Helyiségbérleti lehetőségek civil és egyházi szervezeteknek a Józsefvárosi Önkormányzatnál

event_available Utolsó frissítés:

A Józsefvárosi Önkormányzat számára fontos, hogy a kerületben sok szervezet találjon otthonra és ezzel gazdagodjon a kerületi kulturális, közösségi élete. Ennek érdekében a Képviselő-testület módosította a kedvezményes helyiségbérlet szabályozását.

Frissítve: 2022. április

Hogyan lehet kedvezményes bérleti díjon helyiséget bérelni a Józsefvárosi Önkormányzattól?

Kedvezményes helyiségbérlet kizárólag az erre a célra kijelölt helyiségek esetén lehetséges. A helyiségeket első alkalommal 2022. májusában jelöli majd ki a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság (továbbiakban: Tulajdonosi Bizottság). A kedvezményes bérleti díjon kiadható helyiségek bérleti jogát kizárólag nyilvános pályázati eljárás keretében lehet elnyerni.

Van-e lehetőség pályázati eljáráson kívül bérbe venni helyiséget kedvezményes bérleti díjon?

Nincs.

Kik pályázhatnak kedvezményes helyiségbérletre?

Szükségesnek láttuk a pályázók körének bővítését. Pályázhatnak kedvezményes helyiség bérletre:

a)    természetes személy, egyéni vállalkozó vagy legalább 1 éve bejegyzett és működő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet;

b)    aki a saját profiljának megfelelő, önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó a kerület számára is hasznos feladatokat vállal, hozzájárulva Józsefváros fejlődéséhez, a kulturális, és közösségi élet színesebbé tételéhez.

Melyek az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységek?

A tevékenységek köre sokrétű, az alábbiakat tartalmazza:

–    egészségügyi prevenció, egészséges életmód segítése,

–    szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése),

–    gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,

–    oktatás és köznevelés,

–    képzés, képességfejlesztés,

–    kulturális tevékenység, közművelődési tevékenység,

–    művészeti tevékenység,

–    sport, ifjúsági ügyek,

–    nemzetiségi ügyek,

–    esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenység,

–    idősekkel kapcsolatos tevékenység ellátása

Mekkora a kedvezményes bérleti díj?

A kedvezményes bérleti díj mértéke a helyiség után fizetendő közös költség (kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló épület esetén a helyiségre négyzetméter alapján megállapított, arányosan fizetendő üzemeltetési költség) összege. Praktikusan a bérlő a közös költség összegét kétszer fizeti ki, egyszer mint közös költség, egyszer pedig mint bérleti díj.

Milyen egyéb fizetési kötelezettségei vannak a szervezetnek, személyeknek a kedvezményes bérleti díj fizetés mellett?

–    A szervezetnek a bérleti díjon felül meg kell fizetnie a közüzemi és különszolgáltatási díjakat is, ideértve a közös költséget, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló épület esetén az üzemeltetési költséget is.

–    A szerződés megkötése előtt a bruttó bérleti díj mértékével megegyező mértékű óvadékot köteles megfizetni (kaució), ami a szerződés megszűnése esetén – amennyiben abból nem került levonásra összeg – visszajár.

–    A bérlőnek egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell tennie közjegyző előtt, amelynek összege szintén a bérlőt terheli. A közjegyzői okirat végrehajtható, vagyis amennyiben a bérlő bérleti díjat nem fizeti, a JGK-nak lehetősége van közjegyző előtt felmondani a szerződést, és erre a felmondásra alapozva közvetlenül végrehajtást kezdeményezni (pénzfizetésre és kiürítésre).

–    A bérleti díjat, valamint a közös költséget a szervezetnek – függetlenül attól, hogy a szervezet ÁFA fizetésre kötelezett-e – az általános forgalmi adóval (27%) együtt kell megfizetnie.

Ki dönt a kedvezményes bérbeadásról?

A pályázati eljárás végeztével a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára a Tulajdonosi Bizottság dönt a pályázat eredményéről, valamint a bérbeadásról. Ekkor születik az Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásról is.

Milyen tartalommal jön létre az együttműködési megállapodás?

Az együttműködési megállapodás rögzíti, hogy a nyertes pályázó honlapján, sajtómegjelenésein köteles támogatóként feltüntetni az Önkormányzatot, nyilvános eseményeiről elektronikus úton értesítést, meghívót küld az Önkormányzat részére, a szakmai tervben megjelölt tevékenységeket a helyiségben folyamatosan folytatja, minden év március 31. napjáig tárgyévet megelőző évről éves beszámolót, a tárgyévről éves szakmai tervet nyújt be.

Mi történik, ha az Önkormányzat nem fogadja el a szakmai beszámolót, vagy a szakmai tervet?

Amennyiben a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság nem fogadja el a szervezet beszámolóját a Tulajdonosi Bizottság kétféle döntést hozhat:

•    megvonhatja a bérleti díjkedvezményt, és a kedvezmény nélküli bérleti díjat állapíthat meg,

•    vagy felmondhatja a bérleti szerződést.

Kaphat-e bérleti díj kedvezményt a szervezet, személy a helyiség felújításáért cserébe?

Nem.

Határozott vagy határozatlan ideig tart a bérleti szerződés?

A bérleti szerződés határozott időre, 5 évre köthető, amely meghosszabbítható.

Vonatkozó szabályok:

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet: https://old.jozsefvaros.hu/rendeletek/3015_2012_66_budapest_jozsefvarosi_onkormanyzat_vagyonarol.pdf

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet: https://old.jozsefvaros.hu/rendeletek/2907_2013_35_az_onkormanyzat_tulajdonaban_allo.pdf

Hol kaphat további információt és segítséget?

Ha Ön önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet részére szeretne helyiséget bérelni a Józsefvárosi Önkormányzattól, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Helyiséggazdálkodási irodájával, melynek elérhetőségeit itt találja: http://jgk.hu/193-helyiseggazdalkodasi-iroda

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!