Körzeti rendész szolgálat

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Körzeti rendész szolgálat

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet Körzeti Rendész Szolgálatában hét körzeti rendész teljesít szolgálatot.

A körzeti rendészek a Közterület-felügyelet munkatársai és választókerületenként „jó gazdaként” figyelnek az adott körzet biztonságára. Feladatuk a helyi lakókkal, civil szervezetekkel, boltokkal, idősklubokkal, iskolákkal, óvodákkal, szociális segítő, egészségügyi szervezetekkel, vállalkozásokkal, különféle társadalmi csoportokkal való közvetlen kapcsolattartás annak érdekében, hogy a különféle problémák eljussanak az önkormányzathoz, és minél gyorsabban, hatékonyabban tudjunk közösen megoldást találni rájuk. Ezen felül a rendészek dolga, hogy részt vegyenek a különféle bűnmegelőzési programokban, az áldozatoknak és potenciálisan áldozattá váló lakosokat informálják, segítsék, illetve a lakosok közösségi együttélés érintő problémáiban közvetlen segítséget nyújtsanak. A körzeti rendészek kapcsolatban állnak a rendőrség adott területért felelős körzeti megbízottjával, így a rendőrség munkájával összehangoltan hatékonyabban, gyorsabban fel tudnak lépni az elkövetőkkel szemben, ha erre szükség van.

Ha olyan problémával állnak szemben, ami régóta nem oldódik meg az adott kerületrészben, amit részleteiben szeretnének átbeszélni a felügyelet munkatársával, megoldási javaslatuk, észrevételük lenne vele kapcsolatban, vagy úgy érzik, hogy több szervezet, szervezeti egység összehangolt munkájára lenne szükség a megoldáshoz, akkor érdemes a körzeti rendészekhez fordulniuk. A rendészek évek óta tevékenykednek az adott körzetekben, így nagy helyismerettel és tapasztalattal rendelkeznek. Akár emailben, akár telefonon bátran keressék őket!

Körzeti Rendész Szolgálat tagjai: 

1 és 2. választókörzet: Fodor Csaba (06-20/585-6611, fodorcs@jozsefvaros.hu)

Blaha Lujza tér, Rákóczi út, Múzeum körút, Kálvin tér, Üllői út, Kisfaludy utca, 32-esek tere, József körút által határolt terület

Fodor Csabának szinte nem telik el napja anélkül, hogy ne járna a Palotanegyedben, hiszen immár nemcsak Múzeum körúti otthona, hanem munkája is ide köti. Húsz éve dolgozik közterület-felügyelőként, a józsefvárosi csapathoz 2013-ban csatlakozott. A körzetében lévő feladatokról szólva elmondta, hogy a széleskörű tájékoztatás ellenére még mindig sok olyan ház van, ahol nem tudják, hogy az előttük lévő járdaszakasz tisztán tartása a tulajdonosok feladata, erre még sokszor fel kell hívni a figyelmet. „Mindig a rend híve voltam, de nálam a hangsúly a megelőzésen van” – mondja, majd példaként említi, hogy már ősszel jelzi a közös képviselőknek, hogy télen a síkosságmentesítésre is oda kell figyelni. Szerinte a bírságolás csak a végső eszköz, amit figyelmeztetések sorozata előz meg. „Inkább megpróbálom meggyőzni a szabályszegőket: hiszen emberek vagyunk, egy közösségben élünk” – hangsúlyozza. Ha kell, figyelmezteti a teraszokat üzemeltető vendéglátóhelyeket a lakók éjszakai nyugalmának biztosítására, illetve együttműködik a környék civil szervezeteivel, intézményeivel, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ munkatársaival is a rendezettebb környezetért. Fodor Csaba szerint a lakosok már most – három hónap után – is látják, hogy a körzeti rendészek az ő érdekükben dolgoznak, ezért azzal lenne elégedett, ha az elért eredményeket fenn tudnák tartani, illetve tovább fejlődnének.

3. és 5. választókörzet:

Kérjük, ha ebben a körzetben él és kérdése vagy bejelentése van, hívja a Közterület-Felügyelet 0680-204-618-as ingyenes zöld számát!

4. választókörzet: Horváth Gábor (06-20/373-3179, horvathg@jozsefvaros.hu)

A Rákóczi út, Fiumei út, Dologház utca, Kun utca, Bauer Sándor utca, Homok utca, Kis Fuvaros utca, Nagy Fuvaros utca, Kiss József utca által határolt terület

Horváth Gábor a Józsefvárosi Közterület-felügyelethez 2010-ben csatlakozott, korábban egy parkolási társaságnál dolgozott szintén a kerületben.

Mint mondja: négy évig teljesített szolgálatot a térfigyelő központban, a körzetét és az egész kerületet jól ismeri, így a megoldandó problémákkal is tisztában van. Ezek közé a köztisztasági szabálysértéseket és a közterületi alkoholfogyasztást sorolta, illetve elmondása szerint időnként parkolással kapcsolatos szabályszegések is előfordulnak az Erkel Színház környékén. „Emellett a II. János Pál pápa téren sok lakossági panasz érkezik a kutyásokra, hogy póráz nélkül sétáltatják a kedvenceiket. De szerencsére ezen a téren is egyre inkább változás tapasztalható. Én annak a híve vagyok, hogy a bírságolás a végső eszköz legyen. Inkább megpróbálom megértetni az gazdikkal, hogy miért kell pórázon vinni az ebet, és összeszedni a kutyapiszkot. Úgy látom, egyre többen betartják a szabályokat” – meséli. Horváth Gábor célja hogy a közterületen rend legyen, szeretne a lakosokkal jó kapcsolatot ápolni, és ezt úgy kívánja elérni, hogy a panaszokat, észrevételeket szeretné a legrövidebb időn belül megoldani. Példaként említette, hogy megkereste a megfelelő szerveket azzal a lakossági igénnyel, hogy a Berzsenyi utca és a II. János Pál pápa tér kereszteződésére is kerüljön gyalogátkelőhely. A négyes körzet rendésze a jövőben szeretné jobban megismertetni magát a környéken élőkkel, dolgozókkal. „Szeretném tudatosítani bennük, hogy nem azért vagyok itt, hogy mindenkit megbírságoljak, hanem, hogy közösen még élhetőbbé tegyük ezt a környéket” – hangsúlyozta

6. választókörzet: Velkei Ferenc (06-20/352-8748, velkeif@jozsefvaros.hu)

Tavaszmező utca, Mátyás tér, Bauer Sándor utca, Teleki László tér, Szerdahelyi utca, Dobozi utca, Magdolna utca, Szigetvári utca, Baross utca határolta terület

Velkei Ferenc 2017-ben került a Józsefvárosi Közterület-felügyelethez, előtte azonban több mint 10 éve dolgozott közterület-felügyelőként. Körzete jellemző problémái a közterületen való alkoholfogyasztás, különböző köztisztasági szabálysértések, valamint az illegális hulladéklerakás. Mivel itt lakik, jó kapcsolatot ápol a körzetében lakókkal, helyi kutyásokkal, akikkel kutyásként napi szinten találkozik. „A körzet lakói sok problémával fordulnak hozzám ez által szolgálaton kívül is, amikre az esetek többségében sikerül megoldást találni. Az itt lakók problémája az enyém is. Testhezállónak tartom, hogy felelős vagyok egy körzetért, és ehhez szerencsére minden kapcsolat és segítség adott, hogy ez rendben is legyen. Véleményem szerint az itt lakóknak is fontos, hogy a lakókörnyezetük rendezett és tiszta, valamint biztonságos legyen. Ehhez azonban elengedhetetlen az itt élők segítsége, együttműködése ” – mondta. Velkei Ferenc hisz abban, hogy sok esetben elég a figyelmeztetés, ezzel próbálva megcáfolni azt a képet is, hogy a felügyelők csak bírságolni tudnak.

7. választókörzet: Francz Zsolt (06-20/215 1902, franczzs@jozsefvaros.hu)

A Baross utca, Horváth Mihály tér, Leonardo Da Vinci utca, Práter utca, Szigony utca, Tömő utca, Illés utca, Korányi Sándor utca, Üllői út, Kisfaludy utca által határolt terület.

Francz Zsolt korábban több területen is kipróbálta magát, de szerinte a közterület-felügyeleti munka az igazán hozzá való, amihez fontosnak tartja a jó kommunikációs képességet. A kerületet jól ismeri, hiszen több mint 20 éve józsefvárosi lakos, a lakóhelye lett a körzete is. Mint mondja, sok ismerőssel találkozik a munkája során, nagy segítséget jelent számára a helyismeret. A 7-es körzet rendésze szerint a körzeti rendészet egy közvetlen kommunikációs csatorna a lakosság és az önkormányzat között. Rajtuk keresztül személyesebbé válik az ügyek megoldása, hiszen minden felvetéssel foglalkoznak, amennyiben a hatáskörükön kívül esik, megkeresik az ügy megfelelő illetékesét. A rendőrkapitányság körzeti megbízottjával például napi kapcsolatban van. Mint Francz Zsolt mondja, a nyolcas körzetre a közterületi alkoholfogyasztás, az illegális hulladéklerakás a jellemző probléma, a Corvin sétányon pedig az építkezéssel járó zaj és porszennyezés kapcsán vannak panaszok. „Nekem a lakosság érdekeit kell szem előtt tartanom” – vallja, ezért akár munkaidőn túl is intézkedik a megoldás érdekében. Állítása szerint, megfelelő kommunikációval a lakosok közvetlenebbé válnak, és jobban mernek segítséget kérni. A 7-es és 8-as körzet rendésze azt szeretné elérni, hogy a jelenlegi tendencia folytatódjon, és még rendezettebb legyen a kerület.

8. választókörzet: Ember Beáta (06-20/932-9427, emberb@jozsefvaros.hu)

A Baross utca, Szigony utcai lakótelep, Losonci tér, Illés utca, Tömő utca, Szigony utca, Práter utca, Leonardo da Vinci utca határolta terület.

Ember Beáta 2018. december elsejével vette át a 8-as számú körzetet. A Józsefvárosi Közterület-felügyelethez 2013-ban csatlakozott, ám a feladatok már akkor sem voltak ismeretlenek számára, hiszen korábban is közterület-felügyelőként dolgozott. A kerületet jó ismeri, Józsefvárosban született és itt is nőtt fel. Mint mondja: mivel igazán a szíve ügyének érzi a kerület sorsát és szívvel-lélekkel próbál segíteni a lakosoknak, illetve a lakosok és az önkormányzat között egyfajta közvetítői szerepet is be tud tölteni, így biztosan jó helyre került. Beáta szerint minden körzetnek megvannak a maga sajátosságai, megoldandó feladatai. A 8-as körzetben található lakótelep adottsága, hogy viszonylag kis területen sok ember él. Az egyik legfontosabb megoldandó feladatnak a közterületen való alkoholfogyasztást és a hangoskodást tartja, amely főleg a Baross utca – Szigony utca környékén jellemző. A 8-as körzet rendésze szerint ennek megoldásában segítséget jelenthet a közösségi együttélésre vonatkozó szabályozás, amelyet legutóbb decemberben szigorítottak. A rövidtávú céljai között szerepel, hogy a területén lévő építkezések a lehető legkevesebb bosszúságot okozzák a   környéken élőknek, hosszú távon viszont azt szeretné, hogy a nyolcas körzet még rendezettebb, még szebb legyen. „A lakosoknak ennek elérése érdekében azt javaslom, hogy bátran jelezzék felém a megoldandó feladatokat, megpróbálok a lehető legrövidebb idő alatt megoldást találni rájuk” –

9-10. választókörzet: Varjú Ferenc (06-20/20 567 3356, varjuf@jozsefvaros.hu)

A Baross utca, Kálvária tér, Diószegi Sámuel utca, Korányi Sándor utca, Illés utca, Losonci tér, Szigetvári utca, Magdolna utca, Koszorú utca határolta terület.

Varju Ferenc korábban biztonsági őrként és karbantartóként is dolgozott. A kerületben él, és mint mondja a munkában rejlő kihívás vitte a közterület-felügyelethez. Kezdetben nagy kihívásnak érezte a területen elvégzendő feladatokat, mára azonban úgy látja, minden megvalósítható a megfelelő eszközökkel. Ilyen a lakosokkal, a közös képviselőkkel való kommunikáció. Ezen a téren – úgy érzi – nagy előrelépés történt. Eljutott oda, hogy a területen élők bizalommal felkeresik. A 9-es körzetre jellemző probléma az illegális szemételhelyezés, illetve a rendőrségi hatáskörbe tartozó ügyek. Éppen ezért szoros kapcsolatot ápol a körzet rendőri megbízottjával és a társhatóságokkal, hogy hatékonyan tudja tájékoztatni a lakókat a felmerülő kérdések illetékességéről.

11-12. választókörzet: Zsohár Attila (06-20/20 297 5606, zsohara@jozsefvaros.hu)

Zsohár Attila 2016 novemberétől tagja a józsefvárosi közterület-felügyeletnek. A korábban masszőrként dolgozó, illetve harcművészet oktatással foglalkozó közterület-felügyelő a Százados negyed és a Tisztviselőtelep körzeti rendésze. Mint mondja az előzetes felmérések szerint a Tisztviselőtelepen a szomszédos sportcsarnok rendezvényei alatti megnövekedett forgalomra kell megoldást találni, a Százados negyedben a legnagyobb kihívást a kőbányai oldalról áttévedő bódult állapotú személyek jelentik. A 11-es és 12-es körzet rendésze az egyik legfontosabb feladatának azt tartja, hogy megismertesse magát a körzetében élőkkel, hogy tudják, hozzá bátran fordulhatnak. Szerinte a jogkövetést úgy lehethatékonyabbá tenni, ha jobban odafigyelünk a lakosokra. „Szeretnénk, ha a lakosoknak beépülne a mindennapjaikba, hogy minket körzeti rendészeket kereshetnek” – mondja, majd hozzáteszi „a cél nem az, hogy bírságoljunk, hanem, hogy a megelőzésre tegyük a hangsúlyt, ami el is érhető, ha feltárjuk, mi van a problémák mögött. Zsohár Attila azzal lenne elégedett, ha a lakosok jobban odafigyelnének egymásra.

(A körzeti rendészek bemutatkozásai a Józsefváros Újság interjúinak szerkesztett változata.)

Az alábbi táblázatban feltüntettük, hogy mely gyakran felmerülő problémákkal érdemes a Közterület-felügyeletet, illetve a rendőrséget keresni.

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet központi elérhetőségei:

 

Éjjel-nappal folyamatosan működő, ingyenesen hívható zöld szám: 0680204618

E-mail: jkf@jozsefvaros.hu.hu

Személyesen: József u. 15., bejárat a Német utca felől

Ha munkaidőn kívül szeretnének panaszt, problémát bejelenteni, vagy valamilyen sürgős ügyben szeretnék, hogy a Közterület-felügyelet eljárjon, akkor javasoljuk, hogy a 0-24-ben hívható zöld számot hívják!

 

Az önkormányzat garantálja, hogy a telefonon érkezett ügyek esetében azonnali intézkedést követő munkanapon visszajeleznek telefonon a lakosnak az intézkedés kimeneteléről, ha megadja telefonszámát. Az írásban, illetve a szóban tett bejelentésekre írásban adnak választ 8 napon belül.

Panasztételi lehetőség:

Akinek a közterület-felügyelő intézkedése, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette, panasszal fordulhat a rendőrséghez. (A 2012. évi CXX. törvény – az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról – 22. §. (4) bekezdés b) pontja alapján a panaszos, a felügyelői intézkedés, vagy annak elmulasztása miatt illetve a kényszerítő eszköz alkalmazását követő legfeljebb 3 hónapon belül fordulhat panaszával a rendőrséghez.) Továbbá a 3/2020. (III.11.) számú polgármesteri és jegyzői együttes utasítás – a közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendjéről – szerint Józsefváros Jegyzőjéhez is fordulhat panaszával.  Továbbá személyesen is panaszt tehet a Közterület-felügyeleti Ügyosztály ügyfélszolgálatán a Német u. 15. szám alatt, illetve a jkf@jozsefvaros.hu email címen, az ügyosztály vezetőjénél. Minden esetben értesítik a panaszost az ügy kimenetelével kapcsolatban, általában azon a fórumon keresztül, ahogyan a panaszát megtette.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!