető, amely meghosszabbítható.

Vonatkozó szabályok:

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet: https://old.jozsefvaros.hu/rendeletek/3015_2012_66_budapest_jozsefvarosi_onkormanyzat_vagyonarol.pdf

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet: https://old.jozsefvaros.hu/rendeletek/2907_2013_35_az_onkormanyzat_tulajdonaban_allo.pdf

Hol kaphat további információt és segítséget?

Ha Ön önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet részére szeretne helyiséget bérelni a Józsefvárosi Önkormányzattól, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Helyiséggazdálkodási irodájával, melynek elérhetőségeit itt találja: http://jgk.hu/193-helyiseggazdalkodasi-iroda

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!