Külföldről beutazó személyekre vonatkozó szabályok a Covid-járvány alatt

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

  Külföldről beutazó személyekre vonatkozó szabályok a Covid-járvány alatt
Információ magyar és külföldi állampolgároknak.

(Frissítve: 2020. november 1)

Általános információk a Covid járvánnyal kapcsolatban itt >>>

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BEUTAZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A magyar állampolgárok szabadon, külön engedély nélkül beléphetnek Magyarországra. A szabad belépés azonban nem jelenti azt, hogy karanténba sem kell menniük. Jelenleg a karantén – kevés kivételtől eltekintve – kötelező a külföldről hazatérőknek.

A belépéskor az Országos Mentőszolgálat egészségügyi vizsgálatot végezhet.

Ha van fertőzésgyanú:

Ha koronavírus-fertőzés gyanúja merül fel, kijelölt karanténba vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténba kell vonulni.

Ha nincs fertőzésgyanú:

Ha nem merül fel koronavírus-fertőzés gyanúja, akkor kötelező otthoni karanténba (hatósági házi karanténba) vonulni 10 napra a lakóhelyen vagy a tartózkodási helyen.

Ha nem merül fel koronavírus-fertőzés gyanúja, de az adott személynek nincs magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye, akkor 10 napra államilag kijelölt karanténba vagy hatósági házi karanténba kell vonulnia.

Ha már átesett a betegségen:

Nem kell karanténba vonulnia annak, aki valamilyen hivatalos irattal (pl. zárójelentéssel, egészségügyi szolgáltató vagy hatóság által kiállított más igazolással) bizonyítja, hogy az országba történő belépését megelőző 6 hónapon belül már átesett a koronavírus-fertőzésen.

A karantén elrendelés, külön döntés nélkül, automatikusan, a belépéssel vonatkozik mindenkire, a rendőrség csak tájékoztat ennek tényéről.
A döntésről nem kell határozatot kell hozni, és a hatósági házi karantént már attól a pillanattól kötelező betartani, hogy a döntést szóban közlik, tehát el kell indulni a meghatározott címre. Beutazás esetén a döntést a rendőr közli, és a karantén automatikusan, a belépéssel vonatkozik mindenkire, a rendőrség csak tájékoztat ennek tényéről. (hiszen vele találkozik az, aki átlépi a határt).

A hatósági házi karantén szabályainak betartását a rendőrség szúrópróbaszerűen ellenőrzi. A rendőrség automatikusan megkapja azon személyek listáját, akik esetében a hatósági házi karatén elrendelésére és az egyéb járványügyi intézkedésekre sor került, hogy ellenőrzési feladatait el tudja látni. Vagyis az illetékes rendőrkapitányság mindig tudja, hogy az illetékességi területén kik vannak karanténban. Ha valaki a hatósági házi karantén idején elhagyja a lakást, akkor igazoltatás esetén ez ki fog derülni.

Eddig csak lehetőség volt, mostantól viszont kötelező használni a karanténkövető applikációt mindazoknak, akiknek erre alkalmas telefonjuk van. Az app folyamatosan továbbítja a rendőrségnek a helyadatainkat, és amikor értesítést küld, 15 percen belül szelfit kell készítenünk, amely alapján a telefonra telepített arcfelismerő program ellenőrzi a személyazonosságunkat. A rendőrség csak akkor ellenőrizhet személyesen, ha felmerül, hogy megszegtük a karantén szabályait, vagy nem használjuk az előírás szerint az appot. Az app itt elérhető: https://hazikaranten.hu/

Mentesülés a karantén alól

1.    KÖTELEZŐ MENTESÍTÉS:

Amennyiben a 10 napot megelőzően szeretnék elhagyni a kijelölt hatósági házi karantént, abban az esetben mentesség iránti kérelmet szükséges benyújtani elektronikusan, ügyfélkapun, vagy a rendőrség oldalán kell kitölteni. A kérelmeket alapvetően ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül kell benyújtani, de akinek ilyenje nincs, a rendőrség honlapján lévő űrlapokat is használhatja. Bizonyos kérelmeket angolul is be lehet adni.
https://ugyintezes.police.hu/web/guest/uj-ugy-inditasa/

Kiválasztani a „Járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos beadványok” fület, majd a megfelelő ügycsoportot:

Határátlépéshez kapcsolódó PCR negatív eredményéről tájékoztató megküldése

Karanténkötelezett személy negatív PCR teszt eredményének beküldése karanténkötelezettség alóli jogszabályi mentesülés érdekében (ügyfélkapu / szervezeti tárhely regisztrációval rendelkezők részére)

Magyarországra történő belépést megelőző határátlépési adatközlés (előregisztráció)

A jogszabályi rendelkezések alapján a határellenőrzést végző rendőri szerv – a járvány terjedésének megelőzésére, illetve a lakosság egészségének védelmére tekintettel a karanténkötelezettség ellenőrzése céljából – a karanténkötelezett adatait Magyarországra történő belépésekor rögzíti. A belépéskor végrehajtandó adminisztrációs eljárás időtartamának lerövidítése érdekében az állampolgárnak – az űrlap kitöltésével – lehetősége van az előzetes adatközlésre.

PCR teszt időpontjáról tájékoztatás megküldése

Karanténkötelezett személy PCR szűrésen való megjelenése idejének és helyének bejelentése (ügyfélkapu / szervezeti tárhely regisztrációval rendelkezők részére)

Karanténkötelezett személy PCR szűrésen való megjelenése idejének és helyének bejelentése (bejelentkezés nélkül)

Államhatáron történő beutazáshoz méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem beutazáshoz (ügyfélkapu / szervezeti tárhely regisztrációval rendelkezők részére)

Államhatáron történő beutazáshoz és méltányossági kérelemhez űrlap (bejelentkezés nélkül)

Fellebbezés beutazási engedély tárgyában (ügyfélkapu / szervezeti tárhely regisztrációval rendelkezők részére)

Fellebbezés beutazási engedély tárgyában (bejelentkezés nélkül)

A kérvényben az alábbi dokumentumokat mindenképpen csatolni kell:

– 3.000 Ft-os illeték befizetéséről szóló igazolás,

– Negatív PCR típusú koronavírus-teszt eredmény (2 db, maximum öt nap, minimum 48 órás különbséggel) – ez a vizsgálatok elvégzését követően utólag csatolható

2. MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPÚ MENTESÍTÉS:

A hatósági házi karantént elrendelő járványügyi hatóságtól kérhető, hogy az ügy egyéni körülményeire tekintettel a hatóság mentesítse az érintettet a karanténkötelezettség alól, vagy állapítson meg számára enyhébb magatartásszabályokat (például a karantén korlátozott elhagyásának lehetőségét). A járványügyi hatóság a kérelmet szakmai szempontból mérlegeli, és annak nem köteles eleget tenni

Figyelem! Ha a hatóság azt állítja, hogy ilyen jogköre nem létezik, érdemes felhívni a figyelmét az egészségügyről szóló törvény 67/A. § (4) bekezdésében foglaltakra, mely innen letölthető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.tv

3. ENYHÉBB BEUTAZÁSI ÉS KARANTÉN SZABÁLYOK:

A. Kapcsolt vállalkozásokat érintő üzleti ügyekben

B. Ingázás

C. Az üzleti, illetve gazdasági célból utazók

D. Egyes országokból belépéskor az általánoshoz képest enyhébb karanténszabályokat alkalmaznak, vagy nincs is előírva karantén

E. Bárki, aki már átesett a betegségen

F. Teherforgalom

G. Egyes sporttal és kulturális eseményekkel kapcsolatos utazások

MINTAVÉTEL (TESZTELÉS)

Mintavétel (tesztelés) céljából a kijelölt intézmények valamelyikével szükséges felvenni a kapcsolatot, amelynek tételes listája az alábbi felületen tekinthető meg: https://www.nnk.gov.hu/index.php/mintavetel-celjabol-felkeresheto-intezmenyek

A teszt elvégzése díjköteles, amelynek hatósági ára 19.500,- Ft

A mintavételi helyek felkereséséhez tömegközlekedési eszközt nem lehet igénybe venni, és előzetesen egyeztetett időpontban, maszkban kell érkezni.
A karantén elhagyására – tesztelési céllal – bejelentést kell tenni, amelynek tartalmaznia kell a mintavétel pontos idejét és a helyszínt is meg kell adni.
Az elkészült eredmények az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) felületén keresztül vagy e-mailben kerülnek kiküldésre az érintettnek, továbbá az egészségügyi hatóságnak.

2020. szeptember 5-étől csak a második tesztet kötelező Magyarországon végeztetni. Az első tesztet külföldön is meg lehet csináltatni, és az eredményét figyelembe fogják venni, ha:

•    az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatról – SARS-CoV-2 PCR tesztről – van szó;

•    az alábbi országok valamelyikében végezték el:

o    a schengeni térség valamelyik országában;

o    az Amerikai Egyesült Államokban; vagy

o    Kanadában

•    és az eredményét magyar vagy angol nyelvű okirat igazolja.

Ha mindkét teszt eredménye negatív, a karantént fel kell oldani (tehát a hatóság nem mérlegelhet, kötelező ezt a döntést hoznia). Az eddigi tapasztalatok alapján a mentesítés majdnem annyi ideig tart, mint a karantén időtartama.

A hatóság a tapasztalatok szerint nagy késéssel csak a pozitív esetekben keresi a pácienseket. A negatív leletek (illetve minden egészségügyi lelet) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) lakossági oldalán ügyfélkóddal, TAJ szám ismeretében lekövethető: http://www.oep.hu/

Ha az egészségügyi vizsgálat negatív eredménye alapján a karanténkötelezett kormányrendeletben meghatározottak szerint a hatósági házi karantén alól mentesül, a karanténkötelezett az egészségügyi vizsgálat eredményét

a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap,

b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség hivatalos honlapján elérhető intelligens űrlap kitöltésével és beküldésével magyar vagy angol nyelven mutathatja be a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére, amely az egészségügyi vizsgálat eredményének beérkezését tanúsító elektronikus visszaigazolás küldésével tudomásul veszi.

Az egészségügyi vizsgálat eredményét a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság az egészségügyi vizsgálat eredményének beérkezését tanúsító elektronikus visszaigazolás megküldését követő 24 órán belül törli.

KÜLFÖLDIEK MAGYARORSZÁGRA VALÓ BEUTAZÁSÁNAK SZABÁLYAI

Korlátozás nélkül léphetnek be Magyarországra:

• teherforgalomban a határátlépők,

• diplomáciai vagy diplomáciai szolgálati útlevéllel vagy tengerészek szolgálati útlevelével rendelkező személyek,

• azok a személyek, akik hivatalos utazás céljából magánútlevéllel vagy más úti okmánnyal rendelkeznek a bejelentkezéskor (hivatalos utazás célját okmányokkal kell igazolni),

• akik a belépés bejelentését megelőző 6 hónapon belül COVID-19 fertőzésen estek át.

A magyar állampolgárokkal azonos jogokra jogosultak (okirattal történő igazolás esetén):

•    magyar állampolgár családtagjai;

• Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult személyek és

• azok a személyek, akik az idegenrendészeti hatóság által kiállított érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek

• versenyzők vagy egy magyar sportszervezet sporttevékenysége a sporttörvénynek megfelelően, ha külföldön megrendezett nemzetközi sporteseményen való részvételt követően lép be Magyarország területére;

• a külföldön megrendezett nemzetközi sporteseményen részt vevő és egy magyar sportszervezet vagy delegált személyek által kibocsátott névleges meghívólevéllel rendelkező személyek, ha külföldön megrendezett nemzetközi sporteseményen való részvétel után Magyarország területére lép;

• magyar kulturális intézmény alkalmazottja, ha azután lép be Magyarország területére, hogy művészként / előadóként vagy a technikai személyzet tagjaként külföldi kulturális eseményen vett részt.

NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK HATÁRÁTLÉPÉSE

Külföldről utasforgalomban érkező külföldi állampolgárok – hacsak törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – nem léphetnek be Magyarországra.

A Magyarország területére történő tervezett belépés helyén található illetékes helyi rendőri szerv – a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a határ átlépése esetén a BRFK XVIII Kerületi Rendőr-főkapitányság – kérelemre mentességet adhat, ha a beutazás célja az

a. részvétel magyar bírósági vagy hatósági eljárásban, és a részvételt egy magyar bíróság vagy egy hatóság dokumentuma igazolja,

b. egészségügyi szolgáltatást kap, amelyet az egészségügyi intézmény által kiállított dokumentum vagy más megfelelő dokumentum igazol,

c. tanulmányi vagy vizsgakötelezettségek teljesítése hallgatói jogviszonyban, amelyet az oktatási intézmény által kiállított dokumentum igazol,

d. részvétel a teherfuvarral kapcsolatos utasforgalomban, ha az utazás célja vagy a teherszállítás kiindulási pontjára való eljutás, vagy az ilyen teherszállítási feladat teljesítése után hazaérkezés, ha azt a munkáltató által kiállított dokumentum igazolja,

e. részvétel családi eseményeken (esküvő, temetés, keresztelés),

f. rokon gondozása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján,

g. részvétel egy különleges jelentőségű nemzetközi vallási eseményen;

h. az a) –h) pontban említetteken kívüli egyéb indokolt okok.

A kérelem benyújtható a fent leírtak szerint.

a) csak elektronikusan magyarul vagy angolul,

b) törvényes képviselő vagy megbízott útján, teljes bizonyító erejű magánokirattal

A kérelemben fel kell tüntetni a belépés célját, a határátlépéshez használandó személyazonosító okmányt, az okmány azonosító számát és a kérelmet a következőkkel kell csatolni:

a) a bejegyzés célját igazoló dokumentum másolata – amennyiben ez a kérelem oka miatt lehetséges;

b) az engedélyes levél, ha meghatalmazott útján jár el.

Az illetékes rendőrhatóság elutasítja a kérelmet, ha

a) bármilyen kétség merül fel a belépés céljával kapcsolatban

b. fennáll:

ba) a járványügyi kockázat,

bb) a közrendet vagy a biztonságot fenyegető kockázat

bc) nemzetbiztonsági kockázat.

Kivételes megítélésű megfelelő igazolásokkal:

•    ingázás

•    üzleti és gazdasági cél

•    sport és kulturális eseményeken való részvétel

További hasznos információk: https://koronavirus-kisokos.eu/

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Zöld szám munkanapokon 8-18 óra között: 06 80 277 256

facebook.com/jozsefvaros.hu

facebook.com/groups/jozsefvarososszefog

A MAGYAR KORMÁNY HIVATALOS TÁJÉKOZTATÁSA

koronavirus.gov.hu

facebook.com/koronavirus.gov.hu

nnk.gov.hu

Zöld szám: 06 80 277 455, 06 80 277 456

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!