Józsefváros 2021. évi költségvetése tematikusan

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A költségvetés megtervezése során voltak olyan elvek, amelyeket mindvégig szem előtt tartottunk. Alább bemutatjuk, hogyan jelennek meg a gyerekekre, a városfejlesztésre és városüzemeltetésre szánt források a költségvetésben.

A koronavírus-járvány nagy hatást gyakorolt az egész világra, így Józsefvárosra is. Ezeket a negatív hatásokat tovább erősítették a kormány által hozott döntések, amelyek a járványhelyzetre hivatkozva nehezítették meg az önkormányzatok mindennapi működését. Az elvonások mértéke 4,5 milliárdra nőtt, ezeket a milliárdokat az önkormányzat a józsefvárosi lakosok bérlakás-felújítására, a józsefvárosi óvoda- és bölcsőde-fejújításokra, parkolók kialakítására, közbiztonsági fejlesztésekre és köztérfejlesztésekre fordította volna. Ezeket a milliárdokat a józsefvárosi lakosoktól, gyerekektől, felnőttektől és idősektől vették el.

Ez a kritikus, kihívásokkal teli időszak nem könnyítette meg a 2021-es józsefvárosi önkormányzati költségvetés megtervezését, de a folyamat során voltak olyan elvek, amelyeket mindvégig szem előtt tartottunk.

Alább bemutatjuk,  hogyan jelennek meg a gyerekekre, a városfejlesztésre és városüzemeltetésre szánt források a költségvetésben.

Gyerekek a költségvetésben

Bár a kormányzati elvonások hatalmas hiányt eredményeztek, a Józsefvárosi Önkormányzat fontosnak tartotta, hogy ez az alapvető ellátásokon ne legyen érezhető, azok védelmet élvezzenek.

Így például a Befogadó Óvoda Projekt keretén belül közel 100 millió forintot nyert az Önkormányzat egy komplex fejlesztésre, amelynek fő célja a kerületi óvodák vonzerejének növelése, illetve a hátrányos helyzetű gyerekek által elszenvedett hátrányok csökkentése. 12 millió forintból nevelői szobát alakítunk ki a Várunk rád tagóvodában. 30 millió forint összegben gépészeti felújítás, illetve 2,5 millió forint összegben árnyékoló felújítás valósul meg a Gyerek-Virág tagóvodában. A Napraforgó tagóvodában pedig 14 millió forintból valósul meg tetőcsere. Karbantartási kiadásokra a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék számára 9,7 millió forintot, a Napraforgó Egyesített Óvoda számára pedig 4,8 millió forintot különítettünk el. Kisebb beruházásokra a bölcsődék tavalyhoz képest több mint kétszer annyit, azaz 10,6 millió forintot, az óvodák pedig 2 millióval többet, azaz 7 millió forintot kapnak. A bölcsődék ebből 5 millió forintot eszközbeszerzésre, 5,6 millió forintot pedig klímaberendezés beszerzésére költhetnek. Az óvodák esetében veszélyes fák kivágására 2 millió forint, informatikai eszközök cseréjére 2 millió forint, egyéb eszközbeszerzésekre pedig 3 millió forint áll rendelkezésre

Józsefvárosban számos szociális szükséglet ellátását a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ végzi. A szolgáltatások szervezésével az intézmény biztosítja a gyermekvédelmi rendszer helyi működtetését, illetve segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásához, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémák megoldásához, továbbá átmeneti bentlakásos jelleggel teljes körű ellátást nyújt 0-tól 18 éves korig gyermekek, valamint tartós felügyeletet, gondozást igénylő, de kórházi ellátásra nem szoruló idős személyek számára. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban az óvodai és iskolai ellátás telephelyének felújítása 3,5 millió forintból valósul meg.

Városfejlesztés a költségvetésben 

A válságon túl is építkezünk

Az önkormányzat számára fontos, hogy sem a koronavírus-járvány sem a kormányzati intézkedések nem eredményezhetik azt, hogy lemondjunk a kerület további fejlesztéséről.

A Déri Miksa utca közterület-rehabilitációjának megvalósítására 120 millió forintot tervezünk költeni. Társasházi pályázatokra 80 millió forintot, önkormányzati bérlakások felújítására 210 millió forintot, a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló lakóházak felújítására pedig további 82 millió forintot tervezünk fordítani. A közlekedési fejlesztéseket 160 millió forint összegű tartalék szolgálja.

Közel 1 milliárd forint értékű beruházás valósul meg a Corvin-sétány projekt keretein belül, a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program keretén belül pedig idén összesen 410 millió forint kerül elköltésre. 300 millió forintból megvalósul a Corvin Áruház homlokzatfelújítása is. Az Egészséges Budapest II. Program keretében önkormányzatunk 461 millió Ft támogatáshoz jutott. Az idei  évben a TÉR_KÖZ 2018 „Csarnok negyed főutcája – DériM Projekt” keretén belül 581 millió forint kerül elköltésre.

A bevételek megfelelő teljesülése esetén számos projektet kívánunk megvalósítani összesen 485 millió forintból. Ilyen városfejlesztéshez kapcsolódó projekt például a Szeszgyár utcai gyalogos sétány kialakítása, a Horváth Mihály tér részleges felújítása, köztérteremtés, illetve új székhely létesítése a nemzetiségi önkormányzatok számára.

Városüzemeltetés a költségvetésben 

A városüzemeltetés nem sérülhet

Közel 3,5 milliárd forintot különítettünk el a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ számára, amely ebből vagyongazdálkodási, parkolási, piac- és városüzemeltetési, valamint intézményműködtetési feladatait fogja ellátni. Ebből csak városüzemeltetésre több mint 1,2 milliárd forint lett elkülönítve. A városüzemeltetés elsődleges feladata a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek teljes körű fenntartása, karbantartása, állagmegóvása, kisebb fejlesztések elvégzése. Ilyen közterületek például a parkok, játszóterek, kutyafuttatók, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák, fasorok. A parkolási kiadások finanszírozására költségtérítés formájában 800 millió forintot biztosít a költségvetés. A Teleki téri piac üzemeltetési kiadásaira – szintén költségtérítés formájában – 171 millió forint került a tervezetbe. A kerületi kutyatartók számára jó hírként szolgál, hogy a kutyafuttatók felújítására 10 millió forint került megjelölésre a költségvetésben. A Kertészeti iroda számára új eszközök vásárlására több mint 9,6 millió forint, a Tolnai utcai és Magdolna utcai kertek fejlesztésére 7 millió forint fog kerülni. A köztisztaság növelésének érdekében a közterületi közösségi illemhelyek üzemeltetéséhez szükséges beruházásokra több mint 6,5 millió forintot, szeméttárolók kihelyezésére 3 millió forintot fogunk költeni. Illetve 1 millió forintból lesznek új játékeszközök vásárolva a Gutenberg téri és a múzeumkerti játszóterekre.

A költségvetés közérthető leírásaitt.

A költségvetési rendelettervezetet itt találja.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!